Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Mizar Artykuły Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień YAC Software
  Wróć

Mizar

Eddie

Artykuły

Równoważność automatów deter ministycznych i epsilon niedeter ministycznych

Etykietowane systemy tranzycji stanów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień

Systemy przepisywania słów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie

Boole'owskie właściwości zbiorów

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa

Liczby całkowite

Syntaktyka Mizara-MSE

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień
Artykuł ten zawiera dowody kilku faktów, które uzupełniają materiał przedstawiony w [1]. Następnie, bazując na tej teorii, rozbudowuje narzędzia do dowodzenia faktów na temat języków formalnych w ogólności, a kwantyfikatorów wyrażeń regularnych w szczególności. W tym artykule dwa kwantyfikatory są zdefiniowane a ich właściwości udowodnione: od m do n wystąpień (lub suma przedziału potęg) oraz wystąpienie opcjonalne. Mimo, że wystąpienie opcjonalne jest przypadkiem szczególnym pierwszego operatora (od 0 do 1 wystąpień), często definiowane jest w zastosowaniach wyrażeń regularnych jako oddzielny operator - stąd jego definicja i dowody właściwości w artykule. Notacja i terminologia zostały zaczerpnięte z [2].

Sekcje:
 • Pojęcia wstępne
 • Uzupełnienia do FLANG_1
 • Suma przedziału potęg
 • Wystąpienie opcjonalne
Bibliografia: Identyfikator Mizar Mathematical Library: FLANG_2.
Abstrakt w wersji PDF: tutaj.
Motorola Software Group, 2007.

Pliki: Abstrakt
:: Regular Expression Quantifiers -- $m$ to $n$ Occurrences
:: by Micha{\l} Trybulec
::
:: Received June 6, 2007
:: Copyright (c) 2007 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies BOOLE, FINSEQ_1, TARSKI, ALGSEQ_1, ARYTM_1, AFINSQ_1, MEASURE6,
   GROUP_1, ARYTM, SETFAM_1, MODAL_1;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, NAT_1,
   DOMAIN_1, FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, ORDINAL1, SETFAM_1, XREAL_0,
   XXREAL_0, AFINSQ_1, CATALAN2, FLANG_1;
 constructors XXREAL_0, NAT_1, XREAL_0, CATALAN2, FLANG_1;
 registrations SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, ORDINAL1, AFINSQ_1, XREAL_0,
   XBOOLE_0, RELAT_1, FUNCT_1, ARYTM_3, XXREAL_0;
 requirements NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
 definitions TARSKI;
 theorems AFINSQ_1, NAT_1, REAL_1, SUBSET_1, TARSKI, XBOOLE_0, XBOOLE_1,
   XREAL_1, ZFMISC_1, FLANG_1, XXREAL_0;
 schemes CARD_FIL, DOMAIN_1, NAT_1;

begin

 reserve E, x, y, X, Y, Z for set;
 reserve A, B, C, D for Subset of E^omega;
 reserve a, a1, a2, b, c, d for Element of E^omega;
 reserve e for Element of E;
 reserve i, j, k, l, kl, m, n, mn, n1, n2 for Nat;
 reserve p, q, r, r1, r2 for real number;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Numbers:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_2:1
m + k <= i & i <= n + k implies
 ex mn st mn + k = i & m <= mn & mn <= n;

theorem :: FLANG_2:2
m <= n & k <= l & m + k <= i & i <= n + l implies
 ex mn, kl st mn + kl = i & m <= mn & mn <= n & k <= kl & kl <= l;

theorem :: FLANG_2:3
m < n implies ex k st m + k = n & k > 0;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Sequences:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_2:4
a ^ b = a or b ^ a = a implies b = {};

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Addenda - FLANG_1:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_2:5
(x in A or x in B) & x <> <%>E implies A ^^ B <> {<%>E};

theorem :: FLANG_2:6
<%x%> in A ^^ B iff <%>E in A & <%x%> in B or <%x%> in A & <%>E in B;

theorem :: FLANG_2:7
x in A & x <> <%>E & n > 0 implies A |^ n <> {<%>E};

theorem :: FLANG_2:8
<%>E in A |^ n iff n = 0 or <%>E in A;

theorem :: FLANG_2:9
<%x%> in A |^ n iff <%x%> in A & ((<%>E in A & n > 1) or n = 1);

theorem :: FLANG_2:10
m <> n & A |^ m = {x} & A |^ n = {x} implies x = <%>E;

theorem :: FLANG_2:11
(A |^ m) |^ n = (A |^ n) |^ m;

theorem :: FLANG_2:12
(A |^ m) ^^ (A |^ n) = (A |^ n) ^^ (A |^ m);

theorem :: FLANG_2:13
<%>E in B implies A c= A ^^ (B |^ l) & A c= (B |^ l) ^^ A;

theorem :: FLANG_2:14
A c= C |^ k & B c= C |^ l implies A ^^ B c= C |^ (k + l);

theorem :: FLANG_2:15
x in A & x <> <%>E implies A* <> {<%>E};

theorem :: FLANG_2:16
<%>E in A & n > 0 implies (A |^ n)* = A*;

theorem :: FLANG_2:17
<%>E in A implies (A |^ n)* = (A*) |^ n;

theorem :: FLANG_2:18
A c= A ^^ (B*) & A c= (B*) ^^ A;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Union of a Range of Powers
:: Definition of |^ (n, m)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A;
 let m, n;
 func A |^ (m, n) -> Subset of E^omega equals
:: FLANG_2:def 1
  union { B: ex k st m <= k & k <= n & B = A |^ k };
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Union of a Range of Powers
:: Properties of |^ (n, m)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_2:19
x in A |^ (m, n) iff ex k st m <= k & k <= n & x in A |^ k;

theorem :: FLANG_2:20
m <= k & k <= n implies A |^ k c= A |^ (m, n);

theorem :: FLANG_2:21
A |^ (m, n) = {} iff m > n or (m > 0 & A = {});

theorem :: FLANG_2:22
A |^ (m, m) = A |^ m;

theorem :: FLANG_2:23
m <= k & l <= n implies A |^ (k, l) c= A |^ (m, n);

theorem :: FLANG_2:24
m <= k & k <= n implies A |^ (m, n) = A |^ (m, k) \/ A |^ (k, n);

theorem :: FLANG_2:25
m <= k & k <= n implies A |^ (m, n) = A |^ (m, k) \/ A |^ (k + 1, n);

theorem :: FLANG_2:26
m <= n + 1 implies A |^ (m, n + 1) = A |^ (m, n) \/ (A |^ (n + 1));

theorem :: FLANG_2:27
m <= n implies A |^ (m, n) = A |^ m \/ A |^ (m + 1, n);

theorem :: FLANG_2:28
A |^ (n, n + 1) = A |^ n \/ A |^ (n + 1);

theorem :: FLANG_2:29
A c= B implies A |^ (m, n) c= B |^ (m, n);

theorem :: FLANG_2:30
x in A & x <> <%>E & (m > 0 or n > 0) implies A |^ (m, n) <> {<%>E};

theorem :: FLANG_2:31
A |^ (m, n) = {<%>E} iff
 (m <= n & A = {<%>E}) or (m = 0 & n = 0) or (m = 0 & A = {});

theorem :: FLANG_2:32
A |^ (m, n) c= A*;

theorem :: FLANG_2:33
<%>E in A |^ (m, n) iff m = 0 or (m <= n & <%>E in A);

theorem :: FLANG_2:34
<%>E in A & m <= n implies A |^ (m, n) = A |^ n;

theorem :: FLANG_2:35
A |^ (m, n) ^^ (A |^ k) = (A |^ k) ^^ (A |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:36
(A |^ (m, n)) ^^ A = A ^^ (A |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:37
m <= n & k <= l implies (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) = A |^ (m + k, n + l);

theorem :: FLANG_2:38
A |^ (m + 1, n + 1) = (A |^ (m, n)) ^^ A;

theorem :: FLANG_2:39
(A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) = (A |^ (k, l)) ^^ (A |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:40
(A |^ (m, n)) |^ k = A |^ (m * k, n * k);

theorem :: FLANG_2:41
(A |^ (k + 1)) |^ (m, n) c= ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ (A |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:42
(A |^ k) |^ (m, n) c= A |^ (k * m, k * n);

theorem :: FLANG_2:43
(A |^ k) |^ (m, n) c= (A |^ (m, n)) |^ k;

theorem :: FLANG_2:44
(A |^ (k + l)) |^ (m, n) c= ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ ((A |^ l) |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:45
A |^ (0, 0) = {<%>E};

theorem :: FLANG_2:46
A |^ (0, 1) = {<%>E} \/ A;

theorem :: FLANG_2:47
A |^ (1, 1) = A;

theorem :: FLANG_2:48
A |^ (0, 2) = {<%>E} \/ A \/ (A ^^ A);

theorem :: FLANG_2:49
A |^ (1, 2) = A \/ (A ^^ A);

theorem :: FLANG_2:50
A |^ (2, 2) = A ^^ A;

theorem :: FLANG_2:51
m > 0 & m <> n & A |^ (m, n) = {x} implies
 for mn st m <= mn & mn <= n holds A |^ mn = {x};

theorem :: FLANG_2:52
m <> n & A |^ (m, n) = {x} implies x = <%>E;

theorem :: FLANG_2:53
<%x%> in A |^ (m, n) iff
 <%x%> in A & m <= n & ((<%>E in A & (n > 0)) or (m <= 1 & 1 <= n));

theorem :: FLANG_2:54
(A /\ B) |^ (m, n) c= (A |^ (m, n)) /\ (B |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:55
(A |^ (m, n)) \/ (B |^ (m, n)) c= (A \/ B) |^ (m, n);

theorem :: FLANG_2:56
(A |^ (m, n)) |^ (k, l) c= A |^ (m * k, n * l);

theorem :: FLANG_2:57
m <= n & <%>E in B implies A c= A ^^ (B |^ (m, n)) & A c= (B |^ (m, n)) ^^ A;

theorem :: FLANG_2:58
m <= n & k <= l & A c= C |^ (m, n) & B c= C |^ (k, l) implies
 A ^^ B c= C |^ (m + k, n + l);

theorem :: FLANG_2:59
(A |^ (m, n))* c= A*;

theorem :: FLANG_2:60
(A*) |^ (m, n) c= A*;

theorem :: FLANG_2:61
m <= n & n > 0 implies (A*) |^ (m, n) = A*;

theorem :: FLANG_2:62
m <= n & n > 0 & <%>E in A implies (A |^ (m, n))* = A*;

theorem :: FLANG_2:63
m <= n & <%>E in A implies (A |^ (m, n))* = (A*) |^ (m, n);

theorem :: FLANG_2:64
A c= B* implies A |^ (m, n) c= B*;

theorem :: FLANG_2:65
A c= B* implies B* = (B \/ (A |^ (m, n)))*;

theorem :: FLANG_2:66
A |^ (m, n) ^^ (A*) = A* ^^ (A |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:67
<%>E in A & m <= n implies A* = A* ^^ (A |^ (m, n));

theorem :: FLANG_2:68
A |^ (m, n) |^ k c= A*;

theorem :: FLANG_2:69
A |^ k |^ (m, n) c= A*;

theorem :: FLANG_2:70
m <= n implies (A |^ m)* c= (A |^ (m, n))*;

theorem :: FLANG_2:71
(A |^ (m, n)) |^ (k, l) c= A*;

theorem :: FLANG_2:72
<%>E in A & k <= n & l <= n implies A |^ (k, n) = A |^ (l, n);

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Optional Occurrence
:: Definition of ?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A;
 func A? -> Subset of E^omega equals
:: FLANG_2:def 2
  union { B: ex k st k <= 1 & B = A |^ k };
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Optional Occurrence
:: Properties of ?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_2:73
x in A? iff ex k st k <= 1 & x in A |^ k;

theorem :: FLANG_2:74
n <= 1 implies A |^ n c= A?;

theorem :: FLANG_2:75
A? = (A |^ 0) \/ (A |^ 1);

theorem :: FLANG_2:76
A? = {<%>E} \/ A;

theorem :: FLANG_2:77
A c= A?;

theorem :: FLANG_2:78
x in A? iff x = <%>E or x in A;

theorem :: FLANG_2:79
A? = A |^ (0, 1);

theorem :: FLANG_2:80
A? = A iff <%>E in A;

registration let E, A;
 cluster A? -> non empty;
end;

theorem :: FLANG_2:81
A?? = A?;

theorem :: FLANG_2:82
A c= B implies A? c= B?;

theorem :: FLANG_2:83
x in A & x <> <%>E implies A? <> {<%>E};

theorem :: FLANG_2:84
A? = {<%>E} iff A = {} or A = {<%>E};

theorem :: FLANG_2:85
(A*)? = A* & (A?)* = A*;

theorem :: FLANG_2:86
A? c= A*;

theorem :: FLANG_2:87
(A /\ B)? = (A?) /\ (B?);

theorem :: FLANG_2:88
(A?) \/ (B?) = (A \/ B)?;

theorem :: FLANG_2:89
A? = {x} implies x = <%>E;

theorem :: FLANG_2:90
<%x%> in A? iff <%x%> in A;

theorem :: FLANG_2:91
(A?) ^^ A = A ^^ (A?);

theorem :: FLANG_2:92
(A?) ^^ A = A |^ (1, 2);

theorem :: FLANG_2:93
(A?) ^^ (A?) = A |^ (0, 2);

theorem :: FLANG_2:94
(A?) |^ k = (A?) |^ (0, k);

theorem :: FLANG_2:95
(A?) |^ k = A |^ (0, k);

theorem :: FLANG_2:96
m <= n implies A? |^ (m, n) = A? |^ (0, n);

theorem :: FLANG_2:97
A? |^ (0, n) = A |^ (0, n);

theorem :: FLANG_2:98
m <= n implies A? |^ (m, n) = A |^ (0, n);

theorem :: FLANG_2:99
(A |^ (1, n))? = A |^ (0, n);

theorem :: FLANG_2:100
<%>E in A & <%>E in B implies A? c= A ^^ B & A? c= B ^^ A;

theorem :: FLANG_2:101
A c= A ^^ (B?) & A c= (B?) ^^ A;

theorem :: FLANG_2:102
A c= C? & B c= C? implies A ^^ B c= C |^ (0, 2);

theorem :: FLANG_2:103
<%>E in A & n > 0 implies A? c= A |^ n;

theorem :: FLANG_2:104
(A?) ^^ (A |^ k) = (A |^ k) ^^ (A?);

theorem :: FLANG_2:105
A c= B* implies A? c= B*;

theorem :: FLANG_2:106
A c= B* implies B* = (B \/ (A?))*;

theorem :: FLANG_2:107
A? ^^ (A*) = A* ^^ (A?);

theorem :: FLANG_2:108
A? ^^ (A*) = A*;

theorem :: FLANG_2:109
A? |^ k c= A*;

theorem :: FLANG_2:110
(A |^ k)? c= A*;

theorem :: FLANG_2:111
(A?) ^^ (A |^ (m, n)) = (A |^ (m, n)) ^^ (A?);

theorem :: FLANG_2:112
(A?) ^^ (A |^ k) = A |^ (k, k + 1);

theorem :: FLANG_2:113
A? |^ (m, n) c= A*;

theorem :: FLANG_2:114
(A |^ (m, n))? c= A*;

theorem :: FLANG_2:115
A? = (A \ {<%>E})?;

theorem :: FLANG_2:116
A c= B? implies A? c= B?;

theorem :: FLANG_2:117
A c= B? implies B? = (B \/ A)?;


Góra

Pełny artykuł
:: Regular Expression Quantifiers -- $m$ to $n$ Occurrences
:: by Micha{\l} Trybulec
:: 
:: Received June 6, 2007
:: Copyright (c) 2007 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies BOOLE, FINSEQ_1, TARSKI, ALGSEQ_1, ARYTM_1, AFINSQ_1, MEASURE6,
   GROUP_1, ARYTM, SETFAM_1, MODAL_1;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, NAT_1,
   DOMAIN_1, FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, ORDINAL1, SETFAM_1, XREAL_0,
   XXREAL_0, AFINSQ_1, CATALAN2, FLANG_1;
 constructors XXREAL_0, NAT_1, XREAL_0, CATALAN2, FLANG_1;
 registrations SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, ORDINAL1, AFINSQ_1, XREAL_0,
   XBOOLE_0, RELAT_1, FUNCT_1, ARYTM_3, XXREAL_0;
 requirements NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
 definitions TARSKI;
 theorems AFINSQ_1, NAT_1, REAL_1, SUBSET_1, TARSKI, XBOOLE_0, XBOOLE_1,
   XREAL_1, ZFMISC_1, FLANG_1, XXREAL_0;
 schemes CARD_FIL, DOMAIN_1, NAT_1;

begin

 reserve E, x, y, X, Y, Z for set;
 reserve A, B, C, D for Subset of E^omega;
 reserve a, a1, a2, b, c, d for Element of E^omega;
 reserve e for Element of E;
 reserve i, j, k, l, kl, m, n, mn, n1, n2 for Nat;
 reserve p, q, r, r1, r2 for real number;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Numbers:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem LmNum19:
m + k <= i & i <= n + k implies
 ex mn st mn + k = i & m <= mn & mn <= n
proof
 assume 
A: m + k <= i & i <= n + k;
 then m + k <= m + i by XREAL_1:40; 
 then k <= i by XREAL_1:8;
 then reconsider mn = i - k as Nat by NAT_1:21;
 take mn;
 thus mn + k = i;
 m + k <= mn + k & mn + k <= n + k by A;
 hence m <= mn & mn <= n by XREAL_1:8;
end; 

theorem LmNum20:
m <= n & k <= l & m + k <= i & i <= n + l implies
 ex mn, kl st mn + kl = i & m <= mn & mn <= n & k <= kl & kl <= l
proof
 assume 
A: m <= n & k <= l & m + k <= i & i <= n + l;
 per cases;
 suppose i <= n + k;
  then consider mn such that
B2:  mn + k = i & m <= mn & mn <= n by A, LmNum19;
  take mn, k;
  thus mn + k = i & m <= mn & mn <= n by B2;
  thus k <= k & k <= l by A;
 end;
 suppose i > n + k;
  then consider kl such that
B2:  kl + n = i & k <= kl & kl <= l by A, LmNum19;
  take n, kl;
  thus n + kl = i & m <= n & n <= n by A, B2;
  thus k <= kl & kl <= l by B2; 
 end;
end; 

theorem LmNum30:
m < n implies ex k st m + k = n & k > 0
proof
 assume 
A: m < n;
 then consider k such that
B: m + k = n by NAT_1:10;
 m - m < n - m by A, XREAL_1:16;
 hence thesis by B;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Sequences:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem LmSeq20:
a ^ b = a or b ^ a = a implies b = {}
proof
 assume 
A: a ^ b = a or b ^ a = a;
 per cases by A;
 suppose a ^ b = a;
  then len(a ^ b) = len(a) + len(b) & len(a ^ b) = len(a) by AFINSQ_1:20;
  hence thesis by AFINSQ_1:18; 
 end;
 suppose b ^ a = a;
  then len(b ^ a) = len(b) + len(a) & len(b ^ a) = len(a) by AFINSQ_1:20;
  hence thesis by AFINSQ_1:18; 
 end;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Addenda - FLANG_1:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem 
(x in A or x in B) & x <> <%>E implies A ^^ B <> {<%>E}
proof
 assume (x in A or x in B) & x <> <%>E;
 then A <> {<%>E} or B <> {<%>E} by TARSKI:def 1;
 hence thesis by FLANG_1:15;
end;

theorem 
<%x%> in A ^^ B iff <%>E in A & <%x%> in B or <%x%> in A & <%>E in B
proof
 thus <%x%> in A ^^ B implies <%>E in A & <%x%> in B or <%x%> in A & <%>E in B
 proof
  assume <%x%> in A ^^ B;
  then consider a, b such that
A:  a in A & b in B & <%x%> = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  thus thesis by A, FLANG_1:4; 
 end;
 assume 
B: <%>E in A & <%x%> in B or <%x%> in A & <%>E in B;
 <%>E ^ <%x%> = <%x%> & <%x%> ^ <%>E = <%x%> by AFINSQ_1:32;
 hence thesis by B, FLANG_1:def 1;
end;

theorem LmLang20:
x in A & x <> <%>E & n > 0 implies A |^ n <> {<%>E}
proof
 assume that 
A1: x in A & x <> <%>E and
A2: n > 0;
 A <> {<%>E} by A1, TARSKI:def 1;
 hence thesis by A2, FLANG_1:30;
end;

theorem 
<%>E in A |^ n iff n = 0 or <%>E in A
proof
 thus <%>E in A |^ n implies n = 0 or <%>E in A
 proof
  assume that
A1:  <%>E in A |^ n and
A2:  n <> 0 & not <%>E in A;
  n > 0 by A2;
  hence contradiction by A1, A2, FLANG_1:32;
 end;
 assume 
B: n = 0 or <%>E in A;
 per cases by B;
 suppose n = 0;
  then A |^ n = {<%>E} by FLANG_1:30;
  hence thesis by ZFMISC_1:37;
 end;
 suppose <%>E in A;
  hence thesis by FLANG_1:31;
 end;
end;

theorem LmLang31:
<%x%> in A |^ n iff <%x%> in A & ((<%>E in A & n > 1) or n = 1)
proof
 thus <%x%> in A |^ n implies <%x%> in A & ((<%>E in A & n > 1) or n = 1)
 proof
  assume 
A1:  <%x%> in A |^ n;
  A |^ n c= A* by FLANG_1:43;
  hence <%x%> in A by A1, FLANG_1:73;
  assume 
A2:  (not <%>E in A or n <= 1) & n <> 1;
  per cases by A2;
  suppose 
A3:  not <%>E in A & n <> 1;
   per cases by A3, NAT_1:26;
   suppose n = 0;
    then A |^ n = {<%>E} by FLANG_1:25;
    hence contradiction by A1, TARSKI:def 1;
   end;
   suppose 
A3a:  n > 1;
    then consider m such that
A3b:   m + 1 = n by NAT_1:6;
    <%x%> in (A |^ m) ^^ A by A1, A3b, FLANG_1:24;
    then consider a, b such that
A3c:   a in (A |^ m) & b in A & <%x%> = a ^ b by FLANG_1:def 1;
    per cases by FLANG_1:4, A3c;
    suppose 
A3d:   a = <%>E & b = <%x%>;
     m + 1 > 0 + 1 by A3a, A3b;
     then m > 0 by XREAL_1:8;
     hence contradiction by A3, A3c, A3d, FLANG_1:32;
    end;
    suppose b = <%>E & a = <%x%>;
     hence contradiction by A3c, A3;
    end;
   end;
  end;
  suppose n <= 1 & n <> 1;
   then n = 0 by NAT_1:26;
   then A |^ n = {<%>E} by FLANG_1:25;
   hence contradiction by A1, TARSKI:def 1;
  end;
 end;
 assume that
B1: <%x%> in A and 
B2: (<%>E in A & n > 1) or n = 1;
 per cases by B2;
 suppose <%>E in A & n > 1;
  then A c= A |^ n by FLANG_1:36;
  hence thesis by B1;
 end;
 suppose n = 1;
  hence thesis by B1, FLANG_1:26;
 end;  
end;

theorem LmLang32:
m <> n & A |^ m = {x} & A |^ n = {x} implies x = <%>E
proof
 assume
A: m <> n & A |^ m = {x} & A |^ n = {x};
A1:
 x in A |^ m & x in A |^ n by A, TARSKI:def 1;
 per cases by A, REAL_1:def 5;
 suppose m > n;
  then consider k such that
B:  n + k = m & k > 0 by LmNum30;
  (A |^ n) ^^ (A |^ k) = A |^ m by B, FLANG_1:34;
  then consider a, b such that
B1:  a in A |^ n & b in A |^ k & x = a ^ b by A1, FLANG_1:def 1;
  a = x by B1, A, TARSKI:def 1;
  then b = <%>E by B1, LmSeq20;
  then <%>E in A by B, B1, FLANG_1:32;
  then <%>E in A |^ m & <%>E in A |^ n by FLANG_1:31;
  hence thesis by A, TARSKI:def 1;
 end;
 suppose m < n;
  then consider k such that
B:  m + k = n & k > 0 by LmNum30;
  (A |^ m) ^^ (A |^ k) = A |^ n by B, FLANG_1:34;
  then consider a, b such that
B1:  a in A |^ m & b in A |^ k & x = a ^ b by A1, FLANG_1:def 1;
  a = x by B1, A, TARSKI:def 1;
  then b = <%>E by B1, LmSeq20;
  then <%>E in A by B, B1, FLANG_1:32;
  then <%>E in A |^ m & <%>E in A |^ n by FLANG_1:31;
  hence thesis by A, TARSKI:def 1;
 end;
end;

theorem 
(A |^ m) |^ n = (A |^ n) |^ m
proof
 thus (A |^ m) |^ n = A |^ (m * n) by FLANG_1:35
          .= (A |^ n) |^ m by FLANG_1:35;
end;

theorem LmLang50:
(A |^ m) ^^ (A |^ n) = (A |^ n) ^^ (A |^ m)
proof
 thus (A |^ m) ^^ (A |^ n) = A |^ (m + n) by FLANG_1:34
              .= (A |^ n) ^^ (A |^ m) by FLANG_1:34;
end;

theorem
<%>E in B implies A c= A ^^ (B |^ l) & A c= (B |^ l) ^^ A
proof
 assume <%>E in B;
 then <%>E in B |^ l by FLANG_1:31;
 hence thesis by FLANG_1:17;
end; 

theorem
A c= C |^ k & B c= C |^ l implies A ^^ B c= C |^ (k + l)
proof
 assume A c= C |^ k & B c= C |^ l;
 then A ^^ B c= (C |^ k) ^^ (C |^ l) by FLANG_1:18;
 hence thesis by FLANG_1:34;
end;

theorem 
x in A & x <> <%>E implies A* <> {<%>E}
proof
 assume x in A & x <> <%>E;
 then A <> {} & A <> {<%>E} by TARSKI:def 1;
 hence thesis by FLANG_1:48;
end;

theorem LmLang70:
<%>E in A & n > 0 implies (A |^ n)* = A*
proof
 assume 
A: <%>E in A & n > 0;
B: 
 A* c= (A |^ n)*
 proof
  A c= A |^ n by A, FLANG_1:36;
  hence thesis by FLANG_1:62;
 end;
 (A |^ n)* c= A* by FLANG_1:65;
 hence thesis by B, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem LmLang80:
<%>E in A implies (A |^ n)* = (A*) |^ n
proof
 assume 
A: <%>E in A;
 per cases;
 suppose 
B: n = 0;
  thus (A |^ n)* = {<%>E}* by FLANG_1:25, B
         .= {<%>E} by FLANG_1:48
         .= (A*) |^ n by B, FLANG_1:25;
 end;
 suppose 
C: n > 0;
  then (A*) |^ n = A* by FLANG_1:67;
  hence thesis by A, C, LmLang70;
 end;
end;

theorem
A c= A ^^ (B*) & A c= (B*) ^^ A
proof
 <%>E in B* by FLANG_1:49;
 hence thesis by FLANG_1:17;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Union of a Range of Powers
:: Definition of |^ (n, m)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A;
 let m, n;
 func A |^ (m, n) -> Subset of E^omega equals 
  union { B: ex k st m <= k & k <= n & B = A |^ k };
 coherence
 proof                      
  defpred P[set] means ex k st m <= k & k <= n & $1 = A |^ k;
  reconsider M = { B: P[B] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
  union M is Subset of E^omega;
  hence thesis;
 end;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Union of a Range of Powers
:: Properties of |^ (n, m)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThRange10:
x in A |^ (m, n) iff ex k st m <= k & k <= n & x in A |^ k
proof
 thus x in A |^ (m, n) implies ex k st m <= k & k <= n & x in A |^ k
 proof       
  assume x in A |^ (m, n);
  then consider X such that
A1:  x in X and
A2:  X in { B: ex k st m <= k & k <= n & B = A |^ k } by TARSKI:def 4;
  defpred P[set] means ex k st m <= k & k <= n & $1 = A |^ k;
A3: X in { B: P[B] } by A2;
  P[X] from CARD_FIL:sch 1(A3);
  hence thesis by A1;
 end;
 given k such that
B: m <= k & k <= n & x in A |^ k;
 defpred P[set] means ex k st m <= k & k <= n & $1 = A |^ k;
 consider B such that
D: x in B & P[B] by B;
 reconsider A = { C: P[C] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
 B in A by D;
 hence thesis by D, TARSKI:def 4;
end;

theorem ThRange20:
m <= k & k <= n implies A |^ k c= A |^ (m, n)
proof
 assume m <= k & k <= n;
 then for x holds x in A |^ k implies x in A |^ (m, n) by ThRange10;
 hence thesis by TARSKI:def 3;  
end;

theorem ThRange30:
A |^ (m, n) = {} iff m > n or (m > 0 & A = {})
proof
 thus A |^ (m, n) = {} implies m > n or (m > 0 & A = {})
 proof
  assume that 
A1:  A |^ (m, n) = {} and
A2:  m <= n & (m <= 0 or A <> {});
B: now 
   assume 
B1:   m <= n & m = 0;
   then {<%>E} = A |^ m by FLANG_1:30;
   then <%>E in A |^ m by TARSKI:def 1;
   hence contradiction by A1, B1, ThRange10;
  end;
  now 
   assume 
C1:   m <= n & A <> {};
   then A |^ m <> {} by FLANG_1:28;
   then ex a st a in A |^ m by SUBSET_1:10;   
   hence contradiction by A1, C1, ThRange10;
  end;
  hence thesis by A2, B;   
 end;
A: 
 now
  assume 
A1:  m > n;
  now
   let x;
   not (ex k st m <= k & k <= n & x in A |^ k) by A1, XXREAL_0:2;
   hence not x in A |^ (m, n) by ThRange10;
  end; 
  hence A |^ (m, n) = {} by XBOOLE_0:def 1;
 end; 
 now 
  assume 
B:  m > 0 & A = {};
  now
   let x;
   assume x in A |^ (m, n);
   then consider k such that
B1:   m <= k & k <= n & x in A |^ k by ThRange10;
   thus contradiction by B, B1, FLANG_1:28;
  end; 
  hence A |^ (m, n) = {} by XBOOLE_0:def 1;
 end;
 hence thesis by A; 
end;

theorem ThRange40: 
A |^ (m, m) = A |^ m
proof
A:
 now
  let x;
  assume x in A |^ (m, m);
  then consider k such that
A1:  m <= k & k <= m & x in A |^ k by ThRange10;
  thus x in A |^ m by A1, XXREAL_0:1;
 end;
 for x holds x in A |^ m implies x in A |^ (m, m) by ThRange10; 
 hence thesis by A, TARSKI:2;
end;

theorem ThRange50:
m <= k & l <= n implies A |^ (k, l) c= A |^ (m, n)
proof
 assume
A: m <= k & l <= n;
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume x in A |^ (k, l);
  then consider kl such that
B:  k <= kl & kl <= l & x in A |^ kl by ThRange10;
  m <= kl & kl <= n by A, B, XXREAL_0:2;
  hence x in A |^ (m, n) by B, ThRange10;
 end;
end;

theorem 
m <= k & k <= n implies A |^ (m, n) = A |^ (m, k) \/ A |^ (k, n)
proof
 assume 
A: m <= k & k <= n;
B: 
 A |^ (m, n) c= A |^ (m, k) \/ A |^ (k, n)
 proof
  let x;
  assume x in A |^ (m, n);
  then consider l such that
B1:  m <= l & l <= n & x in A |^ l by ThRange10;
  l <= k or l > k;
  then x in A |^ (m, k) or x in A |^ (k, n) by B1, ThRange10;
  hence x in A |^ (m, k) \/ A |^ (k, n) by XBOOLE_0:def 2; 
 end;
 A |^ (m, k) \/ A |^ (k, n) c= A |^ (m, n)
 proof
  A |^ (m, k) c= A |^ (m, n) & A |^ (k, n) c= A |^ (m, n) by A, ThRange50;
  hence thesis by XBOOLE_1:8;
 end;
 hence thesis by B, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThRange70:
m <= k & k <= n implies A |^ (m, n) = A |^ (m, k) \/ A |^ (k + 1, n) 
proof
 assume 
A: m <= k & k <= n;
 per cases;
 suppose k < n;
  then m <= k & m <= k + 1 & k <= n & k + 1 <= n by A, NAT_1:13;
  then A |^ (m, k) c= A |^ (m, n) &
     A |^ (k + 1, n) c= A |^ (m, n) by ThRange50;
  then
B:  A |^ (m, k) \/ A |^ (k + 1, n) c= A |^ (m, n) by XBOOLE_1:8;
  A |^ (m, n) c= A |^ (m, k) \/ A |^ (k + 1, n)
  proof
   let x;
   assume x in A |^ (m, n);
   then consider mn such that
C:   m <= mn & mn <= n & x in A |^ mn by ThRange10;
D:  mn <= k implies x in A |^ (m, k) by C, ThRange10;
   mn >= k + 1 implies x in A |^ (k + 1, n) by C, ThRange10;
   hence x in A |^ (m, k) \/ A |^ (k + 1, n) by D, NAT_1:13, XBOOLE_0:def 2;
  end;
  hence thesis by B, XBOOLE_0:def 10;
 end;
 suppose 
B: k >= n;
  then k + 1 > n + 0 by XREAL_1:10;
  then A |^ (k + 1, n) = {} by ThRange30;
  hence thesis by B, A, XXREAL_0:1;
 end; 
end;

theorem ThRange80:
m <= n + 1 implies A |^ (m, n + 1) = A |^ (m, n) \/ (A |^ (n + 1))
proof
 assume 
A: m <= n + 1;
 per cases by A, NAT_1:8;
 suppose m <= n;
  then m <= n & n < n + 1 by NAT_1:13;
  then A |^ (m, n + 1) = A |^ (m, n) \/ A |^ (n + 1, n + 1) by ThRange70;
  hence thesis by ThRange40;
 end;
 suppose 
B: m = n + 1;
  then 
C:  m > n by NAT_1:13;
  thus A |^ (m, n + 1) = {} \/ A |^ (n + 1) by B, ThRange40
            .= A |^ (m, n) \/ A |^ (n + 1) by C, ThRange30; 
 end;
end;

theorem 
m <= n implies A |^ (m, n) = A |^ m \/ A |^ (m + 1, n)
proof
 assume 
A: m <= n;
 per cases by A, REAL_1:def 5;
 suppose m < n;
  then A |^ (m, n) = A |^ (m, m) \/ A |^ (m + 1, n) by ThRange70;
  hence thesis by ThRange40;
 end;
 suppose 
B: m = n;
  then
C:  m + 1 > n by NAT_1:13;  
  thus A |^ (m, n) = A |^ m \/ {} by B, ThRange40
          .= A |^ m \/ A |^ (m + 1, n) by C, ThRange30; 
 end;
end;

theorem ThRange100:
A |^ (n, n + 1) = A |^ n \/ A |^ (n + 1)
proof
 n <= n + 1 by NAT_1:11;
 hence A |^ (n, n + 1) = A |^ (n, n) \/ A |^ (n + 1) by ThRange80
            .= A |^ n \/ A |^ (n + 1) by ThRange40; 
end;

theorem ThRange110:
A c= B implies A |^ (m, n) c= B |^ (m, n)
proof
 assume 
A: A c= B;
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume x in A |^ (m, n);
  then consider k such that
B:   m <= k & k <= n & x in A |^ k by ThRange10;
  A |^ k c= B |^ k by A, FLANG_1:38;
  hence x in B |^ (m, n) by B, ThRange10; 
 end;
end;

theorem ThRange120:
x in A & x <> <%>E & (m > 0 or n > 0) implies A |^ (m, n) <> {<%>E}
proof
 assume that 
A1: x in A & x <> <%>E and
A2: (m > 0 or n > 0);
 per cases by A2;
 suppose m > n;
  hence thesis by ThRange30;
 end;
 suppose 
B: m <= n & m > 0;
  then 
B1:  A |^ m <> {<%>E} by A1, LmLang20;
  A |^ m <> {} by A1, FLANG_1:28;
  then consider x such that
B2:  x in A |^ m & x <> <%>E by B1, ZFMISC_1:41;
  A |^ m c= A |^ (m, n) by B, ThRange20;
  hence thesis by B2, TARSKI:def 1;  
 end;
 suppose 
B: m <= n & n > 0;
  then 
B1:  A |^ n <> {<%>E} by A1, LmLang20;
  A |^ n <> {} by A1, FLANG_1:28;
  then consider x such that
B2:  x in A |^ n & x <> <%>E by B1, ZFMISC_1:41;
  A |^ n c= A |^ (m, n) by B, ThRange20;
  hence thesis by B2, TARSKI:def 1;  
 end;
end;

theorem ThRange130:
A |^ (m, n) = {<%>E} iff 
 (m <= n & A = {<%>E}) or (m = 0 & n = 0) or (m = 0 & A = {})
proof
 thus A |^ (m, n) = {<%>E} implies 
  (m <= n & A = {<%>E}) or (m = 0 & n = 0) or (m = 0 & A = {})
 proof
  assume that 
A:  A |^ (m, n) = {<%>E} and
B:  (m > n or A <> {<%>E}) & (m <> 0 or n <> 0) & (m <> 0 or A <> {});
  per cases by B;
  suppose m > n;
   hence contradiction by A, ThRange30;
  end;
  suppose 
B1:  m <= n & A <> {<%>E} & (m <> 0 or (n <> 0 & A <> {}));
   per cases by B1;
   suppose 
B1a:  m <> 0;
    per cases;
    suppose 
B1b:   A = {};
     m > 0 by B1a; 
     hence contradiction by A, B1b, ThRange30;
    end;
    suppose A <> {};
     then consider x such that 
B1c:   x in A & x <> <%>E by B1, ZFMISC_1:41;
     m > 0 by B1a; 
     hence contradiction by A, B1c, ThRange120;
    end;
   end;
   suppose 
B1a:  n <> 0 & A <> {};
    then consider x such that 
B1b:   x in A & x <> <%>E by B1, ZFMISC_1:41;
    n > 0 by B1a; 
    hence contradiction by A, B1b, ThRange120;
   end;
  end; 
 end;
 assume 
C1: (m <= n & A = {<%>E}) or (m = 0 & n = 0) or (m = 0 & A = {});
 per cases by C1;
 suppose 
C2: m <= n & A = {<%>E};
C3: now
   let x;
   assume x in A |^ (m, n);
   then consider k such that
C3a:  m <= k & k <= n & x in {<%>E} |^ k by C2, ThRange10;
   thus x in {<%>E} by C3a, FLANG_1:30;
  end;
  now
   let x;
   assume x in {<%>E};
   then 
C4:   x in {<%>E} |^ m by FLANG_1:30;
   {<%>E} |^ m c= {<%>E} |^ (m, n) by C2, ThRange20;
   hence x in A |^ (m, n) by C4, C2;
  end; 
  hence thesis by C3, TARSKI:2;
 end;
 suppose 
D: m = 0 & n = 0;
  A |^ (0, 0) = A |^ 0 by ThRange40
        .= {<%>E} by FLANG_1:30;
  hence thesis by D;
 end; 
 suppose 
E: m = 0 & A = {};
E2: A |^ (1, n) = {}
  proof
   now
    let x;
    assume x in A |^ (1, n);
    then consider k such that
E3:    1 <= k & k <= n & x in A |^ k by ThRange10;
    thus contradiction by E, E3, FLANG_1:28;
   end;
   hence thesis by XBOOLE_0:def 1;
  end;
  A |^ (0, n) = A |^ (0, 0) \/ A |^ (0 + 1, n) by ThRange70
        .= A |^ 0 \/ A |^ (0 + 1, n) by ThRange40
        .= {<%>E} by E2, FLANG_1:30;
  hence thesis by E;      
 end;
end;

theorem ThRange140:
A |^ (m, n) c= A*
proof
 let x;
 assume x in A |^ (m, n);
 then consider k such that
A: m <= k & k <= n & x in A |^ k by ThRange10;
 thus x in A* by A, FLANG_1:42;
end;

theorem ThRange150:
<%>E in A |^ (m, n) iff m = 0 or (m <= n & <%>E in A) 
proof
 thus <%>E in A |^ (m, n) implies m = 0 or (m <= n & <%>E in A) 
 proof
  assume that
A: <%>E in A |^ (m, n) and
B: m <> 0 & (m > n or not <%>E in A);
  per cases by B;
  suppose m <> 0 & m > n;
   hence contradiction by A, ThRange30;
  end;
  suppose 
B1:  m <> 0 & not <%>E in A; 
   consider k such that
B2:   m <= k & k <= n & <%>E in A |^ k by A, ThRange10;
   k > 0 by B1, B2;  
   hence contradiction by B1, B2, FLANG_1:32;
  end;
 end;
 assume
C: m = 0 or (m <= n & <%>E in A);
 per cases by C;
 suppose 
C1: m = 0;
  {<%>E} = A |^ 0 by FLANG_1:30;
  then {<%>E} c= A |^ (0, n) & <%>E in {<%>E} by ThRange20, TARSKI:def 1;
  hence <%>E in A |^ (m, n) by C1;
 end;
 suppose 
C2: m <= n & <%>E in A;
  then 
C3: <%>E in A |^ m by FLANG_1:31;
  A |^ m c= A |^ (m, n) by C2, ThRange20;
  hence <%>E in A |^ (m, n) by C3;
 end;
end; 

theorem ThRange160: 
<%>E in A & m <= n implies A |^ (m, n) = A |^ n
proof
 assume
A: <%>E in A & m <= n;
B:
 A |^ (m, n) c= A |^ n
 proof
C0: 
  now
   let k such that 
C:   k <= n;
   per cases by C, REAL_1:def 5;
   suppose k < n;
    hence A |^ k c= A |^ n by A, FLANG_1:37;
   end;
   suppose k = n;
    hence A |^ k c= A |^ n;
   end;
  end;  
  let x such that
D:  x in A |^ (m, n);
  consider k such that
E:  m <= k & k <= n & x in A |^ k by D, ThRange10;
  A |^ k c= A |^ n by E, C0;
  hence x in A |^ n by E;
 end;
 A |^ n c= A |^ (m, n) by A, ThRange20;
 hence thesis by B, XBOOLE_0:def 10;  
end;

theorem ThRange240:
A |^ (m, n) ^^ (A |^ k) = (A |^ k) ^^ (A |^ (m, n))
proof
A:
 now
  let x;
  assume x in (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ k);
  then consider a, b such that
A1:  a in A |^ (m, n) & b in (A |^ k) & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  consider mn such that
A2:  m <= mn & mn <= n & a in A |^ mn by A1, ThRange10;
  a ^ b in (A |^ mn) ^^ (A |^ k) by A1, A2, FLANG_1:def 1;
  then 
A3:  a ^ b in (A |^ k) ^^ (A |^ mn) by LmLang50;
  A |^ mn c= A |^ (m, n) by A2, ThRange20;
  then (A |^ k) ^^ (A |^ mn) c= (A |^ k) ^^ (A |^ (m, n)) by FLANG_1:18;
  hence x in (A |^ k) ^^ (A |^ (m, n)) by A3, A1;
 end;
 now
  let x;
  assume x in (A |^ k) ^^ (A |^ (m, n));
  then consider a, b such that
A1:  a in (A |^ k) & b in A |^ (m, n) & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  consider mn such that
A2:  m <= mn & mn <= n & b in A |^ mn by A1, ThRange10;
  a ^ b in (A |^ k) ^^ (A |^ mn) by A1, A2, FLANG_1:def 1;
  then 
A3:  a ^ b in (A |^ mn) ^^ (A |^ k) by LmLang50;
  A |^ mn c= A |^ (m, n) by A2, ThRange20;
  then (A |^ mn) ^^ (A |^ k) c= (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ k) by FLANG_1:18;
  hence x in (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ k) by A3, A1;
 end;
 hence thesis by A, TARSKI:2;
end;

theorem ThRange170:
(A |^ (m, n)) ^^ A = A ^^ (A |^ (m, n))
proof
 thus (A |^ (m, n)) ^^ A = (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ 1) by FLANG_1:26
             .= (A |^ 1) ^^ (A |^ (m, n)) by ThRange240
             .= A ^^ (A |^ (m, n)) by FLANG_1:26;
end;

theorem ThRange190:
m <= n & k <= l implies (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) = A |^ (m + k, n + l)
proof
 assume
A0: m <= n & k <= l; 
A: 
 now
  let x;
  assume x in (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l));
  then consider a, b such that
A1:  a in A |^ (m, n) & b in A |^ (k, l) & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  consider mn such that
A2:  m <= mn & mn <= n & a in A |^ mn by A1, ThRange10;
  consider kl such that
A3:  k <= kl & kl <= l & b in A |^ kl by A1, ThRange10;
A4: a ^ b in A |^ (mn + kl) by A2, A3, FLANG_1:41;
A5: m + k <= mn + kl by A2, A3, XREAL_1:9;
  mn + kl <= n + l by A2, A3, XREAL_1:9;
  hence x in A |^ (m + k, n + l) by A1, A4, A5, ThRange10;
 end;
 now
  let x;
  assume x in A |^ (m + k, n + l);
  then consider i such that
A1:  m + k <= i & i <= n + l & x in A |^ i by ThRange10;
  consider mn, kl such that
A2:  mn + kl = i & m <= mn & mn <= n & k <= kl & kl <= l by A0, A1, LmNum20;
A3: A |^ mn c= A |^ (m, n) by A2, ThRange20;
  A |^ kl c= A |^ (k, l) by A2, ThRange20;
  then (A |^ mn) ^^ (A |^ kl) c= 
      (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) by A3, FLANG_1:18;
  then (A |^ (mn + kl)) c= (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) by FLANG_1:34;
  hence x in (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) by A1, A2; 
 end;
 hence thesis by A, TARSKI:2;
end;

theorem ThRange180:
A |^ (m + 1, n + 1) = (A |^ (m, n)) ^^ A
proof
 per cases;
 suppose m <= n;
  hence A |^ (m + 1, n + 1) = (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (1, 1)) by ThRange190
              .= (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ 1) by ThRange40
              .= (A |^ (m, n)) ^^ A by FLANG_1:26;
 end;
 suppose 
A: m > n;
  then A |^ (m, n) = {} by ThRange30;
  then 
A1:  (A |^ (m, n)) ^^ A = {} by FLANG_1:13;
  m + 1 > n + 1 by A, XREAL_1:10;
  hence A |^ (m + 1, n + 1) = (A |^ (m, n)) ^^ A by A1, ThRange30;
 end;             
end;

theorem ThRange200:
(A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) = (A |^ (k, l)) ^^ (A |^ (m, n))
proof
 per cases;
 suppose 
A: m <= n & k <= l;
  thus (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) 
      = A |^ (m + k, n + l) by A, ThRange190
     .= (A |^ (k, l)) ^^ (A |^ (m, n)) by A, ThRange190;
 end;
 suppose m > n;
  then A |^ (m, n) = {} by ThRange30;
  then (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) = {} &
     (A |^ (k, l)) ^^ (A |^ (m, n)) = {} by FLANG_1:13;
  hence thesis;
 end;     
 suppose k > l;
  then A |^ (k, l) = {} by ThRange30;
  then (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (k, l)) = {} &
     (A |^ (k, l)) ^^ (A |^ (m, n)) = {} by FLANG_1:13;
  hence thesis;
 end;     
end;

theorem ThRange210:
(A |^ (m, n)) |^ k = A |^ (m * k, n * k)
proof
 per cases;
 suppose 
Aa: m <= n;
  defpred P[Nat] means (A |^ (m, n)) |^ $1 = A |^ (m * $1, n * $1);
A: P[0]
  proof
   thus (A |^ (m, n)) |^ 0 = {<%>E} by FLANG_1:25
               .= A |^ 0 by FLANG_1:25
               .= A |^ (m * 0, n * 0) by ThRange40; 
  end;
B: now
   let k;
Ab:  m * k <= n * k by Aa, XREAL_1:66;
   assume 
B1:   P[k];
   (A |^ (m, n)) |^ (k + 1) 
    = (A |^ (m * k, n * k)) ^^ (A |^ (m, n)) by B1, FLANG_1:24
    .= A |^ (m * k + m, n * k + n) by Aa, Ab, ThRange190
    .= A |^ (m * (k + 1), n * (k + 1));
   hence P[k + 1];
  end;
  for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(A, B);
  hence thesis;
 end;
 suppose 
C: k = 0;
  hence (A |^ (m, n)) |^ k = {<%>E} by FLANG_1:25
              .= A |^ 0 by FLANG_1:25
              .= A |^ (m * k, n * k) by C, ThRange40;
 end; 
 suppose 
D: m > n & k <> 0;
D1: k > 0 by D;
  A |^ (m, n) = {} by D, ThRange30;
  then 
D2:  (A |^ (m, n)) |^ k = {} by D1, FLANG_1:28;
  m * k > n * k by D, D1, XREAL_1:70;
  hence thesis by D2, ThRange30;
 end; 
end;

theorem ThRange211:
(A |^ (k + 1)) |^ (m, n) c= ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ (A |^ (m, n)) 
proof
 let x;
 assume x in (A |^ (k + 1)) |^ (m, n);
 then consider mn such that
A2: m <= mn & mn <= n & x in (A |^ (k + 1)) |^ mn by ThRange10;
 x in A |^ ((k + 1) * mn) by A2, FLANG_1:35;
 then x in A |^ (k * mn + mn);
 then x in (A |^ (k * mn)) ^^ (A |^ mn) by FLANG_1:34;
 then 
A4: x in ((A |^ k) |^ mn) ^^ (A |^ mn) by FLANG_1:35;
 (A |^ k) |^ mn c= (A |^ k) |^ (m, n) by A2, ThRange20;
 then ((A |^ k) |^ mn) ^^ (A |^ mn) c= 
  ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ (A |^ mn) by FLANG_1:18;
 then 
A5: x in ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ (A |^ mn) by A4;
 A |^ mn c= A |^ (m, n) by A2, ThRange20;
 then ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ (A |^ mn) c=
  ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ (A |^ (m, n)) by FLANG_1:18;
 hence x in ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ (A |^ (m, n)) by A5; 
end;

theorem ThRange220:
(A |^ k) |^ (m, n) c= A |^ (k * m, k * n)
proof
 per cases;
 suppose 
A: m <= n;
  defpred P[Nat] means (A |^ $1) |^ (m, n) c= A |^ ($1 * m, $1 * n);
B: P[0]
  proof
   (A |^ 0) |^ (m, n) = {<%>E} |^ (m, n) by FLANG_1:25
            .= {<%>E} by A, ThRange130
            .= A |^ 0 by FLANG_1:25
            .= A |^ (0 * m, 0 * n) by ThRange40;
   hence thesis;          
  end;
C: now
   let l;
C0:  l * m <= l * n by A, XREAL_1:66;   
   assume 
C1:   P[l];
   (A |^ (l + 1)) |^ (m, n) 
    c= ((A |^ l) |^ (m, n)) ^^ (A |^ (m, n)) by ThRange211;
   then
C2:   (A |^ (l + 1)) |^ (m, n) 
     c= ((A |^ l) |^ (m, n)) ^^ ((A |^ 1) |^ (m, n)) by FLANG_1:26;  
C3:  ((A |^ l) |^ (m, n)) ^^ ((A |^ 1) |^ (m, n)) 
    c= (A |^ (l * m, l * n)) ^^ ((A |^ 1) |^ (m, n)) by C1, FLANG_1:18;
   (A |^ (l * m, l * n)) ^^ ((A |^ 1) |^ (m, n))
    = (A |^ (l * m, l * n)) ^^ (A |^ (m, n)) by FLANG_1:26
    .= A |^ (l * m + m, l * n + n) by A, C0, ThRange190
    .= A |^ ((l + 1) * m, (l + 1) * n);
   hence P[l + 1] by C2, C3, XBOOLE_1:1;
  end;
  for l holds P[l] from NAT_1:sch 2(B, C);
  hence thesis;
 end;
 suppose m > n;
  then (A |^ k) |^ (m, n) = {} by ThRange30;
  hence thesis by XBOOLE_1:2;
 end; 
end;

theorem 
(A |^ k) |^ (m, n) c= (A |^ (m, n)) |^ k
proof
 (A |^ (m, n)) |^ k = A |^ (m * k, n * k) by ThRange210;
 hence thesis by ThRange220;
end;

theorem 
(A |^ (k + l)) |^ (m, n) c= ((A |^ k) |^ (m, n)) ^^ ((A |^ l) |^ (m, n)) 
proof
 let x;
 assume x in (A |^ (k + l)) |^ (m, n);
 then consider mn such that
A: m <= mn & mn <= n & x in (A |^ (k + l)) |^ mn by ThRange10;
 x in A |^ ((k + l) * mn) by A, FLANG_1:35;
 then x in A |^ (k * mn + l * mn);
 then x in (A |^ (k * mn)) ^^ (A |^ (l * mn)) by FLANG_1:34;
 then consider a, b such that
B: a in A |^ (k * mn) & b in A |^ (l * mn) & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
 a in (A |^ k) |^ mn & b in (A |^ l) |^ mn by B, FLANG_1:35;
 then a in (A |^ k) |^ (m, n) & b in (A |^ l) |^ (m, n) by A, ThRange10;
 hence x in (A |^ k) |^ (m, n) ^^ (A |^ l) |^ (m, n) by B, FLANG_1:def 1;
end;

theorem ThRange250:
A |^ (0, 0) = {<%>E}
proof
 thus A |^ (0, 0) = A |^ 0 by ThRange40
         .= {<%>E} by FLANG_1:25;
end;

theorem ThRange260:
A |^ (0, 1) = {<%>E} \/ A
proof
 thus A |^ (0, 1) = A |^ 0 \/ A |^ (0 + 1) by ThRange100
         .= {<%>E} \/ A |^ 1 by FLANG_1:25
         .= {<%>E} \/ A by FLANG_1:26;
end;

theorem 
A |^ (1, 1) = A
proof
 thus A |^ (1, 1) = A |^ 1 by ThRange40
         .= A by FLANG_1:26;
end;

theorem 
A |^ (0, 2) = {<%>E} \/ A \/ (A ^^ A)
proof
 thus A |^ (0, 2) = A |^ (0, 1) \/ A |^ (1 + 1) by ThRange80
         .= {<%>E} \/ A \/ A |^ (1 + 1) by ThRange260
         .= {<%>E} \/ A \/ (A ^^ A) by FLANG_1:27;
end;

theorem 
A |^ (1, 2) = A \/ (A ^^ A)
proof     
 thus A |^ (1, 2) = A |^ 1 \/ A |^ (1 + 1) by ThRange100
         .= A \/ A |^ 2 by FLANG_1:26
         .= A \/ (A ^^ A) by FLANG_1:27;
end;         

theorem 
A |^ (2, 2) = A ^^ A
proof
 thus A |^ (2, 2) = A |^ 2 by ThRange40
         .= A ^^ A by FLANG_1:27;
end;

theorem ThRange302:
m > 0 & m <> n & A |^ (m, n) = {x} implies
 for mn st m <= mn & mn <= n holds A |^ mn = {x}
proof
 assume 
A1: m > 0 & m <> n & A |^ (m, n) = {x};
 given mn such that
A2: m <= mn & mn <= n & A |^ mn <> {x};
 per cases;
 suppose A |^ mn = {};
  then 
B1:  A = {} by FLANG_1:28;
  x in A |^ (m, n) by A1, TARSKI:def 1;
  then consider i such that 
B2:  m <= i & i <= n & x in A |^ i by ThRange10;
  thus contradiction by A1, B1, B2, FLANG_1:28; 
 end;
 suppose A |^ mn <> {};
  then consider y such that
B1:  y in A |^ mn & y <> x by A2, ZFMISC_1:41;
  y in A |^ (m, n) by B1, A2, ThRange10;  
  hence contradiction by TARSKI:def 1, A1, B1; 
 end;
end;  

theorem ThRange310:
m <> n & A |^ (m, n) = {x} implies x = <%>E
proof
 assume 
A: m <> n & A |^ (m, n) = {x};
 per cases;
 suppose m > n;
  hence thesis by A, ThRange30;
 end;
 suppose 
B: m = 0 & m <= n;
  then {<%>E} = A |^ m by FLANG_1:25;
  then <%>E in A |^ m by TARSKI:def 1;
  then <%>E in A |^ (m, n) by B, ThRange10;
  hence thesis by A, TARSKI:def 1;
 end;
 suppose m > 0 & m <= n;
  then A |^ m = {x} & A |^ n = {x} by A, ThRange302;
  hence thesis by A, LmLang32;
 end;
end;

theorem ThRange320:
<%x%> in A |^ (m, n) iff 
 <%x%> in A & m <= n & ((<%>E in A & (n > 0)) or (m <= 1 & 1 <= n))
proof
 thus <%x%> in A |^ (m, n) implies 
  <%x%> in A & m <= n & ((<%>E in A & (n > 0)) or (m <= 1 & 1 <= n))
 proof
  assume 
A:  <%x%> in A |^ (m, n);
  then consider mn such that
B:  m <= mn & mn <= n & <%x%> in A |^ mn by ThRange10;
  thus thesis by A, B, LmLang31, ThRange30;
 end;
 assume 
A: <%x%> in A & m <= n & ((<%>E in A & (n > 0)) or (m <= 1 & 1 <= n));
 per cases by A;
 suppose <%>E in A & (n > 0);
  then A c= A |^ n by FLANG_1:36;
  hence thesis by A, ThRange10;
 end;
 suppose 
B: m <= 1 & 1 <= n;
  <%x%> in A |^ 1 by A, FLANG_1:26;
  hence thesis by B, ThRange10; 
 end;
end;

theorem 
(A /\ B) |^ (m, n) c= (A |^ (m, n)) /\ (B |^ (m, n))
proof
 let x;
 assume x in (A /\ B) |^ (m, n);
 then consider mn such that
A: m <= mn & mn <= n & x in (A /\ B) |^ mn by ThRange10;
 (A /\ B) |^ mn c= (A |^ mn) /\ (B |^ mn) by FLANG_1:40;
 then x in A |^ mn & x in B |^ mn by A, XBOOLE_0:def 3;
 then x in A |^ (m, n) & x in B |^ (m, n) by A, ThRange10;
 hence x in (A |^ (m, n)) /\ (B |^ (m, n)) by XBOOLE_0:def 3;
end;

theorem 
(A |^ (m, n)) \/ (B |^ (m, n)) c= (A \/ B) |^ (m, n)
proof
 let x;
 assume 
A: x in (A |^ (m, n)) \/ (B |^ (m, n));
 per cases by A, XBOOLE_0:def 2;
 suppose x in A |^ (m, n);
  then consider mn such that
B:  m <= mn & mn <= n & x in A |^ mn by ThRange10;
C: x in (A |^ mn) \/ (B |^ mn) by B, XBOOLE_0:def 2;
  (A |^ mn) \/ (B |^ mn) c= (A \/ B) |^ mn by FLANG_1:39;
  hence x in (A \/ B) |^ (m, n) by B, C, ThRange10;
 end;
 suppose x in B |^ (m, n);
  then consider mn such that
B:  m <= mn & mn <= n & x in B |^ mn by ThRange10;
C: x in (A |^ mn) \/ (B |^ mn) by B, XBOOLE_0:def 2;
  (A |^ mn) \/ (B |^ mn) c= (A \/ B) |^ mn by FLANG_1:39;
  hence x in (A \/ B) |^ (m, n) by B, C, ThRange10;
 end;
end;

theorem 
(A |^ (m, n)) |^ (k, l) c= A |^ (m * k, n * l)
proof
 let x;
 assume x in (A |^ (m, n)) |^ (k, l);
 then consider kl such that
A1: k <= kl & kl <= l & x in (A |^ (m, n)) |^ kl by ThRange10;
A2: 
 x in A |^ (m * kl, n * kl) by A1, ThRange210;
 m * k <= m * kl & n * kl <= n * l by A1, NAT_1:4;
 then A |^ (m * kl, n * kl) c= A |^ (m * k, n * l) by ThRange50;
 hence x in A |^ (m * k, n * l) by A2;
end;

theorem
m <= n & <%>E in B implies A c= A ^^ (B |^ (m, n)) & A c= (B |^ (m, n)) ^^ A
proof
 assume m <= n & <%>E in B;
 then <%>E in B |^ (m, n) by ThRange150;
 hence thesis by FLANG_1:17;
end; 

theorem 
m <= n & k <= l & A c= C |^ (m, n) & B c= C |^ (k, l) implies 
 A ^^ B c= C |^ (m + k, n + l)
proof
 assume 
A: m <= n & k <= l & A c= C |^ (m, n) & B c= C |^ (k, l);
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume x in A ^^ B;
  then consider a, b such that
B:  a in A & b in B & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  a ^ b in C |^ (m, n) ^^ C |^ (k, l) by FLANG_1:def 1, A, B;
  hence x in C |^ (m + k, n + l) by A, B, ThRange190;
 end;
end; 

theorem  
(A |^ (m, n))* c= A*
proof
 let x;
 assume x in (A |^ (m, n))*;
 then consider k such that
B: x in A |^ (m, n) |^ k by FLANG_1:42; 
C: 
 A |^ (m, n) |^ k = A |^ (m * k, n * k) by ThRange210;
 A |^ (m * k, n * k) c= A* by ThRange140;
 hence x in A* by B, C;
end; 

theorem
(A*) |^ (m, n) c= A*
proof
 let x;
 assume x in (A*) |^ (m, n);
 then consider mn such that
A: m <= mn & mn <= n & x in (A*) |^ mn by ThRange10;
 (A*) |^ mn c= A* by FLANG_1:66;
 hence x in A* by A;
end; 

theorem 
m <= n & n > 0 implies (A*) |^ (m, n) = A*
proof
 assume
A: m <= n & n > 0;
 <%>E in A* by FLANG_1:49;
 hence (A*) |^ (m, n) = (A*) |^ n by A, ThRange160
           .= A* by A, FLANG_1:67;  
end; 

theorem 
m <= n & n > 0 & <%>E in A implies (A |^ (m, n))* = A*
proof
 assume 
A: m <= n & n > 0 & <%>E in A;
 thus (A |^ (m, n))* = (A |^ n)* by A, ThRange160
           .= A* by A, LmLang70;
end;        

theorem
m <= n & <%>E in A implies (A |^ (m, n))* = (A*) |^ (m, n)
proof
 assume
A: m <= n & <%>E in A;
 then 
B: (A |^ (m, n))* = (A |^ n)* by ThRange160;
 <%>E in A* by FLANG_1:49;
 then A* |^ (m, n) = A* |^ n by A, ThRange160;
 hence thesis by A, B, LmLang80; 
end; 

theorem ThRange440:
A c= B* implies A |^ (m, n) c= B*
proof
 assume 
A: A c= B*;
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume x in A |^ (m, n);
  then consider mn such that
B:  m <= mn & mn <= n & x in A |^ mn by ThRange10;
  A |^ mn c= B* by A, FLANG_1:60;
  hence x in B* by B; 
 end;
end; 

theorem
A c= B* implies B* = (B \/ (A |^ (m, n)))*
proof
 assume A c= B*;
 then A |^ (m, n) c= B* by ThRange440;
 hence thesis by FLANG_1:68;
end; 

theorem ThRange450:
A |^ (m, n) ^^ (A*) = A* ^^ (A |^ (m, n))
proof
A0: 
 A |^ (m, n) ^^ (A*) c= A* ^^ (A |^ (m, n))
 proof
  let x;
  assume x in A |^ (m, n) ^^ (A*);
  then consider a, b such that
A1:  a in A |^ (m, n) & b in A* & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  consider mn such that
A2:  m <= mn & mn <= n & a in A |^ mn by A1, ThRange10;
  consider k such that
A3:  b in A |^ k by A1, FLANG_1:42;
  a ^ b in A |^ (k + mn) by A2, A3, FLANG_1:41;
  then 
A4:  a ^ b in A |^ k ^^ (A |^ mn) by FLANG_1:34;
  A |^ k c= A* & A |^ mn c= A |^ (m, n) by FLANG_1:43, ThRange20, A2;
  then A |^ k ^^ (A |^ mn) c= A* ^^ (A |^ (m, n)) by FLANG_1:18;
  hence x in A* ^^ (A |^ (m, n)) by A1, A4;
 end;
 A* ^^ (A |^ (m, n)) c= A |^ (m, n) ^^ (A*)
 proof
  let x;
  assume x in A* ^^ (A |^ (m, n));
  then consider a, b such that
A1:  a in A* & b in A |^ (m, n) & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  consider mn such that
A2:  m <= mn & mn <= n & b in A |^ mn by A1, ThRange10;
  consider k such that
A3:  a in A |^ k by A1, FLANG_1:42;
  a ^ b in A |^ (mn + k) by A2, A3, FLANG_1:41;
  then 
A4:  a ^ b in A |^ mn ^^ (A |^ k) by FLANG_1:34;
  A |^ k c= A* & A |^ mn c= A |^ (m, n) by FLANG_1:43, ThRange20, A2;
  then A |^ mn ^^ (A |^ k) c= A |^ (m, n) ^^ (A*) by FLANG_1:18;
  hence x in A |^ (m, n) ^^ (A*) by A1, A4;
 end;
 hence thesis by A0, XBOOLE_0:def 10;
end; 

theorem
<%>E in A & m <= n implies A* = A* ^^ (A |^ (m, n))
proof
 assume 
A: <%>E in A & m <= n;
 defpred P[Nat] means A* = A* ^^ (A |^ (m, m + $1));
B1: 
 P[0]
 proof
  thus A* = A* ^^ (A |^ m) by A, FLANG_1:56
      .= A* ^^ (A |^ (m, m + 0)) by ThRange40;
 end;
B2: 
 now
  let i;
  assume 
B2a: P[i];
  m <= m + (i + 1) by NAT_1:11;
  then A |^ (m, m + (i + 1)) 
   = A |^ (m, m + i) \/ (A |^ (m + i + 1)) by ThRange80;
  then A* ^^ (A |^ (m, m + (i + 1))) 
   = A* \/ (A* ^^ (A |^ (m + i + 1))) by B2a, FLANG_1:21
   .= A* \/ A* by A, FLANG_1:56;
  hence P[i + 1];
 end;
C: 
 for i holds P[i] from NAT_1:sch 2(B1, B2);
 consider k such that 
D: m + k = n by A, NAT_1:10;
 thus thesis by C, D; 
end; 

theorem ThRange470:
A |^ (m, n) |^ k c= A*
proof
 let x;
 assume 
A: x in A |^ (m, n) |^ k;
 A |^ (m, n) c= A* by ThRange140;
 then A |^ (m, n) |^ k c= A* by FLANG_1:60;
 hence x in A* by A;  
end; 

theorem ThRange480:
A |^ k |^ (m, n) c= A*
proof
 let x;
 assume x in A |^ k |^ (m, n);
 then consider mn such that
A: m <= mn & mn <= n & x in A |^ k |^ mn by ThRange10;
B: 
 x in A |^ (k * mn) by A, FLANG_1:35;
 A |^ (k * mn) c= A* by FLANG_1:43;
 hence x in A* by B;  
end; 

theorem
m <= n implies (A |^ m)* c= (A |^ (m, n))*
proof
 assume m <= n;
 then A |^ m c= A |^ (m, n) by ThRange20;
 hence thesis by FLANG_1:62;
end; 

theorem ThRange500: 
(A |^ (m, n)) |^ (k, l) c= A*
proof
 let x;
 assume x in (A |^ (m, n)) |^ (k, l);
 then consider kl such that
A: k <= kl & kl <= l & x in (A |^ (m, n)) |^ kl by ThRange10;
 (A |^ (m, n)) |^ kl c= A* by ThRange470;
 hence x in A* by A;
end;

theorem ThRange520:
<%>E in A & k <= n & l <= n implies A |^ (k, n) = A |^ (l, n)
proof
 assume 
A: <%>E in A & k <= n & l <= n;
 hence A |^ (k, n) = A |^ n by ThRange160
          .= A |^ (l, n) by A, ThRange160;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Optional Occurrence
:: Definition of ?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A;
 func A? -> Subset of E^omega equals 
  union { B: ex k st k <= 1 & B = A |^ k };
 coherence
 proof                      
  defpred P[set] means ex k st k <= 1 & $1 = A |^ k;
  reconsider M = { B: P[B] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
  union M is Subset of E^omega;
  hence thesis;
 end;
end;
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Optional Occurrence
:: Properties of ?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThOpt10:
x in A? iff ex k st k <= 1 & x in A |^ k
proof
 thus x in A? implies ex k st k <= 1 & x in A |^ k
 proof       
  assume x in A?;
  then consider X such that
A1:  x in X and
A2:  X in { B: ex k st k <= 1 & B = A |^ k } by TARSKI:def 4;
  defpred P[set] means ex k st k <= 1 & $1 = A |^ k;
A3: X in { B: P[B] } by A2;
  P[X] from CARD_FIL:sch 1(A3);
  hence thesis by A1;
 end;
 given k such that
B: k <= 1 & x in A |^ k;
 defpred P[set] means ex k st k <= 1 & $1 = A |^ k;
 consider B such that
D: x in B & P[B] by B;
 reconsider A = { C: P[C] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
 B in A by D;
 hence thesis by D, TARSKI:def 4;
end;

theorem 
n <= 1 implies A |^ n c= A?
proof
 assume n <= 1;
 then for x holds x in A |^ n implies x in A? by ThOpt10;
 hence thesis by TARSKI:def 3;  
end;

theorem ThOpt40:
A? = (A |^ 0) \/ (A |^ 1) 
proof
 now
  let x;
  x in A? iff ex k st (k = 0 or k = 1) & x in A |^ k
  proof
   thus x in A? implies ex k st (k = 0 or k = 1) & x in A |^ k
   proof
    assume x in A?;
    then consider k such that 
A:    k <= 1 & x in A |^ k by ThOpt10;
    (k = 0 or k = 1) by A, NAT_1:26;
    hence thesis by A;
   end;
   given k such that
B:   (k = 0 or k = 1) & x in A |^ k;
   thus thesis by B, ThOpt10;
  end;
  hence x in A? iff x in A |^ 0 or x in A |^ 1;
 end; 
 hence thesis by XBOOLE_0:def 2; 
end;

theorem ThOpt50:
A? = {<%>E} \/ A
proof
 A |^ 0 = {<%>E} & A |^ 1 = A by FLANG_1:25, FLANG_1:26; 
 hence thesis by ThOpt40;
end;

theorem 
A c= A?
proof
 A? = {<%>E} \/ A by ThOpt50;
 hence thesis by XBOOLE_1:7;
end;

theorem ThOpt60:
x in A? iff x = <%>E or x in A
proof
 x in A? iff x in {<%>E} \/ A by ThOpt50;
 then x in A? iff x in {<%>E} or x in A by XBOOLE_0:def 2;
 hence thesis by TARSKI:def 1;
end;

theorem ThOpt70:
A? = A |^ (0, 1)
proof
 thus A? = (A |^ 0) \/ (A |^ (0 + 1)) by ThOpt40
     .= A |^ (0, 1) by ThRange100;
end;

theorem ThOpt80:
A? = A iff <%>E in A
proof
 thus A? = A implies <%>E in A
 proof
  assume A? = A;
  then A = {<%>E} \/ A by ThOpt50;
  hence thesis by ZFMISC_1:45;
 end;
 assume <%>E in A;
 then A = {<%>E} \/ A by ZFMISC_1:46;
 hence thesis by ThOpt50;
end;

registration let E, A;
 cluster A? -> non empty;
 coherence
 proof
  <%>E in A? by ThOpt60;
  hence thesis;
 end;
end;

theorem
A?? = A?
proof
 <%>E in A? by ThOpt60;
 hence thesis by ThOpt80;
end;

theorem 
A c= B implies A? c= B?
proof
 assume A c= B;
 then A |^ (0, 1) c= B |^ (0, 1) by ThRange110;
 then A? c= B |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThOpt70;
end;

theorem 
x in A & x <> <%>E implies A? <> {<%>E}
proof
 assume
A: x in A & x <> <%>E;
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by A, ThRange120; 
end;

theorem 
A? = {<%>E} iff A = {} or A = {<%>E}
proof
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange130;
end;

theorem 
(A*)? = A* & (A?)* = A*
proof
A: 
 <%>E in A* by FLANG_1:49;
 thus (A*)? = {<%>E} \/ (A*) by ThOpt50
      .= A* by A, ZFMISC_1:46;
 thus (A?)* = ({<%>E} \/ A)* by ThOpt50
      .= A* by A, FLANG_1:69;     
end;

theorem 
A? c= A*
proof
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange140;
end;

theorem
(A /\ B)? = (A?) /\ (B?)
proof
 thus (A /\ B)? = {<%>E} \/ (A /\ B) by ThOpt50
        .= ({<%>E} \/ A) /\ ({<%>E} \/ B) by XBOOLE_1:24
        .= (A?) /\ ({<%>E} \/ B) by ThOpt50
        .= (A?) /\ (B?) by ThOpt50;
end;

theorem
(A?) \/ (B?) = (A \/ B)?
proof
 thus (A \/ B)? = {<%>E} \/ (A \/ B) by ThOpt50
        .= (A \/ {<%>E}) \/ (B \/ {<%>E}) by XBOOLE_1:5
        .= (A?) \/ (B \/ {<%>E}) by ThOpt50
        .= (A?) \/ (B?) by ThOpt50;
end;

theorem
A? = {x} implies x = <%>E
proof
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange310;
end;

theorem
<%x%> in A? iff <%x%> in A
proof
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange320;
end;

theorem
(A?) ^^ A = A ^^ (A?)
proof
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange170;
end;

theorem
(A?) ^^ A = A |^ (1, 2)
proof
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 then (A?) ^^ A = A |^ (0 + 1, 1 + 1) by ThRange180;
 hence thesis;
end;

theorem ThOpt210:
(A?) ^^ (A?) = A |^ (0, 2)
proof
 A? = A |^ (0, 1) by ThOpt70;
 then (A?) ^^ (A?) = A |^ (0 + 0, 1 + 1) by ThRange190;
 hence thesis;
end;

theorem ThOpt220:
(A?) |^ k = (A?) |^ (0, k)
proof
 <%>E in A? by ThOpt60;
 hence thesis by ThRange160;
end;

theorem ThOpt230:
(A?) |^ k = A |^ (0, k)
proof
 defpred P[Nat] means (A?) |^ $1 = A |^ (0, $1);
A: 
 P[0]
 proof
  thus (A?) |^ 0 = {<%>E} by FLANG_1:25
         .= A |^ (0, 0) by ThRange250;
 end;
B: 
 now
  let k;
  assume 
C:  P[k];
  (A?) |^ (k + 1) = ((A?) |^ k) ^^ ((A?) |^ 1) by FLANG_1:34
          .= A |^ (0, k) ^^ (A?) by C, FLANG_1:26
          .= A |^ (0, k) ^^ (A |^ (0, 1)) by ThOpt70
          .= A |^ (0 + 0, k + 1) by ThRange190;
  hence P[k + 1];
 end;
 for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;
end;

theorem ThOpt340:
m <= n implies A? |^ (m, n) = A? |^ (0, n)
proof
 assume
A: m <= n; 
 <%>E in A? by ThOpt60;
 hence thesis by A, ThRange520;
end; 

theorem ThOpt350:
A? |^ (0, n) = A |^ (0, n)
proof
 thus A? |^ (0, n) = A? |^ n by ThOpt220
          .= A |^ (0, n) by ThOpt230;
end; 

theorem ThOpt360:
m <= n implies A? |^ (m, n) = A |^ (0, n)
proof
 assume m <= n;
 hence A? |^ (m, n) = A? |^ (0, n) by ThOpt340
          .= A |^ (0, n) by ThOpt350;
end; 

theorem
(A |^ (1, n))? = A |^ (0, n)
proof
 thus (A |^ (1, n))? = {<%>E} \/ (A |^ (1, n)) by ThOpt50
           .= A |^ (0, 0) \/ (A |^ (0 + 1, n)) by ThRange250
           .= A |^ (0, n) by ThRange70;
end; 

theorem 
<%>E in A & <%>E in B implies A? c= A ^^ B & A? c= B ^^ A
proof
 assume 
A: <%>E in A & <%>E in B;
 then 
B: A c= A ^^ B & A c= B ^^ A by FLANG_1:17;
 <%>E in A ^^ B & <%>E in B ^^ A by A, FLANG_1:16;
 then {<%>E} c= A ^^ B & {<%>E} c= B ^^ A by ZFMISC_1:37;
 then {<%>E} \/ A c= A ^^ B & {<%>E} \/ A c= B ^^ A by B, XBOOLE_1:8;
 hence thesis by ThOpt50;
end; 

theorem
A c= A ^^ (B?) & A c= (B?) ^^ A
proof
 <%>E in B? by ThOpt60;
 hence thesis by FLANG_1:17;
end; 

theorem
A c= C? & B c= C? implies A ^^ B c= C |^ (0, 2)
proof
 assume A c= C? & B c= C?;
 then A ^^ B c= (C?) ^^ (C?) by FLANG_1:18;
 hence thesis by ThOpt210;
end; 

theorem
<%>E in A & n > 0 implies A? c= A |^ n
proof
 assume <%>E in A & n > 0;
 then <%>E in A |^ n & A c= A |^ n by FLANG_1:31, FLANG_1:36;
 then {<%>E} c= A |^ n & A c= A |^ n by ZFMISC_1:37;
 then {<%>E} \/ A c= A |^ n by XBOOLE_1:8;
 hence thesis by ThOpt50;
end; 

theorem
(A?) ^^ (A |^ k) = (A |^ k) ^^ (A?)
proof
 thus (A?) ^^ (A |^ k) 
  = ({<%>E} \/ A) ^^ (A |^ k) by ThOpt50
  .= ({<%>E} ^^ (A |^ k)) \/ (A ^^ (A |^ k)) by FLANG_1:21
  .= ({<%>E} ^^ (A |^ k)) \/ ((A |^ k) ^^ A) by FLANG_1:33
  .= (A |^ k) \/ ((A |^ k) ^^ A) by FLANG_1:14
  .= ((A |^ k) ^^ {<%>E}) \/ ((A |^ k) ^^ A) by FLANG_1:14
  .= (A |^ k) ^^ (A \/ {<%>E}) by FLANG_1:21
  .= (A |^ k) ^^ (A?) by ThOpt50; 
end;
 
theorem ThOpt280:
A c= B* implies A? c= B*
proof
 assume A c= B*;
 then A |^ (0, 1) c= B* by ThRange440;
 hence thesis by ThOpt70;
end; 

theorem
A c= B* implies B* = (B \/ (A?))*
proof
 assume A c= B*;
 then A? c= B* by ThOpt280;
 hence thesis by FLANG_1:68;
end; 

theorem
A? ^^ (A*) = A* ^^ (A?)
proof
 thus A? ^^ (A*) = A |^ (0, 1) ^^ (A*) by ThOpt70
         .= A* ^^ (A |^ (0, 1)) by ThRange450
         .= A* ^^ (A?) by ThOpt70;
end; 

theorem
A? ^^ (A*) = A*
proof
A:
 A ^^ (A*) c= A* by FLANG_1:54;
 thus A? ^^ (A*) = ({<%>E} \/ A) ^^ (A*) by ThOpt50
         .= {<%>E} ^^ (A*) \/ A ^^ (A*) by FLANG_1:21
         .= A* \/ A ^^ (A*) by FLANG_1:14
         .= A* by A, XBOOLE_1:12; 
end; 

theorem
A? |^ k c= A*
proof
 A? |^ k = (A |^ (0, 1)) |^ k by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange470;
end; 

theorem
(A |^ k)? c= A*
proof
 (A |^ k)? = (A |^ k) |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange480;
end; 
 
theorem
(A?) ^^ (A |^ (m, n)) = (A |^ (m, n)) ^^ (A?)
proof
 (A |^ (0, 1)) ^^ (A |^ (m, n)) 
  = (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (0, 1)) by ThRange200;
 then (A?) ^^ (A |^ (m, n)) = (A |^ (m, n)) ^^ (A |^ (0, 1)) by ThOpt70;
 hence thesis by ThOpt70; 
end;

theorem
(A?) ^^ (A |^ k) = A |^ (k, k + 1)
proof
 (A |^ (0, 1)) ^^ (A |^ k) = (A |^ (0, 1)) ^^ (A |^ (k, k)) by ThRange40
              .= A |^ (0 + k, 1 + k) by ThRange190;
 hence thesis by ThOpt70;             
end; 

theorem
A? |^ (m, n) c= A*
proof
 per cases;
 suppose m <= n;
  then A? |^ (m, n) = A |^ (0, n) by ThOpt360;
  hence thesis by ThRange140;
 end;
 suppose m > n;
  then A? |^ (m, n) = {} by ThRange30;
  hence thesis by XBOOLE_1:2;
 end;  
end; 

theorem
(A |^ (m, n))? c= A*
proof
 (A |^ (m, n))? = (A |^ (m, n)) |^ (0, 1) by ThOpt70;
 hence thesis by ThRange500; 
end; 

theorem
A? = (A \ {<%>E})?
proof
 thus A? = {<%>E} \/ A by ThOpt50
     .= {<%>E} \/ (A \ {<%>E}) by XBOOLE_1:39
     .= (A \ {<%>E})? by ThOpt50;
end; 

theorem
A c= B? implies A? c= B?
proof
 assume 
A: A c= B?;
 <%>E in B? by ThOpt60;
 then {<%>E} c= B? by ZFMISC_1:37;
 then {<%>E} \/ A c= B? by A, XBOOLE_1:8;
 hence thesis by ThOpt50;
end; 

theorem
A c= B? implies B? = (B \/ A)?
proof
 assume
A: A c= B?;
 thus (B \/ A)? = {<%>E} \/ (B \/ A) by ThOpt50
        .= ({<%>E} \/ B) \/ A by XBOOLE_1:4
        .= B? \/ A by ThOpt50
        .= B? by A, XBOOLE_1:12; 
end;


Góra