Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Mizar Artykuły Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa YAC Software
  Wróć

Mizar

Eddie

Artykuły

Równoważność automatów deter ministycznych i epsilon niedeter ministycznych

Etykietowane systemy tranzycji stanów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień

Systemy przepisywania słów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie

Boole'owskie właściwości zbiorów

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa

Liczby całkowite

Syntaktyka Mizara-MSE

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa
Wprowadzone zostały: homomorfizmy i izomorfizmy grup, grupa ilorazowa. Udowodnione zostały także, tak zwane, twierdzenia o izomorfizmach za [1].

Bibliografia:
[1] M. I. Kargapołow, J. I. Mierzlakow: "Podstawy teorii grup", PWN 1989.

Identyfikator Mizar Mathematical Library: GROUP_6.
Artykuł napisany razem z Wojciechem Trybulcem.
Abstrakt w wersji PDF: tutaj.
Uniwersytet Warszawski, 1991.

Pliki: Abstrakt
:: Homomorphisms and Isomorphisms of Groups. Quotient Group
:: by Wojciech A. Trybulec and Micha{\l} J. Trybulec
::
:: Received October 3, 1991
:: Copyright (c) 1991 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies FUNCT_1, REALSET1, GROUP_2, GROUP_3, RLSUB_1, INT_1, BOOLE,
   RELAT_1, GROUP_1, RCOMP_1, SUBSET_1, GROUP_4, GROUP_5, VECTSP_1,
   NATTRA_1, FINSET_1, CARD_1, BINOP_1, QC_LANG1, ABSVALUE, WELLORD1,
   LATTICES, GROUP_6, FUNCOP_1, COHSP_1, NAT_1, ENDALG;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, REALSET1, NUMBERS, XXREAL_0,
   RELAT_1, FUNCT_1, RELSET_1, PARTFUN1, FUNCT_2, FUNCOP_1, STRUCT_0,
   CARD_1, FINSET_1, BINOP_1, REALSET2, INT_1, RLVECT_1, GROUP_1, GROUP_2,
   GROUP_3, NAT_1, NAT_D, GROUP_4, GROUP_5, INT_2;
 constructors RELAT_2, PARTFUN1, DOMAIN_1, BINOP_1, FUNCOP_1, FINSUB_1,
   XXREAL_0, NAT_1, INT_2, REALSET2, GROUP_4, GROUP_5, NAT_D;
 registrations FINSET_1, GROUP_1, GROUP_2, GROUP_3, STRUCT_0, RELSET_1, INT_1,
   FUNCT_2, PARTFUN1, XBOOLE_0;
 requirements NUMERALS, SUBSET, BOOLE;

begin

theorem :: GROUP_6:1
 for A,B being non empty set, f being Function of A,B holds
  f is one-to-one iff
   for a,b being Element of A st f.a = f.b holds a = b;

definition let G be Group, A be Subgroup of G;
 redefine mode Subgroup of A -> Subgroup of G;
end;

registration let G be Group;
 cluster (1).G -> normal;
 cluster (Omega).G -> normal;
end;

 reserve n for Element of NAT;
 reserve i for Integer;
 reserve G,H,I for Group;
 reserve A,B for Subgroup of G;
 reserve N for normal Subgroup of G;
 reserve a,a1,a2,a3,b,b1 for Element of G;
 reserve c,d for Element of H;
 reserve f for Function of the carrier of G, the carrier of H;
 reserve x,y,y1,y2,z for set;
 reserve A1,A2 for Subset of G;

theorem :: GROUP_6:2
 for X being Subgroup of A, x being Element of A st x = a holds
  x * X = a * (X qua Subgroup of G) & X * x = (X qua Subgroup of G) * a;

theorem :: GROUP_6:3
 for X,Y being Subgroup of A holds
 (X qua Subgroup of G) /\ (Y qua Subgroup of G) = X /\ Y;

theorem :: GROUP_6:4
 a * b * a" = b |^ a" & a * (b * a") = b |^ a";

canceled;

theorem :: GROUP_6:6
 a * A * A = a * A & a * (A * A) = a * A &
 A * A * a = A * a & A * (A * a) = A *a;

theorem :: GROUP_6:7
 for G being Group, A1 being Subset of G holds
  A1 = {[.a,b.] where a is Element of G,
            b is Element of G : not contradiction}
 implies G` = gr A1;

theorem :: GROUP_6:8
 for G being strict Group, B being strict Subgroup of G holds
 G` is Subgroup of B iff
  for a,b being Element of G holds [.a,b.] in B;

theorem :: GROUP_6:9
 for N being normal Subgroup of G holds
  N is Subgroup of B implies N is normal Subgroup of B;

definition let G,B; let M be normal Subgroup of G;
 assume the HGrStr of M is Subgroup of B;
 func (B,M)`*` -> strict normal Subgroup of B equals
:: GROUP_6:def 1
  the HGrStr of M;
end;

theorem :: GROUP_6:10
 B /\ N is normal Subgroup of B & N /\ B is normal Subgroup of B;

definition let G,B; let N be normal Subgroup of G;
 redefine func B /\ N -> strict normal Subgroup of B;
end;

definition let G; let N be normal Subgroup of G; let B;
 redefine func N /\ B -> strict normal Subgroup of B;
end;

definition let G be non empty 1-sorted;
 redefine attr G is trivial means
:: GROUP_6:def 2
 ex x st the carrier of G = {x};
end;

registration
 cluster trivial Group;
end;

theorem :: GROUP_6:11
 (1).G is trivial;

theorem :: GROUP_6:12
 G is trivial iff ord G = 1 & G is finite;

theorem :: GROUP_6:13
 for G being strict Group holds
  G is trivial implies (1).G = G;

definition let G,N;
 func Cosets N -> set equals
:: GROUP_6:def 3
  Left_Cosets N;
end;

registration let G,N;
 cluster Cosets N -> non empty;
end;

canceled;

theorem :: GROUP_6:15
 for N being normal Subgroup of G holds
 x in Cosets N implies ex a st x = a * N & x = N * a;

theorem :: GROUP_6:16
 for N being normal Subgroup of G holds
 a * N in Cosets N & N * a in Cosets N;

theorem :: GROUP_6:17
 for N being normal Subgroup of G holds
 x in Cosets N implies x is Subset of G;

theorem :: GROUP_6:18
 for N being normal Subgroup of G holds
 A1 in Cosets N & A2 in Cosets N implies A1 * A2 in Cosets N;

definition let G; let N be normal Subgroup of G;
 func CosOp N -> BinOp of Cosets N means
:: GROUP_6:def 4
  for W1,W2 being Element of Cosets N
   for A1,A2 st W1 = A1 & W2 = A2 holds it.(W1,W2) = A1 * A2;
end;

definition let G; let N be normal Subgroup of G;
 func G./.N -> HGrStr equals
:: GROUP_6:def 5
  HGrStr (# Cosets N, CosOp N #);
end;

registration let G; let N be normal Subgroup of G;
 cluster G./.N -> strict non empty;
end;

canceled 3;

theorem :: GROUP_6:22
 for N being normal Subgroup of G holds
  the carrier of G./.N = Cosets N;

theorem :: GROUP_6:23
 for N being normal Subgroup of G holds
  the mult of G./.N = CosOp N;

 reserve N for normal Subgroup of G;
 reserve S,T1,T2 for Element of G./.N;

definition let G,N,S;
 func @S -> Subset of G equals
:: GROUP_6:def 6
S;
end;

theorem :: GROUP_6:24
 for N being normal Subgroup of G, T1,T2 being Element of G./.N
  holds @T1 * @T2 = T1 * T2;

theorem :: GROUP_6:25
 @(T1 * T2) = @T1 * @T2;

registration let G; let N be normal Subgroup of G;
 cluster G./.N -> associative Group-like;
end;

theorem :: GROUP_6:26
 for N being normal Subgroup of G, S being Element of G./.N
  ex a st S = a * N & S = N * a;

theorem :: GROUP_6:27
 N * a is Element of G./.N &
  a * N is Element of G./.N &
 carr N is Element of G./.N;

theorem :: GROUP_6:28
 for N being normal Subgroup of G holds
  x in G./.N iff ex a st x = a * N & x = N * a;

theorem :: GROUP_6:29
 for N being normal Subgroup of G holds
  1_(G./.N) = carr N;

theorem :: GROUP_6:30
 for N being normal Subgroup of G, S being Element of G./.N
  st S = a * N holds S" = a" * N;

canceled;

theorem :: GROUP_6:32
 for N being normal Subgroup of G holds
  Ord(G./.N) = Index N;

theorem :: GROUP_6:33
 for N being normal Subgroup of G holds
 Left_Cosets N is finite implies ord(G./.N) = index N;

theorem :: GROUP_6:34
 for M being strict normal Subgroup of G holds
 M is Subgroup of B implies B./.(B,M)`*` is Subgroup of G./.M;

theorem :: GROUP_6:35
  for N,M being strict normal Subgroup of G holds
 M is Subgroup of N implies N./.(N,M)`*` is normal Subgroup of G./.M;

theorem :: GROUP_6:36
 for G being strict Group, N be strict normal Subgroup of G holds
  G./.N is commutative Group iff G` is Subgroup of N;

definition let G, H be non empty HGrStr; let f be Function of G, H;
 attr f is multiplicative means
:: GROUP_6:def 7
  for a, b being Element of G holds f.(a * b) = f.a * f.b;
end;

registration let G, H;
 cluster multiplicative Function of G, H;
end;

definition let G,H;
 mode Homomorphism of G,H is multiplicative Function of G, H;
end;

 reserve g,h for Homomorphism of G,H;
 reserve g1 for Homomorphism of H,G;
 reserve h1 for Homomorphism of H,I;

canceled 3;

theorem :: GROUP_6:40
 g.(1_G) = 1_H;

registration let G,H;
 cluster -> unity-preserving Homomorphism of G,H;
end;

theorem :: GROUP_6:41
 g.(a") = (g.a)";

theorem :: GROUP_6:42
 g.(a |^ b) = (g.a) |^ (g.b);

theorem :: GROUP_6:43
 g. [.a,b.] = [.g.a,g.b.];

theorem :: GROUP_6:44
 g. [.a1,a2,a3.] = [.g.a1,g.a2,g.a3.];

theorem :: GROUP_6:45
 g.(a |^ n) = (g.a) |^ n;

theorem :: GROUP_6:46
 g.(a |^ i) = (g.a) |^ i;

theorem :: GROUP_6:47
 id the carrier of G is Homomorphism of G,G;

theorem :: GROUP_6:48
 h1 * h is Homomorphism of G,I;

definition let G,H,I,h,h1;
 redefine func h1 * h -> Homomorphism of G,I;
end;

definition let G,H;
 func 1:(G,H) -> Homomorphism of G,H means
:: GROUP_6:def 8
  for a holds it.a = 1_H;
end;

theorem :: GROUP_6:49
 h1 * 1:(G,H) = 1:(G,I) & 1:(H,I) * h = 1:(G,I);

definition let G; let N be normal Subgroup of G;
 func nat_hom N -> Homomorphism of G,G./.N means
:: GROUP_6:def 9
  for a holds it.a = a * N;
end;

definition let G,H,g;
 func Ker g -> strict Subgroup of G means
:: GROUP_6:def 10
  the carrier of it = {a : g.a = 1_H};
end;

registration let G,H,g;
 cluster Ker g -> normal;
end;

theorem :: GROUP_6:50
 a in Ker h iff h.a = 1_H;

theorem :: GROUP_6:51
 for G,H being strict Group holds
  Ker 1:(G,H) = G;

theorem :: GROUP_6:52
 for N being strict normal Subgroup of G holds
  Ker nat_hom N = N;

definition let G,H,g;
 func Image g -> strict Subgroup of H means
:: GROUP_6:def 11
  the carrier of it = g .: (the carrier of G);
end;

theorem :: GROUP_6:53
 rng g = the carrier of Image g;

theorem :: GROUP_6:54
 x in Image g iff ex a st x = g.a;

theorem :: GROUP_6:55
 Image g = gr rng g;

theorem :: GROUP_6:56
 Image 1:(G,H) = (1).H;

theorem :: GROUP_6:57
 for N being normal Subgroup of G holds
  Image nat_hom N = G./.N;

theorem :: GROUP_6:58
 h is Homomorphism of G,Image h;

theorem :: GROUP_6:59
 G is finite implies Image g is finite;

theorem :: GROUP_6:60
 G is commutative Group implies Image g is commutative;

theorem :: GROUP_6:61
 Ord Image g <=` Ord G;

theorem :: GROUP_6:62
 G is finite implies ord Image g <= ord G;

definition let G,H,h;
 attr h is being_monomorphism means
:: GROUP_6:def 12
  h is one-to-one;
 attr h is being_epimorphism means
:: GROUP_6:def 13
  rng h = the carrier of H;
end;

notation let G,H,h;
 synonym h is_monomorphism for h is being_monomorphism;
 synonym h is_epimorphism for h is being_epimorphism;
end;

theorem :: GROUP_6:63
 h is_monomorphism & c in Image h implies h.(h".c) = c;

theorem :: GROUP_6:64
 h is_monomorphism implies h".(h.a) = a;

theorem :: GROUP_6:65
 h is_monomorphism implies h" is Homomorphism of Image h,G;

theorem :: GROUP_6:66
 h is_monomorphism iff Ker h = (1).G;

theorem :: GROUP_6:67
 for H being strict Group, h being Homomorphism of G,H holds
  h is_epimorphism iff Image h = H;

theorem :: GROUP_6:68
 for H being strict Group, h being Homomorphism of G,H st
  h is_epimorphism holds
   for c being Element of H ex a st h.a = c;

theorem :: GROUP_6:69
 for N being normal Subgroup of G holds
  nat_hom N is_epimorphism;

definition let G,H,h;
 attr h is being_isomorphism means
:: GROUP_6:def 14
  h is_epimorphism & h is_monomorphism;
end;

notation let G,H,h;
 synonym h is_isomorphism for h is being_isomorphism;
end;

theorem :: GROUP_6:70
 h is_isomorphism iff rng h = the carrier of H & h is one-to-one;

theorem :: GROUP_6:71
 h is_isomorphism implies dom h = the carrier of G &
  rng h = the carrier of H;

theorem :: GROUP_6:72
 for H being strict Group, h being Homomorphism of G,H st
  h is_isomorphism holds h" is Homomorphism of H,G;

theorem :: GROUP_6:73
 h is_isomorphism & g1 = h" implies g1 is_isomorphism;

theorem :: GROUP_6:74
 h is_isomorphism & h1 is_isomorphism implies h1 * h is_isomorphism;

theorem :: GROUP_6:75
 for G being Group holds
  nat_hom (1).G is_isomorphism;

definition let G,H;
 pred G,H are_isomorphic means
:: GROUP_6:def 15
  ex h st h is_isomorphism;
 reflexivity;
end;

canceled;

theorem :: GROUP_6:77
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic implies H,G are_isomorphic;

definition let G,H be strict Group;
 redefine pred G,H are_isomorphic;
 symmetry;
end;

theorem :: GROUP_6:78
 G,H are_isomorphic & H,I are_isomorphic implies G,I are_isomorphic;

theorem :: GROUP_6:79
 h is_monomorphism implies G,Image h are_isomorphic;

theorem :: GROUP_6:80
 for G,H being strict Group holds
  G is trivial & H is trivial implies G,H are_isomorphic;

theorem :: GROUP_6:81
 (1).G,(1).H are_isomorphic;

theorem :: GROUP_6:82
 for G being strict Group holds
  G,G./.(1).G are_isomorphic;

theorem :: GROUP_6:83
 for G being Group holds
  G./.(Omega).G is trivial;

theorem :: GROUP_6:84
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic implies Ord G = Ord H;

theorem :: GROUP_6:85
 G,H are_isomorphic & G is finite implies H is finite;

theorem :: GROUP_6:86
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic & G is finite implies ord G = ord H;

theorem :: GROUP_6:87
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic & G is trivial implies H is trivial;

canceled;

theorem :: GROUP_6:89
 for H being strict Group st
  G,H are_isomorphic & G is commutative Group holds H is commutative Group;

theorem :: GROUP_6:90
 G./.Ker g, Image g are_isomorphic;

theorem :: GROUP_6:91
 ex h being Homomorphism of G./.Ker g,Image g st h is_isomorphism &
  g = h * nat_hom Ker g;

theorem :: GROUP_6:92
 for M being strict normal Subgroup of G
 for J being strict normal Subgroup of G./.M st
 J = N./.(N,M)`*` & M is Subgroup of N holds (G./.M)./.J,G./.N are_isomorphic;

theorem :: GROUP_6:93
 for N being strict normal Subgroup of G holds
(B "\/" N)./.(B "\/" N,N)`*`, B./.(B /\ N) are_isomorphic;


Góra

Pełny artykuł
:: Homomorphisms and Isomorphisms of Groups. Quotient Group
:: by Wojciech A. Trybulec and Micha{\l} J. Trybulec
::
:: Received October 3, 1991
:: Copyright (c) 1991 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies FUNCT_1, REALSET1, GROUP_2, GROUP_3, RLSUB_1, INT_1, BOOLE,
   RELAT_1, GROUP_1, RCOMP_1, SUBSET_1, GROUP_4, GROUP_5, VECTSP_1,
   NATTRA_1, FINSET_1, CARD_1, BINOP_1, QC_LANG1, ABSVALUE, WELLORD1,
   LATTICES, GROUP_6, FUNCOP_1, COHSP_1, NAT_1, ENDALG;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, REALSET1, NUMBERS, XXREAL_0,
   RELAT_1, FUNCT_1, RELSET_1, PARTFUN1, FUNCT_2, FUNCOP_1, STRUCT_0,
   CARD_1, FINSET_1, BINOP_1, REALSET2, INT_1, RLVECT_1, GROUP_1, GROUP_2,
   GROUP_3, NAT_1, NAT_D, GROUP_4, GROUP_5, INT_2;
 constructors RELAT_2, PARTFUN1, DOMAIN_1, BINOP_1, FUNCOP_1, FINSUB_1,
   XXREAL_0, NAT_1, INT_2, REALSET2, GROUP_4, GROUP_5, NAT_D;
 registrations FINSET_1, GROUP_1, GROUP_2, GROUP_3, STRUCT_0, RELSET_1, INT_1,
   FUNCT_2, PARTFUN1, XBOOLE_0;
 requirements NUMERALS, SUBSET, BOOLE;
 definitions XBOOLE_0, FUNCT_1, GROUP_1, GROUP_2, TARSKI, BINOP_1, REALSET1,
   SUBSET_1, GROUP_4;
 theorems BINOP_1, CARD_1, CARD_2, FINSET_1, FUNCT_1, FUNCT_2, GROUP_1,
   GROUP_2, GROUP_3, GROUP_4, GROUP_5, TARSKI, ZFMISC_1, RLVECT_1, REALSET2,
   RELAT_1, RELSET_1, XBOOLE_0, XBOOLE_1, FUNCOP_1;
 schemes BINOP_1, FUNCT_1, FUNCT_2, DOMAIN_1, NAT_1;

begin

theorem Th1:
 for A,B being non empty set, f being Function of A,B holds
  f is one-to-one iff
   for a,b being Element of A st f.a = f.b holds a = b
 proof
  let A,B be non empty set;
  let f be Function of A,B;
  thus f is one-to-one implies
  for a,b being Element of A st f.a = f.b holds a = b by FUNCT_2:25;
  assume for a,b being Element of A st f.a = f.b holds a = b;
  then for a,b being set st a in A & b in A & f.a = f.b holds a = b;
  hence thesis by FUNCT_2:25;
 end;

definition let G be Group, A be Subgroup of G;
 redefine mode Subgroup of A -> Subgroup of G;
 coherence by GROUP_2:65;
end;

registration let G be Group;
 cluster (1).G -> normal;
 coherence by GROUP_3:137;
 cluster (Omega).G -> normal;
 coherence by GROUP_3:137;
end;

 reserve n for Element of NAT;
 reserve i for Integer;
 reserve G,H,I for Group;
 reserve A,B for Subgroup of G;
 reserve N for normal Subgroup of G;
 reserve a,a1,a2,a3,b,b1 for Element of G;
 reserve c,d for Element of H;
 reserve f for Function of the carrier of G, the carrier of H;
 reserve x,y,y1,y2,z for set;
 reserve A1,A2 for Subset of G;

theorem Th2:
 for X being Subgroup of A, x being Element of A st x = a holds
  x * X = a * (X qua Subgroup of G) & X * x = (X qua Subgroup of G) * a
 proof let X be Subgroup of A, x be Element of A;
  assume A1: x = a;
  set I = X qua Subgroup of G;
 thus x * X c= a * I
  proof let y;
   assume y in x * X;
   then consider g being Element of A such that
     A2: y = x * g & g in X by GROUP_2:125;
   reconsider h = g as Element of G by GROUP_2:51;
     a * h = x * g by A1,GROUP_2:52;
  hence thesis by A2,GROUP_2:125;
  end;
 thus a * I c= x * X
  proof let y;
   assume y in a * I;
   then consider b such that A3: y = a * b & b in X by GROUP_2:125;
   reconsider c = b as Element of X by A3,RLVECT_1:def 1;
   reconsider c as Element of A by GROUP_2:51;
   a * b = x * c by A1,GROUP_2:52;
  hence thesis by A3,GROUP_2:125;
  end;
 thus X * x c= I * a
  proof let y;
   assume y in X * x;
   then consider g being Element of A such that
    A4: y = g * x & g in X by GROUP_2:126;
   reconsider h = g as Element of G by GROUP_2:51;
     h * a = g * x by A1,GROUP_2:52;
  hence thesis by A4,GROUP_2:126;
  end;
 thus I * a c= X * x
  proof let y;
   assume y in I * a;
   then consider b such that A5: y = b * a & b in X by GROUP_2:126;
   reconsider c = b as Element of X by A5,RLVECT_1:def 1;
   reconsider c as Element of A by GROUP_2:51;
     b * a = c * x by A1,GROUP_2:52;
  hence thesis by A5,GROUP_2:126;
  end;
 end;

theorem
 for X,Y being Subgroup of A holds
 (X qua Subgroup of G) /\ (Y qua Subgroup of G) = X /\ Y
 proof let X,Y be Subgroup of A;
A1: the carrier of X /\ Y = (carr X) /\ (carr Y) &
  the carrier of (X qua Subgroup of G) /\ (Y qua Subgroup of G) =
  (carr (X qua Subgroup of G)) /\ (carr (Y qua Subgroup of G)) &
  carr X = the carrier of X & the carrier of Y = carr Y &
  carr (X qua Subgroup of G) = the carrier of X &
  the carrier of Y = carr (Y qua Subgroup of G) by GROUP_2:def 10;
  reconsider Z = X /\ Y as Subgroup of G by GROUP_2:65;
  (X qua Subgroup of G) /\ (Y qua Subgroup of G) = Z by A1,GROUP_2:97;
 hence thesis;
 end;

theorem Th4:
 a * b * a" = b |^ a" & a * (b * a") = b |^ a"
 proof
  thus a * b * a" = a"" * b * a" by GROUP_1:19
         .= b |^ a" by GROUP_3:def 2;
  hence thesis by GROUP_1:def 4;
 end;

canceled;

theorem Th6:
 a * A * A = a * A & a * (A * A) = a * A &
 A * A * a = A * a & A * (A * a) = A *a
 proof
  thus a * A * A = a * (A * A) by GROUP_4:60
         .= a * A by GROUP_2:91;
  hence a * (A * A) = a * A by GROUP_4:60;
  thus A * A * a = A * a by GROUP_2:91;
  hence thesis by GROUP_4:61;
 end;

theorem Th7:
 for G being Group, A1 being Subset of G holds
  A1 = {[.a,b.] where a is Element of G,
            b is Element of G : not contradiction}
 implies G` = gr A1
 proof let G be Group, A1 be Subset of G;
  assume A1: A1 =
  {[.a,b.] where a is Element of G,
          b is Element of G : not contradiction};
    A1 = commutators G
   proof
   thus A1 c= commutators G
    proof let x;
     assume x in A1;
     then ex a,b being Element of G st x = [.a,b.] by A1;
    hence thesis by GROUP_5:65;
    end;
   let x;
    assume x in commutators G;
    then ex a,b being Element of G st x = [.a,b.] by GROUP_5:65;
   hence thesis by A1;
   end;
  hence thesis by GROUP_5:82;
 end;

theorem Th8:
 for G being strict Group, B being strict Subgroup of G holds
 G` is Subgroup of B iff
  for a,b being Element of G holds [.a,b.] in B
 proof let G be strict Group, B be strict Subgroup of G;
  thus G` is Subgroup of B implies
  for a,b being Element of G holds [.a,b.] in B
  proof assume A1: G` is Subgroup of B;
   let a,b be Element of G;
     [.a,b.] in G` by GROUP_5:84;
   hence thesis by A1,GROUP_2:49;
  end;
  assume A2: for a,b being Element of G holds [.a,b.] in B;
   defpred P[set,set] means not contradiction;
   deffunc F(Element of G,Element of G) = [.$1,$2.];
   reconsider X =
   {F(a,b) where a is Element of G, b is Element of G : P[a,b]}
    as Subset of G from DOMAIN_1:sch 9;
     X c= the carrier of B
    proof let x;
     assume x in X;
     then ex a,b being Element of G st x = [.a,b.];
      then x in B by A2;
    hence thesis by RLVECT_1:def 1;
    end;
   then gr X is Subgroup of B by GROUP_4:def 5;
  hence thesis by Th7;
 end;

theorem Th9:
 for N being normal Subgroup of G holds
  N is Subgroup of B implies N is normal Subgroup of B
 proof let N be normal Subgroup of G;
  assume N is Subgroup of B;
  then reconsider N' = N as Subgroup of B;
     now let n be Element of B;
    thus n * N' c= N' * n
    proof let x;
     assume x in n * N';
      then consider a being Element of B such that
      A1: x = n * a and A2: a in N' by GROUP_2:125;
      reconsider a' = a, n' = n as Element of G
        by GROUP_2:51;
        x = n' * a' by A1,GROUP_2:52;
      then x in n' * N & n' * N c= N * n' by A2,GROUP_2:125,GROUP_3:141;
      then consider a1 such that A3: x = a1 * n' and A4: a1 in N
                                by GROUP_2:126;
        a1 in N' by A4;
      then a1 in B by GROUP_2:49;
      then reconsider a1' = a1 as Element of B by RLVECT_1:def 1;
      x = a1' * n by A3,GROUP_2:52;
     hence thesis by A4,GROUP_2:126;
    end;
   end;
   hence thesis by GROUP_3:141;
 end;

definition let G,B; let M be normal Subgroup of G;
 assume A1: the HGrStr of M is Subgroup of B;
 func (B,M)`*` -> strict normal Subgroup of B equals
 :Def1: the HGrStr of M;
 coherence
 proof
  reconsider x = the HGrStr of M as Subgroup of G by A1;
   now let a;
  thus a * x = a * M
       .= M * a by GROUP_3:140
       .= x * a;
  end;
  then x is normal Subgroup of G by GROUP_3:140;
  hence thesis by A1,Th9;
 end;
 correctness;
end;

theorem Th10:
 B /\ N is normal Subgroup of B & N /\ B is normal Subgroup of B
 proof
  thus
  B /\ N is normal Subgroup of B
  proof reconsider A = B /\ N as Subgroup of B by GROUP_2:106;
   now let b be Element of B;
    thus b * A c= A * b
    proof let x;
     assume x in b * A;
      then consider a being Element of B such that
      A1: x = b * a and
      A2: a in A by GROUP_2:125;
      A3: a in N by A2,GROUP_2:99;
      reconsider a' = a, b' = b as Element of G by GROUP_2:51;
        x = b' * a' by A1,GROUP_2:52;
      then x in b' * N & b' * N c= N * b' by A3,GROUP_2:125,GROUP_3:141;
      then consider b1 such that A4: x = b1 * b' and A5: b1 in N
                               by GROUP_2:126;
      reconsider x' = x as Element of B by A1;
      reconsider x'' = x as Element of G by A4;
        b1 = x'' * b'" & b'" = b" by A4,GROUP_1:22,GROUP_2:57;
      then A6:b1 = x' * b" by GROUP_2:52;
      then A7: b1 in B by RLVECT_1:def 1;
      reconsider b1' = b1 as Element of B by A6;
        b1' * b = x & b1' in A by A4,A5,A7,GROUP_2:52,99;
     hence thesis by GROUP_2:126;
    end;
   end;
   hence thesis by GROUP_3:141;
  end;
  hence thesis;
 end;

definition let G,B; let N be normal Subgroup of G;
 redefine func B /\ N -> strict normal Subgroup of B;
 coherence by Th10;
end;

definition let G; let N be normal Subgroup of G; let B;
 redefine func N /\ B -> strict normal Subgroup of B;
 coherence by Th10;
end;

definition let G be non empty 1-sorted;
 redefine attr G is trivial means :Def2:
 ex x st the carrier of G = {x};
 compatibility
 proof
  hereby assume A1: G is trivial;
  consider y being Element of G;
  for x holds x in the carrier of G iff x = y by A1,REALSET2:def 7;
  then the carrier of G = {y} by TARSKI:def 1;
  hence ex x st the carrier of G = {x};
  end;
  given x such that
A2:  the carrier of G = {x};
  now let a,b be Element of G;
  thus a = x by A2,TARSKI:def 1 .= b by A2,TARSKI:def 1;
  end;
  hence thesis by REALSET2:def 7;
 end;
end;

registration
 cluster trivial Group;
 existence
 proof consider G;
  take (1).G;
    the carrier of (1).G = {1_G} by GROUP_2:def 7;
  hence thesis by Def2;
 end;
end;

theorem Th11:
 (1).G is trivial
 proof
  the carrier of (1).G = {1_G} by GROUP_2:def 7;
  hence thesis by Def2;
 end;

theorem Th12:
 G is trivial iff ord G = 1 & G is finite
 proof
  thus G is trivial implies ord G = 1 & G is finite
  proof
   given x such that A1: the carrier of G = {x};
   G is finite by A1,GROUP_1:def 14;
   then ex B being finite set st B = the carrier of G & ord G = card B
       by GROUP_1:def 15;
   hence thesis by A1,CARD_1:79,GROUP_1:def 14;
  end;
  assume
A2: ord G = 1 & G is finite;
  then consider c being finite set such that
A3:  c = the carrier of G & ord G = card c by GROUP_1:def 15;
  thus ex x st the carrier of G = {x} by A2,A3,CARD_2:60;
 end;

theorem Th13:
 for G being strict Group holds
  G is trivial implies (1).G = G
 proof let G be strict Group;
  assume G is trivial;
  then A1: ord G = 1 & G is finite by Th12;
  then ord G = ord (1).G by GROUP_2:81;
  hence G = (1).G by A1,GROUP_2:85;
 end;

definition let G,N;
 func Cosets N -> set equals
  Left_Cosets N;
 coherence;
end;

registration let G,N;
 cluster Cosets N -> non empty;
 coherence by GROUP_2:165;
end;

 Lm1:
 for N being normal Subgroup of G holds
  Cosets N = Left_Cosets N & Cosets N = Right_Cosets N by GROUP_3:150;

canceled;

theorem Th15:
 for N being normal Subgroup of G holds
 x in Cosets N implies ex a st x = a * N & x = N * a
 proof let N be normal Subgroup of G;
  assume x in Cosets N;
  then x in Left_Cosets N;
  then consider a such that A1: x = a * N by GROUP_2:def 15;
  x = N * a by A1,GROUP_3:140;
  hence thesis by A1;
 end;

theorem Th16:
 for N being normal Subgroup of G holds
 a * N in Cosets N & N * a in Cosets N
 proof let N be normal Subgroup of G;
A1: a * N in Left_Cosets N by GROUP_2:def 15;
  N * a in Right_Cosets N by GROUP_2:def 16;
  hence thesis by A1,Lm1;
 end;

theorem Th17:
 for N being normal Subgroup of G holds
 x in Cosets N implies x is Subset of G;

theorem Th18:
 for N being normal Subgroup of G holds
 A1 in Cosets N & A2 in Cosets N implies A1 * A2 in Cosets N
 proof let N be normal Subgroup of G;
  assume A1: A1 in Cosets N & A2 in Cosets N;
  then consider a such that A2: A1 = a * N & A1 = N * a by Th15;
  consider b such that A3: A2 = b * N & A2 = N * b by A1,Th15;
   A1 * A2 = a * (N * (b * N)) by A2,A3,GROUP_3:11
     .= a * (b * N * N) by A3,GROUP_3:15
     .= a * (b * (N * N)) by GROUP_4:60
     .= a * (b * N) by GROUP_2:91
     .= a * b * N by GROUP_2:127;
  then A1 * A2 in Left_Cosets N by GROUP_2:def 15;
  hence thesis;
 end;

definition let G; let N be normal Subgroup of G;
 func CosOp N -> BinOp of Cosets N means
 :Def4: for W1,W2 being Element of Cosets N
   for A1,A2 st W1 = A1 & W2 = A2 holds it.(W1,W2) = A1 * A2;
 existence
 proof
  defpred P[Element of Cosets N,Element of Cosets N,set] means
   for A1,A2 st $1 = A1 & $2 = A2 holds $3 = A1 * A2;
  A1: for W1,W2 being Element of Cosets N
   ex V being Element of Cosets N st P[W1,W2,V]
   proof let W1,W2 be Element of Cosets N;
    reconsider A1 = W1, A2 = W2 as Subset of G by Th17;
    reconsider C = A1 * A2 as Element of Cosets N by Th18;
   take C;
   thus thesis;
   end;
  thus ex B being BinOp of Cosets N st
  for W1,W2 being Element of Cosets N holds
  P[W1,W2,B.(W1,W2)] from BINOP_1:sch 3(A1);
 end;
 uniqueness
 proof let o1,o2 be BinOp of Cosets N;
  assume A2: for W1,W2 being Element of Cosets N
   for A1,A2 st W1 = A1 & W2 = A2 holds o1.(W1,W2) = A1 * A2;
  assume A3: for W1,W2 being Element of Cosets N
   for A1,A2 st W1 = A1 & W2 = A2 holds o2.(W1,W2) = A1 * A2;
    now let x,y be set;
    assume A4: x in Cosets N & y in Cosets N;
    then reconsider W = x, V = y as Element of Cosets N;
    reconsider A1 = x, A2 = y as Subset of G by A4;
      o1.(W,V) = A1 * A2 & o2.(W,V) = A1 * A2 by A2,A3;
   then o1.(x,y) = o2.(x,y) & o1. [x,y] = o1.(x,y) & o2. [x,y] = o2.(x,y);
   hence o1.(x,y) = o2.(x,y);
   end;
  hence thesis by BINOP_1:1;
 end;
end;

definition let G; let N be normal Subgroup of G;
 func G./.N -> HGrStr equals
  HGrStr (# Cosets N, CosOp N #);
 correctness;
end;

registration let G; let N be normal Subgroup of G;
 cluster G./.N -> strict non empty;
 coherence;
end;

canceled 3;

theorem
 for N being normal Subgroup of G holds
  the carrier of G./.N = Cosets N;

theorem
 for N being normal Subgroup of G holds
  the mult of G./.N = CosOp N;

 reserve N for normal Subgroup of G;
 reserve S,T1,T2 for Element of G./.N;

definition let G,N,S;
 func @S -> Subset of G equals  S;
 coherence by Th17;
end;

theorem Th24:
 for N being normal Subgroup of G, T1,T2 being Element of G./.N
  holds @T1 * @T2 = T1 * T2 by Def4;

theorem Th25:
 @(T1 * T2) = @T1 * @T2 by Th24;

registration let G; let N be normal Subgroup of G;
 cluster G./.N -> associative Group-like;
 coherence
 proof
  G./.N is associative Group-like
  proof
  thus for f,g,h being Element of G./.N
   holds f * (g * h) = f * g * h
  proof let f,g,h be Element of G./.N;
   consider a such that A1: f = a * N & f = N * a by Th15;
   consider c being Element of G such that
    A2: h = c * N & h = N * c by Th15;
   thus f * (g * h) = @f * @(g * h) by Th24
           .= (a * N) * (@g * @h) by A1,Th25
           .= @f * @g * (c * N) by A1,A2,GROUP_2:14
           .= @(f * g) * @h by A2,Th25
           .= f * g * h by Th24;
  end;
 carr N in Left_Cosets N & Cosets N = Left_Cosets N
                        by GROUP_2:165;
  then reconsider e = carr N as Element of G./.N;
  take e;
  let h be Element of G./.N;
  consider a such that A3: h = a * N & h = N * a by Th15;
   A4: @h = h & @e = e;
  thus h * e = @h * @e by Th24
       .= (a * N) * N by A3
       .= a * (N * N) by GROUP_4:60
       .= h by GROUP_2:91,A3;
  thus e * h = @e * @h by Th24
       .= N * (N * a) by A3
       .= N * N * a by GROUP_4:61
       .= h by GROUP_2:91,A3;
  reconsider g = a" * N as Element of G./.N by GROUP_2:def 15;
   A5: @g = g;
  take g;
  thus h * g = N * a * (a" * N) by A3,A4,A5,Th24
       .= N * a * a" * N by GROUP_3:10
       .= N * (a * a") * N by GROUP_2:129
       .= N * 1_G * N by GROUP_1:def 6
       .= carr N * carr N by GROUP_2:132
       .= e by GROUP_2:91;
  thus g * h = @g * @h by Th24
       .= a" * N * a * N by A3,GROUP_3:10
       .= a" * (N * a) * N by GROUP_2:128
       .= a" * (a * N) * N by GROUP_3:140
       .= a" * a * N * N by GROUP_2:127
       .= 1_G * N * N by GROUP_1:def 6
       .= 1_G * (N * N) by GROUP_4:60
       .= 1_G * carr N by GROUP_2:91
       .= e by GROUP_2:43;
  end;
  hence thesis;
 end;
end;

theorem Th26:
 for N being normal Subgroup of G, S being Element of G./.N
  ex a st S = a * N & S = N * a by Th15;

theorem Th27:
 N * a is Element of G./.N &
  a * N is Element of G./.N &
 carr N is Element of G./.N by Th16,GROUP_2:165;

theorem Th28:
 for N being normal Subgroup of G holds
  x in G./.N iff ex a st x = a * N & x = N * a
 proof let N be normal Subgroup of G;
  thus x in G./.N implies ex a st x = a * N & x = N * a
  proof assume x in G./.N;
   then x is Element of G./.N by RLVECT_1:def 1;
   hence thesis by Th26;
  end;
  given a such that A1: x = a * N & x = N * a;
    x is Element of G./.N by A1,Th27;
  hence thesis by RLVECT_1:def 1;
 end;

theorem Th29:
 for N being normal Subgroup of G holds
  1_(G./.N) = carr N
 proof let N be normal Subgroup of G;
  reconsider e = carr N as Element of G./.N by Th27;
    now let h be Element of G./.N;
   consider a such that A1: h = a * N & h = N * a by Th15;
   thus h * e = @h * @e by Th24
        .= (a * N) * N by A1
        .= a * (N * N) by GROUP_4:60
        .= h by GROUP_2:91,A1;
   thus e * h = @e * @h by Th24
        .= N * (N * a) by A1
        .= N * N * a by GROUP_4:61
        .= h by GROUP_2:91,A1;
  end;
  hence thesis by GROUP_1:10;
 end;

theorem Th30:
 for N being normal Subgroup of G, S being Element of G./.N
  st S = a * N holds S" = a" * N
 proof let N be normal Subgroup of G, S be Element of G./.N;
  assume A1: S = a * N;
  reconsider g = a" * N as Element of G./.N by Th27;
   A2: S * g = @S * @g by Th24
       .= N * a * (a" * N) by A1,GROUP_3:140
       .= N * a * a" * N by GROUP_3:10
       .= N * (a * a") * N by GROUP_2:129
       .= N * 1_G * N by GROUP_1:def 6
       .= carr N * carr N by GROUP_2:132
       .= carr N by GROUP_2:91;
   A3: g * S = @g * @S by Th24
       .= a" * N * a * N by A1,GROUP_3:10
       .= a" * (N * a) * N by GROUP_2:128
       .= a" * (a * N) * N by GROUP_3:140
       .= a" * a * N * N by GROUP_2:127
       .= 1_G * N * N by GROUP_1:def 6
       .= 1_G * (N * N) by GROUP_4:60
       .= 1_G * carr N by GROUP_2:91
       .= carr N by GROUP_2:43;
  1_(G./.N) = carr N by Th29;
  hence thesis by A2,A3,GROUP_1:def 6;
 end;

 Lm2:
 for N being normal Subgroup of G holds
  Left_Cosets N is finite implies G./.N is finite by GROUP_1:def 14;

canceled;

theorem
 for N being normal Subgroup of G holds
  Ord(G./.N) = Index N;

theorem
 for N being normal Subgroup of G holds
 Left_Cosets N is finite implies ord(G./.N) = index N
 proof let N be normal Subgroup of G;
  assume A1: Left_Cosets N is finite;
  then reconsider LC = Left_Cosets N as finite set;
A2: G./.N is finite by A1,Lm2;
  then reconsider GN = the carrier of G./.N as finite set by GROUP_1:def 14;
  thus ord(G./.N) = card LC by A2,GROUP_1:def 15
         .= index N by GROUP_2:def 18;
 end;

theorem Th34:
 for M being strict normal Subgroup of G holds
 M is Subgroup of B implies B./.(B,M)`*` is Subgroup of G./.M
 proof let M be strict normal Subgroup of G;
  assume A1: M is Subgroup of B;
  set I = B./.(B,M)`*`; set J = (B,M)`*`;
   A2: the carrier of I c= the carrier of G./.M
   proof let x;
    assume A3: x in the carrier of I;
     consider a being Element of B such that
     A4: x = a * J & x = J * a by A3,Th15;
     reconsider b = a as Element of G by GROUP_2:51;
       J = M by A1,Def1;
     then a * J = b * M & J * a = M * b by Th2;
     then x in Cosets M & the carrier of G./.M = Cosets M by A4,Th16;
    hence thesis;
   end;
  set g = the mult of I;
  set f = the mult of G./.M;
  set X = [: the carrier of I,the carrier of I :];
   dom g = X & dom f = [: the carrier of G./.M,the carrier of G./.M :] &
   X c= [: the carrier of G./.M,the carrier of G./.M :]
                      by A2,FUNCT_2:def 1,ZFMISC_1:119;
   then A5: dom g = dom f /\ X by XBOOLE_1:28;
    now let x;
    assume A6: x in dom g;
    then consider y,z such that A7: [y,z] = x by ZFMISC_1:102;
     A8: y in the carrier of I & z in
 the carrier of I by A6,A7,ZFMISC_1:106;
    consider a being Element of B such that
    A9: y = a * J & y = J * a by A8,Th15;
    consider b being Element of B such that
    A10: z = b * J & z = J * b by A8,Th15;
    reconsider W1 = y, W2 = z as Element of Cosets J by A9,A10,Th16;
     A11: g.x = g.(W1,W2) by A7
        .= (a * J) * (J * b) by A9,A10,Def4
        .= a * J * J * b by GROUP_3:12
        .= a * (J * J) * b by GROUP_4:60
        .= a * J * b by GROUP_2:91
        .= a * (J * b) by GROUP_2:128
        .= a * (b * J) by GROUP_3:140
        .= a * b * J by GROUP_2:127;
     reconsider a' = a, b' = b as Element of G
      by GROUP_2:51;
     A12: J = M by A1,Def1;
     then A13: y = a' * M & y = M * a' & z = b' * M & z = M * b' by A9
,A10,Th2;
     then reconsider V1 = y, V2 = z as Element of Cosets M by Th16;
     A14: f.x = f.(V1,V2) by A7
        .= (a' * M) * (M * b') by A13,Def4
        .= a' * M * M * b' by GROUP_3:12
        .= a' * (M * M) * b' by GROUP_4:60
        .= a' * M * b' by GROUP_2:91
        .= a' * (M * b') by GROUP_2:128
        .= a' * (b' * M) by GROUP_3:140
        .= a' * b' * M by GROUP_2:127;
       a' * b' = a * b by GROUP_2:52;
   hence g.x = f.x by A11,A12,A14,Th2;
   end;
   then g = f||the carrier of I by A5,FUNCT_1:68;
  hence B./.(B,M)`*` is Subgroup of G./.M by A2,GROUP_2:def 5;
 end;

theorem
  for N,M being strict normal Subgroup of G holds
 M is Subgroup of N implies N./.(N,M)`*` is normal Subgroup of G./.M
 proof let N,M be strict normal Subgroup of G;
  assume A1: M is Subgroup of N;
   then A2: (N,M)`*` = M by Def1;
  reconsider J = N./.(N,M)`*` as Subgroup of G./.M by A1,Th34;
  reconsider I = M as normal Subgroup of N by A2;
    now let S be Element of G./.M;
   thus S * J c= J * S
    proof let x;
     assume x in S * J;
     then consider T being Element of G./.M such that
      A3: x = S * T and A4: T in J by GROUP_2:125;
     consider a such that A5: S = a * M & S = M * a by Th26;
     consider c being Element of N such that
      A6: T = c * I & T = I * c by A2,A4,Th28;
     reconsider d = c as Element of G by GROUP_2:51;
     set e = a * (d * a");
      A7: c in N by RLVECT_1:def 1;
       e = d |^ a" by Th4;
      then e in N by A7,GROUP_5:3;
     then reconsider f = e as Element of N
       by RLVECT_1:def 1;
     reconsider V = I * f as Element of J by A2,Th27;
      A8: V in J by RLVECT_1:def 1;
     reconsider V as Element of G./.M by GROUP_2:51;
  A9: @S = S & @T = T & c * I = d * M & M * d = I * c & M * e = I * f &
       @V = V by Th2;
      then x = M * a * (M * d) by A3,A5,A6,Th24
      .= M * a * (M * d * 1_G) by GROUP_2:43
      .= M * a * (M * d * (a" * a)) by GROUP_1:def 6
      .= M * a * (M * (d * (a" * a))) by GROUP_2:129
      .= M * a * M * (d * (a" * a)) by GROUP_3:12
      .= M * (a * M) * (d * (a" * a)) by GROUP_3:15
      .= M * (M * a) * (d * (a" * a)) by GROUP_3:140
      .= M * ((M * a) * (d * (a" * a))) by GROUP_2:118
      .= M * (M * (a * (d * (a" * a)))) by GROUP_2:129
      .= M * (M * (a * (d * a" * a))) by GROUP_1:def 4
      .= M * (M * (a * (d * a") * a)) by GROUP_1:def 4
      .= M * (M * e * a) by GROUP_2:129
      .= M * (e * M * a) by GROUP_3:140
      .= M * (e * (M * a)) by GROUP_2:128
      .= M * e * (M * a) by GROUP_3:13
      .= V * S by A5,A9,Th24;
    hence x in J * S by A8,GROUP_2:126;
    end;
   end;
  hence thesis by GROUP_3:141;
 end;

theorem
 for G being strict Group, N be strict normal Subgroup of G holds
  G./.N is commutative Group iff G` is Subgroup of N
 proof let G be strict Group, N be strict normal Subgroup of G;
  thus G./.N is commutative Group implies G` is Subgroup of N
  proof assume A1: G./.N is commutative Group;
     now let a,b be Element of G;
    reconsider S = a * N,T = b * N as Element of G./.N
      by Th27;
      S" = @(S") & T" = @(T") & S" = a" * N & T" = b" * N by Th30;
     then A2: S" * T" = (a" * N) * (b" * N) by Th24;
      S = @S & T = @T;
     then A3: S * T = (a * N) * (b * N) by Th24;
     A4: @(S" * T") = (S" * T") & @(S * T) = (S * T);
      [.S,T.] = (S" * T") * (S * T) by GROUP_5:19;
     then [.S,T.] = (a" * N) * (b" * N) * ((a * N) * (b * N)) &
       [.S,T.] = 1_(G./.N) & 1_(G./.N) = carr N by A1,A2,A3,A4,Th24,Th29
,GROUP_5:40;
     then carr N = (a" * N) * (b" * N) * (a * (N * (b * N))) by GROUP_3:11
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * (N * b * N)) by GROUP_3:15
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * (b * N * N)) by GROUP_3:140
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * (b * N)) by Th6
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * b * N) by GROUP_2:127
          .= a" * (N * (b" * N)) * (a * b * N) by GROUP_3:11
          .= a" * (N * b" * N) * (a * b * N) by GROUP_3:15
          .= a" * (b" * N * N) * (a * b * N) by GROUP_3:140
          .= a" * (b" * N) * (a * b * N) by Th6
          .= (a" * b" * N) * (a * b * N) by GROUP_2:127
          .= (a" * b") * (N * (a * b * N)) by GROUP_3:11
          .= (a" * b") * (N * (a * b) * N) by GROUP_3:15
          .= (a" * b") * ((a * b) * N * N) by GROUP_3:140
          .= (a" * b") * ((a * b) * N) by Th6
          .= (a" * b") * (a * b) * N by GROUP_2:127
          .= [.a,b.] * N by GROUP_5:19;
    hence [.a,b.] in N by GROUP_2:136;
   end;
   hence thesis by Th8;
  end;
  assume A5: G` is Subgroup of N;
    now let S,T be Element of G./.N;
    consider a being Element of G such that
    A6: S = a * N & S = N * a by Th26;
    consider b being Element of G such that
    A7: T = b * N & T = N * b by Th26;
      [.a,b.] in N by A5,Th8;
    then A8: carr N = [.a,b.] * N by GROUP_2:136
          .= (a" * b") * (a * b) * N by GROUP_5:19
          .= (a" * b") * ((a * b) * N) by GROUP_2:127
          .= (a" * b") * ((a * b) * N * N) by Th6
          .= (a" * b") * (N * (a * b) * N) by GROUP_3:140
          .= (a" * b") * (N * (a * b * N)) by GROUP_3:15
          .= (a" * b" * N) * (a * b * N) by GROUP_3:11
          .= a" * (b" * N) * (a * b * N) by GROUP_2:127
          .= a" * (b" * N * N) * (a * b * N) by Th6
          .= a" * (N * b" * N) * (a * b * N) by GROUP_3:140
          .= a" * (N * (b" * N)) * (a * b * N) by GROUP_3:15
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * b * N) by GROUP_3:11
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * (b * N)) by GROUP_2:127
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * (b * N * N)) by Th6
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * (N * b * N)) by GROUP_3:140
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * (N * (b * N))) by GROUP_3:15
          .= (a" * N) * (b" * N) * (a * N * (b * N)) by GROUP_3:11;
      S" = @(S") & T" = @(T") & S" = a" * N & T" = b" * N by A6,A7,
Th30;
     then A9: S" * T" = (a" * N) * (b" * N) by Th24;
     S = @S & T = @T;
     then A10: S * T = (a * N) * (b * N) by A6,A7,Th24;
     A11: @(S" * T") = (S" * T") & @(S * T) = (S * T);
     [.S,T.] = (S" * T") * (S * T) by GROUP_5:19;
     then [.S,T.] = (a" * N) * (b" * N) * ((a * N) * (b * N)) &
     1_(G./.N) = carr N by A9,A10,A11,Th24,Th29;
   hence [.S,T.] = 1_(G./.N) by A8;
   end;
  hence thesis by GROUP_5:40;
 end;

Lm3: (for a holds f.a = 1_H) implies f.(a * b) = f.a * f.b
 proof
 assume A1: for a holds f.a = 1_H;
 hence f.(a * b) = 1_H
         .= 1_H * 1_H by GROUP_1:def 5
         .= f.a * 1_H by A1
         .= f.a * f.b by A1;
 end;

definition let G, H be non empty HGrStr; let f be Function of G, H;
 attr f is multiplicative means :Def7:
  for a, b being Element of G holds f.(a * b) = f.a * f.b;
end;

registration let G, H;
 cluster multiplicative Function of G, H;
 existence
 proof
  reconsider f = (the carrier of G) --> 1_H as Function of G, H
   by FUNCOP_1:57;
A1:for a holds f.a = 1_H by FUNCOP_1:13;
  take f;
  for a, b holds f.(a * b) = f.a * f.b by A1,Lm3;
  hence thesis by Def7;
 end;
end;

definition let G,H;
 mode Homomorphism of G,H is multiplicative Function of G, H;
end;

 reserve g,h for Homomorphism of G,H;
 reserve g1 for Homomorphism of H,G;
 reserve h1 for Homomorphism of H,I;

canceled 3;

theorem Th40:
 g.(1_G) = 1_H
 proof g.(1_G) = g.(1_G * 1_G) by GROUP_1:def 5
        .= g.(1_G) * g.(1_G) by Def7;
  hence thesis by GROUP_1:15;
 end;

registration let G,H;
 cluster -> unity-preserving Homomorphism of G,H;
 coherence
 proof
  let g be Homomorphism of G,H;
  thus g.1_G = 1_H by Th40;
 end;
end;

theorem Th41:
 g.(a") = (g.a)"
 proof g.(a") * g.a = g.(a" * a) by Def7
          .= g.(1_G) by GROUP_1:def 6
          .= 1_H by Th40;
  hence thesis by GROUP_1:20;
 end;

theorem Th42:
 g.(a |^ b) = (g.a) |^ (g.b)
 proof
  thus g.(a |^ b) = g.(b" * a * b) by GROUP_3:def 2
         .= g.(b" * a) * g.b by Def7
         .= g.(b") * g.a * g.b by Def7
         .= (g.b)" * g.a * g.b by Th41
         .= (g.a) |^ (g.b) by GROUP_3:def 2;
 end;

theorem Th43:
 g. [.a,b.] = [.g.a,g.b.]
 proof
  thus g. [.a,b.] = g.(a" * b" * a * b) by GROUP_5:19
         .= g.(a" * b" * a) * g.b by Def7
         .= g.(a" * b") * g.a * g.b by Def7
         .= g.(a") * g.(b") * g.a * g.b by Def7
         .= (g.a)" * g.(b") * g.a * g.b by Th41
         .= (g.a)" * (g.b)" * g.a * g.b by Th41
         .= [.g.a,g.b.] by GROUP_5:19;
 end;

theorem
 g. [.a1,a2,a3.] = [.g.a1,g.a2,g.a3.]
 proof
  thus g. [.a1,a2,a3.] = g. [.[.a1,a2.],a3.] by GROUP_5:def 3
           .= [.g. [.a1,a2.],g.a3.] by Th43
           .= [.[.g.a1,g.a2.],g.a3.] by Th43
           .= [.g.a1,g.a2,g.a3.] by GROUP_5:def 3;
 end;

theorem Th45:
 g.(a |^ n) = (g.a) |^ n
 proof
  defpred Q[Element of NAT] means g.(a |^ $1) = (g.a) |^ $1;
A1: Q[0]
   proof
   thus g.(a |^ 0) = g.(1_G) by GROUP_1:43
        .= 1_H by Th40
        .= (g.a) |^ 0 by GROUP_1:43;
   end;
A2: for n st Q[n] holds Q[n + 1]
   proof
   let n;
   assume A3: Q[n];
   thus g.(a |^ (n + 1)) = g.(a |^ n * a) by GROUP_1:49
           .= (g.a) |^ n * g.a by A3,Def7
           .= (g.a) |^ (n + 1) by GROUP_1:49;
   end;
   for n holds Q[n] from NAT_1:sch 1(A1,A2);
  hence thesis;
 end;

theorem
 g.(a |^ i) = (g.a) |^ i
 proof
  per cases;
  suppose A1: i >= 0;
   hence g.(a |^ i) = g.(a |^ abs( i )) by GROUP_1:55
        .= (g.a) |^ abs( i ) by Th45
        .= (g.a) |^ i by A1,GROUP_1:55;
  end;
  suppose A2: i < 0;
   hence g.(a |^ i) = g.(a |^ abs( i ))" by GROUP_1:56
        .= (g.(a |^ abs( i )))" by Th41
        .= ((g.a) |^ abs( i ))" by Th45
        .= (g.a) |^ i by A2,GROUP_1:56;
  end;
 end;

theorem Th47:
 id the carrier of G is Homomorphism of G,G
 proof
  reconsider f = id the carrier of G as Function of G, G;
  now let a,b;
  thus f.(a * b) = a * b by FUNCT_1:35
         .= f.a * b by FUNCT_1:35
         .= f.a * f.b by FUNCT_1:35;
  end;
  hence thesis by Def7;
 end;

theorem Th48:
 h1 * h is Homomorphism of G,I
 proof
  reconsider f = h1 * h as Function of G, I;
  now
  let a,b;
  thus f.(a * b) = h1.(h.(a * b)) by FUNCT_2:21
       .= h1.(h.a * h.b) by Def7
       .= (h1.(h.a)) * (h1.(h.b)) by Def7
       .= f.a * (h1.(h.b)) by FUNCT_2:21
       .= f.a * f.b by FUNCT_2:21;
  end;
  hence thesis by Def7;
 end;

definition let G,H,I,h,h1;
 redefine func h1 * h -> Homomorphism of G,I;
 coherence by Th48;
end;

definition let G,H;
 func 1:(G,H) -> Homomorphism of G,H means
 :Def8: for a holds it.a = 1_H;
 existence
 proof
  reconsider f = (the carrier of G) --> 1_H as Function of G, H
   by FUNCOP_1:57;
A1: for a holds f.a = 1_H by FUNCOP_1:13;
  f.(a * b) = f.a * f.b by A1,Lm3;
  then reconsider g = f as Homomorphism of G,H by Def7;
  take g;
  thus thesis by A1;
 end;
 uniqueness
 proof
  let g,h be Homomorphism of G,H such that
A2: for a holds g.a = 1_H and
A3: for a holds h.a = 1_H;
  for a holds g.a = h.a
  proof
   let a;
   g.a = 1_H & h.a = 1_H by A2,A3;
   hence thesis;
  end;
  hence thesis by FUNCT_2:113;
 end;
end;

theorem
 h1 * 1:(G,H) = 1:(G,I) & 1:(H,I) * h = 1:(G,I)
 proof
  A1: now let a;
   thus (h1 * 1:(G,H)).a = h1.(1:(G,H).a) by FUNCT_2:21
             .= h1.(1_H) by Def8
             .= 1_I by Th40;
  end;
  now let a;
   thus (1:(H,I) * h).a = 1:(H,I).(h.a) by FUNCT_2:21
             .= 1_I by Def8;
  end;
  hence thesis by A1,Def8;
 end;

definition let G; let N be normal Subgroup of G;
 func nat_hom N -> Homomorphism of G,G./.N means
 :Def9: for a holds it.a = a * N;
 existence
 proof
  defpred P[set,set] means ex a st $1 = a & $2 = a * N;
   A1: for x,y1,y2 st x in the carrier of G & P[x,y1] & P[x,y2] holds
       y1 = y2;
   A2: for x st x in the carrier of G ex y st P[x,y]
   proof let x;
    assume x in the carrier of G;
     then reconsider a = x as Element of G;
     reconsider y = a * N as set;
    take y;
    take a;
    thus thesis;
   end;
  consider f being Function such that A3: dom f = the carrier of G and
A4: for x st x in the carrier of G holds P[x,f.x] from FUNCT_1:sch 2
(A1,A2);
  rng f c= the carrier of G./.N
  proof let x;
   assume x in rng f;
   then consider y such that A5: y in dom f and
A6:  f.y = x by FUNCT_1:def 5;
   consider a such that A7: y = a & f.y = a * N by A3,A4,A5;
   a * N = N * a by GROUP_3:140;
   then x in G./.N by A6,A7,Th28;
   hence thesis by RLVECT_1:def 1;
  end;
  then reconsider f as Function of G, G./.N
                   by A3,FUNCT_2:def 1,RELSET_1:11;
  now let a,b;
   consider a1 such that A8: a = a1 & f.a = a1 * N by A4;
   consider b1 such that A9: b = b1 & f.b = b1 * N by A4;
A10: ex c being Element of G
    st c = a * b & f.(a * b) = c * N by A4;
   thus f.a * f.b = @(f.a) * @(f.b) by Th24
          .= (a1 * N) * b1 * N by A8,A9,GROUP_3:10
          .= a1 * (N * b1) * N by GROUP_2:128
          .= a1 * (b1 * N) * N by GROUP_3:140
          .= a1 * ((b1 * N) * N) by GROUP_2:116
          .= a1 * (b1 * N) by Th6
          .= f.(a * b) by A8,A9,A10,GROUP_2:127;
   end;
  then reconsider f as Homomorphism of G,G./.N by Def7;
  take f;
  let a;
  ex b st a = b & f.a = b * N by A4;
  hence thesis;
 end;
 uniqueness
 proof let n1,n2 be Homomorphism of G,G./.N such that
  A11: for a holds n1.a = a * N and
  A12: for a holds n2.a = a * N;
    now let a;
     n1.a = a * N & n2.a = a * N by A11,A12;
   hence n1.a = n2.a;
  end;
  hence thesis by FUNCT_2:113;
 end;
end;

definition let G,H,g;
 func Ker g -> strict Subgroup of G means
 :Def10: the carrier of it = {a : g.a = 1_H};
 existence
 proof
  defpred P[set] means g.$1 = 1_H;
  reconsider A = {a : P[a]} as Subset of G from DOMAIN_1:sch 7;
    g.(1_G) = 1_H by Th40;
   then A1: 1_G in A;
   A2: now let a,b;
    assume that A3: a in A and A4: b in A;
A5:    ex a1 st a1 = a & g.a1 = 1_H by A3;
A6:    ex b1 st b1 = b & g.b1 = 1_H by A4;
      g.(a * b) = g.a * g.b by Def7
         .= 1_H by A5,A6,GROUP_1:def 5;
   hence a * b in A;
   end;
   now let a;
   assume a in A;
   then ex a1 st a1 = a & g.a1 = 1_H;
   then g.(a") = (1_H)" by Th41
     .= 1_H by GROUP_1:16;
   hence a" in A;
   end;
  then consider B being strict Subgroup of G such that
  A7: the carrier of B = A by A1,A2,GROUP_2:61;
  reconsider B as strict Subgroup of G;
  take B;
  thus thesis by A7;
 end;
 uniqueness by GROUP_2:68;
end;

registration let G,H,g;
 cluster Ker g -> normal;
 coherence
 proof
  defpred P[set] means g.$1 = 1_H;
  reconsider A = {a : P[a]} as Subset of G from DOMAIN_1:sch 7;
   g.(1_G) = 1_H by Th40;
   then A1: 1_G in A;
A2:  now let a,b;
    assume that A3: a in A and A4: b in A;
A5:  ex a1 st a1 = a & g.a1 = 1_H by A3;
A6:  ex b1 st b1 = b & g.b1 = 1_H by A4;
    g.(a * b) = g.a * g.b by Def7
        .= 1_H by A5,A6,GROUP_1:def 5;
   hence a * b in A;
   end;
   now let a;
   assume a in A;
   then ex a1 st a1 = a & g.a1 = 1_H;
   then g.(a") = (1_H)" by Th41
        .= 1_H by GROUP_1:16;
   hence a" in A;
   end;
  then consider B being strict Subgroup of G such that
A7: the carrier of B = A by A1,A2,GROUP_2:61;
  now let a;
   now let b;
    assume b in B |^ a;
    then consider c being Element of G such that
A8:  b = c |^ a and A9: c in B by GROUP_3:70;
    c in A by A7,A9,RLVECT_1:def 1;
    then ex a1 st c = a1 & g.a1 = 1_H;
    then g.b = (1_H) |^ (g.a) by A8,Th42
       .= 1_H by GROUP_3:22;
    then b in A;
    hence b in B by A7,RLVECT_1:def 1;
   end;
   hence B |^ a is Subgroup of B by GROUP_2:67;
   end;
  then B is normal Subgroup of G by GROUP_3:145;
  hence thesis by A7,Def10;
 end;
end;

theorem Th50:
 a in Ker h iff h.a = 1_H
 proof
  thus a in Ker h implies h.a = 1_H
  proof
   assume a in Ker h;
   then a in the carrier of Ker h by RLVECT_1:def 1;
   then a in {b : h.b = 1_H} by Def10;
   then ex b st a = b & h.b = 1_H;
   hence thesis;
  end;
  assume h.a = 1_H;
   then a in {b : h.b = 1_H};
   then a in the carrier of Ker h by Def10;
  hence thesis by RLVECT_1:def 1;
 end;

theorem
 for G,H being strict Group holds
  Ker 1:(G,H) = G
 proof let G,H be strict Group;
  now let a be Element of G;
   1:(G,H).a = 1_H by Def8;
   hence a in Ker 1:(G,H) by Th50;
  end;
  hence thesis by GROUP_2:71;
 end;

theorem Th52:
 for N being strict normal Subgroup of G holds
  Ker nat_hom N = N
 proof let N be strict normal Subgroup of G;
  let a;
  thus a in Ker nat_hom N implies a in N
  proof assume a in Ker nat_hom N;
   then (nat_hom N).a = 1_(G./.N) & (nat_hom N).a = a * N &
   1_(G./.N) = carr N by Def9,Th29,Th50;
   hence a in N by GROUP_2:136;
  end;
  assume a in N;
   then a * N = carr N & (nat_hom N).a = a * N &
     1_(G./.N) = carr N by Def9,Th29,GROUP_2:136;
  hence thesis by Th50;
 end;

definition let G,H,g;
 func Image g -> strict Subgroup of H means
 :Def11: the carrier of it = g .: (the carrier of G);
 existence
 proof
  the carrier of G c= the carrier of G;
  then reconsider X = the carrier of G as Subset of G;
  set S = g .: X;
A1: dom g = the carrier of G & X /\ X = X & X <> {} by FUNCT_2:def 1;
   then X meets X by XBOOLE_0:def 7;
   then A2: S <> {} by A1,RELAT_1:151;
   A3: now let c,d;
    assume that A4: c in S and A5: d in S;
    consider a such that a in X and A6: c = g.a by A4,FUNCT_2:116;
    consider b such that b in X and A7: d = g.b by A5,FUNCT_2:116;
    c * d = g.(a * b) & a * b in the carrier of G by A6,A7,Def7;
   hence c * d in S by FUNCT_2:43;
   end;
   now let c;
    assume c in S;
    then consider a such that a in X and A8: c = g.a by FUNCT_2:116;
      a" in the carrier of G & g.(a") = c" by A8,Th41;
   hence c" in S by FUNCT_2:43;
   end;
  then consider D being strict Subgroup of H such that
  A9: the carrier of D = S by A2,A3,GROUP_2:61;
  take D;
  thus thesis by A9;
 end;
 uniqueness by GROUP_2:68;
end;

theorem Th53:
 rng g = the carrier of Image g
 proof
  the carrier of Image g = g .: (the carrier of G) by Def11
             .= g .: (dom g) by FUNCT_2:def 1
             .= rng g by RELAT_1:146;
  hence thesis;
 end;

theorem Th54:
 x in Image g iff ex a st x = g.a
 proof
  thus x in Image g implies ex a st x = g.a
  proof assume x in Image g;
   then x in the carrier of Image g by RLVECT_1:def 1;
   then x in g .: (the carrier of G) by Def11;
   then consider y such that y in dom g and A1: y in the carrier of G and
 A2: g.y = x by FUNCT_1:def 12;
   reconsider y as Element of G by A1;
   take y;
   thus thesis by A2;
  end;
  given a such that A3: x = g.a;
  a in the carrier of G & the carrier of G = dom g by FUNCT_2:def 1;
  then x in g .: (the carrier of G) by A3,FUNCT_1:def 12;
  then x in the carrier of Image g by Def11;
  hence thesis by RLVECT_1:def 1;
 end;

theorem
 Image g = gr rng g
 proof
  rng g = the carrier of Image g & the carrier of Image g = carr Image g
                      by Th53;
  hence thesis by GROUP_4:40;
 end;

theorem
 Image 1:(G,H) = (1).H
 proof set g = 1:(G,H);
  1_H in Image g by GROUP_2:55;
  then 1_H in the carrier of Image g by RLVECT_1:def 1;
  then A1: {1_H} c= the carrier of Image g by ZFMISC_1:37;
  the carrier of Image g c= {1_H}
  proof let x;
   assume x in the carrier of Image g;
   then x in g .: (the carrier of G) by Def11;
   then consider y such that y in dom g and A2: y in the carrier of G and
A3: g.y = x by FUNCT_1:def 12;
   reconsider y as Element of G by A2;
   g.y = 1_H by Def8;
   hence thesis by A3,TARSKI:def 1;
  end;
  then the carrier of Image g = {1_H} by A1,XBOOLE_0:def 10;
  hence thesis by GROUP_2:def 7;
 end;

theorem Th57:
 for N being normal Subgroup of G holds
  Image nat_hom N = G./.N
 proof let N be normal Subgroup of G;
  now let S be Element of G./.N;
  consider a such that A1: S = a * N & S = N * a by Th26;
  (nat_hom N).a = a * N by Def9;
  hence S in Image nat_hom N by A1,Th54;
  end;
  hence thesis by GROUP_2:71;
 end;

theorem Th58:
 h is Homomorphism of G,Image h
 proof
  h is Function of G, Image h
  proof
A1: rng h = the carrier of Image h by Th53;
   dom h = the carrier of G by FUNCT_2:def 1;
   hence thesis by A1,FUNCT_2:def 1,RELSET_1:11;
  end;
  then reconsider f' = h as Function of G, Image h;
  now
  let a,b;
  thus f'.a * f'.b = h.a * h.b by GROUP_2:52
          .= f'.(a * b) by Def7;
  end;
  hence thesis by Def7;
 end;

theorem Th59:
 G is finite implies Image g is finite
 proof
  assume G is finite;
  then the carrier of G is finite by GROUP_1:def 14;
  then g .: (the carrier of G) is finite by FINSET_1:17;
  then the carrier of Image g is finite by Def11;
  hence thesis by GROUP_1:def 14;
 end;

Lm4: for A be commutative Group, a, b be Element of A holds a * b = b * a;

theorem
 G is commutative Group implies Image g is commutative
 proof assume A1: G is commutative Group;
  let h1,h2 be Element of Image g;
  reconsider c = h1, d = h2 as Element of H by GROUP_2:51;
  h1 in Image g by RLVECT_1:def 1;
  then consider a such that A2: h1 = g.a by Th54;
  h2 in Image g by RLVECT_1:def 1;
  then consider b such that A3: h2 = g.b by Th54;
  thus h1 * h2 = c * d by GROUP_2:52
        .= g.(a * b) by A2,A3,Def7
        .= g.(b * a) by A1,Lm4
        .= d * c by A2,A3,Def7
        .= h2 * h1 by GROUP_2:52;
 end;

theorem Th61:
 Ord Image g <=` Ord G
 proof
A1:Card (g .: (the carrier of G)) <=` Card (the carrier of G) by CARD_2:3;
  Ord Image g = Card (g .: (the carrier of G)) by Def11;
  hence thesis by A1;
 end;

theorem
 G is finite implies ord Image g <= ord G
 proof
  assume A1: G is finite;
  then A2: Image g is finite by Th59;
  consider c being finite set such that
A3: c = the carrier of G & ord G = card c by A1,GROUP_1:def 15;
  consider ci being finite set such that
A4: ci = the carrier of Image g & ord Image g = card ci by A2,GROUP_1:def 15;
   Ord Image g <=` Ord G by Th61;
  then Card (the carrier of Image g) <=` Ord G;
  then Card (the carrier of Image g) <=`
 Card (the carrier of G);
  hence thesis by A3,A4,CARD_2:57;
 end;

definition let G,H,h;
 attr h is being_monomorphism means :Def12:
  h is one-to-one;
 attr h is being_epimorphism means :Def13:
  rng h = the carrier of H;
end;

notation let G,H,h;
 synonym h is_monomorphism for h is being_monomorphism;
 synonym h is_epimorphism for h is being_epimorphism;
end;

theorem
 h is_monomorphism & c in Image h implies h.(h".c) = c
 proof
  assume that A1: h is_monomorphism and
A2:c in Image h;
  reconsider h' = h as Function of G,Image h by Th58;
A3: h' is one-to-one by A1,Def12;
  h'.(h'".c) = c
  proof
A4: rng h' = the carrier of Image h by Th53;
   c in the carrier of Image h by A2,RLVECT_1:def 1;
   hence thesis by A3,A4,FUNCT_1:57;
  end;
  hence thesis;
 end;

theorem Th64:
 h is_monomorphism implies h".(h.a) = a
 proof
  assume h is one-to-one;
  hence thesis by FUNCT_2:32;
 end;

theorem Th65:
 h is_monomorphism implies h" is Homomorphism of Image h,G
 proof
  assume A1: h is one-to-one;
  then A2: h is_monomorphism by Def12;
  reconsider Imh = Image h as Group;
  h" is Function of Imh,G
  proof
 A3: h is Function of G,Imh by Th58;
   rng h = the carrier of Imh by Th53;
   hence thesis by A1,A3,FUNCT_2:31;
  end;
  then reconsider h' = h" as Function of Imh, G;
  now
  let a,b be Element of Imh;
  reconsider a' = a, b' = b as Element of H by GROUP_2:51;
A4:  a' in Imh & b' in Imh by RLVECT_1:def 1;
  then consider a1 being Element of G such that
  A5: h.a1 = a' by Th54;
  consider b1 being Element of G such that
  A6: h.b1 = b' by A4,Th54;
  thus h'.(a * b) = h'.(h.a1 * h.b1) by A5,A6,GROUP_2:52
          .= h'.(h.(a1 * b1)) by Def7
          .= a1 * b1 by A2,Th64
          .= h'.a * b1 by A2,A5,Th64
          .= h'.a * h'.b by A2,A6,Th64;
  end;
  hence thesis by Def7;
 end;

theorem Th66:
 h is_monomorphism iff Ker h = (1).G
 proof
  thus h is_monomorphism implies Ker h = (1).G
  proof
   assume A1: h is one-to-one;
   now
   let x;
   thus x in the carrier of Ker h iff x = 1_G
    proof
    thus x in the carrier of Ker h implies x = 1_G
     proof
     assume A2: x in the carrier of Ker h;
     then x in Ker h by RLVECT_1:def 1;
     then x in G by GROUP_2:49;
     then reconsider a = x as Element of G by RLVECT_1:def 1;
     a in Ker h by A2,RLVECT_1:def 1;
     then h.a = 1_H by Th50
         .= h.(1_G) by Th40;
     hence thesis by A1,Th1;
     end;
    assume A3: x = 1_G;
    then reconsider a = x as Element of G;
    h.a = 1_H by A3,Th40;
    then a in Ker h by Th50;
    hence thesis by RLVECT_1:def 1;
    end;
   end;
   then the carrier of Ker h = {1_G} by TARSKI:def 1;
   hence thesis by GROUP_2:def 7;
  end;
  assume Ker h = (1).G;
  then A4: the carrier of Ker h = {1_G} by GROUP_2:def 7;
  now
  let a,b;
  assume that
A5: a <> b and
A6: h.a = h.b;
  h.a * h.(a") = h.(a * a") by Def7
        .= h.(1_G) by GROUP_1:def 6
        .= 1_H by Th40;
  then 1_H = h.(b * a") by A6,Def7;
  then b * a" in Ker h by Th50;
  then A7: b * a" in the carrier of Ker h by RLVECT_1:def 1;
    a = 1_G * a by GROUP_1:def 5
   .= b * a" * a by A4,A7,TARSKI:def 1
   .= b * (a" * a) by GROUP_1:def 4
   .= b * 1_G by GROUP_1:def 6
   .= b by GROUP_1:def 5;
  hence contradiction by A5;
  end;
 then for a,b st h.a = h.b holds a = b;
 then h is one-to-one by Th1;
 hence thesis by Def12;
 end;

theorem Th67:
 for H being strict Group, h being Homomorphism of G,H holds
  h is_epimorphism iff Image h = H
 proof let H be strict Group, h be Homomorphism of G,H;
  thus h is_epimorphism implies Image h = H
  proof assume rng h = the carrier of H;
   then the carrier of Image h = the carrier of H by Th53;
   hence thesis by GROUP_2:70;
  end;
  assume A1: Image h = H;
  the carrier of H c= rng h
  proof let x;
   assume x in the carrier of H;
   then x in h .: (the carrier of G) by A1,Def11;
   then ex y st y in dom h & y in the carrier of G &
   h.y = x by FUNCT_1:def 12;
   hence thesis by FUNCT_1:def 5;
  end;
  then rng h = the carrier of H by XBOOLE_0:def 10;
  hence thesis by Def13;
 end;

theorem Th68:
 for H being strict Group, h being Homomorphism of G,H st
  h is_epimorphism holds
   for c being Element of H ex a st h.a = c
  proof let H be strict Group, h be Homomorphism of G,H;
  assume h is_epimorphism;
  then A1: Image h = H by Th67;
  now
   let c be Element of H;
   c in Image h by A1,RLVECT_1:def 1;
   hence ex a st h.a = c by Th54;
  end;
  hence thesis;
  end;

theorem Th69:
 for N being normal Subgroup of G holds
  nat_hom N is_epimorphism
proof let N be normal Subgroup of G;
 Image nat_hom N = G./.N by Th57;
 hence thesis by Th67;
end;

definition let G,H,h;
 attr h is being_isomorphism means :Def14:
  h is_epimorphism & h is_monomorphism;
end;

notation let G,H,h;
 synonym h is_isomorphism for h is being_isomorphism;
end;

theorem Th70:
 h is_isomorphism iff rng h = the carrier of H & h is one-to-one
 proof
  thus h is_isomorphism implies
   rng h = the carrier of H & h is one-to-one
  proof
   assume h is_epimorphism & h is_monomorphism;
   hence thesis by Def12,Def13;
  end;
  assume rng h = the carrier of H & h is one-to-one;
  hence h is_epimorphism & h is_monomorphism by Def12,Def13;
 end;

theorem
 h is_isomorphism implies dom h = the carrier of G &
  rng h = the carrier of H
 proof
  assume h is_isomorphism;
  then h is_epimorphism by Def14;
  hence thesis by Def13,FUNCT_2:def 1;
 end;

theorem Th72:
 for H being strict Group, h being Homomorphism of G,H st
  h is_isomorphism holds h" is Homomorphism of H,G
 proof let H be strict Group, h be Homomorphism of G,H;
  assume A1: h is_epimorphism & h is_monomorphism;
  then H = Image h by Th67;
  hence thesis by A1,Th65;
 end;

theorem Th73:
 h is_isomorphism & g1 = h" implies g1 is_isomorphism
 proof
  assume that A1: h is_isomorphism and
A2: g1 = h";
A3: h is one-to-one by A1,Th70;
  then A4: g1 is one-to-one by A2,FUNCT_1:62;
A5: dom h = the carrier of G by FUNCT_2:def 1;
  rng g1 = dom h by A2,A3,FUNCT_1:55;
  hence thesis by A4,A5,Th70;
 end;

theorem Th74:
 h is_isomorphism & h1 is_isomorphism implies h1 * h is_isomorphism
 proof
  assume A1: h is_isomorphism & h1 is_isomorphism;
then A2: h is one-to-one & h1 is one-to-one by Th70;
A3: rng(h1 * h) = the carrier of I
   proof
A4: dom h1 = the carrier of H by FUNCT_2:def 1;
   rng h = the carrier of H by A1,Th70;
   hence rng(h1 * h) = rng h1 by A4,RELAT_1:47
            .= the carrier of I by A1,Th70;
   end;
  h1 * h is one-to-one by A2,FUNCT_1:46;
  hence thesis by A3,Th70;
 end;

theorem Th75:
 for G being Group holds
  nat_hom (1).G is_isomorphism
 proof let G be Group;
  set g = nat_hom (1).G;
  Ker g = (1).G by Th52;
  then g is_monomorphism & g is_epimorphism by Th66,Th69;
  hence nat_hom (1).G is_isomorphism by Def14;
 end;

definition let G,H;
 pred G,H are_isomorphic means :Def15:
  ex h st h is_isomorphism;
 reflexivity
 proof let G;
  reconsider i = id the carrier of G as Homomorphism of G,G by Th47;
  i is one-to-one & rng i = the carrier of G by FUNCT_2:def 3;
  then i is_isomorphism by Th70;
  hence thesis;
 end;
end;

canceled;

theorem Th77:
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic implies H,G are_isomorphic
 proof let G,H be strict Group;
  assume G,H are_isomorphic;
  then consider h being Homomorphism of G,H such that
  A1: h is_isomorphism by Def15;
  reconsider g = h" as Homomorphism of H,G by A1,Th72;
  take g;
  thus thesis by A1,Th73;
 end;

definition let G,H be strict Group;
 redefine pred G,H are_isomorphic;
 symmetry by Th77;
end;

theorem
 G,H are_isomorphic & H,I are_isomorphic implies G,I are_isomorphic
 proof
  assume that
A1: G,H are_isomorphic and
A2: H,I are_isomorphic;
  consider g such that A3: g is_isomorphism by A1,Def15;
  consider h1 such that A4: h1 is_isomorphism by A2,Def15;
  (h1 * g) is_isomorphism by A3,A4,Th74;
  hence thesis by Def15;
 end;

theorem
 h is_monomorphism implies G,Image h are_isomorphic
 proof
  assume A1: h is one-to-one;
  reconsider ih = h as Homomorphism of G,Image h by Th58;
  take ih;
A2: ih is_monomorphism by A1,Def12;
  now
   the carrier of Image h = rng ih by Th53;
   hence ih is_epimorphism by Def13;
  end;
  hence thesis by A2,Def14;
 end;

theorem Th80:
 for G,H being strict Group holds
  G is trivial & H is trivial implies G,H are_isomorphic
 proof let G,H be strict Group;
  assume G is trivial & H is trivial;
  then A1: G = (1).G & H = (1).H by Th13;
  take 1:(G,H);
  set h = 1:(G,H);
A2: h is_epimorphism
  proof
   the carrier of (1).G = {1_G} by GROUP_2:def 7;
   then rng h = {h.(1_G)} by A1,FUNCT_2:62
        .= {1_H} by Def8
        .= the carrier of (1).H by GROUP_2:def 7;
   hence thesis by A1,Def13;
  end;
  h is_monomorphism
  proof
   now
   let a,b be Element of G;
   assume h.a = h.b;
   a in the carrier of (1).G & b in the carrier of (1).G by A1;
   then a in {1_G} & b in {1_G} by GROUP_2:def 7;
   then a = 1_G & b = 1_G by TARSKI:def 1;
   hence a = b;
   end;
   then h is one-to-one by Th1;
   hence thesis by Def12;
  end;
  hence thesis by A2,Def14;
 end;

theorem
 (1).G,(1).H are_isomorphic
 proof
  (1).G is trivial & (1).H is trivial by Th11;
  hence thesis by Th80;
 end;

theorem
 for G being strict Group holds
  G,G./.(1).G are_isomorphic
 proof let G be strict Group;
  nat_hom (1).G is_isomorphism by Th75;
  hence G,G./.(1).G are_isomorphic by Def15;
 end;

theorem
 for G being Group holds
  G./.(Omega).G is trivial
 proof let G be Group;
  the carrier of G./.(Omega).G = {the carrier of G} by GROUP_2:172;
  hence thesis by Def2;
 end;

theorem Th84:
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic implies Ord G = Ord H
 proof let G,H be strict Group;
  assume A1: G,H are_isomorphic;
  then consider h being Homomorphism of G,H such that
  A2: h is_isomorphism by Def15;
   H,G are_isomorphic by A1;
  then consider g1 being Homomorphism of H,G such that
  A3: g1 is_isomorphism by Def15;
  h is_epimorphism by A2,Def14;
  then Image h = H by Th67;
  then A4: Ord H <=` Ord G by Th61;
  g1 is_epimorphism by A3,Def14;
  then Image g1 = G by Th67;
  then Ord G <=` Ord H by Th61;
  hence thesis by A4,XBOOLE_0:def 10;
 end;

theorem Th85:
 G,H are_isomorphic & G is finite implies H is finite
 proof
  assume that A1: G,H are_isomorphic and
        A2: G is finite;
  consider h such that A3: h is_isomorphism by A1,Def15;
  h is_epimorphism by A3,Def14;
  then A4: rng h = the carrier of H by Def13;
 the carrier of G is finite by A2,GROUP_1:def 14;
  then dom h is finite by FUNCT_2:def 1;
  then the carrier of H is finite by A4,FINSET_1:26;
  hence thesis by GROUP_1:def 14;
 end;

theorem Th86:
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic & G is finite implies ord G = ord H
 proof let G,H be strict Group;
  assume that A1: G,H are_isomorphic and
        A2: G is finite;
   Ord G = Ord H by A1,Th84;
  then A3: Card (the carrier of G) = Card (the carrier of H);
A4: H is finite & G is finite by A1,A2,Th85;
  then consider cH being finite set such that
A5: cH = the carrier of H & ord H = card cH by GROUP_1:def 15;
  consider cG being finite set such that
A6: cG = the carrier of G & ord G = card cG by A4,GROUP_1:def 15;
  thus thesis by A3,A5,A6;
 end;

theorem
 for G,H being strict Group holds
  G,H are_isomorphic & G is trivial implies H is trivial
 proof let G,H be strict Group;
  assume that A1: G,H are_isomorphic and
        A2: G is trivial;
A3: ord G = 1 & G is finite by A2,Th12;
  then A4: ord H = 1 by A1,Th86;
  H is finite by A1,A3,Th85;
  hence thesis by A4,Th12;
 end;

canceled;

theorem
 for H being strict Group st
  G,H are_isomorphic & G is commutative Group holds H is commutative Group
 proof let H be strict Group;
  assume that A1: G,H are_isomorphic and
A2:G is commutative Group;
  consider h being Homomorphism of G,H such that
A3: h is_isomorphism by A1,Def15;
A4: h is_epimorphism by A3,Def14;
  now
  let c,d be Element of H;
  consider a such that A5: h.a = c by A4,Th68;
  consider b such that A6: h.b = d by A4,Th68;
  thus c * d = h.(a * b) by A5,A6,Def7
       .= h.(b * a) by A2,Lm4
       .= d * c by A5,A6,Def7;
  end;
  hence thesis by GROUP_1:def 16;
 end;

Lm5:
 G./.Ker g,Image g are_isomorphic &
 ex h being Homomorphism of G./.Ker g,Image g st h is_isomorphism &
  g = h * nat_hom Ker g
 proof set I = G./.Ker g; set J = Image g;
  defpred P[set,set] means for a st $1 = a * Ker g holds $2 = g.a;
   A1: for S being Element of I
   ex T being Element of J st P[S,T]
      proof let S be Element of I;
       consider a such that A2: S = a * Ker g & S = Ker g * a by Th26;
       g.a in J by Th54;
       then reconsider T = g.a as Element of J by RLVECT_1:def 1;
      take T;
      let b;
       assume S = b * Ker g;
       then a" * b in Ker g by A2,GROUP_2:137;
       then 1_H = g.(a" * b) by Th50
           .= g.(a") * g.b by Def7
           .= (g.a)" * g.b by Th41;
       then g.b = (g.a)"" by GROUP_1:20;
      hence thesis by GROUP_1:19;
      end;
  consider f being Function of I,J such that
   A3: for S being Element of I holds P[S,f.S] from FUNCT_2:sch 3(A1);
    now let S,T be Element of G./.Ker g;
    consider a such that A4: S = a * Ker g and S = Ker g * a by Th26;
    consider b such that A5: T = b * Ker g and A6: T = Ker g * b by Th26;
      f.S = g.a & f.T = g.b by A3,A4,A5;
    then A7: f.S * f.T = g.a * g.b by GROUP_2:52
             .= g.(a * b) by Def7;
      @S = S & @T = T;
    then S * T = (a * Ker g) * (Ker g * b) by A4,A6,Th24
       .= (a * Ker g) * Ker g * b by GROUP_3:12
       .= a * Ker g * b by Th6
       .= a * (Ker g * b) by GROUP_2:128
       .= a * (b * Ker g) by GROUP_3:140
       .= a * b * Ker g by GROUP_2:127;
   hence f.(S * T) = f.S * f.T by A3,A7;
   end;
  then reconsider f as Homomorphism of G./.Ker g,J by Def7;
  the carrier of J c= rng f
   proof let x;
    assume x in the carrier of J;
     then x in Image g by RLVECT_1:def 1;
     then consider a such that A8: x = g.a by Th54;
     reconsider S = a * Ker g as Element of I by Th27;
     f.S = g.a & S in the carrier of I & the carrier of I = dom f
      by A3,FUNCT_2:def 1;
    hence thesis by A8,FUNCT_1:def 5;
   end;
   then A9: rng f = the carrier of J by XBOOLE_0:def 10;
A10:   f is one-to-one
   proof let y1,y2;
    assume y1 in dom f & y2 in dom f;
     then reconsider S = y1, T = y2 as Element of I;
     consider a such that A11: S = a * Ker g and S = Ker g * a by Th26;
     consider b such that A12: T = b * Ker g and T = Ker g * b by Th26;
    assume A13: f.y1 = f.y2;
    f.S = g.a & f.T = g.b by A3,A11,A12;
    then (g.b)" * g.a = 1_H by A13,GROUP_1:def 6;
    then 1_H = g.(b") * g.a by Th41
        .= g.(b" * a) by Def7;
    then b" * a in Ker g by Th50;
    hence thesis by A11,A12,GROUP_2:137;
   end;
  then f is_isomorphism by A9,Th70;
  hence G./.Ker g,Image g are_isomorphic by Def15;
  take f;
A14: dom nat_hom Ker g = the carrier of G & dom g = the carrier of G
                       by FUNCT_2:def 1;
  thus f is_isomorphism by A9,A10,Th70;
   A15: now let x;
    thus x in dom g implies x in dom nat_hom Ker g & (nat_hom Ker g).x in
 dom f
    proof assume A16: x in dom g;
     hence x in dom nat_hom Ker g by A14;
     (nat_hom Ker g).x in rng nat_hom Ker g &
     rng nat_hom Ker g c= the carrier of I &
     dom f = the carrier of I by A14,A16,FUNCT_1:def 5,FUNCT_2:def 1;
     hence (nat_hom Ker g).x in dom f;
    end;
   assume x in dom nat_hom Ker g & (nat_hom Ker g).x in dom f;
   hence x in dom g by A14;
   end;
   now let x;
   assume x in dom g;
   then reconsider a = x as Element of G;
   (nat_hom Ker g).a = a * Ker g by Def9;
   hence g.x = f.((nat_hom Ker g).x) by A3;
   end;
  hence thesis by A15,FUNCT_1:20;
 end;

theorem
 G./.Ker g, Image g are_isomorphic by Lm5;

theorem
 ex h being Homomorphism of G./.Ker g,Image g st h is_isomorphism &
  g = h * nat_hom Ker g by Lm5;

theorem
 for M being strict normal Subgroup of G
 for J being strict normal Subgroup of G./.M st
 J = N./.(N,M)`*` & M is Subgroup of N holds (G./.M)./.J,G./.N are_isomorphic
  proof let M be strict normal Subgroup of G;
  let J be strict normal Subgroup of G./.M;
   assume that A1: J = N./.(N,M)`*` and A2: M is Subgroup of N;
   defpred P[set,set] means for a st $1 = a * M holds $2 = a * N;
    A3: for x being Element of G./.M
     ex y being Element of G./.N st P[x,y]
    proof let x be Element of G./.M;
     consider a such that A4: x = a * M and x = M * a by Th26;
     reconsider y = a * N as Element of G./.N by Th27;
     take y;
     let b;
     assume x = b * M;
      then a" * b in M by A4,GROUP_2:137;
      then a" * b in N by A2,GROUP_2:49;
     hence thesis by GROUP_2:137;
    end;
   consider f being Function of G./.M, G./.N
    such that A5: for x being Element of G./.M holds P[x,f.x]
                        from FUNCT_2:sch 3(A3);
     now let x,y be Element of G./.M;
     consider a such that A6: x = a * M and x = M * a by Th26;
     consider b such that A7: y = b * M and y = M * b by Th26;
     A8: f.x = a * N & f.y = b * N by A5,A6,A7;
     A9: f.x * f.y = @(f.x) * @(f.y) by Th24
           .= a * N * b * N by A8,GROUP_3:10
           .= a * (N * b) * N by GROUP_2:128
           .= a * (b * N) * N by GROUP_3:140
           .= a * ((b * N) * N) by GROUP_2:116
           .= a * (b * N) by Th6
           .= a * b * N by GROUP_2:127;
     x * y = @x * @y by Th24
        .= a * M * b * M by A6,A7,GROUP_3:10
        .= a * (M * b) * M by GROUP_2:128
        .= a * (b * M) * M by GROUP_3:140
        .= a * ((b * M) * M) by GROUP_2:116
        .= a * (b * M) by Th6
        .= a * b * M by GROUP_2:127;
    hence f.(x * y) = f.x * f.y by A5,A9;
    end;
   then reconsider f as Homomorphism of G./.M,G./.N by Def7;
    A10: Ker f = J
    proof let S be Element of G./.M;
     thus S in Ker f implies S in J
     proof assume S in Ker f;
       then A11: f.S = 1_(G./.N) by Th50
            .= carr N by Th29;
      consider a such that A12: S = a * M & S = M * a by Th26;
        f.S = a * N by A5,A12;
       then a in N by A11,GROUP_2:136;
      then reconsider q = a as Element of N by RLVECT_1:def 1;
        (N,M)`*` = M by A2,Def1;
       then S = q * (N,M)`*` & S = (N,M)`*` * q by A12,Th2;
      hence thesis by A1,Th28;
     end;
     assume S in J;
      then consider a being Element of N such that
      A13: S = a * (N,M)`*` & S = (N,M)`*` * a by A1,Th28;
      reconsider a' = a as Element of G by GROUP_2:51;
        (N,M)`*` = M by A2,Def1;
      then S = a' * M by A13,Th2;
      then f.S = a' * N & a in N by A5,RLVECT_1:def 1;
      then f.S = carr N by GROUP_2:136
          .= 1_(G./.N) by Th29;
     hence thesis by Th50;
    end;
    the carrier of G./.N c= rng f
    proof let x;
     assume x in the carrier of G./.N;
      then x in G./.N by RLVECT_1:def 1;
      then consider a such that A14: x = a * N & x = N * a by Th28;
      reconsider S = a * M as Element of G./.M by Th27;
      f.S = a * N & S in
 the carrier of G./.M & dom f = the carrier of G./.M by A5,FUNCT_2:def 1;
     hence thesis by A14,FUNCT_1:def 5;
    end;
    then rng f = the carrier of G./.N by XBOOLE_0:def 10;
    then f is_epimorphism by Def13;
    then Image f = G./.N by Th67;
  hence thesis by A10,Lm5;
  end;

theorem
 for N being strict normal Subgroup of G holds
  (B "\/" N)./.(B "\/" N,N)`*`, B./.(B /\ N) are_isomorphic
 proof let N be strict normal Subgroup of G;
   set f = nat_hom N; set g = f | (the carrier of B);
   set I = (B "\/" N)./.(B "\/" N,N)`*`; set J = (B "\/" N,N)`*`;
   A1: B is Subgroup of B "\/" N by GROUP_4:78;
   A2: dom g = dom f /\ (the carrier of B) & dom f = the carrier of G &
     the carrier of B c= the carrier of G by FUNCT_2:def 1,GROUP_2:def 5
,RELAT_1:90;
   then A3: dom g = the carrier of B by XBOOLE_1:28;
A4:   N is Subgroup of B "\/" N by GROUP_4:78;
   then A5: N = (B "\/" N,N)`*` by Def1;
   A6: I is Subgroup of G./.N by A4,Th34;
   rng g c= the carrier of I
   proof let y;
    assume y in rng g;
     then consider x such that A7: x in dom g and
     A8: g.x = y by FUNCT_1:def 5;
     reconsider x as Element of B by A2,A7,XBOOLE_1:28;
     reconsider x'' = x as Element of B "\/" N by A1,GROUP_2:51;
     reconsider x' = x as Element of G by GROUP_2:51;
     A9: g.x = f.x' by A7,FUNCT_1:70
         .= x' * N by Def9;
     then A10: g.x = N * x' by GROUP_3:140;
     x'' * (B "\/" N,N)`*` = x' * N & N * x' = (B "\/" N,N)`*`
 * x'' by A5,Th2;
     then y in I by A8,A9,A10,Th28;
    hence thesis by RLVECT_1:def 1;
   end;
  then reconsider g as Function of B,
     (B "\/" N)./.(B "\/" N,N)`*` by A3,FUNCT_2:def 1,RELSET_1:11;
    now let a,b be Element of B;
    reconsider a' = a, b' = b as Element of G by GROUP_2:51;
    A11: f.a' = g.a & f.b' = g.b by FUNCT_1:72;
    a * b in the carrier of B & a * b = a' * b' &
    a' * b' in the carrier of G by GROUP_2:52;
   hence g.(a * b) = f.(a' * b') by FUNCT_1:72
          .= f.a' * f.b' by Def7
          .= g.a * g.b by A6,A11,GROUP_2:52;
   end;
  then reconsider g as Homomorphism of B,(B "\/" N)./.(B "\/" N,N)`*`
   by Def7;
  A12: Ker g = B /\ N
   proof let b be Element of B;
   reconsider c = b as Element of G by GROUP_2:51;
   A13: g.b = f.c by FUNCT_1:72
       .= c * N by Def9;
   thus b in Ker g implies b in B /\ N
    proof assume b in Ker g;
     then g.b = 1_I by Th50
         .= carr J by Th29
         .= carr N by A5;
     then b in B & b in N by A13,GROUP_2:136,RLVECT_1:def 1;
    hence thesis by GROUP_2:99;
    end;
    assume b in B /\ N;
    then b in N by GROUP_2:99;
    then c * N = carr J by A5,GROUP_2:136
         .= 1_I by Th29;
   hence thesis by A13,Th50;
   end;
   the carrier of I c= rng g
   proof let x;
    assume x in the carrier of I;
     then x in I by RLVECT_1:def 1;
    then consider b being Element of B "\/" N such that
     A14: x = b * J & x = J * b by Th28;
    B * N = N * B & b in B "\/" N by GROUP_5:8,RLVECT_1:def 1;
    then consider a1,a2 such that A15: b = a1 * a2 and
A16:  a1 in B & a2 in N by GROUP_5:5;
A17:  a1 in the carrier of B & a1 in the carrier of G by A16,RLVECT_1:def 1;
    x = a1 * a2 * N by A5,A14,A15,Th2
     .= a1 * (a2 * N) by GROUP_2:127
     .= a1 * N by A16,GROUP_2:136
     .= f.a1 by Def9
     .= g.a1 by A17,FUNCT_1:72;
   hence thesis by A3,A17,FUNCT_1:def 5;
   end;
  then the carrier of I = rng g by XBOOLE_0:def 10;
  then g is_epimorphism by Def13;
  then Image g = (B "\/" N)./.(B "\/" N,N)`*` by Th67;
  hence thesis by A12,Lm5;
end;


Góra