Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Projekty Dane ZKDP Spelunka Trybików
  Wróć

Informacje

GaduSonda

GSS

YAC Outdoor Kit

YAC Press Kit

Snack Panel

Dane ZKDP

Strony internetowe

Dane ZKDP
Specjalistyczny moduł programu YAC Data Analyzer przygotowany w roku 2004 na prośbę firmy Polskie Badania Czytelnictwa (PBC) do obsługi danych o nakładach pism zbieranych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).

Na potrzeby obsługi tych danych zostały przygotowane następujące rozszerzenia programu: Szczegóły:

Wczytywanie, przeglądanie i edycja danych ZKDP

Dane ZKDP o nakładach i sprzedaży były dystrybuowane w plikach programu Excel. Wyniki przedstawiane były dla poszczególnych tygodni i miesięcy, w rozbiciu na regiony, dni tygodnia, itp.

Program pozwala na automatyczny import tych danych dla wybranego pisma lub dla wszystkich badanych pism.Po wczytaniu danych z Excela, można ja przeglądać w naszej aplikacji. Jednak można też otworzyć odpowiedni arkusz Excela.
  • liczby wydań w poszczególnych okresach:
  • nakłady:
  • sprzedaż w regionach:
  • sprzedaż po dniach tygodnia:
Dane w przedstawionych wyżej zakładkach są edytowalne bezpośrednio w programie.

Góra

Dodatkowe wskaźniki w analizach czytelnictwa prasy

Oczywiście samo przeglądanie danych nie wnosiło wiele nowego, oprócz może łatwiejszej po nich nawigacji. Istotą rzeczy stało się rozszerzenie analiz czytelnictwa prasy o wskaźniki, które porównywały dane ZKDP z danymi badania:Góra