Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Mizar Artykuły Liczby całkowite YAC Software
  Wróć

Mizar

Eddie

Artykuły

Równoważność automatów deter ministycznych i epsilon niedeter ministycznych

Etykietowane systemy tranzycji stanów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień

Systemy przepisywania słów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie

Boole'owskie właściwości zbiorów

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa

Liczby całkowite

Syntaktyka Mizara-MSE

Liczby całkowite
W artykule wprowadzone zostały następujące pojęcia: zbiór liczb całkowitych i jego elementy, kongruencje, zaokrąglanie liczb rzeczywistych w dół i w górę, część ułamkowa liczby rzeczywistej, dzielenie całkowite i reszta dzielenia całkowitego. Dodane także następujące schematy: schemat rozdzielania, schemat indukcji całkowitej, schematy minimum i maksimum (istnienie najmniejszej i największej liczby całkowitej spełniającej zadaną własność).

Identyfikator Mizar Mathematical Library: INT_1.
Abstrakt w wersji PDF: tutaj.
Białystok, 1990.

Pliki: Abstrakt
:: Integers
:: by Micha{\l} J. Trybulec
::
:: Received February 7, 1990
:: Copyright (c) 1990 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies ARYTM, ARYTM_1, ORDINAL2, NAT_1, ARYTM_3, RELAT_1, INT_1, BOOLE,
   COMPLEX1, ARYTM_2;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, ORDINAL1, ARYTM_2, ARYTM_1,
   NUMBERS, ARYTM_0, XCMPLX_0, XREAL_0, REAL_1, NAT_1, XXREAL_0;
 constructors FUNCT_4, ARYTM_1, ARYTM_0, XXREAL_0, XREAL_0, REAL_1, NAT_1;
 registrations XREAL_0, ARYTM_3, REAL_1, ORDINAL2, NUMBERS, ZFMISC_1, XBOOLE_0,
   XCMPLX_0, NAT_1, XXREAL_0, ORDINAL1;
 requirements REAL, NUMERALS, SUBSET, BOOLE, ARITHM;

begin

 reserve X,x,y,z for set,
     k,l,n,n1,n2 for Element of NAT,
     r for real number;

definition
 redefine func INT means
:: INT_1:def 1
  x in it iff ex k st x = k or x = - k;
end;

definition let i be number;
 attr i is integer means
:: INT_1:def 2
  i in INT;
end;

registration
 cluster integer Real;
 cluster integer number;
 cluster -> integer Element of INT;
end;

definition
 mode Integer is integer number;
end;

canceled 6;

theorem :: INT_1:7
 for k being natural number st r = k or r = -k holds r is Integer;

theorem :: INT_1:8
 r is Integer implies ex k st r = k or r = - k;

:: Relations between sets INT, NAT and REAL ( and their elements )

registration
 cluster -> integer Element of NAT;
 cluster natural -> integer number;
end;

registration
 cluster integer -> real number;
end;

 reserve i,i0,i1,i2,i3,i4,i5,i7,i8,i9,j for Integer;

:: Now we are ready to redefine some functions
:: Redefinition of functions "+", "*" and "-"

registration
 let i1,i2 be Integer;
 cluster i1 + i2 -> integer;
 cluster i1 * i2 -> integer;
end;

registration
 let i0 be Integer;
 cluster - i0 -> integer;
end;

registration
 let i1,i2 be Integer;
 cluster i1 - i2 -> integer;
end;

:: More redefinitions

registration
 let n be Element of NAT;
 cluster - n -> integer;
 let i1 be Integer;
 cluster i1 + n -> integer;
 cluster i1 * n -> integer;
 cluster i1 - n -> integer;
end;

registration let n1,n2;
 cluster n1 - n2 -> integer;
end;

:: Some basic theorems about integers

canceled 7;

theorem :: INT_1:16
 0 <= i0 implies i0 in NAT;

theorem :: INT_1:17
 r is Integer implies r + 1 is Integer & r - 1 is Integer;

theorem :: INT_1:18
 i2 <= i1 implies i1 - i2 in NAT;

theorem :: INT_1:19
 i1 + k = i2 implies i1 <= i2;

theorem :: INT_1:20
 i0 < i1 implies i0 + 1 <= i1;

theorem :: INT_1:21
 i1 < 0 implies i1 <= - 1;

theorem :: INT_1:22
 i1 * i2 = 1 iff (i1 = 1 & i2 = 1) or (i1 = - 1 & i2 = - 1);

theorem :: INT_1:23
 i1 * i2 = - 1 iff (i1 = - 1 & i2 = 1) or (i1 = 1 & i2 = - 1);

scheme :: INT_1:sch 1
 SepInt { P[Integer] } :
 ex X being Subset of INT st
 for x being Integer holds x in X iff P[x];

scheme :: INT_1:sch 2
 IntIndUp { F() -> Integer, P[Integer] } :
 for i0 st F() <= i0 holds P[i0] provided
 P[F()] and
 for i2 st F() <= i2 holds P[i2] implies P[i2 + 1];

scheme :: INT_1:sch 3
 IntIndDown { F() -> Integer, P[Integer] } :
 for i0 st i0 <= F() holds P[i0] provided
  P[F()] and
  for i2 st i2 <= F() holds P[i2] implies P[i2 - 1];

scheme :: INT_1:sch 4
 IntIndFull { F() -> Integer, P[Integer] } :
 for i0 holds P[i0] provided
  P[F()] and
  for i2 holds P[i2] implies P[i2 - 1] & P[i2 + 1];

scheme :: INT_1:sch 5
 IntMin { F() -> Integer, P[Integer] } :
 ex i0 st P[i0] & for i1 st P[i1] holds i0 <= i1 provided
 for i1 st P[i1] holds F() <= i1 and
 ex i1 st P[i1];

scheme :: INT_1:sch 6
 IntMax { F() -> Integer, P[Integer] } :
 ex i0 st P[i0] & for i1 st P[i1] holds i1 <= i0 provided
 for i1 st P[i1] holds i1 <= F() and
 ex i1 st P[i1];

:: abs and sgn functions with integers

:: registration let r;
::  cluster sgn r -> integer;
::  coherence
::   proof
::   r < 0 or 0 < r or r = 0;
::   hence thesis by ABSVALUE:def 2;
::   end;
:: end;

definition let i1,i2,i3 be Integer;
 pred i1,i2 are_congruent_mod i3 means
:: INT_1:def 3
  ex i4 st i3 * i4 = i1 - i2;
end;

canceled 8;

theorem :: INT_1:32
 i1,i1 are_congruent_mod i2;

theorem :: INT_1:33
 i1,0 are_congruent_mod i1 & 0,i1 are_congruent_mod i1;

theorem :: INT_1:34
 i1,i2 are_congruent_mod 1;

theorem :: INT_1:35
 i1,i2 are_congruent_mod i3 implies i2,i1 are_congruent_mod i3;

theorem :: INT_1:36
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i2,i3 are_congruent_mod i5
       implies i1,i3 are_congruent_mod i5;

theorem :: INT_1:37
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5
   implies (i1 + i3),(i2 + i4) are_congruent_mod i5;

theorem :: INT_1:38
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5
      implies (i1 - i3),(i2 - i4) are_congruent_mod i5;

theorem :: INT_1:39
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5
     implies (i1 * i3),(i2 * i4) are_congruent_mod i5;

theorem :: INT_1:40
 (i1 + i2),i3 are_congruent_mod i5 iff i1, (i3 - i2) are_congruent_mod i5;

theorem :: INT_1:41
 i4 * i5 = i3
  implies (i1,i2 are_congruent_mod i3 implies i1,i2 are_congruent_mod i4);

theorem :: INT_1:42
 i1,i2 are_congruent_mod i5 iff (i1 + i5),i2 are_congruent_mod i5;

theorem :: INT_1:43
 i1,i2 are_congruent_mod i5 iff (i1 - i5),i2 are_congruent_mod i5;

theorem :: INT_1:44
 (i1 <= r & r - 1 < i1) & (i2 <= r & r - 1 < i2) implies i1 = i2;

theorem :: INT_1:45
 (r <= i1 & i1 < r + 1) & (r <= i2 & i2 < r + 1) implies i1 = i2;

reserve r1,p,p1,g,g1,g2 for real number,
    Y for Subset of REAL;

definition
 let r be real number;
 func [\ r /] -> Integer means
:: INT_1:def 4
 it <= r & r - 1 < it;
end;

canceled;

theorem :: INT_1:47
 [\ r /] = r iff r is integer;

theorem :: INT_1:48
 [\ r /] < r iff r is not integer;

canceled;

theorem :: INT_1:50
 [\ r /] - 1 < r & [\ r /] < r + 1;

theorem :: INT_1:51
 [\ r /] + i0 = [\ r + i0 /];

theorem :: INT_1:52
 r < [\ r /] + 1;

definition
 let r be real number;
 func [/ r \] -> Integer means
:: INT_1:def 5
 r <= it & it < r + 1;
end;

canceled;

theorem :: INT_1:54
 [/ r \] = r iff r is integer;

theorem :: INT_1:55
 r < [/ r \] iff r is not integer;

canceled;

theorem :: INT_1:57
 r - 1 < [/ r \] & r < [/ r \] + 1;

theorem :: INT_1:58
 [/ r \] + i0 = [/ r + i0 \];

theorem :: INT_1:59
 [\ r /] = [/ r \] iff r is integer;

theorem :: INT_1:60
 [\ r /] < [/ r \] iff r is not integer;

theorem :: INT_1:61
 [\ r /] <= [/ r \];

theorem :: INT_1:62
 [\ ([/ r \]) /] = [/ r \];

theorem :: INT_1:63
 [\ ([\ r /]) /] = [\ r /];

theorem :: INT_1:64
 [/ ([/ r \]) \] = [/ r \];

theorem :: INT_1:65
 [/ ([\ r /]) \] = [\ r /];

theorem :: INT_1:66
 [\ r /] = [/ r \] iff not [\ r /] + 1 = [/ r \];

definition
 let r be real number;
 func frac r equals
:: INT_1:def 6
   r - [\ r /];
end;

registration
 let r be real number;
 cluster frac r -> real;
end;

definition
 let r be real number;
 redefine func frac r -> Real;
end;

canceled;

theorem :: INT_1:68
 r = [\ r /] + frac r;

theorem :: INT_1:69
 frac r < 1 & 0 <= frac r;

theorem :: INT_1:70
 [\ frac r /] = 0;

theorem :: INT_1:71
 frac r = 0 iff r is integer;

theorem :: INT_1:72
 0 < frac r iff r is not integer;

:: Functions div and mod

definition
 let i1,i2 be Integer;
 func i1 div i2 -> Integer equals
:: INT_1:def 7
  [\ i1 / i2 /];
end;

definition
 let i1,i2 be Integer;
 func i1 mod i2 -> Integer equals
:: INT_1:def 8
   i1 - (i1 div i2) * i2 if i2 <> 0
      otherwise 0;
end;

:: The divisibility relation

definition
 let i1,i2 be Integer;
 pred i1 divides i2 means
:: INT_1:def 9
  ex i3 st i2 = i1 * i3;
 reflexivity;
end;

canceled;

theorem :: INT_1:74
 for r being real number st r <> 0 holds [\ r / r /] = 1;

theorem :: INT_1:75
 for i being Integer holds i div 0 = 0;

theorem :: INT_1:76
 for i being Integer st i <> 0 holds i div i = 1;

theorem :: INT_1:77
 for i being Integer holds i mod i = 0;

begin :: Addenda

:: from FSM_1

theorem :: INT_1:78
 k < i implies ex j being Element of NAT st j = i-k & 1 <= j;

:: from SCMFSA_7, 2005.02.05, A.T.

theorem :: INT_1:79
 for a,b being Integer st a < b holds a <= b - 1;

:: from UNIFORM1, 2005.08.22, A.T.

theorem :: INT_1:80
for r being real number st r>=0 holds
[/ r \]>=0 & [\ r /]>=0 & [/ r \] is Element of NAT &
 [\ r /] is Element of NAT;

:: from SCMFSA9A, 2005.11.16, A.T.

theorem :: INT_1:81
 for i being Integer, r being real number st i <= r holds i <= [\ r /];

theorem :: INT_1:82
 for m,n being natural number holds 0 <= m qua Integer div n;

:: from SCMFSA9A, 2006.03.14, A.T.

theorem :: INT_1:83
 0 < i & 1 < j implies i div j < i;

:: from NEWTON, 2007.01.02, AK

theorem :: INT_1:84
 i2 >= 0 implies i1 mod i2 >= 0;

theorem :: INT_1:85
 i2 > 0 implies i1 mod i2 < i2;

theorem :: INT_1:86
 i2 <> 0 implies i1 = (i1 div i2) * i2 + (i1 mod i2);


Góra

Pełny artykuł
:: Integers
:: by Micha{\l} J. Trybulec
::
:: Received February 7, 1990
:: Copyright (c) 1990 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies ARYTM, ARYTM_1, ORDINAL2, NAT_1, ARYTM_3, RELAT_1, INT_1, BOOLE,
   COMPLEX1, ARYTM_2;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, ORDINAL1, ARYTM_2, ARYTM_1,
   NUMBERS, ARYTM_0, XCMPLX_0, XREAL_0, REAL_1, NAT_1, XXREAL_0;
 constructors FUNCT_4, ARYTM_1, ARYTM_0, XXREAL_0, XREAL_0, REAL_1, NAT_1;
 registrations XREAL_0, ARYTM_3, REAL_1, ORDINAL2, NUMBERS, ZFMISC_1, XBOOLE_0,
   XCMPLX_0, NAT_1, XXREAL_0, ORDINAL1;
 requirements REAL, NUMERALS, SUBSET, BOOLE, ARITHM;
 definitions TARSKI, XBOOLE_0;
 theorems REAL_1, NAT_1, AXIOMS, TARSKI, XREAL_0, XCMPLX_0, XCMPLX_1, ZFMISC_1,
   XBOOLE_0, NUMBERS, ARYTM_0, ARYTM_2, ARYTM_1, XREAL_1, XXREAL_0,
   ORDINAL1;
 schemes NAT_1, XBOOLE_0, REAL_1;

begin

 reserve X,x,y,z for set,
     k,l,n,n1,n2 for Element of NAT,
     r for real number;

Lm1:
 z in [:{0},NAT:] \ {[0,0]} implies ex k st z = -k
  proof assume
A1:  z in [:{0},NAT:] \ {[0,0]};
   then A2:  z in [:{0},NAT:];
   then consider x,y such that
  x in {0} and
A3:  y in NAT and
A4:  z = [x,y] by ZFMISC_1:103;
   reconsider y as Element of NAT by A3;
  take y;
A5:  z in NAT \/ [:{0},NAT:] by A2,XBOOLE_0:def 2;
    not z in {[0,0]} by A1,XBOOLE_0:def 4;
   then z in INT by A5,NUMBERS:def 4,XBOOLE_0:def 4;
   then reconsider z' = z as Element of REAL by NUMBERS:15;
   consider x1,x2,y1,y2 being Element of REAL such that
A6:  z' = [*x1,x2*] and
A7:  y = [*y1,y2*] and
A8:  z' + y = [*+(x1,y1),+(x2,y2)*] by XCMPLX_0:def 4;
A9: x2 = 0 by A6,ARYTM_0:26;
   then A10: z' = x1 by A6,ARYTM_0:def 7;
A11:  y2 = 0 by A7,ARYTM_0:26;
   then A12: y = y1 by A7,ARYTM_0:def 7;
    [:{0},NAT:] c= [:{0},REAL+:] by ARYTM_2:2,ZFMISC_1:118;
   then consider x',y' being Element of REAL+ such that
A13:  z' = [0,x'] and
A14:  y = y' and
A15:  +(z',y) = y' - x' by A2,A3,ARYTM_0:def 2,ARYTM_2:2;
    x' = y' by A4,A13,A14,ZFMISC_1:33;
   then A16:   y' - x' = 0 by ARYTM_1:18;
    +(x2,y2) = 0 by A9,A11,ARYTM_0:13;
   then z' + y = 0 by A8,A10,A12,A15,A16,ARYTM_0:def 7;
  hence z = -y;
  end;

Lm2:
 for k st x = -k & k <> x holds x in [:{0},NAT:] \ {[0,0]}
  proof let k such that
A1: x = -k and
A2: k <> x;
   reconsider r = x as Element of REAL by A1;
    r + k = 0 by A1;
   then consider x1,x2,y1,y2 being Element of REAL such that
A3:  r = [*x1,x2*] and
A4:  k = [*y1,y2*] and
A5:  0 = [*+(x1,y1),+(x2,y2)*] by XCMPLX_0:def 4;
A6:  k in omega;
    x2 = 0 by A3,ARYTM_0:26;
   then A7: x1 = r by A3,ARYTM_0:def 7;
   A8: y2 = 0 by A4,ARYTM_0:26;
   then A9: y1 = k by A4,ARYTM_0:def 7;
    +(x2,y2) = 0 by A5,ARYTM_0:26;
   then A10: +(x1,y1) = 0 by A5,ARYTM_0:def 7;
   reconsider y2 = k as Element of REAL;
A11:  now assume x1 in REAL+;
    then consider x',y' being Element of REAL+ such that
A12:   x1 = x' and
A13:   y1 = y' and
A14:   0 = x' + y' by A6,A9,A10,ARYTM_0:def 2,ARYTM_2:2;
      x' = 0 & y' = 0 by A14,ARYTM_2:6;
   hence contradiction by A2,A3,A4,A8,A12,A13,ARYTM_0:26;
   end;
    r in REAL+ \/ [:{0},REAL+:] by NUMBERS:def 1,XBOOLE_0:def 4;
   then x in [:{0},REAL+:] by A7,A11,XBOOLE_0:def 2;
   then consider x',y' being Element of REAL+ such that
A15:  x1 = [0,x'] and
A16:  y1 = y' and
A17:  0 = y' - x' by A6,A7,A9,A10,ARYTM_0:def 2,ARYTM_2:2;
   A18: x' = y' by A17,ARYTM_0:6;
    0 in {0} by TARSKI:def 1;
   then A19:  x in [:{0},NAT:] by A7,A9,A15,A16,A18,ZFMISC_1:106;
    not r in {[0,0]} by NUMBERS:def 1,XBOOLE_0:def 4;
  hence x in [:{0},NAT:] \ {[0,0]} by A19,XBOOLE_0:def 4;
  end;

definition
 redefine func INT means
  :Def1: x in it iff ex k st x = k or x = - k;
 compatibility
  proof let I be set;
  thus I = INT implies for x holds x in I iff ex k st x = k or x = - k
   proof assume
A1:  I = INT;
   let x;
   thus x in I implies ex k st x = k or x = - k
    proof assume
   A2: x in I;
  then A3:   x in NAT \/ [:{0},NAT:] by A1,NUMBERS:def 4;
A4:    not x in {[0,0]} by A1,A2,NUMBERS:def 4,XBOOLE_0:def 4;
    per cases by A3,XBOOLE_0:def 2;
    suppose x in NAT;
    hence ex k st x = k or x = - k;
    end;
    suppose x in [:{0},NAT:];
     then x in [:{0},NAT:] \ {[0,0]} by A4,XBOOLE_0:def 4;
    hence ex k st x = k or x = - k by Lm1;
    end;
    end;
   given k such that
A5:   x = k or x = - k;
   per cases by A5;
   suppose A6: x = k;
    then A7:   x in NAT \/ [:{0},NAT:] by XBOOLE_0:def 2;
     not x in {[0,0]} by A6,NUMBERS:def 1,XBOOLE_0:def 4;
   hence x in I by A1,A7,NUMBERS:def 4,XBOOLE_0:def 4;
   end;
   suppose x = -k & k <> x;
    then A8:   x in [:{0},NAT:] \ {[0,0]} by Lm2;
    then x in [:{0},NAT:];
    then A9:   x in NAT \/ [:{0},NAT:] by XBOOLE_0:def 2;
     not x in {[0,0]} by A8,XBOOLE_0:def 4;
   hence x in I by A1,A9,NUMBERS:def 4,XBOOLE_0:def 4;
   end;
   end;
  assume
A10:  for x holds x in I iff ex k st x = k or x = - k;
  thus I c= INT
   proof let x;
   assume x in I;
    then consider k such that
A11:    x = k or x = - k by A10;
   per cases by A11;
   suppose A12: x = k;
    then A13:   x in NAT \/ [:{0},NAT:] by XBOOLE_0:def 2;
   not x in {[0,0]} by A12,NUMBERS:def 1,XBOOLE_0:def 4;
   hence x in INT by A13,NUMBERS:def 4,XBOOLE_0:def 4;
   end;
   suppose x = -k & k <> x;
    then A14:   x in [:{0},NAT:] \ {[0,0]} by Lm2;
    then x in [:{0},NAT:];
    then A15:   x in NAT \/ [:{0},NAT:] by XBOOLE_0:def 2;
    not x in {[0,0]} by A14,XBOOLE_0:def 4;
   hence x in INT by A15,NUMBERS:def 4,XBOOLE_0:def 4;
   end;
   end;
  let x;
  assume A16: x in INT;
   then A17:  x in NAT \/ [:{0},NAT:] by NUMBERS:def 4;
A18:  not x in {[0,0]} by A16,NUMBERS:def 4,XBOOLE_0:def 4;
   per cases by A17,XBOOLE_0:def 2;
   suppose x in NAT;
   hence x in I by A10;
   end;
   suppose x in [:{0},NAT:];
    then x in [:{0},NAT:] \ {[0,0]} by A18,XBOOLE_0:def 4;
    then ex k st x = k or x = - k by Lm1;
   hence x in I by A10;
  end;
  end;
end;

definition let i be number;
 attr i is integer means
  :Def2: i in INT;
end;

registration
 cluster integer Real;
 existence
  proof
  take 0;
  thus 0 in INT by Def1;
  end;
 cluster integer number;
 existence
  proof
  take 0;
  thus 0 in INT by Def1;
  end;
 cluster -> integer Element of INT;
 coherence by Def2;
end;

definition
 mode Integer is integer number;
end;

canceled 6;

theorem Th7:
 for k being natural number st r = k or r = -k holds r is Integer
proof let k be natural number;
A1: k in NAT by ORDINAL1:def 13;
 assume r = k or r = -k;
 then r in INT by A1,Def1;
 hence thesis by Def2;
end;

theorem Th8:
 r is Integer implies ex k st r = k or r = - k
  proof
  assume r is Integer;
   then r is Element of INT by Def2;
  hence thesis by Def1;
  end;

:: Relations between sets INT, NAT and REAL ( and their elements )

registration
 cluster -> integer Element of NAT;
 coherence by Th7;
 cluster natural -> integer number;
 coherence
 proof let n be number;
  assume n is natural;
  then n is Element of NAT by ORDINAL1:def 13;
  hence thesis by Th7;
 end;
end;

Lm3: x in INT implies x in REAL by NUMBERS:15;

registration
 cluster integer -> real number;
coherence
 proof
  let n be number;
  assume n is integer;
  then n is Element of INT by Def2;
  then reconsider n as Element of REAL by Lm3;
  n is real;
  hence thesis;
 end;
end;

 reserve i,i0,i1,i2,i3,i4,i5,i7,i8,i9,j for Integer;

:: Now we are ready to redefine some functions
:: Redefinition of functions "+", "*" and "-"

registration
 let i1,i2 be Integer;
 cluster i1 + i2 -> integer;
  coherence
   proof
   consider k such that A1: (i1 = k or i1 = - k) by Th8;
   consider l such that A2: (i2 = l or i2 = - l) by Th8;
A3:  now
    assume i1 = k & i2 = l;
    then i1 + i2 = k + l;
    hence i1 + i2 is Integer;
   end;
A4:  now
    assume A5: i1 = k & i2 = - l;
    A6: now
    assume k - l <= 0;
    then k <= 0 + l by XREAL_1:22;
    then consider z being Nat such that
    A7: l = k + z by NAT_1:10;
    - z = - l + k by A7;
    hence k - l is Integer by Th7;
    end;
    now
    assume 0 <= k - l;
    then 0 + l <= k by XREAL_1:21;
    then consider z being Nat such that
    A8: k = l + z by NAT_1:10;
    thus k - l is Integer by A8;
    end;
    hence i1 + i2 is Integer by A5,A6;
   end;
A9:  now
    assume A10: i1 = - k & i2 = l;
    A11: now
    assume l - k <= 0;
    then l <= 0 + k by XREAL_1:22;
    then consider z being Nat such that
    A12: k = l + z by NAT_1:10;
    - z = - k + l by A12;
    hence l - k is Integer by Th7;
    end;
    now
    assume 0 <= l - k;
    then 0 + k <= l by XREAL_1:21;
    then consider z being Nat such that
    A13: l = k + z by NAT_1:10;
    thus l - k is Integer by A13;
    end;
    hence i1 + i2 is Integer by A10,A11;
   end;
   now
    assume i1 = - k & i2 = - l;
    then i1 + i2 = - (k + l);
    hence i1 + i2 is Integer by Th7;
   end;
   hence thesis by A1,A2,A3,A4,A9;
   end;
 cluster i1 * i2 -> integer;
  coherence
   proof
   consider k such that A14: (i1 = k or i1 = - k) by Th8;
   consider l such that A15: (i2 = l or i2 = - l) by Th8;
A16:  now
    assume i1 = k & i2 = l;
    then i1 * i2 = k * l;
    hence i1 * i2 is Integer;
   end;
A17:  now
    assume i1 = - k & i2 = - l;
    then i1 * i2 = k * l;
    hence i1 * i2 is Integer;
   end;
   now
    assume (i1 = - k & i2 = l) or (i1 = k & i2 = - l);
    then i1 * i2 = - (k * l);
    hence i1 * i2 is Integer by Th7;
   end;
   hence i1 * i2 is integer by A14,A15,A16,A17;
   end;
end;

registration
 let i0 be Integer;
 cluster - i0 -> integer;
 coherence
 proof
  consider k such that A1: i0 = k or i0 = - k by Th8;
  thus thesis by A1,Th7;
 end;
end;

registration
 let i1,i2 be Integer;
 cluster i1 - i2 -> integer;
 coherence
 proof
  i1 - i2 = i1 + (- i2);
  hence i1 - i2 is integer;
 end;
end;

:: More redefinitions

registration
 let n be Element of NAT;
 cluster - n -> integer;
 coherence;
 let i1 be Integer;
 cluster i1 + n -> integer;
 coherence;
 cluster i1 * n -> integer;
 coherence;
 cluster i1 - n -> integer;
 coherence;
end;

registration let n1,n2;
 cluster n1 - n2 -> integer;
 coherence;
end;

:: Some basic theorems about integers

canceled 7;

theorem Th16:
 0 <= i0 implies i0 in NAT
  proof
  assume A1: 0 <= i0;
  consider k such that A2: i0 = k or i0 = - k by Th8;
  i0 = - k implies i0 is Element of NAT by A1,XXREAL_0:1;
  hence thesis by A2;
  end;

theorem
 r is Integer implies r + 1 is Integer & r - 1 is Integer
  proof
  assume r is Integer;
  then reconsider i1 = r as Integer;
  i1 + 1 is Integer & i1 - 1 is Integer;
  hence thesis;
  end;

theorem Th18:
 i2 <= i1 implies i1 - i2 in NAT
  proof
  assume i2 <= i1;
  then i2 - i2 <= i1 - i2 by XREAL_1:11;
  hence thesis by Th16;
  end;

theorem Th19:
 i1 + k = i2 implies i1 <= i2
  proof
  now
   assume A1: i1 + k = i2;
   reconsider i0 = k as Integer;
   0 + (i1 + k) <= k + i2 by A1,XREAL_1:8;
   then i1 + i0 - i0 <= i2 + i0 - i0 by XREAL_1:11;
   hence thesis;
  end;
  hence thesis;
  end;

Lm4:
 for j being Element of NAT holds j < 1 implies j = 0
 proof let j be Element of NAT; assume j < 1;
  then j < 0 + 1;
  then A1: j <= 0 by NAT_1:13;
  assume j <> 0;
 hence thesis by A1;
 end;

Lm5: 0 < i1 implies 1 <= i1
 proof
  assume A1: 0 < i1;
  then reconsider i2 = i1 as Element of NAT by Th16;
  0 <> i2 by A1;
  hence thesis by Lm4;
 end;

theorem Th20:
 i0 < i1 implies i0 + 1 <= i1
  proof
  assume i0 < i1;
  then i0 + (- i0) < i1 + (- i0) by XREAL_1:8;
  then 1 <= i1 + (- i0) by Lm5;
  then 1 + i0 <= i1 + (- i0) + i0 by XREAL_1:8;
  hence thesis;
  end;

theorem Th21:
 i1 < 0 implies i1 <= - 1
  proof
  assume i1 < 0;
  then 0 < - i1 by XREAL_1:60;
  then 1 <= - i1 by Lm5;
  then - - i1 <= - 1 by XREAL_1:26;
  hence i1 <= - 1;
  end;

theorem Th22:
 i1 * i2 = 1 iff (i1 = 1 & i2 = 1) or (i1 = - 1 & i2 = - 1)
  proof
  thus i1 * i2 = 1 implies (i1 = 1 & i2 = 1) or (i1 = - 1 & i2 = - 1)
   proof
   assume A1: i1 * i2 = 1;
then A2:  not(i1 = 0 or i2 = 0);
   A3: now
    assume 0 < i1 & 0 < i2;
    then i1 is Element of NAT & i2 is Element of NAT by Th16;
    hence i1 = 1 & i2 = 1 by A1,NAT_1:15;
   end;
   now
    assume i1 < 0 & i2 < 0;
    then 0 <= - i1 & 0 <= - i2 by XREAL_1:60;
    then A4: (- i1) is Element of NAT & (- i2) is Element of NAT by Th16;
    (- i1) * (- i2) = i1 * i2;
    then - (- i1) = - 1 & - (- i2) = - 1 by A1,A4,NAT_1:15;
    hence i1 = - 1 & i2 = - 1;
   end;
   hence thesis by A1,A2,A3,XREAL_1:134;
   end;
  thus thesis;
  end;

theorem
 i1 * i2 = - 1 iff (i1 = - 1 & i2 = 1) or (i1 = 1 & i2 = - 1)
  proof
  thus i1 * i2 = - 1 implies (i1 = - 1 & i2 = 1) or (i1 = 1 & i2 = - 1)
   proof
   assume A1: i1 * i2 = - 1;
   (- i1) * i2 = 1 by A1;
   then A2: (- (- i1) = - 1 & i2 = 1) or (- i1 = - 1 & i2 = - 1) by Th22;
   thus thesis by A2;
   end;
  assume (i1 = - 1 & i2 = 1) or (i1 = 1 & i2 = - 1);
  hence thesis;
  end;

Lm6: i0 <= i1 implies ex k st i0 + k = i1
 proof
 assume i0 <= i1;
 then reconsider k = i1 - i0 as Element of NAT by Th18;
 i0 + k = i1;
 hence thesis;
 end;

Lm7: i0 <= i1 implies ex k st i1 - k = i0
 proof
 assume i0 <= i1;
 then reconsider k = i1 - i0 as Element of NAT by Th18;
 i1 - k = i0;
 hence thesis;
 end;

 Lm8:
 r - 1 < r by XREAL_1:148;

scheme SepInt { P[Integer] } :
 ex X being Subset of INT st
 for x being Integer holds x in X iff P[x]
proof
   defpred P1[set] means ex i0 st i0 = $1 & P[i0];
  consider X such that
A1:  for y holds y in X iff
   y in INT & P1[y] from XBOOLE_0:sch 1;
   X is Subset of INT
   proof
   y in X implies y in INT by A1;
   hence thesis by TARSKI:def 3;
   end;
  then reconsider X as Subset of INT;
  take X;
  let i0;
A2: i0 in X implies P[i0]
   proof
   assume i0 in X;
   then ex i1 st i0 = i1 & P[i1] by A1;
   hence thesis;
   end;
   P[i0] implies i0 in X
   proof
   assume A3: P[i0];
   i0 in INT by Def2;
   hence thesis by A1,A3;
   end;
  hence thesis by A2;
  end;

scheme IntIndUp { F() -> Integer, P[Integer] } :
 for i0 st F() <= i0 holds P[i0] provided
A1: P[F()] and
A2: for i2 st F() <= i2 holds P[i2] implies P[i2 + 1]
proof
 let i0;
 assume A3: F() <= i0;
 defpred Q[natural number] means
  for i2 st $1 = i2 - F() holds P[i2];
A4: Q[0] by A1;
A5: for k st Q[k] holds Q[k + 1]
  proof
   let k;
   reconsider i8 = k as Integer;
   assume A6: Q[k];
   let i2;
   assume A7: k + 1 = i2 - F();
   then k = i2 - 1 - F();
   then A8: P[i2 - 1] by A6;
   F() <= i2 - 1
   proof
    i2 - 1 = i8 + F() by A7;
    hence thesis by Th19;
   end;
   then P[i2 - 1 + 1] by A2,A8;
   hence thesis;
  end;
A9: for k holds Q[k] from NAT_1:sch 1(A4,A5);
 reconsider l = i0 - F() as Element of NAT by A3,Th18;
 l = i0 - F();
 hence P[i0] by A9;
 end;

scheme IntIndDown { F() -> Integer, P[Integer] } :
 for i0 st i0 <= F() holds P[i0] provided
 A1: P[F()] and
 A2: for i2 st i2 <= F() holds P[i2] implies P[i2 - 1]
proof
 let i0;
 assume A3: i0 <= F();
 defpred Q[Integer] means
  for i2 st $1 = - i2 holds P[i2];
A4: Q[- F()] by A1;
A5: for i2 st - F() <= i2 holds Q[i2] implies Q[i2 + 1]
  proof
   let i2;
   assume that A6: - F() <= i2 and A7: Q[i2];
   let i3;
   assume A8: i2 + 1 = - i3;
   then - i3 - 1 = i2;
   then i2 = - (i3 + 1);
   then A9: P[i3 + 1] by A7;
      i3 + 1 <= F()
   proof
    i2 = - i3 - 1 by A8;
    then - (- i3 - 1) <= - (- F()) by A6,XREAL_1:26;
    hence thesis;
   end;
   then P[i3 + 1 - 1] by A2,A9;
   hence thesis;
  end;
A10: for i2 st - F() <= i2 holds Q[i2] from IntIndUp(A4,A5);
    - F() <= - i0 by A3,XREAL_1:26;
 hence thesis by A10;
 end;

scheme IntIndFull { F() -> Integer, P[Integer] } :
 for i0 holds P[i0] provided
 A1: P[F()] and
 A2: for i2 holds P[i2] implies P[i2 - 1] & P[i2 + 1]
proof
  A3:P[F()] by A1;
 let i0;
A4: now
  assume A5: F() <= i0;
  A6: for i2 st F() <= i2 holds P[i2] implies P[i2 + 1] by A2;
  for i2 st F() <= i2 holds P[i2] from IntIndUp(A3,A6);
  hence P[i0] by A5;
  end;
  now
  assume A7: i0 <= F();
A8: for i2 st i2 <= F() holds P[i2] implies P[i2 - 1] by A2;
  for i2 st i2 <= F() holds P[i2] from IntIndDown(A3,A8);
  hence P[i0] by A7;
  end;
 hence thesis by A4;
 end;

scheme IntMin { F() -> Integer, P[Integer] } :
 ex i0 st P[i0] & for i1 st P[i1] holds i0 <= i1 provided
A1: for i1 st P[i1] holds F() <= i1 and
A2: ex i1 st P[i1]
proof
 consider i1 such that A3: P[i1] by A2;
    F() <= i1 by A1,A3;
 then A4: ex k st F() + k = i1 by Lm6;
 defpred Q[natural number] means P[F() + $1];
  A5: ex k st Q[k] by A3,A4;
  consider l such that A6: Q[l] & for n st Q[n] holds l <= n from NAT_1:sch 5
(A5);
  take i0 = F() + l;
   for i1 st P[i1] holds i0 <= i1
   proof
   let i1;
   assume A7: P[i1];
   then F() <= i1 by A1;
   then consider n such that A8: F() + n = i1 by Lm6;
    i0 - F() <= i1 - F() by A6,A7,A8;
   hence i0 <= i1 by XREAL_1:11;
   end;
  hence thesis by A6;
 end;

scheme IntMax { F() -> Integer, P[Integer] } :
 ex i0 st P[i0] & for i1 st P[i1] holds i1 <= i0 provided
A1: for i1 st P[i1] holds i1 <= F() and
A2: ex i1 st P[i1]
proof
 consider i1 such that A3: P[i1] by A2;
 i1 <= F() by A1,A3;
 then A4: ex k st i1 = F() - k by Lm7;
 defpred Q[natural number] means P[F() - $1];
  A5: ex k st Q[k] by A3,A4;
  consider l such that A6: Q[l] & for n st Q[n] holds l <= n from NAT_1:sch 5
(A5);
  take i0 = F() - l;
   for i1 st P[i1] holds i1 <= i0
   proof
   let i1;
   assume A7: P[i1];
   then i1 <= F() by A1;
   then consider n such that A8: F() - n = i1 by Lm7;
    l <= n by A6,A7,A8;
   then F() + (- i0) - F() <= F() - i1 - F() by A8,XREAL_1:11;
   then - i0 <= F() + (- i1) - F();
   hence i1 <= i0 by XREAL_1:26;
   end;
  hence thesis by A6;
 end;

:: abs and sgn functions with integers

:: registration let r;
::  cluster sgn r -> integer;
::  coherence
::   proof
::   r < 0 or 0 < r or r = 0;
::   hence thesis by ABSVALUE:def 2;
::   end;
:: end;

definition let i1,i2,i3 be Integer;
 pred i1,i2 are_congruent_mod i3 means
  :Def3: ex i4 st i3 * i4 = i1 - i2;
end;

canceled 8;

theorem
 i1,i1 are_congruent_mod i2
  proof
  i2 * 0 = i1 - i1;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,0 are_congruent_mod i1 & 0,i1 are_congruent_mod i1
  proof
   i1 * 1 = i1 - 0 & i1 * (- 1) = 0 - i1;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod 1
  proof
  i1 - i2 = 1 * (i1 - i2);
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod i3 implies i2,i1 are_congruent_mod i3
  proof
  assume i1,i2 are_congruent_mod i3;
  then consider i0 such that A1: (i1 - i2) = i3 * i0 by Def3;
  i2 - i1 = i3 * (- i0) by A1;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i2,i3 are_congruent_mod i5
       implies i1,i3 are_congruent_mod i5
  proof
  assume A1: i1,i2 are_congruent_mod i5 & i2,i3 are_congruent_mod i5;
  then consider i8 such that A2: i5 * i8 = i1 - i2 by Def3;
  consider i9 such that A3: i5 * i9 = i2 - i3 by A1,Def3;
     (i5 * i8) + (i5 * i9) = i1 - i3 by A2,A3;
  then i5 * (i8 + i9) = i1 - i3;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5
   implies (i1 + i3),(i2 + i4) are_congruent_mod i5
  proof
  assume A1: i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5;
  then consider i8 such that A2: i5 * i8 = i1 - i2 by Def3;
  consider i9 such that A3: i5 * i9 = i3 - i4 by A1,Def3;
     (i5 * i8) + (i5 * i9) = (i1 + i3) - (i2 + i4) by A2,A3;
  then i5 * (i8 + i9) = (i1 + i3) - (i2 + i4);
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5
      implies (i1 - i3),(i2 - i4) are_congruent_mod i5
  proof
  assume A1: i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5;
  then consider i8 such that A2: i5 * i8 = i1 - i2 by Def3;
  consider i9 such that A3: i5 * i9 = i3 - i4 by A1,Def3;
  ex i7 st i5 * i7 = (i1 - i3) - (i2 - i4)
   proof
   (i1 - i3) - (i2 - i4) = i5 * (i8 - i9) by A2,A3;
   hence thesis;
   end;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5
     implies (i1 * i3),(i2 * i4) are_congruent_mod i5
  proof
  assume A1: i1,i2 are_congruent_mod i5 & i3,i4 are_congruent_mod i5;
  then consider i8 such that A2: i5 * i8 = i1 - i2 by Def3;
  consider i9 such that A3: i5 * i9 = i3 - i4 by A1,Def3;
   ex i7 st i5 * i7 = (i1 * i3) - (i2 * i4)
   proof
   (i1 * i3) - (i2 * i4)
     = (i1 - i2) * i3 + (i3 - i4) * i2
    .= (i5 * i8) * i3 + (i5 * i9) * i2 by A2,A3
    .= i5 * ((i8 * i3) + (i9 * i2));
   hence thesis;
   end;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 (i1 + i2),i3 are_congruent_mod i5 iff i1, (i3 - i2) are_congruent_mod i5
  proof
  thus (i1 + i2),i3 are_congruent_mod i5
       implies i1,(i3 - i2) are_congruent_mod i5
   proof
   assume (i1 + i2),i3 are_congruent_mod i5;
   then A1: ex i0 st i5 * i0 = (i1 + i2) - i3 by Def3;
      (i1 + i2) - i3 = i1 - (i3 - i2);
   hence thesis by A1,Def3;
   end;
  assume i1, (i3 - i2) are_congruent_mod i5;
  then A2: ex i0 st i5 * i0 = i1 - (i3 - i2) by Def3;
     i1 - (i3 - i2) = (i1 + i2) - i3;
  hence thesis by A2,Def3;
  end;

theorem
 i4 * i5 = i3
  implies (i1,i2 are_congruent_mod i3 implies i1,i2 are_congruent_mod i4)
  proof
  assume A1: i4 * i5 = i3;
  assume i1,i2 are_congruent_mod i3;
  then consider i0 such that A2: i3 * i0 = i1 - i2 by Def3;
     i1 - i2 = i4 * (i5 * i0) by A1,A2;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod i5 iff (i1 + i5),i2 are_congruent_mod i5
  proof
  thus i1,i2 are_congruent_mod i5 implies (i1 + i5),i2 are_congruent_mod i5
   proof
   assume i1,i2 are_congruent_mod i5;
   then consider i0 such that A1: i5 * i0 = i1 - i2 by Def3;
      (i5 * i0) + (i5 * 1) = (i1 + i5) - i2 by A1;
   then i5 * (i0 + 1) = (i1 + i5) - i2 &
      (i0 + 1) is Integer;
   hence thesis by Def3;
   end;
  assume (i1 + i5),i2 are_congruent_mod i5;
  then consider i0 such that A2: i5 * i0 = (i1 + i5) - i2 by Def3;
     (i5 * i0) - (i5 * 1) = i1 - i2 by A2;
  then i5 * (i0 - 1) = i1 - i2 & (i0 - 1) is Integer;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem
 i1,i2 are_congruent_mod i5 iff (i1 - i5),i2 are_congruent_mod i5
  proof
  thus i1,i2 are_congruent_mod i5 implies (i1 - i5),i2 are_congruent_mod i5
   proof
   assume i1,i2 are_congruent_mod i5;
   then consider i0 such that A1: i5 * i0 = i1 - i2 by Def3;
      (i5 * i0) - (i5 * 1) = (i1 - i5) - i2 by A1;
   then i5 * (i0 - 1) = (i1 - i5) - i2 &
      (i0 - 1) is Integer;
   hence thesis by Def3;
   end;
  assume (i1 - i5),i2 are_congruent_mod i5;
  then consider i0 such that A2: i5 * i0 = (i1 - i5) - i2 by Def3;
     (i5 * i0) + (i5 * 1) = i1 - i2 by A2;
  then i5 * (i0 + 1) = i1 - i2 & (i0 + 1) is Integer;
  hence thesis by Def3;
  end;

theorem Th44:
 (i1 <= r & r - 1 < i1) & (i2 <= r & r - 1 < i2) implies i1 = i2
  proof
  assume A1: (i1 <= r & r - 1 < i1) & (i2 <= r & r - 1 < i2);
     i2 = i1 + (i2 - i1);
  then consider i0 such that A2: i2 = i1 + i0;
A3:  i0 = 0 implies i2 = i1 by A2;
A4: now
   assume i0 < 0 & i1 <> i2;
   then i0 <= - 1 by Th21;
   then i1 + i0 <= r + (- 1) by A1,XREAL_1:9;
   hence contradiction by A1,A2;
  end;
    now
   assume 0 < i0 & i1 <> i2;
   then 1 <= i0 by Lm5;
   then r - 1 + 1 < i1 + i0 by A1,XREAL_1:10;
   hence contradiction by A1,A2;
  end;
  hence thesis by A3,A4;
  end;

theorem Th45:
 (r <= i1 & i1 < r + 1) & (r <= i2 & i2 < r + 1) implies i1 = i2
  proof
  assume A1: (r <= i1 & i1 < r + 1) & (r <= i2 & i2 < r + 1);
     i2 = i1 + (i2 - i1);
  then consider i0 such that A2: i2 = i1 + i0;
A3:  i0 = 0 implies i2 = i1 by A2;
A4: now
   assume i0 < 0 & i1 <> i2;
   then i0 <= - 1 by Th21;
   then i1 + i0 < r + 1 + (- 1) by A1,XREAL_1:10;
   hence contradiction by A1,A2;
  end;
    now
   assume 0 < i0 & i1 <> i2;
   then 1 <= i0 by Lm5;
   hence contradiction by A1,A2,XREAL_1:9;
  end;
  hence thesis by A3,A4;
  end;

reserve r1,p,p1,g,g1,g2 for real number,
    Y for Subset of REAL;

Lm9:for r ex n st r<n
 proof
  let r;
  defpred P[Real] means for r st r in NAT holds not $1<r;
  consider Y such that
A1: for p1 being Real holds
  p1 in Y iff P[p1] from REAL_1:sch 1;
   for r,p1 st r in NAT & p1 in Y holds r <= p1 by A1;
  then consider g2 such that
A2: for r,p st r in NAT & p in Y holds r <= g2 & g2 <= p by AXIOMS:26;
A3:  g2-1 is Real by XREAL_0:def 1;
    A4: g2+-1<g2+0 by XREAL_1:8;
     for g ex r st r in NAT & g<r
 proof
  given g1 such that
A5: for r st r in NAT holds not g1<r;
     g1 is Real by XREAL_0:def 1;
then A6: g1 in Y by A1,A5;
     now assume not g2-1 in Y;
   then consider r1 such that
 A7: r1 in NAT and
 A8: g2-1<r1 by A1,A3;
 A9: g2-1+1<r1+1 by A8,XREAL_1:8;
   r1+1 in NAT by A7,AXIOMS:28;
   hence contradiction by A2,A6,A9;
   end;
  hence contradiction by A2,A4;
  end;
  then consider p such that
A10: p in NAT and
A11: r<p;
  reconsider p as Element of NAT by A10;
  take p;
  thus r<p by A11;
 end;

definition
 let r be real number;
 func [\ r /] -> Integer means :Def4:
 it <= r & r - 1 < it;
  existence
  proof
  consider n such that A1: - r < n by Lm9;
A2: - n < -- r by A1,XREAL_1:26;
  defpred P[Integer] means r < $1;
A3:  for i1 st P[i1] holds -n <= i1
    proof
    let i1;
    assume r < i1;
    then r + -n < i1 + r by A2,XREAL_1:10;
    hence -n <= i1 by XREAL_1:8;
    end;
  consider n such that A4: r < n by Lm9;
  reconsider i0 = n as Integer;
    r < i0 by A4;
  then A5: ex i0 st P[i0];
   consider i1 such that
A6:  P[i1] & for i2 st P[i2] holds i1 <= i2 from IntMin(A3,A5);
A7:  r < i1 - 1 implies i1 <= i1-1 by A6;
   r - 1 < i1 - 1 by A6,XREAL_1:11;
   hence thesis by A7,Lm8;
  end;
  uniqueness by Th44;
end;

canceled;

theorem Th47:
 [\ r /] = r iff r is integer
  proof
   r is Integer implies [\ r /] = r
   proof
   r + 0 < r + 1 by XREAL_1:8;
   then A1: r - 1 < r + 1 - 1 by XREAL_1:11;
   assume r is Integer;
   hence thesis by A1,Def4;
   end;
  hence thesis;
  end;

theorem Th48:
 [\ r /] < r iff r is not integer
  proof
  now
   assume A1: not r is Integer;
   [\ r /] <= r by Def4;
   hence [\ r /] < r by A1,REAL_1:def 5;
  end;
  hence thesis by Th47;
  end;

canceled;

theorem
 [\ r /] - 1 < r & [\ r /] < r + 1
  proof
  [\ r /] <= r by Def4;
  then A1: [\ r /] + 0 < r + 1 by XREAL_1:10;
  then [\ r /] + (- 1) < r + 1 + (- 1) by XREAL_1:8;
  hence thesis by A1;
  end;

theorem Th51:
 [\ r /] + i0 = [\ r + i0 /]
  proof
  A1: r - 1 < [\ r /] & [\ r /] <= r by Def4;
  then r - 1 + i0 < [\ r /] + i0 by XREAL_1:8;
  then A2: r + i0 - 1 < [\ r /] + i0;
  [\ r /] + i0 <= r + i0 by A1,XREAL_1:8;
  hence thesis by A2,Def4;
  end;

theorem Th52:
 r < [\ r /] + 1
  proof
  r - 1 < [\ r /] by Def4;
  then r - 1 + 1 < [\ r /] + 1 by XREAL_1:8;
  hence r < [\ r /] + 1;
  end;

definition
 let r be real number;
 func [/ r \] -> Integer means :Def5:
 r <= it & it < r + 1;
  existence
  proof
A1: now
   assume
A2:  r is Integer;
   r + 0 < r + 1 by XREAL_1:8;
   hence r <= [\ r /] & [\ r /] < r + 1 by A2,Th47;
   end;
   now assume not r is Integer;
   then [\ r /] < r by Th48;
   hence r <= [\ r /] + 1 & [\ r /] + 1 < r + 1 by Th52,XREAL_1:8;
   end;
   hence thesis by A1;
  end;
  uniqueness by Th45;
end;

canceled;

theorem Th54:
 [/ r \] = r iff r is integer
  proof
  r is Integer implies [/ r \] = r
   proof
   r + 0 < r + 1 by XREAL_1:8;
   hence thesis by Def5;
   end;
  hence thesis;
  end;

theorem Th55:
 r < [/ r \] iff r is not integer
 proof
  now
   assume A1: not r is Integer;
   r <= [/ r \] by Def5;
   hence r < [/ r \] by A1,REAL_1:def 5;
  end;
  hence thesis by Th54;
 end;

canceled;

theorem
 r - 1 < [/ r \] & r < [/ r \] + 1
  proof
  r <= [/ r \] by Def5;
  then A1: r + 0 < [/ r \] + 1 by XREAL_1:10;
  then r + (- 1) < [/ r \] + 1 + (- 1) by XREAL_1:8;
  hence thesis by A1;
  end;

theorem
 [/ r \] + i0 = [/ r + i0 \]
  proof
  A1: r <= [/ r \] & [/ r \] < r + 1 by Def5;
  then [/ r \] + i0 < r + 1 + i0 by XREAL_1:8;
  then A2: [/ r \] + i0 < r + i0 + 1;
  r + i0 <= [/ r \] + i0 by A1,XREAL_1:8;
  hence thesis by A2,Def5;
  end;

theorem Th59:
 [\ r /] = [/ r \] iff r is integer
 proof
A1: now
   assume r is Integer;
   hence [\ r /] = r & r = [/ r \] by Th47,Th54;
   hence [\ r /] = [/ r \];
  end;
  now
   assume not r is Integer;
   then [\ r /] < r & r < [/ r \] by Th48,Th55;
   hence [\ r /] <> [/ r \];
  end;
  hence thesis by A1;
 end;

theorem Th60:
 [\ r /] < [/ r \] iff r is not integer
 proof
  now
   assume not r is Integer;
   then [\ r /] < r & r < [/ r \] by Th48,Th55;
   hence [\ r /] < [/ r \] by XXREAL_0:2;
  end;
  hence thesis by Th59;
 end;

theorem
 [\ r /] <= [/ r \]
  proof
  [\ r /] <= r & r <= [/ r \] by Def4,Def5;
  hence thesis by XXREAL_0:2;
  end;

theorem
 [\ ([/ r \]) /] = [/ r \] by Th47;

theorem
 [\ ([\ r /]) /] = [\ r /] by Th47;

theorem
 [/ ([/ r \]) \] = [/ r \] by Th54;

theorem
 [/ ([\ r /]) \] = [\ r /] by Th54;

theorem
 [\ r /] = [/ r \] iff not [\ r /] + 1 = [/ r \]
  proof
  set Diff = [/ r \] + (- [\ r /]);
  reconsider i0 = 1 as Integer;
A1: now
   assume r is Integer;
   then [\ r /] = [/ r \] by Th59;
   hence [\ r /] = [/ r \] & [\ r /] + 1 <> [/ r \];
  end;
  now
   assume not r is Integer;
   then [\ r /] < [/ r \] by Th60;
   then [\ r /] + (- [\ r /]) < Diff by XREAL_1:8;
   then A2: 1 <= Diff by Lm5;
A3:  [/ r \] < r + 1 by Def5;
   r - 1 < [\ r /] by Def4;
   then - [\ r /] < - (r - 1) by XREAL_1:26;
   then Diff < r + 1 + (- (r - 1)) by A3,XREAL_1:10;
   then Diff + 1 + (- 1) <= 1 + 1 + (- 1) by Th20;
   then [\ r /] + 1 = [\ r /] + Diff by A2,XXREAL_0:1;
   hence [\ r /] + 1 = [/ r \] & [\ r /] <> [/ r \];
  end;
  hence thesis by A1;
  end;

definition
 let r be real number;
 func frac r equals
   r - [\ r /];
 coherence;
end;

registration
 let r be real number;
 cluster frac r -> real;
 coherence;
end;

definition
 let r be real number;
 redefine func frac r -> Real;
 coherence by XREAL_0:def 1;
end;

canceled;

theorem
 r = [\ r /] + frac r;

theorem Th69:
 frac r < 1 & 0 <= frac r
  proof
A1: r - 1 < [\ r /] & [\ r /] <= r by Def4;
  then frac r + (r - 1) < r - [\ r /] + [\ r /] by XREAL_1:8;
  then frac r + (- 1) + r - r < r - r by XREAL_1:11;
  then A2: frac r - 1 + 1 < 0 + 1 by XREAL_1:8;
  [\ r /] + (r - [\ r /]) <= r + frac r by A1,XREAL_1:8;
  then r - r <= r + frac r - r by XREAL_1:11;
  hence thesis by A2;
  end;

theorem
 [\ frac r /] = 0
  proof
   [\ frac r /] = [\ (r + (- [\ r /])) /]
   .= [\ r /] + (- [\ r /]) by Th51
   .= 0;
  hence thesis;
  end;

theorem Th71:
 frac r = 0 iff r is integer
  proof
A1:  now
   assume r is Integer;
   then A2: r = [\ r /] by Th47;
   thus frac r = 0 by A2;
   end;
   thus thesis by A1;
  end;

theorem
 0 < frac r iff r is not integer
  proof
  now
   assume not r is Integer;
   then 0 <> frac r;
   hence 0 < frac r by Th69;
   end;
   hence thesis by Th71;
  end;

:: Functions div and mod

definition
 let i1,i2 be Integer;
 func i1 div i2 -> Integer equals
  [\ i1 / i2 /];
 correctness;
end;

definition
 let i1,i2 be Integer;
 func i1 mod i2 -> Integer equals
  :Def8: i1 - (i1 div i2) * i2 if i2 <> 0
      otherwise 0;
 correctness;
end;

:: The divisibility relation

definition
 let i1,i2 be Integer;
 pred i1 divides i2 means
  ex i3 st i2 = i1 * i3;
 reflexivity
 proof
  let a be Integer;
  reconsider x = 1 as Integer;
  take x;
  thus thesis;
 end;
end;

canceled;

theorem Th74:
 for r being real number st r <> 0 holds [\ r / r /] = 1
 proof
  let r be real number;
  assume r <> 0;
  hence [\ r / r /] = [\ 1 /] by XCMPLX_1:60
   .= 1 by Th47;
 end;

theorem
 for i being Integer holds i div 0 = 0
 proof
  let i be Integer;
A1: 0 - 1 < 0;
  i / 0 = i * 0" by XCMPLX_0:def 9
     .= i * 0;
  then [\ i / 0 /] = 0 by A1,Def4;
  hence thesis;
 end;

theorem Th76:
 for i being Integer st i <> 0 holds i div i = 1 by Th74;

theorem
 for i being Integer holds i mod i = 0
 proof
  let i be Integer;
  per cases;
   suppose i = 0;
   hence i mod i = 0 by Def8;
   end;
   suppose A1:i <> 0;
   hence i mod i = i - (i div i) * i by Def8 .= i - 1 * i by A1,Th76
     .= 0;
 end;
 end;

begin :: Addenda

:: from FSM_1

theorem
 k < i implies ex j being Element of NAT st j = i-k & 1 <= j
proof
 assume k < i; then A1: k - k < i - k by XREAL_1:11;
 then A2: 0 < i - k;
 reconsider j = i - k as Element of NAT by A1,Th16;
 take j; thus j = i - k;
 reconsider j' = j, 0' = 0 as Integer;
 0' + 1 <= j' by A2,Th20;
 hence 1 <= j;
end;

:: from SCMFSA_7, 2005.02.05, A.T.

theorem
 for a,b being Integer st a < b holds a <= b - 1
 proof
  let a,b be Integer;
  assume a < b;
  then a - 1 < b - 1 by XREAL_1:11;
  then a - 1 + 1 <= b - 1 by Th20;
  hence thesis;
 end;

:: from UNIFORM1, 2005.08.22, A.T.

theorem for r being real number st r>=0 holds
[/ r \]>=0 & [\ r /]>=0 & [/ r \] is Element of NAT &
 [\ r /] is Element of NAT
proof let r be real number;assume A1:r>=0;
   r-1<[\ r /] by Def4; then r-1+1<[\ r /]+1 by XREAL_1:8;
 then 0-1<[\ r /]+1-1 by A1,XREAL_1:11;
 then A2:[\ r /]>=0 by Th21;
   r<=[/ r \] by Def5;
 hence thesis by A1,A2,Th16;
end;

:: from SCMFSA9A, 2005.11.16, A.T.

theorem Th81:
 for i being Integer, r being real number st i <= r holds i <= [\ r /]
proof
 let i be Integer; let r be real number;
 assume
A1: i <= r;
A2: r-1 < [\ r /] by Def4;
  i-1 <= r-1 by A1,XREAL_1:11;
  then i-1 < [\ r /] by A2,XXREAL_0:2;
  then i-1+1 <= [\ r /] by Th20;
 hence i <= [\ r /];
end;

theorem
 for m,n being natural number holds 0 <= m qua Integer div n by Th81;

:: from SCMFSA9A, 2006.03.14, A.T.

theorem
 0 < i & 1 < j implies i div j < i
proof assume that
A1: 0 < i and
A2: 1 < j;
A3: 0 <= j by A2;
A4: j <> 0 by A2;
  assume
A5: i <= i div j;
  then 0 < i div j by A1;
  then A6: 0 < (i div j)" by XREAL_1:124;
  i div j <= i/j by Def4;
  then j * (i div j) <= j * (i/j) by A3,XREAL_1:66;
  then j * (i div j) <= i by A4,XCMPLX_1:88;
  then j * (i div j) <= i div j by A5,XXREAL_0:2;
  then j * (i div j) * (i div j)" <= (i div j) * (i div j)" by A6,XREAL_1:66;
  then j * ((i div j) * (i div j)") <= (i div j) * (i div j)";
  then j * 1 <= (i div j) * (i div j)" by A1,A5,XCMPLX_0:def 7;
 hence contradiction by A1,A2,A5,XCMPLX_0:def 7;
end;

:: from NEWTON, 2007.01.02, AK

theorem
 i2 >= 0 implies i1 mod i2 >= 0
 proof
  assume A1:i2 >= 0;
  per cases by A1;
  suppose A2:i2 > 0;
  [\ i1/i2 /] <= i1/i2 by Def4;
  then (i1 div i2)*i2 <= (i1/i2)*i2 by A2,XREAL_1:66;
  then (i1 div i2)*i2 <= i1 by A2,XCMPLX_1:88;
  then i1 - (i1 div i2)*i2 >= 0 by XREAL_1:50;
  hence thesis by A2,Def8;
  end;
  suppose i2 = 0;
  hence thesis by Def8;
 end;
 end;

theorem
 i2 > 0 implies i1 mod i2 < i2
proof
 assume A1: i2 > 0;
 i1/i2 -1 < [\ i1/i2 /] by Def4;
 then (i1/i2 -1)*i2 < (i1 div i2)*i2 by A1,XREAL_1:70;
 then i1/i2*i2 -1*i2 < (i1 div i2)*i2;
 then i1 -i2 < (i1 div i2)*i2-0 by A1,XCMPLX_1:88;
 then i1 -(i1 div i2)*i2 < i2-0 by XREAL_1:19;
 hence thesis by A1,Def8;
end;

theorem
 i2 <> 0 implies i1 = (i1 div i2) * i2 + (i1 mod i2)
proof
 assume i2 <> 0;
 then (i1 div i2) * i2 +(i1 mod i2) =
 (i1 div i2 )*i2 + (i1 - ( i1 div i2 )*i2 ) by Def8 .= i1;
 hence thesis;
end;


Góra