Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Teksty Intraweb YAC Software
  Wróć

Spis

Charsets

Wykresy

DBExpress

Delphi

HTML

Intraweb

MSTest

PHP

Programowanie

R

Rhino Mocks

Software

Testowanie

Testowanie UI

VB.NET

VCL

WPF

Intraweb
 • Intraweb a MaxConnections
  Masz problem ze zbyt małą liczbą obsługiwanych połączeń przez Intraweb? Sprawdź moje rozwiązanie - może Ci pomoże.

 • Intraweb jako moduł DSO Apache'a
  Ile razy wygrwałem moduły Apache'a napisane w Delphi / Intraweb (VCL for the Web), zawsze coś nie działało tak, jak bym tego chciał. A to usługa się nie uruchamiało, a to Apache nie mógł znaleźć / uruchomić modułu, itp. Oprócz niezbędnych zmian w HTTPD2.pas (zależnych od konkretnej wersji Apache'a), należy jeszcze poprawnie skonfigurować dostęp do modułu w pliku httpd.conf. I tym zajmuje się niniejszy tekst.

 • Intraweb a "Device not supported"
  Twoja aplikacja Intraweb (VCL for the Web) zgłasza wyjątek "Device not supported" nawet gdy jest uruchamiania w standardowej przeglądarce internetowej? Jeden możliwy powód omówiony został w tym krótkim tekście.

 • Intraweb a SessionTimeout
  Pewne podejście do lepszej obsługi automatycznego usuwania nieaktywnych sesji w Intraweb.

 • Używanie TChart w programach Intraweb
  W tekście opisana jest jedna z możliwych metod wyświetlania wykresów TChart w aplikacjach Delphi bazujących na bibliotece Intraweb (VCL for the Web).

 • </form> ... <form>
  Opis problemu oraz rozwiązania przy stosowaniu zagnieżdżonych obiektów typu TIWLayoutMgrHTML do generowania stron pod Operą.
Góra