Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Data Kit Historia wersji Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Data Builder

YAC Data Analyzer

Tabele przestawne

Wykresy

Prasa

Media plan

Optymalizator

Radio

TV

Kreatory

YAC Data On-Line

Hosting badań

Rozwiązania na zamówienie

Historia wersji

Klienci

YAC Interview Kit

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

Historia wersji
Dotychczas zostały wydane następujące wersje aplikacji: Szczegóły:

4.13 - dodatkowe opcje dla statystyk

W tej wersji dodaliśmy definicje:
 • excludeSysMis określającą domyślne włączenie/wyłączenie systemowych braków danych do/z analizy,
 • hideRowsCols określającą domyślne pokazywanie pustych wierszy i kolumn w tabelach wyników.
Góra

4.12 - dodatkowa opcja dla statystyk

W tej wersji dodaliśmy
atrybut "substStats" prezentujący średnie (jako procenty) zamiast rozkładów.

Góra

4.11 - dodatkowe opcje dla statystyk i zbiorów danych

W tej wersji dodaliśmy:
 • Instrukcję "fixedRecordsets" blokującą możliwość zmiany zbioru danych w analizach.
 • Instrukcje "stdStats" oraz "advStats" pozwalające definiować grupy statystyk: standardowych i zaawansowanych.
 • Instrukcję "stats" w zbiorze danych pozwalającą ograniczyć dostępne statystyki dla analiz opartych na tym zbiorze danych.
 • Instrukcję "hidden" w zbiorze danych pozwalającą zablokować analizy oparte na tym zbiorze danych.
 • Opcję "Oznacz różne zbiory w podstawie" w parametrze Statystyk pozwalającą na oznaczenie, czy wynik liczony jest na podstawie domyślnego zbioru danych.
Góra

4.10 - definicje użytkownika

W nowej wersji YAC Data Kit dodaliśmy definicje użytkownika - nowe pytania mogą być tworzone na podstawie pytań istniejących, a następnie używane jak pytania zdefiniowane w badaniu.

Góra

4.00 - analiza danych telewizyjnych

Oficjalne wydanie wersji z analizami danych o oglądalności stacji telewizyjnych.

Ponadto, w wersjach 4.01 - 4.03 (wydanych pomiędzy 2009-07-24 a 2010-01-14) prace przebiegały nad:
 • Dodaniem nowych statystyk (sumy; udziały sum).
 • Filtrowaniem pytań w oknach dialogowych grup docelowych i pytań.
 • Opcją wyświetlania zbioru danych w parametrze Podstawa obliczeń.
 • Ograniczaniem list pytań w oknach dialogowych grup docelowych i pytań do wybranego zbioru danych.
 • Wykonywaniem analiz na minimalnej liczbie fal.
 • Wprowadzeniem ustawienia ograniczającego dostępność badania do określonej daty.
 • Wprowadzeniem ochrony danych badań za pomocą kluczy sprzętowych.
Góra

3.00 - oficjalne wydanie systemu z YDOLem - YAC Data On-Line

Oficjalne wydanie systemu z aplikacją YAC Data On-Line.

Ponadto, w wersjach 3.00 - 3.04 (wydanych pomiędzy 2007-09-29 a 2008-12-15) prace przebiegały nad:
 • YAC Data Builder:
  • Dodany prawy margines w edytorze pokazujący pozycje wszystkich uwag (błędów, ostrzeżeń oraz podpowiedzi).
  • Dodane sekcje opisujące definicje prasy i radia w angielskiej wersji dokumentu.
  • Można definiować skale pomiaru dla pytań.
  • Skale pomiaru i atrybuty noMean mogą być automatycznie importowane z plików danych SPSS.
  • Skala pomiaru wyświetlana jest (dla każdej zmiennej) w oknie dialogowym importowania.
  • Więcej przykładów definicji pytań (opartych na danych badania General Social Survey (Generalny Sondaż Społeczny)).
  • Różne drobne poprawki.
 • YAC Data Analyzer:
  • Rozszerzone okno definicyjne parametru definiowania warunków optymalizacji - ustawienia domyślne.
  • Podręcznik użytkownika programu YAC Data Analyzer przetłumaczony na język angielski.
  • Obsługa skal pomiaru - średnie (i pochodne) nie będą obliczane dla skal innych niż przedziałowa.
  • Dane i raporty badania General Social Survey (Generalny Sondaż Społeczny) zostały dodane do serwera YDOLa.
  • Różne drobne poprawki.
Góra

2.30 - różne dodatki i rozszerzenia

W wersjach 2.21 - 2.30 praca przebiegała nad bardzo różnymi elementami oprogramowania:
 • 2.21
  - parametr podstaw obliczeń,
  - wykluczanie systemowych braków danych z podstaw obliczeń,
 • 2.22 - atrybut odpowiedzi noMean wykluczający tę odpowiedź z liczenia średnich,
 • 2.23
  - możliwość włączania marginesów w tabelach (totale/podstawy),
  - automatyczne podsumowania dla wybranych pism/stacji,
  - wyróżnianie komórek podstaw obliczeń i komórek wyników o zmniejszonych podstawach obliczeń,
 • 2.24
  - większa liczba i bardziej rozbudowane kreatory analiz,
  - przyspieszenie obliczeń media planów prasowych i optymalizatora,
 • 2.25 - pierwsza wersja programu YDOL (definiowanie nowych analiz),
 • 2.26
  - testy istotności dla średnich i frakcji,
  - dalsze prace nad optymalizatorem,
  - rozbudowa kreatorów media planerskich,
  - druga wersja programu YDOL (przeglądanie raportów),
  - nowe statystyki: wariancja i odchylenie standardowe,
 • 2.27 - zmiana systemu licencjonowania i zabezpieczania badań chronionych,
 • 2.28 - programy YAC Data Builder - Lite i YAC Data Analyzer udostępnione do pobrania,
 • 2.29
  - angielska dokumentacja do YDB,
  - logoPlacement i obsługa plików GIF/JPEG w logo,
 • 2.30 - opcja na chowanie pustych wierszy i/lub kolumn.
Góra

YDOL - YAC Data On-Line, przeglądanie gotowych raportów

Do naszej aplikacji internetowej YAC Data On-Line została dodana nowa funkcjonalność - przeglądanie gotowych raportów (obok już dostępnych kreatorów nowych analiz). Raporty mogą zawierać tabele i wykresy, mogą być też przeliczone dla predefiniowanych grup docelowych i/lub fal. Pozwala to na bardzo szybką dystrybucję wyników do klientów.

Góra

YDOL - YAC Data On-Line, definiowanie nowych analiz

Dostępna jest już wersja preview analizatora danych działającego pod przeglądarkami internetowymi - YDOL-a (YAC Data On-Line). Zapraszamy pod wskazany link w celu zapoznania się z wersją demonstracyjną.

Góra

2.20 - pytania wielowymiarowe

YAC Data Kit w wersji 2.20 dodaje możliwość definiowania i analizy pytań opisanych za pomocą kilku wymiarów (osi), jak np.:
 • opinie x ocena (na ile respondenci zgadzają się, lub nie, z przedstawionymi opiniami) z etykietowanymi lub numerycznymi skalami,
 • stwierdzenia x marki (które marki pasują do podanych stwierdzeń),
 • stwierdzenia x marki x skala (na ile poszczególne marki pasują do kolejnych stwierdzeń).
Opierając się na tabelach wyników pytań wielowymiarowych, można łatwo przygotować nowe typy wykresów.

Góra

2.10 - YAC Data Builder, rozszerzenia analiz prasowych

YAC Data Builder 2.10 - program służący do przygotowywania danych do programu YAC Data Analyzer - w poprzedniej wersji był narzędziem konsolowym. W obecnej wersji jest to już zintegrowane środowisko GUI zawierające w pełni funkcjonalny edytor skryptów .dbs i szereg funkcji ułatwiających opisywanie i przetwarzanie danych:
 • importer pozwalający bezpośrednio wciągać dane SPSS (pliki .sav) i opisywać ich strukturę (moduły, pytania),
 • podświetlanie syntaktyczne,
 • bloki kolumnowe,
 • znajdź / zamień z obsługą wyrażeń regularnych i wyszukiwania przyrostowego,
 • wielopoziomowe cofnij / powtórz (undo / redo),
 • rejestrację i odtwarzanie makr,
 • sprawdzanie poprawności skryptu,
 • przetwarzanie danych bezpośrednio z edytora,
 • automatyczne uruchamianie programu YAC Data Analyzer na przetworzonych danych,
 • narzędzie typu make przetwarzające tylko zmienione elementy dokumentacji i danych,
 • i wiele, wiele innych...
Poprzednia wersja konsolowa jest nadal dostępna (np. do automatyzacji prac).

Rozszerzenia analiz prasowych w programie YAC Data Analyzer 2.10 obejmują:
 • obsługę dni tygodnia dla dzienników zarówno na poziomie analiz ogólnych jak i media planu,
 • obsługę danych o liczbach wydań, nakładach i sprzedaży (także po dniach tygodnia i po regionach ukazywania się pism),
 • obliczenia wskaźników opartych na danych o wydaniach, nakładach i sprzedaży (jak np. koszt wejść / sprzedaży),
 • automatyczne importowanie i wyświetlanie danych zbieranych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.
Ponadto w programie zostały dodane różne drobiazgi ułatwiające pracę.

Góra

2.00 - optymalizacja media planów prasowych

YAC Data Analyzer 2.00 wprowadza optymalizację media planów prasowych. Wykorzystywane są algorytmy genetyczne i randomizacyjne do znalezienia media planów spełniających zadane kryteria, jak również można optymalizować łącznie dwie lub więcej wartości (np. OTS 1+ i Freq). Dostępna jest także optymalizacja dla dwóch lub większej liczby grup docelowych.

Program pozwala także na pełny eksport raportów (łączenie z wykresami) do programu MS Excel.

Góra

1.20 - analiza danych prasowych wraz z media planem

Następna wersja programu YAC Data Analyzer (1.20) wprowadza analizy danych o '+ czytelnictwie prasy, łącznie z obliczaniem wskaźników kampanii reklamowych (media plan). Możliwe jest obliczanie wszelkich wskaźników czytelnictwa, typu czytelnictwo ostatniego wydania, czytelnictwo przeciętnego wydania, czytelnictwo cyklu sezonowego, liczby czytanych wydań, liczby kontaktów z wydaniem, liczba czytelników wydania i wielu innych. Poza tym dostępne są:
 • preselekcja pism na podstawie regionów ich ukazywania się,
 • swobodne przechodzenie między modułem analitycznym a media planerskim, a w zasadzie możliwość łącznego analizowana wskaźników media planerskich i pozostałych,
 • analiza OTS i OTS+ na dowolnym poziomie (np. OTS 10, OTS 20+),
 • łączenie poziomów dla wskaźnika OTS (np. OTS 1:3),
 • możliwość przedstawienia w jednej analizie wyników media planu w wielu grupach docelowych / wielu falach,
 • przecięcia wszystkich wskaźników (także media planerskich) przez metryczkę,
 • analizy współczytelnictwa pism oraz struktury czytelników,
 • jednoczesna analiza względem różnych cenników,
 • możliwość włączania do media planu tylko tych wskaźników, które interesują użytkownika,
 • możliwość analizy wyników dla dowolnych grup pism,
 • wskaźniki CPP i CPM w wersjach: GRP, Reach, Effective reach (na wybranym poziomie, np. OTS 3+),
 • estymacja na populację wskaźników: AIR, GRP (czyli Gross Impressions), OTS, OTS+.
Cenniki pozwalają dla każdego pisma określić ceny za poszczególne typy reklam oraz ustanowić cenę domyślną - automatycznie braną pod uwagę przy nowych analizach. Porównanie cenników pozwala uwzględnić w analizach różnego typu ceny promocyjne, upusty, pakiety, itp. oferty.

Góra

1.10 - analiza danych radiowych

W nowej wersji programu YAC Data Analyzer (1.10) możliwa jest analiza danych o słuchalności radia. Dostępne są takie wskaźniki jak: znajomość spontaniczna, wspomagana, zasięg tygodniowy, dzienny i w kwadransach. Możliwa jest analiza danych po miejscach słuchania i źródłach sygnału radiowego. Dostępne są także wskaźniki: średni czas słuchania, udział w rynku, audytorium średniego kwadransa. Analizy pozwalają na obliczanie trendów, porównywanie wyników w grupach docelowych, obliczanie struktury słuchaczy, obliczanie współsłuchalności stacji oraz przecinanie wszystkich wskaźników przez metryczkę.
A wszystko to w elastycznych tabelach przestawnych z możliwością estymacji wyników na badaną populację, sortowania, łączenia danych dla stacji, dni tygodnia, kwadransów i innych parametrów. Dostępne są także: preselekcja stacji na podstawie regionów nadawania oraz wygodny eksport wyników do innych aplikacji.

Góra

1.00 - tabele przestawne wraz z wykresami

Po niespełna czterech miesiącach intensywnej pracy jesteśmy gotowi zaprezentować pierwszą wersję naszej aplikacji analitycznej: YAC Data Analyzer. Główny wysiłek położony został na przygotowanie ogólnej platformy do rozwijania różnorakich typów analiz w przyszłości, jednak z tą wersją otrzymujecie już Państwo wielowymiarowe tabele przestawne z zagnieżdżanymi parametrami, w pełni rozwinięty moduł graficzny, analizy wielo-falowe, złożone definicje filtrów (grup docelowych), standardowe statystyki opisowe, analizę danych ważonych oraz automatyczne przeliczanie raportów po instalacji nowych fal. Program jest dwujęzyczny (polsko-angielski z możliwością rozszerzenia na inne języki), opisy w badaniu mogą być jedno, dwu, lub wielojęzyczne.

Góra