Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Data Kit YAC Data Builder Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Data Builder

YAC Data Analyzer

Tabele przestawne

Wykresy

Prasa

Media plan

Optymalizator

Radio

TV

Kreatory

YAC Data On-Line

Hosting badań

Rozwiązania na zamówienie

Historia wersji

Klienci

YAC Interview Kit

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

YAC Data Builder
YAC Data Builder jest programem służącym do przetwarzania danych na format używany przez aplikację YAC Data Analyzer. W nowej wersji jest to w pełni funkcjonalny edytor skryptów zintegrowany z narzędziami ułatwiającymi przygotowywanie i przetwarzanie danych, m.in. importowanie danych z innych formatów (np. SPSS). Szczegóły:

Edytor

Edytor skryptów, działający w standardzie MDI (multiple document interface), obsługuje następujące funkcje edycyjne:
 • podświetlanie syntaktyczne,
 • bloki kolumnowe i wierszowe,
 • wstawianie plików, zapisywanie bloków do plików,
 • znajdź / zamień z obsługą wyrażeń regularnych i wyszukiwania przyrostowego,
 • wielopoziomowe cofnij / powtórz (undo / redo),
 • rejestrację i odtwarzanie makr,
 • przesuwanie bloku w lewo i w prawo (do obsługi wcięć w skrypcie),
 • zakładki (bookmarks),
 • komentarze jedno i wielolinijkowe,
 • sprawdzanie poprawności skryptu,
 • zapisywanie błędów w treści skryptu jako specjalne komentarze,
 • przechodzenie do poprzedniego / następnego błędu / ostrzeżenia,
 • usuwanie wszystkich błędów,
 • przetwarzanie danych bezpośrednio z edytora,
 • automatyczne uruchamianie programu YAC Data Analyzer na przetworzonych danych,
 • narzędzie typu make przetwarzające tylko zmienione elementy dokumentacji i danych.
Poniżej znajduje się zrzut z ekranu przedstawiający okno edycyjne z przykładowym skryptem:Góra

Import danych

Dane można w całości opisywać ręcznie, jednak dostępne jest narzędzie automatyzujące większość prac związanych z importem danych z innych programów. Po wczytaniu danych w innym formacie, program pozwala na:
 • definiowanie modułów (folderów) oraz pytań,
 • zmianę kolejności kolumn, modułów i pytań,
 • zmianę / uzupełnianie już istniejących definicji,
 • wybór elementów do importowania,
 • podgląd definicji kolumn (etykiety wartości, braki danych),
 • kopiowanie kolumn, modułów i pytań,
 • definiowanie dwóch typów zapisu pytań multi-choice: dychotomicznego i za pomocą kodów odpowiedzi,
 • pół-automatyczny wybór kolumn do pytań,
 • pół-automatyczne nazywanie pytań,
 • pół-automatyczne definiowanie pytań wielowymiarowych,
 • zapisywanie i wczytywanie ustawień importu,
 • wstępną inicjalizację definicji pytań na podstawie dokumentacji z programów Quantum oraz Diana,
 • definiowanie kilku specjalnych kolumn, jak kolumna fali badania.
Poniżej znajduje się zrzut z ekranu przedstawiający definiowanie pytań i modułów na danych pochodzących z programu SPSS:Góra