Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Projekty YAC Press Kit Spelunka Trybików
  Wróć

Informacje

GaduSonda

GSS

YAC Outdoor Kit

YAC Press Kit

Snack Panel

Dane ZKDP

Strony internetowe

YAC Press Kit
Oprogramowanie YAC Press Kit zostało przygotowane w roku 2005 na zlecenie firmy Polskie Badania Czytelnictwa w celu obsługi badania czytelnictwa prowadzonego techniką CAPI (wcześniej prowadzone było techniką PAPI).

Na oprogramowanie składają się: Szczegóły:

YAC Press Builder - baza pism

Głównym zadaniem programu YPB jest zarządzanie bazą badanych pism, co oznacza m.in.:
 • obsługa periodyczności pism,
 • obsługa listy pism z podziałem na periodyczności,
 • obsługa dodatków do pism,
 • obsługa listy pism wchodzących do aktualnej fali badania (więc z wyłączeniem pism, które już z badania wypadły lub tych, które jeszcze do badania nie weszły.


Widać tu m.in. możliwość określenia pytania o znajomość pism z danej periodyczności jak i zdefiniowania, czy pisma w danej periodyczności mają wydania w różne dni tygodnia.Z kolei na powyższym ekranie przedstawiona jest zakładka informacji ogólnych o konkretnym już piśmie:
 • "Kod" i "Prefiks zmiennych" używane są przy przetwarzaniu danych,
 • "Grupa" określa grupę tematyczną pisma,
 • "Komentarze" to dowolny tekst na potrzeby zarządzających danymi,
 • "Darmowe" określa, czy pismo jest darmowe (więc zmienia także listę pytań szczegółowych dla pisma),
 • "W badaniu" określa, czy pismo jest aktualnie badane; pisma nie badane są wyszarzone w liście wszystkich pism,
 • z kolei pod podświetlonym pismem, w liście wszystkich pism, podane są dodatki danego pisma.
Można też określić zasięg pisma przez określenie listy powiatów, w których tytuł się ukazuje:Dla każdego pisma jak i dodatku, można określić listę winiet. Dla każdej winiety można też zaznaczyć, czy jest ona aktualnie badana, czy też nie. W trakcie wywiadu, jeżeli respondent wskaże którąkolwiek z badanych winiet, przyjmuje się, że respondent zna/czyta dane pismo (na załączonym obrazku logo jest, rzecz jasna, fikcyjne).Wreszcie, dla dzienników, można określić dni ich ukazywania się:Góra

YAC Press Builder - kwestionariusz

Drugim zadaniem programu YAC Press Builder jest zarządzanie samym kwestionariuszem badania, tj. jego częścią czytelniczą. (Przykład definicji pytania znalazł już się przy opisywaniu danych o periodycznościach pism.) W tym celu, język wcześniej używany w innych aplikacjach firmy YAC - YAC Data Language - został nieco przystosowany do opisu pytań, odpowiedzi i logiki kwestionariusza prasowego.

Program obsługuje wersjonowanie:
 • tekstu pytań i odpowiedzi ze względu na płeć respondenta,
 • tekstu pytań i odpowiedzi ze względu na tytuł i dzień tygodnia, o który w danym momencie pytano respondenta,
 • zestawu pytań ze względu na periodyczność i typ pisma (tytuł, dodatek) i "darmowość" pisma,
 • zestawu pism ze względu na region, w którym respondent mieszka.


W powyższym przykładzie mamy:
 • definicje dwóch pytań o identyfikatorach a2 i a3,
 • definicje tekstów pytań w znacznikach << i >>,
 • określenie typu pytania (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru),
 • definicje odpowiedzi.
Dla każdej odpowiedzi można zdefiniować:
 • typ odpowiedzi jako jednokrotny wybór w pytaniu o wielokrotnym wyborze (jedna odpowiedź wyklucza wtedy wszystkie pozostałe, jak np. "żadna" w pytaniu o marki),
 • identyfikator i kod numeryczny odpowiedzi,
 • tekst odpowiedzi,
 • ewentualną akcję, jaką program ma wykonać po wyborze danej odpowiedzi.
W treściach pytań i odpowiedzi można:
 • odwoływać się do tytułu pisma przez znacznik %title%,
 • odwoływać się do dni tygodnia przez znacznik %day%
  przy czym zapis %day-x,o% oznacza dzień o x dni wcześniej niż dzisiaj, a tekstem wyświetlonym ma być w dopełniaczu: słowo "ostatni" i odpowiedni dzień tygodnia, np. jeżeli dziś mamy środę, napis %day-2,o% zostanie wyświetlony jako "ostatniego poniedziałku"; co więcej, jeżeli pismo nie ukazuje się w danym dniu, odpowiednia odpowiedź będzie niedostępna,
 • wersjonować treść ze względu na płeć respondenta przez znacznik %K%
  przy czym zapis %Kx_y% oznacza wyświetlenie tekstu x dla mężczyzn i tekstu y dla kobiet.
Poza tym program YAC Press Builder pozwala na:
 • eksport danych do programu YAC Press Interviewer w formie gotowego kwestionariusza,
 • eksport danych do i import danych z Excela,
 • import winiet poszczególnych pism,
 • sprawdzanie poprawności kwestionariusza (i nawigację po znalezionych błędach).
Góra

YAC Press Interviewer - znajomość/czytanie

YPI służy do przeprowadzenia samego wywiadu. Może działać w dwóch trybach: niezależnym (wtedy konfigurację programu ustala się przy jego uruchomieniu) lub z poziomu ODINa (wtedy konfiguracja przekazywana jest z kwestionariusza ODINa). W konfiguracji powinny być określone następujące parametry:Czyli:
 • identyfikator respondenta,
 • płeć respondenta,
 • numer powiatu,
 • sposób rotacji pism w pytaniach ogólnych (znajomość/czytanie).
Następnie, w zależności od sposobu rotacji, przestawiane są winiety pism; respondent ma za zadanie wskazać te pisma, które zna (lub te dodatki, które czyta). Oczywiście poniższe winiety są fikcyjne:Następnie, dla każdego wskazanego pisma, zadawane są pytania szczegółowe.

Góra

YAC Press Interviewer - pytania szczegółowe

Poszczególne pytania są na ogół wyświetlane po jednym na ekranie, ale można też wyświetlić wiele naraz. W trakcie zadawania pytań o dane pismo, dla przypomnienia, po prawej wyświetlana jest jego winieta.Góra

ODIN - metryczka

Ta część kwestionariusza, choć mogłaby być zrobiona w YPI, została przygotowana w programie ODIN firmy NIPO. Wszak średni sens miałoby powtarzanie całej funkcjonalności tego programu, skoro znakomicie spełnia on swoją role. Zatem, pod ODINem rejestrowane były dane metryczkowe oraz dodatkowe dane, jak np. słuchanie stacji radiowych, następnie uruchamiany był program YPI rejestrujący odpowiedzi na pytania o czytelnictwo, na koniec następował powrót do ODINa w celu zamknięcia wywiadu.


Wszystkie dane (ODINa i YPI) zapisywane są w jednym rekordzie obsługiwanym przez aplikację ODIN, więc nie ma problemu z zarządzaniem zebranymi danymi.

Góra