Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Projekty YAC Outdoor Kit Spelunka Trybików
  Wróć

Informacje

GaduSonda

GSS

YAC Outdoor Kit

YAC Press Kit

Snack Panel

Dane ZKDP

Strony internetowe

YAC Outdoor Kit
Projekt dotyczył obsługi danych z badania reklamy zewnętrznej. Został zrealizowany w 2003 roku na zlecenie Millward Brown SMG/KRC.

W zakres projektu wchodziło wykonanie dwóch aplikacji: Szczegóły:

YAC Outdoor Builder

Jest to program służący do obliczania prawdopodobieństwa kontaktów, liczby kontaktów, minimalnych odległości od tablic i statystyk tras osób, których ruch po mieście był rejestrowany za pomocą odbiorników GPS. YOB uwzględnia przerwy w ruchu respondenta oraz bazę danych tablic reklamy zewnętrznej. Wykorzystuje specjalistyczny algorytm oceniania minimalnych odległości respondentów od tablic (liczba minimów dla jednej tablicy i jednego respondenta nie jest z góry ewidentna).

Generowane wyniki są podstawą do obliczania wskaźników kampanii reklamowych (jak GRP czy average frequency).

Góra

YAC Outdoor Viewer

Jest to aplikacja służąca do obrazowania wyników pomiarów ruchu respondentów po mieście, pozycji tablic reklamy zewnętrznej oraz wyników działania programu YAC Outdoor Builder (m.in. minimalnych odległości respondentów od tablic i statystyk tras).

Pozycje tablic mogą być naniesione na mapę miasta:Na tle tablic mogą być prezentowane trasy respondentów. Poszczególne kolory oznaczają kolejne kwartyle pozycji respondentów. Na poniższej mapie przedstawione są jednocześnie trasy dwóch respondentów:Za pomocą powiększenia mapy można analizować poszczególne trasy respondentów z dużą dokładnością. Poniżej przedstawiona jest część trasy jednego respondenta. W tym przypadku kolory czerwony i niebieski przedstawiają odpowiednio: trasę dojazdu do pracy i powrotu do domu; kolory żółty i zielony: poruszanie się respondenta w miejscu pracy.Trasa drugiego respondenta wygląda zupełnie inaczej: z domu ruszył do punktu docelowego, aby wkrótce wrócić do domu.Góra