Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Interview Kit Kontrola kwot Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Interview Kit

Typy pytań

Kontrola kwot

Wersje demonstracyjne

YAC Interview Manager

Historia wersji

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

Kontrola kwot
W programach YAC Interview Kit zaimplementowana jest kontrola kwot pozwalająca na ograniczanie liczby wykonanych wywiadów w zadanych grupach respondentów. Jest to narzędzie szczególnie przydatne, gdy koszt realizacji wywiadu (np. połączeń, nagród, ale też przetwarzania i analizy danych) jest zbyt duży, aby pozwolić na realizację wywiadów przez dowolną liczbę osób.

Domyślnie, w badaniu nie ma żadnej takiej kontroli, więc wywiady realizowane są tak długo, jak badanie dostępne jest dla respondentów. O ile koszt wywiadu jest niski lub liczba potencjalnych respondentów jest ograniczona (np. poprzez wysyłkę imiennych zaproszeń czy przedstawienie możliwości realizacji badania ograniczonym grupom osób), rozwiązanie to z powodzeniem zdaje egzamin.

Jasne jednak jest, że gdy całkowity koszt realizacji jednego wywiadu rośnie, lub gdy jest ryzyko zrealizowana znacznie większej liczby wywiadów niż jest potrzebna, wygodnym jest wprowadzenie automatycznej kontroli liczby realizowanych wywiadów.

Oprogramowanie YAC Interview Kit umożliwia kontrolę kwot poprzez wprowadzenie do języka skryptów kwestionariuszy dedykowanych instrukcji. Podejście takie pozwala oprogramowaniu na:
 • Automatyczne zamknięcie wywiadu i przedstawienie "nadmiarowym" respondentom strony internetowej, np. z podziękowaniem za chęć wzięcia udziału w badaniu.
 • Kontrolę, przez administratora, realizacji badania w poszczególnych grupach, co z kolei umożliwia np.:
  • Dolosowanie respondentów, jeżeli zagrożona jest pełna realizacja kwoty w pewnej podgrupie.
  • Dokładniejsze oszacowanie czasu potrzebnego na zakończenie realizacji badania.
 • Zapis statusu wywiadu w eksportowanych danych, dzięki czemu można analizować, na których warunkach kwot (w których podgrupach) odrzucani byli respondenci (ile było takich osób, jakie były ich charakterystyki, etc.).
 • Dzięki powyższej analizie, możemy próbować lepiej targetować zaproszenia do przyszłych badań bazujących na podobnych grupach respondentów.
 • Wyeliminowanie konieczności ważenia danych (a przynajmniej ograniczenia wpływu wag na wyniki), o ile struktura próby zdefiniowana za pomocą kwot, odzwierciedla strukturę badanej populacji.
 • W badaniach punktowanych (gdzie punkty zliczane są w programie lojalnościowym), wywiady zakończone w ww. sposób (a nie z winy respondenta) uwzględniane są w koncie respondenta. Administrator badań ma możliwość przydzielenia takim wywiadom mniejszej liczby punktów, niż wywiadom "pełnym", zakończonym w standardowy sposób.
Instrukcje skryptu kwestionariusza pozwalają na wprowadzenie kontroli kwot na trzech poziomach:
 • Całkowitej liczby przeprowadzonych wywiadów.
 • Liczby wywiadów w grupie określonej przez jedną lub wiele odpowiedzi na jedno pytanie (np. płeć, zakres wartości dla wieku, itp.).
 • Liczby wywiadów w grupach określonych przez kombinację odpowiedzi na wiele pytań (np. w poszczególnych "kratkach" przecięcia płci przez grupy wiekowe).
Program kontroluje realizację badania we wszystkich tak określonych limitach, i jeżeli którykolwiek z tych limitów zostanie przekroczony, dziękuje respondentowi za wywiad.

Strona internetowa, która jest wtedy przedstawiana respondentowi, ma domyślną treść dla wszystkich badań, jednak dla każdego badania istnieje też możliwość zdefiniowania dedykowanej strony (w celu np. dokładniejszego opisania powodów przerwania wywiadu czy też skutków punktowych na koncie programu lojalnościowego respondenta).

Góra