Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Archiwum Spelunka Trybików
  Wróć

Najnowsze

Archiwum

Archiwum
Archiwum wiadomości z naszej firmy:

2 lipiec 2013
Usuwanie labelek małych wartości z wykresów Excela

Labelki wartości na wykresach pozwalają zrozumieć przedstawiane dane. Jednak, gdy labelek jest zbyt dużo, mniej istotne labelki przesłaniają te ważniejsze. Usunięcie ich może pomóc w łatwiejszym zrozumieniu wyników.

Przedstawione makro VBA dla Excela usuwa labelki wartości mniejszych niż zadana wartość graniczna.

16 czerwiec 2013
Branża badawcza w Polsce - 2012

Podsumowanie wyników obrotów firm badawczych w Polsce za lata 1996-2012 na podstawie najnowszych danych opublikowanych przez OFBOR.

15 czerwiec 2013
SPSS-2-Excel - wersja 4.10

W nowej wersji SPSS-2-Excel:
 • Została dodana obsługa plików SPSS do wersji 21, w tym:
  • obsługa długich nazw zmiennych,
  • obsługa długich wartości zmiennych tekstowych (> 255 znaków).
 • Oraz różne poprawki:
  • czytanie plików LST i SPO w przypadku gdy wartości w opisach labelek wartości były zapisane jako '*' (gdy wartość jest zbyt szeroka dla zdefiniowanego formatu zmiennej),
  • importowanie danych z plików SPSS,
  • eksportowanie tabel do schowka,
  • drobne poprawki interfejsu (dokładniejsze komunikaty, możliwość zmiany szerokości kolumn w listach, możliwość zmiany wielkości okien, itp.).
28 kwiecień 2013
Mindshare Baltics zostaje naszym klientem

Mindshare Baltics został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

18 grudzień 2012
ARKET Badania Rynku zostaje naszym klientem

ARKET Badania Rynku został użytkownikiem programu SPSS-2-Excel.

30 listopad 2012
Złożone kwerendy w Accessie :-)

Coś lżejszego na łikend - złożone kwerendy w Accessie...

11 listopad 2012
YAC Text Recoder - wersja 2.07

Gotowa jest już nowa wersja naszego programu do kodowania pytań otwartych - YAC Text Recoder.

W tej wersji dodane zostało sortowanie odpowiedzi (i kodów) po podobieństwie do podanego tekstu.

Wersja demonstracyjna dostępna jest tutaj.

10 wrzesień 2012
Biuro Badań i Analiz Statystycznych zostaje naszym klientem

Biuro Badań i Analiz Statystycznych został użytkownikiem programu SPSS-2-Excel.

13 sierpień 2012
Smart Media Solutions (Łotwa) zostaje naszym klientem

Smart Media Solutions (Łotwa) został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

1 kwiecień 2012
Branża badawcza w Polsce - 2011

Podsumowanie wyników obrotów firm badawczych w Polsce za lata 1996-2011 na podstawie najnowszych danych opublikowanych przez OFBOR.

7 luty 2012
SPSS Syntax - funkcja COUNT

Pytania zakodowanie za pomocą wielu zmiennych (pytania multi-choice, baterie skal) a funkcja COUNT pozwalająca szybko sprawdzić liczbę udzielonych odpowiedzi.

1 styczeń 2012
Branża badawcza w Polsce - 2010 - czy naprawdę MillwardBrown SMG/KRC jest nadal na topie?

Mały eksperyment z analizą obrotów połączonych firm badawczych w Polsce za lata 1996-2010 na podstawie danych publikowanych przez OFBOR i dostępnych informacji o przejęciach / połączeniach firm.

21 grudzień 2011
Usuwanie labelek małych wartości z wykresów PowerPointa

Labelki wartości na wykresach pozwalają zrozumieć przedstawiane dane. Jednak, gdy labelek jest zbyt dużo, mniej istotne labelki przesłaniają te ważniejsze. Usunięcie ich może pomóc w łatwiejszym zrozumieniu wyników.

Przedstawione makro VBA dla PowerPointa usuwa labelki wartości mniejszych niż zadana wartość graniczna.

20 kwiecień 2011
Branża badawcza w Polsce - 2010

Podsumowanie wyników obrotów firm badawczych w Polsce za lata 1996-2010 na podstawie najnowszych danych opublikowanych przez OFBOR.

14 marzec 2011
YAC Text Recoder - wersja 2.06

Gotowa jest już nowa wersja naszego programu do kodowania pytań otwartych - YAC Text Recoder.

W tej wersji wznowiliśmy obsługę automatycznego kodowania.

Wersja demonstracyjna dostępna jest tutaj.

3 marzec 2011
Centrum Badania Opinii Społecznej zostaje naszym klientem

Fundacja CBOS została użytkownikiem programu YAC DataGate Suite.

3 luty 2011
MEC Active Engagement zostaje naszym klientem

MEC Active Engagement został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

3 luty 2011
YAC Data Kit - wersja 4.13

W nowej wersji YAC Data Kit dodaliśmy definicje:
 • excludeSysMis określającą domyślne włączenie/wyłączenie systemowych braków danych do/z analizy,
 • hideRowsCols określającą domyślne pokazywanie pustych wierszy i kolumn w tabelach wyników.
Historia wersji: tutaj.

1 grudzień 2010
GRUPA IQS zostaje naszym klientem

GRUPA IQS został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

19 wrzesień 2010
YAC Data Kit - wersja 4.12

W nowej wersji YAC Data Kit dodaliśmy
atrybut "substStats" prezentujący średnie (jako procenty) zamiast rozkładów.

Historia wersji: tutaj.

12 wrzesień 2010
Odpowiedzi (nie pytania) jednokrotnego i wielokrotnego wyboru

Na ogół definiujemy pytania jako pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Ale, tak naprawdę, to powinniśmy rozumieć odpowiedzi jako jedno- i wielo-krotnego wyboru. I odpowiedzi tych dwóch typów możemy przemieszać w danym pytaniu...

8 wrzesień 2010
Aegis Media Central Services zostaje naszym klientem

Aegis Media Central Services został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

15 sierpień 2010
YAC Data Kit - wersja 4.11

W nowej wersji YAC Data Kit dodaliśmy:
 • Instrukcję "fixedRecordsets" blokującą możliwość zmiany zbioru danych w analizach.
 • Instrukcje "stdStats" oraz "advStats" pozwalające definiować grupy statystyk: standardowych i zaawansowanych.
 • Instrukcję "stats" w zbiorze danych pozwalającą ograniczyć dostępne statystyki dla analiz opartych na tym zbiorze danych.
 • Instrukcję "hidden" w zbiorze danych pozwalającą zablokować analizy oparte na tym zbiorze danych.
 • Opcję "Oznacz różne zbiory w podstawie" w parametrze Statystyk pozwalającą na oznaczenie, czy wynik liczony jest na podstawie domyślnego zbioru danych.
Historia wersji: tutaj.

2 maj 2010
Branża badawcza w Polsce - 2009

Podsumowanie wyników obrotów firm badawczych w Polsce za lata 1996-2009 na podstawie najnowszych danych opublikowanych przez OFBOR.

7 marzec 2010
YAC Data Kit - wersja 4.10

W nowej wersji YAC Data Kit dodaliśmy definicje użytkownika - nowe pytania mogą być tworzone na podstawie pytań istniejących, a następnie używane jak pytania zdefiniowane w badaniu.

14 luty 2010
DataGate Suite - dokumentacja języka

Do stron programu DataGate Suite dodane zostały strony opisujące język skryptowy oraz słowa zarezerwowane.

22 styczeń 2010
Zagnieżdżone bloki randomizowane

W wersji 2.10 oprogramowania YAC Interview Kit wprowadzone zostały bloki grupujące inne bloki, strony i pytania. Co więcej, kolejność elementów w bloku może być randomizowana. W niniejszym tekście opisujemy nieco dokładniej tę nową funkcjonalność, a w szczególności zagnieżdżanie bloków (z randomizacją).

22 styczeń 2010
Nazwy zmiennych w badaniach ciągłych

Zarządzanie danymi z badań ciągłych nie jest proste. W niniejszym tekście przedstawiona jest metoda nadawania nazw (identyfikatorów) zmiennym, tak, aby typowe operacje przetwarzania i analizy danych w badaniach wielo-falowych nieco uprościć. A przy okazji zmniejszyć prawdopodobieństwa popełnienia niektórych błędów.

22 styczeń 2010
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie zostaje naszym klientem

Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie została użytkownikiem naszego programu DataGate Suite.

Pełna lista klientów firmy YAC Software znajduje się tutaj.

17 styczeń 2010
Przykład kontroli kwot

Nieco bardziej złożony przykład kontroli kwot w oprogramowaniu YAC Interview Kit.

14 styczeń 2010
YAC Data Kit - wersja 4.03

W nowej wersji YAC Data Kit dodaliśmy nowe statystyki:
 • Suma w wierszach - Row Sum - sumy komórek w wierszu grupowane po pytaniach.
 • Suma w kolumnach - Col Sum - sumy komórek w kolumnie grupowane po pytaniach.
 • Udział w wierszach (sum w kolumnach) - Row Share of Col Sums - udział w wierszu sumy komórek w kolumnie, grupowany po pytaniach.
 • Udział w kolumnach (sum w wierszach) - Col Share of Row Sums - udział w kolumnie sumy komórek w wierszu, grupowany po pytaniach.
Historia wersji: tutaj.

12 styczeń 2010
Kwoty w YAC Interview Kit

YAC Interview Kit posiada mechanizmy kontroli kwot podczas realizacji badania. W niniejszym tekście opisane zostały dokładniej konstrukcje zaimplementowane w języku skryptowym YIK i jak się one mają do wymagań klientów i definicji pytań w kwestionariuszu.

11 styczeń 2010
YAC Interview Kit - wersja 2.10

Gotowa jest już nowa wersja naszego systemu do obsługi badań ankietowych - YAC Interview Kit.
 • Dodane: wprowadzenie bloków grupujących bloki zagnieżdżone, strony i pytania.
 • Dodane: obsługa wyświetlania w losowej kolejności pytań należących do strony.
 • Dodane: obsługa wyświetlania w losowej kolejności bloków, pytań i stron należących do bloku.
 • Dodane: obsługa wyświetlania elementów odpowiedzi (treści, przycisków) od prawej do lewej.
 • Dodane: definiowanie maksymalnej liczby odpowiedzi możliwych do udzielenia przez respondenta w pytaniach multi-choice.
 • Dodane: obsługa badań testowych (o bardziej ograniczonym dostępnie niż badania demonstracyjne).
Historia wersji: tutaj.

4 styczeń 2010
YAC Data Kit - wersja 4.02

W nowej wersji YAC Data Kit wprowadziliśmy:
 • Filtrowanie pytań w oknach dialogowych grup docelowych i pytań.
 • Opcję wyświetlania zbioru danych w parametrze Podstawa obliczeń.
 • Ograniczanie list pytań w oknach dialogowych grup docelowych i pytań do wybranego zbioru danych.
 • Wykonywanie analiz na minimalnej liczbie fal.
 • Wprowadzenie ustawienia ograniczającego dostępność badania do określonej daty.
30 grudzień 2009
Obsługa braków danych w wyrażeniach filtrujących

Tekst opisuje sposób radzenia sobie z brakami danych w wyrażeniach filtrujących - czy to w skryptach kwestionariuszy, czy też np. w analizach (np. w definicjach grup docelowych). Bazuje na zastosowaniu logiki trójwartościowej o wartościach PRAWDA, FAŁSZ i BRAK DANYCH.

6 październik 2009
YAC Interview Kit - wersja 2.04

Gotowa jest już nowa wersja naszego systemu do obsługi badań ankietowych - YAC Interview Kit.
 • Dodane: obsługa odwołań do odpowiedzi udzielonych w pytaniach tabelkowych w zmiennych, warunkach wstępnych oraz w instrukcjach randomizowania odpowiedzi w pytaniach i osiach.
 • Dodane: opcjonalny identifikator w osiach.
 • Dodane: zmienne $files oraz $surveys.
 • Dodane: opcjonalne eksportowanie danych niepełnych wywiadów.
 • Zmienione: niektóre identyfikatory pytań są teraz zarezerowane i nie mogą być używane w kwestionariuszach.
 • Zmienione: poprawione testowanie części kwestionariusza (od/do migawki, zaznaczonego bloku) gdy w wybranym fragmencie znajdują się instrukcje pre lub mask.
Historia wersji: tutaj.

12 sierpień 2009
Sondy@Mediarun

Podstrony z sondami GaduSonda przygotowane dla Mediarun - Sondy@Mediarun.
Zapraszamy do odwiedzin!

24 lipiec 2009
YAC Data Kit - wersja 4.01

W nowej wersji YAC Data Kit wprowadziliśmy ochronę badań za pomocą kluczy sprzętowych.

25 czerwiec 2009
YAC Text Recoder - wersja 2.05

Gotowa jest już nowa wersja naszego programu do kodowania pytań otwartych - YAC Text Recoder.

W tej wersji:
 • Przy imporcie danych, sprawdzana jest spójność definicji w importowanym projekcie.
 • Przy imporcie danych / otwieraniu danych Fixed-ASCII, sprawdzana jest spójność danych.
 • Wprowadzone zostały różne drobne poprawki.
Wersja demonstracyjna dostępna jest tutaj.

20 czerwiec 2009
Kilka krótkich porad nt. SPSS Syntax

Kilka krótkich porad dotyczących korzystania z języka komend programu SPSS (SPSS Syntax). Opierają się na najczęściej występujących frazach z wyszukiwarek prowadzących do tych stron:
 • Rekodowanie wartości po przypadkach miast po zmiennych.
 • Rekodowanie zmiennych wielowartościowych na zmienne dychotomiczne.
 • Automatyczne wykonywanie instrukcji przetwarzania danych.
 • Zmiany kolejności zmiennych w plikach danych.
 • Automatyczne zapisywanie zmienionych danych.
Rzeczy niby proste i krótkie, ale znacznie umilające robotę. :-)

8 czerwiec 2009
YAC Interview Kit - wersja 2.03

Gotowa jest już nowa wersja naszego systemu do obsługi badań ankietowych - YAC Interview Kit.
 • Przeglądanie danych respondentów bezpośrednio w programie YAC Interview Manager.
 • Poprawki w obsłudze ankiet pod przeglądarką Internet Explorer w wersjach 6 i 7.
 • Eksportowanie długich odpowiedzi tekstowych bezpośrednio do plików danych programu SPSS.
 • Drobne zmiany w języku skryptowym kwestionariuszy (width - szerokość strony, rejectedURL).
Historia wersji: tutaj.

1 czerwiec 2009
YAC Data Kit - wersja 4.00

Oficjalne wydanie wersji z analizami danych o oglądalności stacji telewizyjnych.

27 maj 2009
WOLNE ZAWODY.pl - portal dla profesjonalistów i ich klientów

Portal WOLNE ZAWODY.pl, przy którym mieliśmy przyjemność pracować, wchodzi w fazę testów:


WOLNE ZAWODY.pl to portal internetowy,
dzięki któremu SZYBKO i SKUTECZNIE
znajdą Cię KLIENCI,
czyli nabywcy USŁUG,
które OFERUJESZ.


WOLNE ZAWODY.pl to portal internetowy,
dzięki któremu SZYBKO i SKUTECZNIE
uzyskasz INFORMACJE o PROFESJONALISTACH
wykonujących WOLNE ZAWODY,
oraz SZYBKO i PROFESJONALNIE
nawiążesz z nimi KONTAKT.

Jesteś PROFESJONALISTĄ?
Pokaż się KLIENTOM!

Jesteś KLIENTEM?
Znajdź PROFESJONALISTÓW!


Zapraszamy do odwiedzin!

20 maj 2009
YAC Text Recoder - wersja 2.04

Gotowa jest już nowa wersja naszego programu do kodowania pytań otwartych - YAC Text Recoder.

W tej wersji programu dodaliśmy:
 • obsługę długich odpowiedzi otwartych w plikach danych SPSS (do 32767 znaków),
 • opcjonalne wyświetlanie pełnych tekstów odpowiedzi w oknie rekodowania.
Wersja demonstracyjna dostępna jest tutaj.

7 maj 2009
YAC Interview Kit - wersja 2.02

Gotowa jest już nowa wersja naszego systemu do obsługi badań ankietowych - YAC Interview Kit.
 • Dodane: instrukcja panel w definicji badania ograniczająca dostęp do ankiety tylko do respondentów danego panelu.
 • Dodane: atrybuty noback i noret na stronach i w pytaniach blokujące cofanie się respondenta do poprzednich pytań.
 • Dodane: instrukcja action na stronach i w pytaniach - wykonywana, gdy respondent opuści stronę lub pytanie.
 • Dodane: akcje quota - kończące wywiad ze statusem quota.
 • Dodane: instrukcja pre na stronach i w odpowiedziach - pokazuje strony lub odpowiedzi gdy spełniony jest podany warunek.
 • Dodane: instrukcja mask w pytaniach i osiach oraz atrybut nomask w odpowiedziach - pokazuje lub chowa odpowiedzi, które wskazał respondent w innym pytaniu.
 • Dodane: odniesienia do pytań w instrukcji rand - przedstawia odpowiedzi w takiej samej kolejności co w innym, randomizowanym, pytaniu.
 • Dodane: w zakresach numerycznych limitów kwot można korzystać z identyfikatorów min oraz max.
 • Dodane: zmienne - odwołania do wcześniejszych odpowiedzi w tekstach pytań i odpowiedzi.
Historia wersji: tutaj.

16 kwiecień 2009
noback czy noret?

Krótki post na temat dwóch możliwych instrukcji blokujących respondentów przed cofaniem się w wywiadach wspomaganych komputerowo, a szczególnie w wywiadach wypełnianych samodzielnie (czy to CASI czy CAWI).

8 kwiecień 2009
Branża badawcza w Polsce - 2008

Podsumowanie wyników obrotów firm badawczych w Polsce za lata 1996-2008 na podstawie najnowszych danych opublikowanych przez OFBOR.

23 marzec 2009
CMR zostaje naszym klientem

Centrum Monitorowania Rynku został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

17 marzec 2009
YAC Data Kit - wersja 3.04.c

Różne drobne usprawnienia i poprawki.

16 marzec 2009
YAC Interview Kit - wersja 2.01

Gotowa jest już nowa wersja naszego systemu do obsługi badań ankietowych - YAC Interview Kit.
 • Dodane: instrukcja page grupująca pytania na jednym ekranie.
 • Zmienione: zastąpienie atrybutu pytania nocls atrybutem strony seq.
 • Dodane: pytania typu auto umożliwiające przekazanie odpowiedzi w linkach do badań.
 • Dodane: instrukcja logo - dla każdego badania można wyświetlać inne logo na ekranach kwestionariusza.
 • Zmieniona definicja play aby lepiej obsługiwać filmy.
Historia wersji: tutaj.

6 marzec 2009
YAC Text Recoder - wersja 2.03

Gotowa jest już nowa wersja naszego programu do kodowania pytań otwartych - YAC Text Recoder.

W tej wersji dodaliśmy do programu opcje unifikacji tekstów odpowiedzi:
 • Usuń spacje z przodu - usuwa wszystkie spacje z początku odpowiedzi,
 • Usuń spacje z tyłu - usuwa wszystkie spacje z końca odpowiedzi,
 • Usuń powtarzające się spacje - łączy powtarzające się spacje w jedną spację,
 • Unifikuj wielkość liter - zamienia wszystkie wielkie litery na małe unifikując odpowiedzi różniące się tylko wielkością liter,
 • Unifikuj znaki diakrytyczne - usuwa znaki diakrytyczne pozostawiając tylko liter ANSI.
Wersja demonstracyjna dostępna jest tutaj.

24 luty 2009
Wyszukiwanie wartości w tablicach 2D

Szybka podpowiedź jak wyszukiwać wartości w Excelu w tabelach dwu-wymiarowych.

13 luty 2009
ERESTE zostaje naszym klientem

ERESTE został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

13 styczeń 2009
Effective Reach a Optymalizacja

Artykuł omawia pewne niuanse optymalizacji media planów prasowych, w których ograniczenia na szukane rozwiązania nałożone są na wskaźnik Effective Reach lub na wskaźniki CPP (Cost per Point) i CPT (Cost per Thousand) w ich wersjach bazujących na wskaźniku Effective Reach.

23 styczeń 2009
YAC Interview Kit - wersja 2.00

Gotowa jest już nowa wersja naszego systemu do obsługi badań ankietowych - YAC Interview Kit.

W tej wersji dodaliśmy do systemu "sklep" internetowy - jeżeli respondenci otrzymują punkty za wypełnianie ankiet, mogą następnie wymienić te punkty na różnego typu nagrody.

Ponadto, respondenci:
 • Mają dostęp do listy oczekujących badań, wypełnionych ankiet oraz badań pominiętych.
 • Mają dostęp do swoich danych osobowych, gdzie mogą też te dane poprawiać.
 • Mają dostęp do katalogu produktów z dokładnymi informacjami o każdym produkcie.
 • Mogą przeglądać koszyk i zamówić wybrane produkty.
 • Mogę przeglądać historię swoich "zakupów".
Historia wersji: tutaj.

23 grudzień 2008
Oficjalny start projektu GaduSonda

Co prawda projekt GaduSonda ruszył już jakiś czas temu, lecz teraz, po realizacji 14 badań i ponad 13.000 wywiadów oraz po zebraniu ponad 4.000 panelistów, możemy śmiało zaprosić instytuty i działy badań rynku do współpracy przy realizacji kolejnych projektów badawczych.

22 grudzień 2008
Odwołania do komórek w Excelu

Dwa ćwiczenia, które powinny pomóc użytkownikom Excela (lub innych arkuszy kalkulacyjnych) w odwoływaniu się do innych komórek w formułach. Omówione zostały względne i bezwzględne odwołania na przykładzie obliczania procentów mając dane liczebności oraz na przykładzie tabliczki mnożenia.

9 grudzień 2008
Otwórz wszystkie i połącz

Makro pokazujące jak można przenieść wiele arkuszy excelowych do jednego wspólnego zeszytu.

19 listopad 2008
Plik danych GSS zaimportowany

Pełne dane z badania General Social Survey (Generalny Sondaż Społeczny) wciągnięte pod oprogramowanie YAC Data Kit.

Dane dostępne są do ciągnięcia tutaj jak również dostępne na naszym serwerze YDOLa.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie projektu.

16 październik 2008
IV Kongres Marketingu Młodzieżowego

Mówimy o platformie badawczej GaduSonda na IV Kongresie Marketingu Młodzieżowego organizowanym w dniach 23-24 października 2008 w Hotelu Polonia Palace, Warszawa przez ECU Marketing, część Informedia Polska Sp. z o.o.

Prezentacja naszego projektu jest zaplanowana w sesji prowadzonej przez prezesa Inquiry, Agnieszkę Górnicką, na temat: "Jak pytać, żeby do nas mówili - młodzież w badaniach marketingowych".

Zapraszamy!

12 październik 2008
PBS DGA zostaje naszym klientem

Firma PBS DGA została użytkownikiem naszego programu YAC Text Recoder.

21 sierpień 2008
YAC Text Recoder - reaktywacja (wersja 2.00)

Gotowa jest już nowa wersja naszego programu do kodowania pytań otwartych - YAC Text Recoder.

Głównym nowym elementem w programie jest możliwość przypisywania wielu kodów do jednej odpowiedzi tekstowej. Poza tym dodane zostały:
 • możliwość tworzenia nienumerycznych identyfikatorów kodów,
 • możliwość pracy bezpośrednio na plikach danych SPSS (.sav),
 • raportowanie liczebności kodów na bieżąco w oknie rekodowania,
 • zapisywanie rekodów do pliku projektu niezależnie od zapisywania rekodów do plików danych.
Dostępna jest także wersje demonstracyjna programu.

5 sierpień 2008
IX Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii

Na tegoroczny IX Ogólnopolski Kongres Badaczy Rynku i Opinii została przyjęta nasza prezentacja: "Respondenci w sieci - badania rynkowe z wykorzystaniem istniejących społeczności internetowych" (Marta Trybulec, Michał Trybulec). Zapraszamy!

21 lipiec 2008
YAC Interview Kit - wersja 1.00

Pierwsza wersja nowego programu do akwizycji danych - YAC Interview Kit - jest już gotowa.

Obsługiwane są badania CAPI oraz CAWI, wraz z eksportem danych do różnych formatów, w tym YAC Data Kit.

Wszystkie główne typy pytań są już obsługiwane, tudzież możliwa jest dokładna kontrola próby, sterowanie przebiegiem wywiadu za pomocą filtrów, wersjonowanie tekstów ze względu na płeć respondenta, odtwarzanie zawartości multi-medialnych oraz dowolne układy stron.

Mogą też Państwo sprawdzić wersje demonstracyjne programów.

10 czerwiec 2008
GfK Polonia zostaje naszym klientem

Firma GfK Polonia została użytkownikiem naszego programu SPSS-2-Excel.

13 kwiecień 2008
General Social Survey (Generalny Sondaż Społeczny)

Dane z badania General Social Survey (Generalny Sondaż Społeczny) wciągnięte pod oprogramowanie YAC Data Kit, m.in. dostępne na naszym serwerze YDOLa.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie projektu.

10 kwiecień 2008
Branża badawcza w Polsce - 2007

Podsumowanie wyników obrotów firm badawczych w Polsce za lata 1996-2007 na podstawie najnowszych danych opublikowanych przez OFBOR.

22 luty 2008
Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi zostaje naszym klientem

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi została użytkownikiem naszego programu DataGate Suite.

1 grudzień 2007
Michał Trybulec zostaje Project Managerem projektu GaduSonda

W GG Network (dawniej: Gadu-Gadu) rusza nowy projekt - GaduSonda - którego celem będzie realizacja badań marketingowych wśród użytkowników komunikatora i wśród społeczności internetowych Gadu-Gadu. Firma YAC Software zajmie się przygotowaniem oprogramowania ankieterskiego, bieżącym zarządzaniem badaniami, przetwarzaniem i wstępną analizą danych oraz kontaktami z klientami.

11 listopad 2007
DataGate Suite - wersja 2.40

Aktualizacja oprogramowania do wprowadzania danych DataGate Suite; pobierz demo.

29 wrzesień 2007
YAC Data Kit - wersja 3.00 (YDOL)

Oficjalne wydanie systemu z aplikacją YAC Data On-Line.

14 maj 2007
P&P Consulting zostaje naszym klientem

Firma P&P Consulting została użytkownikiem naszego programu SPSS-2-Excel.

7 luty 2007
2 Research Polska zostaje naszym klientem

Instytut 2 Research Polska został użytkownikiem naszych programów DataGate.

11 grudzień 2006
Starcom zostaje naszym klientem

Starcom został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

25 wrzesień 2005
Pobierz programy YAC Data Builder i YAC Data Analyzer

Przejdź na stronę Pobierz aby ściągnąć i wypróbować wersję demonstracyjną programu YAC Data Builder (YDB-Lite) oraz pełną wersję programu YAC Data Analyzer.

7 wrzesień 2005
4P Research Mix zostaje naszym klientem

4P research mix została użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

15 lipiec 2005
IPSOS Polska zostaje naszym klientem

Ipsos Polska została użytkownikiem programów YAC Data Analyzer oraz DataGate.

1 kwiecień 2005
Marta Trybulec - nasz nowy Szef Marketingu

Marta Trybulec będzie naszym nowym Szefem Marketingu - witamy na pokładzie!

7 marzec 2005
YAC Data On-Line - przeglądanie raportów

Do naszej aplikacji internetowej YAC Data On-Line została dodana nowa funkcjonalność - przeglądanie gotowych raportów (obok już dostępnych kreatorów nowych analiz). Raporty mogą zawierać tabele i wykresy, mogą być też przeliczone dla predefiniowanych grup docelowych i/lub fal. Pozwala to na bardzo szybką dystrybucję wyników do klientów.

7 marzec 2005
YAC Data Kit - wersja 2.30

W wersji 2.30 oprogramowania YAC Data Kit zostały rozszerzone możliwości analityczne:
 • oznaczanie istotności różnic między frakcjami i średnimi na dowolnie wybranym poziomie istotności,
 • możliwość włączania marginesów w tabelach (totale/podstawy),
 • dodane statystyki: wariancja i odchylenie standardowe,
 • parametr podstaw obliczeń,
 • wykluczanie systemowych braków danych z podstaw obliczeń,
 • rozbudowa i przyspieszenie optymalizatora media planów prasowych,
 • większa liczba i bardziej rozbudowane kreatory analiz,
 • opcja na chowanie pustych wierszy i/lub kolumn.
Poza tym ulepszono prezentację wyników (m.in. kolorowanie podstaw obliczeń, wyróżnianie różnych podstaw obliczeń, znaki procentów).

3 styczeń 2005
YAC Data On-Line - wersja preview

Dostępna jest już wersja preview analizatora danych działającego pod przeglądarkami internetowymi - YDOL-a (YAC Data On-Line). Zapraszamy pod wskazany link w celu zapoznania się z wersją demonstracyjną.

25 listopad 2004
Inquiry zostaje naszym klientem

Instytut Inquiry został użytkownikiem naszych programów DataGate.

12 wrzesień 2004
Pytania wielowymiarowe

YAC Data Kit w wersji 2.20 dodaje możliwość definiowania i analizy pytań opisanych za pomocą kilku wymiarów (osi), jak np.:
 • opinie x ocena (na ile respondenci zgadzają się, lub nie, z przedstawionymi opiniami) z etykietowanymi lub numerycznymi skalami,
 • stwierdzenia x marki (które marki pasują do podanych stwierdzeń),
 • stwierdzenia x marki x skala (na ile poszczególne marki pasują do kolejnych stwierdzeń).
Opierając się na tabelach wyników pytań wielowymiarowych, można łatwo przygotować nowe typy wykresów.

19 czerwiec 2004
ARC Rynek i Opinia zostaje naszym klientem

ARC Rynek i Opinia, już jako piąty instytut badań rynku, został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

27 maj 2004
Nowy program YAC Data Builder, rozszerzenia analiz prasowych

YAC Data Builder 2.10 - program służący do przygotowywania danych do programu YAC Data Analyzer - w poprzedniej wersji był narzędziem konsolowym. W obecnej wersji jest to już zintegrowane środowisko GUI zawierające w pełni funkcjonalny edytor skryptów .dbs i szereg funkcji ułatwiających opisywanie i przetwarzanie danych:
 • importer pozwalający bezpośrednio wciągać dane SPSS (pliki .sav) i opisywać ich strukturę (moduły, pytania),
 • podświetlanie syntaktyczne,
 • bloki kolumnowe,
 • znajdź / zamień z obsługą wyrażeń regularnych i wyszukiwania przyrostowego,
 • wielopoziomowe cofnij / powtórz (undo / redo),
 • rejestrację i odtwarzanie makr,
 • sprawdzanie poprawności skryptu,
 • przetwarzanie danych bezpośrednio z edytora,
 • automatyczne uruchamianie programu YAC Data Analyzer na przetworzonych danych,
 • narzędzie typu make przetwarzające tylko zmienione elementy dokumentacji i danych,
 • i wiele, wiele innych...
Poprzednia wersja konsolowa jest nadal dostępna (np. do automatyzacji prac).

Rozszerzenia analiz prasowych w programie YAC Data Analyzer 2.10 obejmują:
 • obsługę dni tygodnia dla dzienników zarówno na poziomie analiz ogólnych jak i media planu,
 • obsługę danych o liczbach wydań, nakładach i sprzedaży (także po dniach tygodnia i po regionach ukazywania się pism),
 • obliczenia wskaźników opartych na danych o wydaniach, nakładach i sprzedaży (jak np. koszt wejść / sprzedaży),
 • automatyczne importowanie i wyświetlanie danych zbieranych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.
Ponadto w programie zostały dodane różne drobiazgi ułatwiające pracę.

8 kwiecień 2004
I-Metria zostaje naszym klientem

I-Metria została użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

15 marzec 2004
Pentor-Poznań zostaje naszym klientem

Pentor-Poznań został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

26 styczeń 2004
Optymalizacja media planów prasowych

YAC Data Analyzer 2.00 wprowadza optymalizację media planów prasowych. Wykorzystywane są algorytmy genetyczne i randomizacyjne do znalezienia media planów spełniających zadane kryteria, jak również można optymalizować łącznie dwie lub więcej wartości (np. OTS 1+ i Freq). Dostępna jest także optymalizacja dla dwóch lub większej liczby grup docelowych.

Program pozwala także na pełny eksport raportów (łączenie z wykresami) do programu MS Excel.

30 październik 2003
TNS OBOP zostaje użytkownikiem oprogramowania YAC Data Analyzer

Nasz dotychczasowy klient, firma TNS OBOP, także został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

9 wrzesień 2003
ACNielsen Polska zostaje naszym klientem

ACNielsen Polska został użytkownikiem programu YAC Data Analyzer.

1 wrzesień 2003
Analiza danych o czytelnictwie prasy z media planem

Następna wersja programu YAC Data Analyzer (1.20) wprowadza analizy danych o '+ czytelnictwie prasy, łącznie z obliczaniem wskaźników kampanii reklamowych (media plan). Możliwe jest obliczanie wszelkich wskaźników czytelnictwa, typu czytelnictwo ostatniego wydania, czytelnictwo przeciętnego wydania, czytelnictwo cyklu sezonowego, liczby czytanych wydań, liczby kontaktów z wydaniem, liczba czytelników wydania i wielu innych. Poza tym dostępne są:
 • preselekcja pism na podstawie regionów ich ukazywania się,
 • swobodne przechodzenie między modułem analitycznym a media planerskim, a w zasadzie możliwość łącznego analizowana wskaźników media planerskich i pozostałych,
 • analiza OTS i OTS+ na dowolnym poziomie (np. OTS 10, OTS 20+),
 • łączenie poziomów dla wskaźnika OTS (np. OTS 1:3),
 • możliwość przedstawienia w jednej analizie wyników media planu w wielu grupach docelowych / wielu falach,
 • przecięcia wszystkich wskaźników (także media planerskich) przez metryczkę,
 • analizy współczytelnictwa pism oraz struktury czytelników,
 • jednoczesna analiza względem różnych cenników,
 • możliwość włączania do media planu tylko tych wskaźników, które interesują użytkownika,
 • możliwość analizy wyników dla dowolnych grup pism,
 • wskaźniki CPP i CPM w wersjach: GRP, Reach, Effective reach (na wybranym poziomie, np. OTS 3+),
 • estymacja na populację wskaźników: AIR, GRP (czyli Gross Impressions), OTS, OTS+.
Cenniki pozwalają dla każdego pisma określić ceny za poszczególne typy reklam oraz ustanowić cenę domyślną - automatycznie braną pod uwagę przy nowych analizach. Porównanie cenników pozwala uwzględnić w analizach różnego typu ceny promocyjne, upusty, pakiety, itp. oferty.

9 czerwiec 2003
Analiza danych o słuchalności radia

W nowej wersji programu YAC Data Analyzer (1.10) możliwa jest analiza danych o słuchalności radia. Dostępne są takie wskaźniki jak: znajomość spontaniczna, wspomagana, zasięg tygodniowy, dzienny i w kwadransach. Możliwa jest analiza danych po miejscach słuchania i źródłach sygnału radiowego. Dostępne są także wskaźniki: średni czas słuchania, udział w rynku, audytorium średniego kwadransa. Analizy pozwalają na obliczanie trendów, porównywanie wyników w grupach docelowych, obliczanie struktury słuchaczy, obliczanie współsłuchalności stacji oraz przecinanie wszystkich wskaźników przez metryczkę.
A wszystko to w elastycznych tabelach przestawnych z możliwością estymacji wyników na badaną populację, sortowania, łączenia danych dla stacji, dni tygodnia, kwadransów i innych parametrów. Dostępne są także: preselekcja stacji na podstawie regionów nadawania oraz wygodny eksport wyników do innych aplikacji.

21 kwiecień 2003
Pierwsza wersja aplikacji YAC Data Analyzer gotowa

Po niespełna czterech miesiącach intensywnej pracy jesteśmy gotowi zaprezentować pierwszą wersję naszej aplikacji analitycznej: YAC Data Analyzer. Główny wysiłek położony został na przygotowanie ogólnej platformy do rozwijania różnorakich typów analiz w przyszłości, jednak z tą wersją otrzymujecie już Państwo wielowymiarowe tabele przestawne z zagnieżdżanymi parametrami, w pełni rozwinięty moduł graficzny, analizy wielo-falowe, złożone definicje filtrów (grup docelowych), standardowe statystyki opisowe, analizę danych ważonych oraz automatyczne przeliczanie raportów po instalacji nowych fal. Program jest dwujęzyczny (polsko-angielski z możliwością rozszerzenia na inne języki), opisy w badaniu mogą być jedno, dwu, lub wielojęzyczne.

22 styczeń 2003
Nasza pierwsza umowa: Outdoor

Millward Brown SMG/KRC zamówiło w naszej firmie przygotowanie oprogramowania wspomagającego obsługę danych z badania reklamy zewnętrznej. W badaniu, za pomocą GPS, zbierane były dane o pozycjach tablic reklamowych oraz o trasach poruszania się respondentów po mieście (Wrocławiu). Pierwszy przygotowany przez nas program pozwalał na wizualizację tablic oraz tras, z obliczaniem najbliższych respondentowi tablic. Drugi program przetwarzał zebrane dane do postaci pozwalającej obliczyć wskaźniki dotarcia reklam do respondentów.

1 styczeń 2003
Powstaje nasza firma

Z początkiem roku 2003 firma YAC Software rozpoczęła działalność - pragniemy przygotowywać oprogramowanie na potrzeby branży badań rynku, koncentrując się na aplikacjach analitycznych i wspomagających przetwarzanie danych.

Góra