Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Projekty Snack Panel Spelunka Trybików
  Wróć

Informacje

GaduSonda

GSS

YAC Outdoor Kit

YAC Press Kit

Snack Panel

Dane ZKDP

Strony internetowe

Snack Panel
Specjalistyczny moduł programu YAC Data Analyzer przygotowany w roku 2002 na zlecenie instytutu TNS OBOP do obsługi danych z badania panelowego przekąsek.

Na potrzeby tego badania zostały przygotowane następujące rozszerzenia programu: Szczegóły:

Obsługa danych hierarchicznych

Dane z badania składają się z dwóch części: informacji o respondentach oraz informacji o używaniu poszczególnych marek. Przy czym używanie marek było rejestrowane na przestrzeni wielu dni.

Do czasu przystosowania programu do badania panelowego, dane mogły składać się jedynie z jednej tabeli: respondenci x pytania. Gdyby chcieć w takim formacie analizować dane panelowe, choć możliwe, prowadziłoby to do nadmiernego rozrostu danych (dla każdego produktu zmienne muszą być powielone tyle razy, ile maksymalnie jest pomiarów, więc tyle, ile było dni w panelu) oraz do skomplikowania algorytmu obliczeń; co więcej, oba rozszerzenia byłyby bardzo silnie związane z danym badaniem i trudne do wykorzystania w ewentualnych przyszłych podobnych badaniach.

Dlatego też, przy rozszerzaniu programu, przyjęliśmy możliwie ogólne rozwiązanie, gdzie główna tabela opisuje respondentów, natomiast dodatkowe tabele (których może być wiele) zawierają od zera do dowolnej liczby rekordów przypisanych do poszczególnych respondentów (więc klasyczne powiązanie 1 do wielu).

Oczywiście wymagało to też odpowiedniego rozszerzenia części analitycznej aplikacji:
 • w oknach dialogowych pytań dostępne są zarówno pytania z głównej tabeli, jak i tabel dodatkowych,
 • użytkownik może wybrać podstawę obliczeń (do respondentów, do liczby rekordów w tabelach dodatkowych).
Drugi przypadek potrzebny jest, na przykład, aby móc:
 • sprawdzić, jaka część respondentów jest użytkownikiem marki X,
 • obliczyć, jaki jest udział marki X wśród wszystkich używanych marek (w panelu były pytania zarówno o samo używanie jak i o wielkość spożycia).


Góra

Definiowanie poziomów dla heavy, medium i light userów

Kolejnym rozszerzeniem była możliwość podziału respondentów na grupy heavy, medium i light userów (a także non-userów), a następnie analiza tak zdefiniowanych grup. Co więcej, grupy takie powinny być definiowane:
 • na poziomie całego badania,
 • na poziomie poszczególnych analiz
oraz
 • na poziomie wszystkich przekąsek,
 • na poziomie kategorii produktowej - np. czekolad czy batonów (obrazek 1 poniżej),
 • domyślne ustawienia dla marek w danej kategorii (obrazek 2 poniżej),
 • na poziomie poszczególnych marek.
Góra

Nowe kreatory tworzące tabele przystosowane do analizy danych z badania

Do analizy nowego typu danych przygotowane zostały trzy nowe kreatory:
 • Współużywanie
 • Trendy
 • Struktura
Poza tym, nowe zmienne mogły być używane jak wszystkie inne pytania i odpowiedzi (np. w definicjach grup docelowych).

Góra