Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Data Kit YAC Data Analyzer TV Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Data Builder

YAC Data Analyzer

Tabele przestawne

Wykresy

Prasa

Media plan

Optymalizator

Radio

TV

Kreatory

YAC Data On-Line

Hosting badań

Rozwiązania na zamówienie

Historia wersji

Klienci

YAC Interview Kit

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

TV
Szczegóły:

Analiza danych telewizyjnych w tabelach przestawnych

Jak inne dane w programie, dane o oglądalności stacji telewizyjnych analizuje się w tabelach przestawnych, w których poszczególne parametry można przemieszczać między wymiarami (kolumnami, wierszami i warstwami). W poniższej tabeli, w wierszach przedstawione są wskaźniki oglądalności i grupy docelowe, w kolumnach - pojedyncze stacje i grupy stacji:Po przeniesieniu np. fal do kolumn i grup docelowych do warstw, z porównania grup otrzymamy analizę trendów oglądalności:Można także przeciąć dane o oglądalności przez inne pytania:Góra

Spis wskaźników oglądalności

Dostępne są następujące wskaźniki oglądalności:
 • AMR - Average Minute Rating (Średnia Oglądalność Minutowa)
 • ATV - Average Time Viewing (Średni Czas Oglądania)
 • SHR - share (udział)
 • RCH - reach (zasięg)
Wszystkie wskaźniki można estymować na daną populację.
Istnieje możliwość dodania specyficznych dla badania wskaźników, jak np. ocena programu.

Góra

Hierarchia stacji, wybór stacji po regionach, łączenie stacji

Stacje telewizyjne przedstawiane są w programie zgodnie z predefiniowaną strukturą:Istnieje także możliwość wybierania stacji na podstawie regionów, w których są odbierane (tylko te stacje będą wyświetlane). Stacje można łączyć aby analizować wyniki dla grup stacji.

Góra

Kreatory analiz

Jak wszystkie analizy w aplikacji, analizy telewizyjne definiuje się za pomocą dostępnych kreatorów:
 • Oglądalność - oglądalność stacji wg wybranych wskaźników (sortowana alfabetyczne)
 • Ranking - szybka analiza przedstawiająca wartości wybranych wskaźników oglądalności dla wybranych stacji i grup stacji
 • Porównanie fal - analiza trendów oglądalności
 • Porównanie dwóch grup docelowych - porównanie oglądalności w dwóch grupach docelowych (prostsza wersja kreatora poniżej)
 • Porównanie grup docelowych - porównanie wartości wskaźników w dwu lub więcej grupach docelowych
 • Współoglądalność - przedstawia odsetek respondentów oglądających jedną stację wśród widzów innej stacji
 • Struktura - przecięcie wskaźników oglądalności przez inne pytania (np. dane demograficzne)
 • Oglądalność przez pytania - przedstawia oglądalność stacji w grupach zdefiniowanych przez odpowiedzi z wybranych pytań
 • Oglądalność w dniach tygodnia - przecina wskaźniki dla danej stacji lub grupy stacji przez dni tygodnia (które mogą być łączone w typy jak np. dni powszednie / weekendy)
 • Oglądalność w kwadransach - przecina wskaźniki dla danej stacji lub grupy stacji przez godziny oglądania (kwadranse mogą być łączone w dowolne przedziały czasowe)
 • Oglądalność w dniach tygodnia i w kwadransach
Możliwe jest dodanie nowych kreatorów na życzenie klienta.

Góra