Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Data Kit YAC Data Analyzer Prasa Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Data Builder

YAC Data Analyzer

Tabele przestawne

Wykresy

Prasa

Media plan

Optymalizator

Radio

TV

Kreatory

YAC Data On-Line

Hosting badań

Rozwiązania na zamówienie

Historia wersji

Klienci

YAC Interview Kit

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

Prasa
Szczegóły:

Analiza danych prasowych w tabelach przestawnych

Jak inne dane w programie, dane o czytelnictwie prasy analizuje się w tabelach przestawnych, w których poszczególne parametry można przemieszczać między wymiarami (kolumnami, wierszami i warstwami). W poniższej tabeli, w wierszach przedstawione są wskaźniki czytelnictwa i grupy docelowe, w kolumnach - pojedyncze pisma i grupy pism:Po przeniesieniu np. fal do kolumn i grup docelowych do warstw, z porównania grup otrzymamy analizę trendów czytelnictwa.

Góra

Spis wskaźników czytelnictwa

Dostępne są następujące wskaźniki czytelnictwa:
 • Znajomość (pierwsze wskazanie, spontaniczna, wspomagana)
 • Czytelnictwo Ostatniego Wydania, Czytelnictwo Przeciętnego Wydania (Średni Zasięg), Czytelnictwo Cyklu Sezonowego
 • Czytał Kiedykolwiek, Czyta Regularnie
 • Liczba Czytanych Wydań, Liczba Kontaktów z Wydaniem, Liczba Czytelników na Kopię
 • Gross Rating Points, Gross Impressions
 • Opportunities to See (w wersjach OTS n oraz OTS n+)
 • Cost per Point, Cost per Thousand (oba w wersjach GRP, OTS oraz OTS+)
 • Poziomy wskaźnika OTS można łączyć (np. OTS 1:3), także dla wskaźników CPP i CPM
 • Average Frequency
Wskaźniki "procentowe" można estymować na daną populację.
Istnieje możliwość dodania specyficznych dla badania wskaźników, jak np. ocena merytoryczna pism czy dostępność pism w punktach dystrybucji.
Wszystkie dostępne wskaźniki podzielone są na kilka grup dla łatwiejszej obsługi (np. ogólne, media plan, dodatkowe).

Góra

Hierarchia pism, wybór pism po regionach, łączenie pism

Pisma w programie przedstawiane są zgodnie z predefiniowaną strukturą:Istnieje także możliwość wybierania pism na podstawie regionów ich ukazywania się (tylko te pisma będą wyświetlane). Pisma można łączyć aby analizować wyniki dla grup pism (np. wskaźniki media planerskie).

Góra

Kreatory analiz

Jak wszystkie analizy w aplikacji, analizy prasowe definiuje się za pomocą dostępnych kreatorów:
 • Czytelnictwo - czytelnictwo pism wg wybranych wskaźników (sortowane alfabetyczne)
 • Ranking - szybka analiza przedstawiająca wartości wybranych wskaźników prasowych dla wybranych pism i grup pism
 • Porównanie fal - analiza trendów czytelnictwa
 • Porównanie dwóch grup docelowych - porównanie czytelnictwa w dwóch grupach docelowych (prostsza wersja kreatora poniżej)
 • Porównanie grup docelowych - porównanie wartości wskaźników w dwu lub więcej grupach docelowych
 • Współczytelnictwo - przedstawia odsetek respondentów czytających jedno pismo wśród czytelników innego pisma
 • Struktura - przecięcie wskaźników czytelnictwa (także media planerskich) przez inne pytania (np. dane demograficzne)
 • Czytelnictwo przez pytania - przedstawia czytelnictwo pism w grupach zdefiniowanych przez odpowiedzi z wybranych pytań
 • Analiza cenowa - pozwala porównać wskaźniki cenowe dla różnych pism i dla różnych cenników
 • Media plan - definiowanie wejść i analiza wskaźników media planerskich dla różnych media planów
 • Optymalizator media planów - automatyczne szukanie najlepszego rozkładu wejść zgodnie z podanymi warunkami
Możliwe jest dodanie nowych kreatorów na życzenie klienta.

Góra