Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Teksty VB.NET YAC Software
  Wróć

Spis

Charsets

Wykresy

DBExpress

Delphi

HTML

Intraweb

MSTest

PHP

Programowanie

R

Rhino Mocks

Software

Testowanie

Testowanie UI

VB.NET

VCL

WPF

VB.NET
 • AssertWasCalled a wielokrotne wywołania metod
  AssertWasCalled pozwalają sprawdzić, czy dana metoda została wywołana podczas testu. W dotychczasowych testach sprawdzane były pojedyncze wywołania; takie testy jednak nie przejdą jeżeli metoda wywoływana jest w trakcie testu wiele razy (z tymi samymi wartościami parametrów). AssertWasCalled pozwala zdefiniować dodatkowe parametry obsługujące tę sytuację.

 • AssertWas[Not]Called a właściwości obiektów
  AssertWasCalled i AssertWasNotCalled pozwalają sprawdzić, czy dana metoda obiektu została wywołana podczas testu (czy też nie). Sprawdzanie dostępu do właściwości (properties) obiektów zależy od ich deklaracji: czy są tylko do odczytu (ReadOnly), tylko do zapisu (WriteOnly), czy też do odczytu i zapisu.

 • AssertWasNotCalled w Rhino Mocks
  AssertWasCalled pozwala sprawdzić, czy dana metoda została podczas testu wywołana. AssertWasNotCalled pozwala sprawdzić rzecz odwrotną: że dana metoda nie została wywołana podczas testu.

 • PrivateObject a parametry Out/ByRef
  Ktoś zadał interesujące pytanie do poprzedniego tekstu na temat PrivateObject: Co z testowaniem prywatnych/chronionych metod z parametrami typu Out lub ByRef?

 • PrivateObject, WithEvents i uogólnienia
  W poprzednich tekstach na temat PrivateObject (tutaj, here, oraz tutaj) wszystkie przykłady oparte były na prostych, w miarę, typach, bez uogólnień (w sensie generics). Co więcej, przykłady z ostatniego tekstu były może trochę zbyt teoretyczne - przynajmniej osobiście nie miałem nigdy potrzeby odwoływania się do prywatnych składowych w klasach bazowych... chyba. Jednakże, opisane tam rozwiązanie może okazać się przydatne w jednym konkretnym scenariuszu - odwoływanie się do pól chronionych, zadeklarowanych WithEvents w uogólnionej klasie bazowej.

 • Dostęp do składowych prywatnych klas bazowych
  W poprzednim tekście na temat PrivateObject i PrivateType sprawdzaliśmy, jak korzystać z klasy PrivateObject aby uzyskać dostęp do składowych prywatnych i chronionych testowanego obiektu. Czasami może się okazać, że konieczny jest nawet dostęp do składowych prywatnych klasy bazowej. Nadal można korzystać z klasy PrivateObject - trzeba tylko do konstruktora przekazać dodatkowy parametr typu PrivateType.

 • CA1800:DoNoCastUnnecessarily
  CA1800:DoNoCastUnnecessarily - ostrzeżenie FxCop, które, na ogół dosyć łatwo poprawić.

 • PrivateObject a WithEvents
  W poprzednim tekście na temat PrivateObject opisałem jak, w zautomatyzowanych testach, uzyskać dostęp do składowych prywatnych i chronionych. Jedne mały drobiazg - dostęp do pól zadeklarowanych jako WithEvents.

 • The creator of this fault did not specify a Reason.
  "The creator of this fault did not specify a Reason." - jeden z tych wyjątków, które można spokojnie zignorować.

 • Dostęp do składowych prywatnych i chronionych - PrivateObject i PrivateType
  Potrzebujesz dostępu do prywatnych / chronionych składowych obiektu kodując testy modułów? Czas na PrivateObject i PrivateType.

 • Zapisywanie / odtwarzanie lokalizacji okien w .NET
  Wydaje się, że zapisywanie pozycji i wielkości okien (w tym głównego okna aplikacji) powinna być w miarę proste. Jednak nadal, mimo tylu lat programowania pod Windows, często aplikacja robią to źle. Jednak trzeba pamiętać o zmieniających się rozdzielczościach monitorów, włączaniu / wyłączaniu dodatkowych monitorów, podłączaniu projektorów, etc. Proste zapisywanie pozycji okna po prostu nie jest wystarczające...

 • Kontrola powiadamiania o zmianach wartości
  Też nie lubisz braku kontroli typów w powiadamianiu o zmianach wartości (INotifyPropertyChanged) w programach VB.NET? Sześć linii może pomóc w upilnowaniu kodu przed błędnym kodem w implementacji tego interfejsu.

 • AssertWasCalled w Rhino Mocks (w VB.NET)
  Początki używania jakiejkolwiek większej biblioteki mogą być niełatwe. Jednak najlepszym sposobem na wdrożenie się jest po prostu ropoczęcie korzystania z niej. A kolejne funkcje z czasem staną się jasne. Tylko gdzie zacząć?

  W tym tekście znajdziesz łagodne wprowadzenie do Rhino Mocks pokazujące najprostszy scenariusz korzystania z biblioteki - tworzenie atrap obiektów (stubs) na potrzeby testowania.

 • Pierwsze kroki z Rhino Mocks (w VB.NET)
  Początki używania jakiejkolwiek większej biblioteki mogą być niełatwe. Jednak najlepszym sposobem na wdrożenie się jest po prostu rozpoczęcie korzystania z niej. A kolejne funkcje z czasem staną się jasne. Tylko gdzie zacząć?

  W tym tekście znajdziesz łagodne wprowadzenie do Rhino Mocks pokazujące najprostszy scenariusz korzystania z biblioteki - tworzenie atrap obiektów (stubs) na potrzeby testowania.

 • Znaczące identyfikatory
  Znaczące identyfikatory w kodzie - to standardowa mantra technicznych szefów projektów, czyż nie? Ale co to znaczy, tak dokładnie? W niniejszym tekście mamy przykład z życia jak drobna zmiana w nazwach dwóch identyfikatorów czyni ten kod znacznie bardziej czytelnym, tudzież powoduje, że dodatkowe komentarze opisujące kod staję się zupełnie niepotrzebne.

 • Publiczne pola a właściwości
  Po co definiować właściwości (properties), które zapisują dane do / czytają dane z prywatnych pól? Czy to tak naprawdę zwiększa jakość naszego kodu?
Góra