Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Teksty YAC Data Language Spelunka Trybików
  Wróć

Spis

Dane

Excel

Badania mediów

Badania rynku

Kwoty respondentów

SPSS

VBA

YAC Data Language

YAC Data Language
 • Odpowiedzi (nie pytania) jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
  Na ogół definiujemy pytania jako pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Ale, tak naprawdę, to powinniśmy rozumieć odpowiedzi jako jedno- i wielo-krotnego wyboru. I odpowiedzi tych dwóch typów możemy przemieszać w danym pytaniu...

 • Zagnieżdżone bloki randomizowane
  W wersji 2.10 oprogramowania YAC Interview Kit wprowadzone zostały bloki grupujące inne bloki, strony i pytania. Co więcej, kolejność elementów w bloku może być randomizowana. W niniejszym tekście opisujemy nieco dokładniej tę nową funkcjonalność, a w szczególności zagnieżdżanie bloków (z randomizacją).

 • Przykład kontroli kwot
  Nieco bardziej złożony przykład kontroli kwot w oprogramowaniu YAC Interview Kit.

 • Kwoty w YAC Interview Kit
  YAC Interview Kit posiada mechanizmy kontroli kwot podczas realizacji badania. W niniejszym tekście opisane zostały dokładniej konstrukcje zaimplementowane w języku skryptowym YIK i jak się one mają do wymagań klientów i definicji pytań w kwestionariuszu.

 • Obsługa braków danych w wyrażeniach filtrujących
  Tekst opisuje sposób radzenia sobie z brakami danych w wyrażeniach filtrujących - czy to w skryptach kwestionariuszy, czy też np. w analizach (np. w definicjach grup docelowych). Bazuje na zastosowaniu logiki trójwartościowej o wartościach PRAWDA, FAŁSZ i BRAK DANYCH.

 • noback czy noret?
  Krótki post na temat dwóch możliwych instrukcji blokujących respondentów przed cofaniem się w wywiadach wspomaganych komputerowo, a szczególnie w wywiadach wypełnianych samodzielnie (czy to CASI czy CAWI).

 • YAC Data Language
  Opis języka używanego w aplikacjach firmy YAC, często w miejsce języka XML, do definiowania różnych elementów, jak np. pytań, odpowiedzi, obiektów trójwymiarowych, wpisów baz danych, itp.
Góra