Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Data Kit YAC Data Analyzer Optymalizator Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Data Builder

YAC Data Analyzer

Tabele przestawne

Wykresy

Prasa

Media plan

Optymalizator

Radio

TV

Kreatory

YAC Data On-Line

Hosting badań

Rozwiązania na zamówienie

Historia wersji

Klienci

YAC Interview Kit

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

Optymalizator
Optymalizację rozpoczynamy od wpisania ograniczeń na optymalizację w przygotowanej przez program tabeli:Po lewej znajduje się obszar przedstawiający wyniki dla media planu referencyjnego, w którym później będą także przedstawione wyniki media planów znalezionych przez optymalizator. Po prawej natomiast, w szarych (edytowalnych) komórkach, można wpisać dowolną liczbę ograniczeń na szukane media plany.

W tabeli wyświetlone są kolejno: liczby wejść, średni koszt wejść, całkowity koszt wejść oraz zasięg jako podsumowanie dla wszystkich pism oraz jako wyniki dla pojedynczych pism i dni tygodnia (dla dzienników). Zatem w referencyjnym media planie mamy 5 wejść w cenie 1600 z zasięgiem całkowitym na poziomie 19,2%.

Uwaga: wszystkie ceny i wyniki czytelnictwa w niniejszych przykładach są fikcyjne.

W przykładach na tej stronie będziemy operowali tylko tymi czterema wskaźnikami, można jednak dodać też inne (np. przeprowadzić optymalizację dla zasięgu 3+).

Aby znaleźć media plany o maksymalnym zasięgu przy ograniczonym budżecie (na całą kampanię), wystarczy wprowadzić następujące limity:Czyli szukamy kampanii o budżecie nie większym niż 2000. Następnie uruchamiamy optymalizator:Optymalizator znalazł rozwiązanie z zasięgiem 24,9%. Po prawej stronie powyższego okna przedstawione są wejścia dla tego media planu. Następnie tak znaleziony media plan można dodać do tabeli analitycznej:Poniżej przedstawiliśmy kilka innych przykładów limitów dla optymalizatora:

Minimalizacja kosztu kampanii przy założonym zasięgu całkowitym:Maksymalizacja zasięgu całkowitego przy ograniczonym budżecie i dodatkowych ograniczeniach na liczby wejść w poszczególnych pismach, np. w Gazecie Wyborczej dopuszczamy co najwyżej dwa wejścia, przy czym nie mogą być wszystkie one w piątek:Maksymalizacja jednoczesna zasięgu 1+ i zasięgu 3+, przy czym zasięg 3+ jest dla kampanii ważniejszy niż zasięg całkowity. Po warunkach min/max można podać wagę, a warunek min/max bez wagi oznacza wagę 1. Zatem w tej optymalizacji zasięg 3+ "waży" dwa razy więcej niż zasięg 1+:Możliwe są także inne optymalizacje, np. w dwóch grupach docelowych (głównej i dodatkowej). Przy czym tutaj także można podać wagi tak, aby ważniejsze było dotarcie do grupy głównej niż dodatkowej.

Możliwe są także optymalizacje zakładające równomierne natężenie kampanii w poszczególnych regionach. Można np. ograniczać budżety dla grup pism (tych pism, które są wydawane w danym regionie), ew. określać minimalne dotarcie w każdym regionie niezależnie. Wtedy optymalizator będzie preferował pisma lokalne nad pisma ogólnokrajowe o wysokim, ogólnokrajowym zasięgu, ale niskim zasięgu w niektórych regionach.

Ogólnie rzecz biorąc, optymalizator jest bardzo elastyczny, a jego możliwości ograniczone są jedynie wyobraźnią analityka.

Góra