Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Muzeum DataGate Suite Słowa zarezerwowane Spelunka Trybików
  Wróć

Informacje

SPSS-2-Excel

DataGate Suite

Język skryptów

Słowa zarezerwowane

Słowa zarezerwowane
Struktura skryptu > Słowa kluczowe > Lista

W tym i następnych tematach znajdziecie Państwo opis słów kluczowych wykorzystywanych w skryptach DataGate Systems.

Ponieważ w systemie staramy się przejść na wersję angielskojęzyczną, wszystkie słowa pochodzące z języka polskiego będą podawane wraz z ich odpowiednikiem w wersji angielskiej.

Poniżej znajduje się lista wszystkich słów kluczowych w kolejności alfabetycznej:

AUTO
BEEP / BIP
COMMENT / KOME
CONST / STAL
GROUP / GRUP
HEIGHT / WYS
ITEM
LABEL / ETYK
LEFT / LEWY
PAGE / STRO
RANGE / ZAKR
RECID / IDEN
REPEAT / POWT
RIGHT / PRAW
SIGNAL / SYGN
TEXT
UPDATE / AKTU
VALLAB
VARLAB
VARNAME
WHEN / GDY
WIDTH / SZERGóra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > AUTO

Definicja wartości automatycznej.

Postać atrybutu:

AUTO=<liczba>  
AUTO=<napis>  
AUTO=<odwołanie>  

Przykład:


AUTO=99 LABEL=Q1*  
AUTO='99' TEXT WIDTH=2*  
AUTO='\.' TEXT WIDTH=40*  
AUTO='nie dotyczy' TEXT WIDTH=11*  
AUTO=^Q1 *  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Wartość automatyczna pola.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > BEEP / BIP

Wyróżnienie pola rekordu w ten sposób, że podczas wprowadzania danych przy wejściu kursora na to pole emitowany jest charakterystyczny, krótki dźwięk.

Postać atrybutu:


BEEP  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Sygnalizacja dźwiękowa.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > COMMENT / KOME

Instrukcja komentarza pozwalająca wyświetlić na ekranie wprowadzania danych dowolny tekst, informujący kodera np. o treści kolejnych pytań czy specyficznych warunkach ich kodowania.

Postać instrukcji:


COMMENT=<napis>  
COMMENT=<odwołanie>  

Przykład:


COMMENT='Bez braków danych!!!' LABEL=P1*  
COMMENT=''*  
COMMENT=^P1*  

Dokładny opis instrukcji znajduje się pod tematem
Instrukcja komentarza.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > CONST / STAL

Definicja pola o wartości stałej.

Postać atrybutu:

CONST  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Pole stałe
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > GROUP / GRUP

Definicja grupy wzajemnie powiązanych pól, które mogą być podczas edycji wypełnianie wartościami automatycznymi za pomocą jednego wciśnięcia klawisza (plusa numerycznego).

Postać atrybutu:

GROUP=<nazwaetyk>  

przy czym po tej instrukcji musi istnieć instrukcja oznaczona

LABEL=<nazwaetyk>  

Przykład:


LEFT='Inne - jakie1' TEXT WIDTH=40 GROUP=inne*  
LEFT='Inne - jakie2'*  
LEFT='Inne - jakie3'*  
LEFT='Inne - jakie4' LABEL=inne*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Grupa pól.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > HEIGHT / WYS

Dla długich pól tekstowych można zdefiniować ich wysokość (dla ułatwienia wprowadzania danych). Zamiast linii edycyjnej, zostanie wyświetlone pole tekstowe o podanej wysokości (w liniach).

Postać atrybutu:

HEIGHT=<liczba>  
HEIGHT=<odwołanie>  

Przykład:


LEFT='Opis 1' TEXT WIDTH=500 HEIGHT=10 LABEL=Opis*  
LEFT='Opis 2' TEXT HEIGHT=^Opis*  

Uwaga

HEIGHT / WYS nie jest atrybutem dziedziczonym.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > ITEM

Określenie początku numeracji w jednoczesnej definicji wielu pól.

Postać atrybutu:

ITEM=<liczba>  

Przykład:

LEFT='Pyt1.$' WIDTH=1 REPEAT=5 ITEM=4*  

Powyższa instrukcja tworzy następujące pola:

LEFT='Pyt1.4' WIDTH=1*  
LEFT='Pyt1.5'*  
LEFT='Pyt1.6'*  
LEFT='Pyt1.7'*  
LEFT='Pyt1.8'*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Jednoczesna definicja wielu pól
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > LABEL / ETYK

Etykieta jest to nazwa (symbol) przypisana konkretnej instrukcji. Etykiety przypisujemy po to, aby w dalszych instrukcjach móc się odwołać do pewnych definicji i ustaleń, które w tej instrukcji zostały wprowadzone.

Postać atrybutu:

LABEL=<napis>  

Przykład:

LABEL=Pytanie1 COMMENT='Wpisać tylko zaznaczone kody'*  
LEFT='Odp1.' WIDTH=2*  
LEFT='Odp2.'*  
LEFT='Odp3.'*  
COMMENT=^Pytanie1*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Etykieta
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > LEFT / LEWY

Lewy opis pola pozwala zdefiniować tekst umieszczony z lewej jego strony.

Postać atrybutu:

LEFT=<napis>*  
LEFT=<odwołanie>*  

Przykład:

LEFT='Odp1.' WIDTH=2*  
LEFT='Odp2.'*  
LEFT='Odp3.'*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Lewy i prawy opis pola
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > PAGE / STRO

Instrukcja wymusza zakończenie bieżącej strony ekranu i rozpoczęcie nowej.

Postać instrukcji:

PAGE*  

Dokładny opis instrukcji znajduje się pod tematem
Instrukcja zmiany strony
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > RANGE / ZAKR

Definiuje dopuszczalny zakres wartości dla pól numerycznych.

Postać atrybutu:

RANGE=<zakres>  
RANGE=<odwołanie>  

Przykład:

RANGE=[0:2230:40919397:99LABEL=Pytanie1*  
RANGE=^Pytanie1*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Dopuszczalny zakres wartości pola
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > RECID / IDEN

Definicja identyfikatora rekordu danych.

Postać atrybutu:

RECID  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Identyfikator rekordu danych
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > REPEAT / POWT

Jednoczesna definicja wielu pól.

Postać atrybutu:

REPEAT=<liczba>  

Przykład:

LEFT='Pyt1.$' WIDTH=1 REPEAT=5*  

Powyższa instrukcja tworzy następujące pola:

LEFT='Pyt1.1' WIDTH=1*  
LEFT='Pyt1.2'*  
LEFT='Pyt1.3'*  
LEFT='Pyt1.4'*  
LEFT='Pyt1.5'*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Jednoczesna definicja wielu pól
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > RIGHT / PRAW

Prawy opis pola pozwala zdefiniować tekst umieszczony z prawej jego strony.

Postać atrybutu:

RIGHT=<napis>*  
RIGHT=<odwołanie>*  

Przykład:

LEFT='Odp1.' WIDTH=RIGHT='!!! Kodować tylko zaznaczone odp.'*  
LEFT='Odp2.'*  
LEFT='Odp3.'*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Lewy i prawy opis pola
.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > SIGNAL / SYGN

Definicja słabej odmiany filtru.

Postać atrybutu:

SIGNAL=<zakres><zakres pól>  

Przykład:


SIGNAL=[0][pyt11]*  
SIGNAL=[0][pyt11, pyt12]*  
LABEL=pyt11 AUTO=9*  
LABEL=pyt12 WIDTH=2 AUTO=99*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Filtr.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > TEXT

Rodzaj pola jest determinowany obecnością bezparametrowego słowa kluczowego TEXT. Jeśli występuje ono w instrukcji, to definiowane jest pole tekstowe. W przeciwnym przypadku program zakłada, że pole ma być liczbowe.

Postać atrybutu:

TEXT  

Przykład:


COMMENT='Pytanie 1'*  
LEFT='Marka 1' WIDTH=1*  
LEFT='Marka 2'*  
LEFT='Marka 3'*  
LEFT='inne' WIDTH=40 TEXT*  Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > UPDATE / AKTU

Pola przeznaczone do wprowadzania w trybie aktualizacji.

Postać atrybutu:


UPDATE  Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > VALLAB

Definicja etykiet wartości przy eksporcie skryptu do pliku SPSS.

Postać atrybutu:

VALLAB=<etykiety wartości>  
VALLAB=<odwołanie>  

Przykład:


VALLAB=[1 'bardzo dobry' 5 'bardzo zły'LABEL=ocena1*  
VALLAB=^ocena1*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Etykiety wartości.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > VARLAB

Definicja etykiety zmiennej przy eksporcie skryptu do pliku SPSS.

Postać atrybutu:

VARLAB=<napis>  
VARLAB=<odwołanie>  

Przykład:


VARLAB='Marka 1' LABEL=Marka1*  
VARLAB='Marka 2' LABEL=Marka2*  
. . .  
VARLAB=^Marka1*  
VARLAB=^Marka2*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Etykiety zmiennych.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > VARNAME

Definicja nazwy zmiennej przy eksporcie skryptu do pliku SPSS.

Postać atrybutu:

VARNAME=<nazwa zmiennej>  

Przykład:


VARNAME=Sex*  
VARNAME=Age*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Nazwy zmiennych.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > WHEN / GDY

Definicja silnej odmiany filtru.

Postać atrybutu:

WHEN=<zakres><zakres pól>  

Przykład:


WHEN=[0][pyt11]*  
WHEN=[0][pyt11, pyt12]*  
LABEL=pyt11 AUTO=9*  
LABEL=pyt12 WIDTH=2 AUTO=99*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Filtr.Góra

Struktura skryptu > Słowa kluczowe > WIDTH / SZER

Definicja szerokości pola.

Postać atrybutu:

WIDTH=<liczba>  
WIDTH=<odwołanie>  

Przykład:


LEFT='Respondent - płeć' WIDTH=1 LABEL=RespPlec*  
LEFT='Respondent - wiek' WIDTH=2 LABEL=RespWiek*  
LEFT='Główny kupujący - płeć' WIDTH=^RespPlec*  
LEFT='Główny kupujący - wiek' WIDTH=^RespWiek*  

Dokładny opis atrybutu znajduje się pod tematem
Szerokość pola.Góra

Tematy

Lista

AUTO

BEEP / BIP

COMMENT / KOME

CONST / STAL

GROUP / GRUP

HEIGHT / WYS

ITEM

LABEL / ETYK

LEFT / LEWY

PAGE / STRO

RANGE / ZAKR

RECID / IDEN

REPEAT / POWT

RIGHT / PRAW

SIGNAL / SYGN

TEXT

UPDATE / AKTU

VALLAB

VARLAB

VARNAME

WHEN / GDY

WIDTH / SZER