Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Data Kit YAC Data Analyzer Media plan Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Data Builder

YAC Data Analyzer

Tabele przestawne

Wykresy

Prasa

Media plan

Optymalizator

Radio

TV

Kreatory

YAC Data On-Line

Hosting badań

Rozwiązania na zamówienie

Historia wersji

Klienci

YAC Interview Kit

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

Media plan
Szczegóły:

Media plan

Podstawowy media plan pozwala obliczać wskaźniki kampanii dla pism i grup pism (poniżej D1/2 i FD1/2 oznaczają jakieś fikcyjne pisma):Powyżej zostały wyświetlone wyniki dla następujących wskaźników prasowych:
  • NOI - liczba wejść (number of insertions),
  • OTS+ [1] - zasięg 1+ (lub zasięg całkowity),
  • OTS+ [2/3] - zasięg 2/3+,
  • Freq - średnia liczba kontaktów,
  • GPR - gross rating points.
Można także porównać między sobą kilka media planów:Lub porównać media plany w kilku grupach docelowych (lub falach) - dalsze przykłady przedstawiają wyniki dla wszystkich wybranych pism (TOTAL dla D1,2 i FD1,2):Lub przeciąć wyniki przez inne pytania:Góra

Cenniki

Niezależnie dla każdego pisma można zdefiniować jedną lub więcej cen reklam. Jedna z tych cen może być zaznaczona jako domyślna - ta cena będzie automatycznie uwzględniania w nowo definiowanych analizach.Ponieważ format pliku z zapisanymi cenami pism jest otwarty (XML-o podobny) nie przewidujemy najmniejszych problemów, aby z innych aplikacji wyeksportować dane cennikowe w tym formacie.

Następnie, na podstawie tej ceny (lub innej wybranej), zostaną obliczone wskaźniki CPP i CPM.W powyższym:
  • CPI oznacza koszt wejścia (Cost per Insertion),
  • COI - koszt wejść (Cost of Insertions), więc COI dla wszystkich pism (TOTAL) oznacza budżet kampanii,
  • CPP-G - Cost per Point (GRP),
  • CPP-R - Cost per Point (Reach),
  • CPM-G i CPM-R - Cost per Thousand (w wersjach GRP i Reach).
Góra