Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Muzeum DataGate Suite Spelunka Trybików
  Wróć

Informacje

SPSS-2-Excel

DataGate Suite

Język skryptów

Słowa zarezerwowane

DataGate Suite
Aplikacje służące do ręcznego wprowadzania danych ankietowych: DataGate Studio do tworzenia skryptów sterujących wprowadzaniem danych w programie DataGate Station. Szczegóły:

DataGate Studio

Jest to edytor wspierający pisanie skryptów zintegrowany z modułami sprawdzania i testowania skryptów oraz kontroli i przetwarzania danych.Jako edytor, zawiera wszystkie standardowe funkcje edycyjne:
 • cofnij/potwórz,
 • pełny zestaw operacji na blokach,
 • bloki zwykłe, liniowe i kolumnowe,
 • wyszukiwanie i zamiana,
 • zakładki.
Następująca funkcjonalność wspiera tworzenie skryptów:
 • podświetlanie syntaktyczne,
 • szablony słów kluczowych,
 • makra tworzące bardziej skomplikowane struktury pól:
  • grupę pól,
  • pytanie z wielokrotnym wyborem,
  • pytanie z jednokrotnym wyborem i odpowiedzią tekstową typu "inne",
  • pytanie otwarte;
 • sprawdzanie poprawności skryptu,
 • lista ewentualnych błędów i nawigacja do pozycji poszczególnych błędów,
 • testowe uruchamianie całości skryptu lub tylko części zaznaczonej,
 • pełna pomoc opisująca poszczególne słowa kluczowe jak i zasady pisania skryptów.
Dostępne są jeszcze następujące funkcje, które pozwalają na pracę z danymi:
 • łączenie danych wielu koderów, z usuwaniem częściowych rekordów,
 • przeglądanie danych,
 • przeglądanie rozkładu wartości w danym polu,
 • sprawdzanie poprawności danych,
 • dzielenie danych po rekordach,
 • wydzielanie części danych po polach,
 • eksport opisów i danych do formatu SPSS.
Góra

DataGate Station

Program służący przede wszystkim do wprowadzania danych. Dwa poniższe ekrany odpowiadają skryptowi przedstawionemu powyżej:

Góra

Język skryptów

Pełną dokumentację języka skryptowego można znaleźć tutaj.

Góra

Różnice między WD a DGS
 • Format pliku:
  • W WD liczba definicji ograniczona jest przez limit trybu rzeczywistego programów DOSowych (maksymalnie 640 kB); DGS wykorzystuje całą dostępną pamięć.
  • W WD maksymalna długość linii to 255 znaków; w DGS nie ma ograniczeń na długość linii.
 • Interpretacja skryptu:
  • Jeżeli skrypt jest błędny, program WD zatrzymuje się na pierwszym napotkanym błędzie; DGS stara się znaleźć wszystkie błędy w pliku.
  • W WD dostępna jest tylko polska wersja słów kluczowych; w DGS funkcjonują dwie wersje: polska (dla wstecznej kompatybilności) oraz angielska.
  • WD dzieli automatycznie długie strony na mniejsze (ekrany) - na jednej stronie może znajdować się co najwyżej 21 pól; na stronach w DGS może być dowolna liczba pól.
  • W WD komentarze mogą liczyć do 76 znaków, lewe opisy do 20 znaków a prawe do 49 znaków; w DGS nie ma ograniczeń na długości napisów.
  • W WD maksymalna szerokość pola tekstowego to 48 znaków; w DGS - 255 znaków.
  • W WD etykiety nie mogą zawierać znaków podkreślenia; w DGS mogą.
  • W DGS została wprowadzona dokładniejsza kontrola zakresów zmiennych: zakresy nie mogą się nakładać, granice zakresu nie mogą być podane w złej kolejności, wartości podane w definicji zakresu muszą mieścić się w szerokości pola.
  • W DGS wartość automatyczna nie może być spoza zakresu.
  • DGS pozwala na definiowanie specjalnych wartości automatycznych (nienumerycznych) w polach numerycznych.
  • W DGS kontrolowane są wartości aktywne filtrów - nie mogą być spoza zakresu, nie mogą w całości pokrywać zakresu.
  • Dodatkowe ostrzeżenia w DGS: nieużywane etykiety, brak lewego opisu pola, nie można utworzyć nazwy zmiennej z lewego opisu, nazwy zmiennych powtarzają się.
  • W DGS zostały dodane nowe instrukcje pozwalające dokładniej opisać zmienne przy ich eksporcie do programu SPSS: VALLAB, VARLAB oraz VARNAME.
 • Działanie: DGS pozwala na standardową edycję pól tekstowych; w WD nie można wstawiać/usuwać znaków, można jedynie nadpisywać znaki.
Góra

Narzędzia

Obsługa wprowadzonych danych wspomagana były dodatkowymi narzędziami konsolowymi:
 • Merger - łączenie danych z kontrolą poprawności formatów plików,
 • Checker - sprawdzanie danych względem założeń skryptu; tworzenie raportu liczby i typów błędów po koderach,
 • Payroll - obliczanie minimalnej liczby znaków potrzebnych do wprowadzenia ankiety; tworzenie raportu kosztów wprowadzania z podziałem na koderów,
 • TopLine Reporter - tworzenie szybkich raportów tabelarycznych:
  • obsługa ważenia i filtrowania danych,
  • tworzenie tabel jedno i dwu-wymiarowych,
  • automatyczne tworzenie wielu tabel dla wszystkich pól z zadanego zakresu,
  • raportowanie liczebności i procentów,
  • procentowanie w wierszach, kolumnach i do ogółu,
  • wyznaczanie komórek różniących się istotnie od wartości oczekiwanej (na podstawie rozkładów brzegowych),
  • obliczanie istotności różnic na poziomach 0.05, 0.01 i 0.001;
 • LogiQ - sprawdzanie danych względem dodatkowych reguł, które mogły opisywać skomplikowane zależności między wieloma polami; tworzenie raportu liczby i typów błędów po koderach,
 • Belfer - porównywanie zbiorów danych przed i po ich czyszczeniu; tworzenie raportu liczby i typów błędów po koderach,
 • Multi - konwersja zbiorów zmiennych wielowartościowych na zmienne dychotomiczne.
Góra

Historia

Pierwsze wersje programów powstały w roku 1997. Od samego początku napisane były w Delphi pod Windows. Język skryptowy w dużej części oparty został na wcześniejszym oprogramowaniu WD/PD/KD autorstwa Wojciecha Niepokojczyckiego (słowniki z tych programów powinny być poprawnie obsługiwane przez aplikacje DataGate).

Co prawda programy były napisane w Delphi 2, ale Station był następnie kompilowany w C++Builder 3. Po to, aby działał pod Windows 3.11 z biblioteką Win32s (kompilacja w samym Delphi 2 nie pozwalała na to). Oczywiście, trzeba było się wtedy trzymać ograniczeń Win16 (m.in. wielkości struktur danych do 64k, ale przede wszystkim ograniczeń zasobów systemowych). Co gorsza, co jakiś czas program zgłaszał błędy Access Violation przy, wydawałoby się, prawidłowej alokacji pamięci. Co ciekawe, poniższa metoda dawała zadziwiająco dobre rezultaty:
  try
    x := GetMem(n);
  except
    x := GetMem(n);
  end;
Dlaczego Windows 3.11? Ano, wtedy większość koderów miało komputery z tym systemem właśnie (a, w każdym razie, komputery, na których Windows 95 by nie poszło). W końcu wcześniej do wprowadzania danych wystarczał czysty DOS... Dlatego też, przez jakiś czas, męczyłem to rozwiązanie na różne sposoby, jednak błędów nie dało się wyplenić w 100%. Na szczęście, po niecałym roku, mogłem wreszcie przejść na normalną kompilację pod Win32 i uruchamianie na Windows 95 - wszystkie błędy związane z używaniem Win32s zniknęły od razu. Tylko, że w kodzie zostały różne ustrojstwa z tego okresu. Jakiś czas, więc, zajęło jeszcze ich usuwanie...

Pierwsze wersje programów też się nieco inaczej nazywały: DEDAL (Data Entry Developer and Librarian) i DESAS (Data Entry Stand-Alone Station).

Najpierw powstał DEDAL, a program napisałem co by wspomóc moją żonę w prowadzeniu Sekcji Wprowadzania Danych w Millward Brown SMG/KRC (gdy była jej szefem i gdy pisała jeszcze słowniki do WD). DESAS powstał gdy okazało się, że ograniczenia WD (przede wszystkim pamięciowe) zmuszają do dzielenia słownika badania TGI (Target Group Index) na 3 części - w DESASie można było wprowadzać całą ankietę naraz.

Góra

Klienci Góra

Pobierz wersję demo

Góra