Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Interview Kit Typy pytań Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Interview Kit

Typy pytań

Kontrola kwot

Wersje demonstracyjne

YAC Interview Manager

Historia wersji

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

Typy pytań
W programach YAC Interview Kit obsługiwane są wszystkie główne typy pytań: Poniżej poszczególne typy pytań zostały opisane nieco dokładniej. Mogą też Państwo uruchomić wersję demonstracyjną naszego oprogramowania, w której są także przedstawione wszystkie obsługiwane typy pytań.

Szczegóły:

Pytanie jednokrotnego wyboru

Najprostszy typ pytania pozwalający respondentowi na wybór jednej z możliwych odpowiedzi:Możliwe jest też przedstawienie odpowiedzi w liście rozwijalnej:lub też w liście przewijalnej:Góra

Pytanie jednokrotnego wyboru z odpowiedzią otwartą

Czasami nie możemy przewidzieć wszystkich możliwych odpowiedzi. Wtedy, obok odpowiedzi zamkniętych, można dać respondentowi możliwość podania dowolnej innej odpowiedzi (odpowiedzi otwartej):Góra

Pytanie wielokrotnego wyboru

Pytania wielokrotnego wyboru pozwalają respondentowi udzielić kilku odpowiedzi na jedno pytanie:Możliwe jest też przedstawienie odpowiedzi w liście przewijalnej:Góra

Pytanie wielokrotnego wyboru z odpowiedziami otwartymi

Tak jak w pytaniach jednokrotnego wyboru, tak też w pytaniach wielokrotnego wyboru możemy chcieć dać możliwość respondentom udzielania odpowiedzi innych niż z przedstawionej kafeterii. Co więcej, w pytaniu takich możliwości może być wiele:Góra

Pytanie łączone

W pytaniach wielokrotnego wyboru można dodać odpowiedzi jednokrotnego wyboru - wtedy odpowiedzi te wykluczają wszystkie inne odpowiedzi:Góra

Pytanie numeryczne

Pytania numeryczne mogą zostać użyte, gdy chcemy zapytać o dokładną wartość liczbową:Góra

Pytanie numeryczne z dodatkowymi odpowiedziami

W pytaniu numerycznym jedyną możliwą odpowiedzią jest wartość liczbowa. Ale możemy chcieć dodać inne opcje, które pozwolą respondentom udzielać innych odpowiedzi na takie pytanie:Góra

Krótkie pytanie tekstowe

W pytaniach tekstowych w ogóle nie umieszcza się możliwych odpowiedzi, np. po to, aby ich nie sugerować respondentom:Góra

Długie pytanie tekstowe

Gdy potrzebna jest dłuższa wypowiedź respondenta:Góra

Pytanie tekstowe z dodatkowymi odpowiedziami

Tak jak w pytaniach numerycznych, tak i w tekstowych można przedstawić respondentom dodatkowe, konkretne odpowiedzi:Góra

Seria pytań numerycznych i/lub tekstowych

Można też tworzyć formularze z pytań tekstowych (a w zasadzie z kilku odpowiedzi tekstowych umieszczonych w jednym pytaniu):Góra

Pytanie informacyjne

Gdy chcemy wyświetlić respondentowi komunikat, ale nie oczekujemy od niego żadnej odpowiedzi, można skorzystać z pytania bez zdefiniowanych odpowiedzi:Góra

Odtwarzanie multimediów

Można respondentowi przedstawić fragment audio lub wideo:

Góra

Pytanie tabelkowe

Pytania tabelkowe pozwalają lepiej zorganizować ankietę gdy to samo pytanie i te same odpowiedzi chcemy przedstawić w kilku różnych kontekstach:Mimo, że w powyższej tabeli wyświetlone są tylko odpowiedzi jednokrotnego wyboru, w jednym wierszu tabeli mogą znaleźć się wszystkie typy odpowiedzi omówione dotychczas (wielokrotnego wyboru, numeryczne, tekstowe).

Góra