Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Mizar Artykuły Systemy przepisywania słów YAC Software
  Wróć

Mizar

Eddie

Artykuły

Równoważność automatów deter ministycznych i epsilon niedeter ministycznych

Etykietowane systemy tranzycji stanów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień

Systemy przepisywania słów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie

Boole'owskie właściwości zbiorów

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa

Liczby całkowite

Syntaktyka Mizara-MSE

Systemy przepisywania słów
Bazując na definicjach z [1], wprowadzone zostały systemy pół-thue'owskie, systemy Thuego oraz relacja bezpośredniej wyprowadzalności. Następnie zdefiniowano standardową relację redukcji oraz, za jej pomocą, wyprowadzenia (korzystając z teorii rozwiniętej w [2]). Języki generowane przez systemy przepisywania zdefiniowano jako wszystkie słowa osiągalne z danego słowa początkowego. Na koniec wprowadzono równoważność semisystemów Thuego ze względu na słowo początkowe.

Sekcje:
 • Pojęcia wstępne
 • Funkcje zwracające ciągi oraz ciągi skończone
 • Konkatenacja ciągu z wszystkimi elementami funkcji zwracających ciągi
 • Systemy pół-thue'owskie i systemy Thuego
 • Bezpośrednie wyprowadzenia
 • Relacja redukcji
 • Wyprowadzenia
 • Języki generowane przez systemy pół-thue'owskie
 • Równoważność systemów pół-thue'owskich
Bibliografia:
 • [1] William M. Waite, Gerhard Goos: "Konstrukcja kompilatorów", Springer-Verlag New York Inc., 1984
 • [2] Grzegorz Bancerek: "Reduction Relations", Formalized Mathematics, 1995
Identyfikator Mizar Mathematical Library: REWRITE2.
Abstrakt w wersji PDF: tutaj.
Motorola Software Group, 2007.

Pliki: Abstrakt
:: String Rewriting Systems
:: by Micha{\l} Trybulec
:: 
:: Received July 17, 2007
:: Copyright (c) 2007 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies FUNCT_1, BOOLE, FINSEQ_1, RELAT_1, AFINSQ_1, REWRITE2, RELAT_2,
   FINSEQ_2, REWRITE1, FINSEQ_5, LANG1, CIRCTRM1, FUNCOP_1, ORDINAL2,
   PRELAMB;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, RELAT_1, DOMAIN_1,
   NAT_1, FINSEQ_5, FUNCT_1, RELSET_1, XXREAL_0, AFINSQ_1, CATALAN2,
   RELAT_2, FINSEQ_1, REWRITE1, FINSEQ_2, FLANG_1, LANG1, OPOSET_1,
   FUNCOP_1;
 constructors POLYNOM1, XXREAL_0, NAT_1, FINSEQ_5, REWRITE1, FLANG_1, LANG1,
   OPOSET_1, NUMBERS;
 registrations SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, AFINSQ_1, REWRITE1, FINSEQ_1,
   FUNCOP_1, ARYTM_3, XXREAL_0, XBOOLE_0, NUMBERS, XCMPLX_0, RELAT_1,
   FUNCT_1, XREAL_0, REAL_1, ORDINAL1;
 requirements NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries: finite sequences.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve x for set;
 reserve k, l for Nat;
 reserve p, q for FinSequence;

theorem :: REWRITE2:1
not k in dom p & k + 1 in dom p implies k = 0;

theorem :: REWRITE2:2
k > len p & k <= len (p^q) implies
 ex l st k = len p + l & l >= 1 & l <= len q;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries: reduction sequences.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve R for Relation;
 reserve p, q for RedSequence of R;

theorem :: REWRITE2:3
k >= 1 implies p | k is RedSequence of R;

theorem :: REWRITE2:4
k in dom p implies
 ex q st len q = k & q.1 = p.1 & q.len q = p.k;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: XFinSequence yielding functions and finite sequences.
:: These definitions will be later used for introduction of
:: reduction sequences between words from E^omega (XFinSequences).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let f be Function;
 attr f is XFinSequence-yielding means
:: REWRITE2:def 1
  x in dom f implies f.x is XFinSequence;
end;

registration
 cluster {} -> XFinSequence-yielding;
end;

registration
 let f be XFinSequence;
 cluster <*f*> -> XFinSequence-yielding;
end;

registration
 cluster XFinSequence-yielding Function;
end;

definition
 let p be XFinSequence-yielding Function;
 let x;
 redefine func p.x -> XFinSequence;
end;

registration
 cluster XFinSequence-yielding FinSequence;
end;

registration
 let E be set;
 cluster -> XFinSequence-yielding FinSequence of E^omega;
end;

registration
 let p, q be XFinSequence-yielding FinSequence;
 cluster p^q -> XFinSequence-yielding;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation (left-sided and right-sided ) of an XFinSequence
:: with all elements of a XFinSequence-yielding Function.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let s be XFinSequence;
 let p be XFinSequence-yielding Function;
 func s ^+ p -> XFinSequence-yielding Function means
:: REWRITE2:def 2
  dom it = dom p & (for x st x in dom p holds it.x = s^(p.x));
 func p +^ s -> XFinSequence-yielding Function means
:: REWRITE2:def 3
  dom it = dom p & (for x st x in dom p holds it.x = (p.x)^s);
end;

registration
 let s be XFinSequence;
 let p be XFinSequence-yielding FinSequence;
 cluster s ^+ p -> FinSequence-like;
 cluster p +^ s -> FinSequence-like;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Properties of the left-sided and right-sided concatenation.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve E for set;
 reserve s, t for XFinSequence;
 reserve p, q for XFinSequence-yielding FinSequence;

theorem :: REWRITE2:5
len (s ^+ p) = len p & len(p +^ s) = len p;

theorem :: REWRITE2:6
<%>E ^+ p = p & p +^ <%>E = p;

theorem :: REWRITE2:7
s ^+ (t ^+ p) = (s^t) ^+ p & (p +^ t) +^ s = p +^ (t^s);

theorem :: REWRITE2:8
s ^+ (p +^ t) = (s ^+ p) +^ t;

theorem :: REWRITE2:9
s ^+ (p^q) = (s ^+ p)^(s ^+ q) & (p^q) +^ s = (p +^ s)^(q +^ s);

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Redefinitions for E^omega:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E be set;
 let p be FinSequence of E^omega;
 let k be Nat;
 redefine func p.k -> Element of E^omega;
end;

definition
 let E be set;
 let k be Nat;
 let s be Element of E^omega;
 redefine func k |-> s -> FinSequence of E^omega;
end;

definition
 let E be set;
 let s be Element of E^omega;
 let p be FinSequence of E^omega;
 redefine func s ^+ p -> FinSequence of E^omega;
 redefine func p +^ s -> FinSequence of E^omega;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Definitions of semi-Thue systems and Thue systems.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E be set;
 mode semi-Thue-system of E is Relation of E^omega;
end;

 reserve E for set;
 reserve S, T, U for semi-Thue-system of E;

registration let S be Relation;
 cluster S \/ S~-> symmetric;
end;

registration
 let E;
 cluster symmetric semi-Thue-system of E;
end;

definition
 let E be set;
 mode Thue-system of E is symmetric semi-Thue-system of E;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Direct derivations.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve s, t, s1, t1, u, v, u1, v1, w for Element of E^omega;
 reserve p, q for FinSequence of E^omega;

definition
 let E, S, s, t;
 pred s -->. t, S means
:: REWRITE2:def 4
  [s, t] in S;
end;

definition
 let E, S, s, t;
 pred s ==>. t, S means
:: REWRITE2:def 5
  ex v, w, s1, t1 st s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, S;
end;

theorem :: REWRITE2:10
s -->. t, S implies s ==>. t, S;

theorem :: REWRITE2:11
s ==>. s, S implies
 ex v, w, s1 st s = v^s1^w & s1 -->. s1, S;

theorem :: REWRITE2:12
s ==>. t, S implies u^s ==>. u^t, S & s^u ==>. t^u, S;

theorem :: REWRITE2:13
s ==>. t, S implies u^s^v ==>. u^t^v, S;

theorem :: REWRITE2:14
s -->. t, S implies u^s ==>. u^t, S & s^u ==>. t^u, S;

theorem :: REWRITE2:15
s -->. t, S implies u^s^v ==>. u^t^v, S;

theorem :: REWRITE2:16
S is Thue-system of E & s -->. t, S implies t -->. s, S;

theorem :: REWRITE2:17
S is Thue-system of E & s ==>. t, S implies t ==>. s, S;

theorem :: REWRITE2:18
S c= T & s -->. t, S implies s -->.t, T;

theorem :: REWRITE2:19
S c= T & s ==>. t, S implies s ==>.t, T;

theorem :: REWRITE2:20
not s ==>. t, {}(E^omega, E^omega);

theorem :: REWRITE2:21
s ==>. t, S \/ T implies s ==>. t, S or s ==>. t, T;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ==>.-relation is introduced to define derivations
:: using concepts from REWRITE1.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E;
 redefine func id E -> Relation of E;
end;

definition
 let E, S;
 func ==>.-relation(S) -> Relation of E^omega means
:: REWRITE2:def 6
  [s, t] in it iff s ==>. t, S;
end;

theorem :: REWRITE2:22
S c= ==>.-relation(S);

theorem :: REWRITE2:23
p is RedSequence of ==>.-relation(S) implies
 p +^ u is RedSequence of ==>.-relation(S) &
 u ^+ p is RedSequence of ==>.-relation(S);

theorem :: REWRITE2:24
p is RedSequence of ==>.-relation(S) implies
 t ^+ p +^ u is RedSequence of ==>.-relation(S);

theorem :: REWRITE2:25
S is Thue-system of E implies ==>.-relation(S) = (==>.-relation(S))~;

theorem :: REWRITE2:26
S c= T implies ==>.-relation(S) c= ==>.-relation(T);

theorem :: REWRITE2:27
==>.-relation(id (E^omega)) = id (E^omega);

theorem :: REWRITE2:28
==>.-relation(S \/ id (E^omega)) = ==>.-relation(S) \/ id (E^omega);

theorem :: REWRITE2:29
==>.-relation({}(E^omega, E^omega)) = {}(E^omega, E^omega);

theorem :: REWRITE2:30
s ==>. t, ==>.-relation(S) implies s ==>. t, S;

theorem :: REWRITE2:31
==>.-relation(==>.-relation(S)) = ==>.-relation(S);

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Derivations.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, S, s, t;
 pred s ==>* t, S means
:: REWRITE2:def 7
  ==>.-relation(S) reduces s, t;
end;

theorem :: REWRITE2:32
s ==>* s, S;

theorem :: REWRITE2:33
s ==>. t, S implies s ==>* t, S;

theorem :: REWRITE2:34
s -->. t, S implies s ==>* t, S;

theorem :: REWRITE2:35
s ==>* t, S & t ==>* u, S implies s ==>* u, S;

theorem :: REWRITE2:36
s ==>* t, S implies s^u ==>* t^u, S & u^s ==>* u^t, S;

theorem :: REWRITE2:37
s ==>* t, S implies u^s^v ==>* u^t^v, S;

theorem :: REWRITE2:38
s ==>* t, S & u ==>* v, S implies s^u ==>* t^v, S & u^s ==>* v^t, S;

theorem :: REWRITE2:39
S is Thue-system of E & s ==>* t, S implies t ==>* s, S;

theorem :: REWRITE2:40
S c= T & s ==>* t, S implies s ==>* t, T;

theorem :: REWRITE2:41
s ==>* t, S iff s ==>* t, S \/ id (E^omega);

theorem :: REWRITE2:42
s ==>* t, {}(E^omega, E^omega) implies s = t;

theorem :: REWRITE2:43
s ==>* t, ==>.-relation(S) implies s ==>* t, S;

theorem :: REWRITE2:44
s ==>* t, S & u ==>. v, {[s, t]} implies u ==>* v, S;

theorem :: REWRITE2:45
s ==>* t, S & u ==>* v, S \/ {[s, t]} implies u ==>* v, S;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Languages generated by semi-Thue systems.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, S, w;
 func Lang(w, S) -> Subset of E^omega equals
:: REWRITE2:def 8
  { s : w ==>* s, S };
end;

theorem :: REWRITE2:46
s in Lang(w, S) iff w ==>* s, S;

theorem :: REWRITE2:47
w in Lang(w, S);

registration
 let E be non empty set;
 let S be semi-Thue-system of E;
 let w be Element of E^omega;
 cluster Lang(w, S) -> non empty;
end;

theorem :: REWRITE2:48
S c= T implies Lang(w, S) c= Lang(w, T);

theorem :: REWRITE2:49
Lang(w, S) = Lang(w, S \/ id (E^omega));

theorem :: REWRITE2:50
Lang(w, {}(E^omega, E^omega)) = {w};

theorem :: REWRITE2:51
Lang(w, id (E^omega)) = {w};

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Equivalence of semi-Thue systems.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, S, T, w;
 pred S, T are_equivalent_wrt w means
:: REWRITE2:def 9
  Lang(w, S) = Lang(w, T);
end;

theorem :: REWRITE2:52
S, S are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:53
S, T are_equivalent_wrt w implies T, S are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:54
S, T are_equivalent_wrt w & T, U are_equivalent_wrt w implies
 S, U are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:55
S, S \/ id (E^omega) are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:56
S, T are_equivalent_wrt w & S c= U & U c= T implies
 S, U are_equivalent_wrt w & U, T are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:57
S, ==>.-relation(S) are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:58
S, T are_equivalent_wrt w &
 ==>.-relation(S \/ T) reduces w, s implies
  ==>.-relation(S) reduces w, s;

theorem :: REWRITE2:59
S, T are_equivalent_wrt w & w ==>* s, S \/ T implies w ==>* s, S;

theorem :: REWRITE2:60
S, T are_equivalent_wrt w implies S, S \/ T are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:61
s ==>. t, S implies S, (S \/ {[s, t]}) are_equivalent_wrt w;

theorem :: REWRITE2:62
s ==>* t, S implies S, (S \/ {[s, t]}) are_equivalent_wrt w;


Góra

Pełny artykuł
:: String Rewriting Systems
:: by Micha{\l} Trybulec
:: 
:: Received July 17, 2007
:: Copyright (c) 2007 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies FUNCT_1, BOOLE, FINSEQ_1, RELAT_1, AFINSQ_1, REWRITE2, RELAT_2,
   FINSEQ_2, REWRITE1, FINSEQ_5, LANG1, CIRCTRM1, FUNCOP_1, ORDINAL2,
   PRELAMB;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, RELAT_1, DOMAIN_1,
   NAT_1, FINSEQ_5, FUNCT_1, RELSET_1, XXREAL_0, AFINSQ_1, CATALAN2,
   RELAT_2, FINSEQ_1, REWRITE1, FINSEQ_2, FLANG_1, LANG1, OPOSET_1,
   FUNCOP_1;
 constructors POLYNOM1, XXREAL_0, NAT_1, FINSEQ_5, REWRITE1, FLANG_1, LANG1,
   OPOSET_1, NUMBERS;
 registrations SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, AFINSQ_1, REWRITE1, FINSEQ_1,
   FUNCOP_1, ARYTM_3, XXREAL_0, XBOOLE_0, NUMBERS, XCMPLX_0, RELAT_1,
   FUNCT_1, XREAL_0, REAL_1, ORDINAL1;
 requirements NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
 definitions TARSKI, FINSEQ_1;
 theorems AFINSQ_1, NAT_1, RELAT_1, RELAT_2, XREAL_1, ZFMISC_1, FINSEQ_1,
   FINSEQ_2, FUNCT_1, REWRITE1, FINSEQ_3, FINSEQ_5, TARSKI, XBOOLE_0,
   XBOOLE_1, ABCMIZ_0, RELSET_1, OPOSET_1, FUNCOP_1;
 schemes FUNCT_1, NAT_1, RELSET_1;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries: finite sequences.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve x for set;
 reserve k, l for Nat;
 reserve p, q for FinSequence;

theorem ThSeq10:
not k in dom p & k + 1 in dom p implies k = 0
proof
 assume 
A: not k in dom p & k + 1 in dom p;
 then 
B: 1 <= k + 1 & k + 1 <= len p by FINSEQ_3:27;
 per cases by A, FINSEQ_3:27;
 suppose k < 1;
  hence thesis by NAT_1:14;
 end;
 suppose k > len p;
  hence thesis by B, NAT_1:13;
 end;
end; 

theorem ThSeq40:
k > len p & k <= len (p^q) implies
 ex l st k = len p + l & l >= 1 & l <= len q
proof
 assume
A: k > len p & k <= len (p^q);
 then consider l such that
L: k = len p + l by NAT_1:10;
 take l;
 thus k = len p + l by L;
 len p + l > len p + 0 by A, L;
 then l > 0 & 0 + 1 = 1 by XREAL_1:8;
 hence l >= 1 by NAT_1:13;
 len p + l <= len p + len q by L, A, FINSEQ_1:35;
 hence thesis by XREAL_1:8;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries: reduction sequences.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve R for Relation;
 reserve p, q for RedSequence of R;

theorem ThRed9:
k >= 1 implies p | k is RedSequence of R
proof
 assume 
A: k >= 1;
 per cases;
 suppose k >= len p;
  hence thesis by FINSEQ_1:79;
 end;
 suppose k < len p;
  then 
B:  len (p | k) > 0 by A, FINSEQ_1:80;
  now
   let i be Element of NAT such that
C:   i in dom (p | k) & i + 1 in dom (p | k);
D:  dom (p | k) c= dom p by RELAT_1:89;
   (p | k).i = p.i & (p | k).(i + 1) = p.(i + 1) by C, FUNCT_1:70;
   hence [(p | k).i, (p | k).(i + 1)] in R by C, D, REWRITE1:def 2;
  end;
  hence thesis by B, REWRITE1:def 2;
 end;
end; 

theorem ThRed10:
k in dom p implies 
 ex q st len q = k & q.1 = p.1 & q.len q = p.k
proof
 assume k in dom p;
 then
B: 1 <= k & k <= len p by FINSEQ_3:27;
 set q = p | k;
 take q;
 thus q is RedSequence of R by B, ThRed9;
 thus len q = k by B, FINSEQ_1:80;
 hence thesis by B, FINSEQ_3:121;
end; 

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: XFinSequence yielding functions and finite sequences.
:: These definitions will be later used for introduction of 
:: reduction sequences between words from E^omega (XFinSequences).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition 
 let f be Function;
 attr f is XFinSequence-yielding means :defXFin:
  x in dom f implies f.x is XFinSequence;
end;

registration
 cluster {} -> XFinSequence-yielding;
 coherence 
 proof 
  let x; 
  thus thesis;
 end;
end;

registration
 let f be XFinSequence;
 cluster <*f*> -> XFinSequence-yielding;
 coherence 
 proof 
  let x be set; 
  assume x in dom <*f*>;
  then x in {1} by FINSEQ_1:4,55;
  then x = 1 by TARSKI:def 1;
  hence thesis by FINSEQ_1:57;
 end;
end;

registration
 cluster XFinSequence-yielding Function;
 existence
 proof
  consider f being XFinSequence, x being set;
A: dom (x --> f) = x by FUNCOP_1:19;
  take F = x --> f;
  let x;
  assume x in dom F;
  hence thesis by A, FUNCOP_1:13;
 end;
end;

definition
 let p be XFinSequence-yielding Function;
 let x;
 redefine func p.x -> XFinSequence;
 coherence
 proof
  per cases;
  suppose x in dom p;
   hence thesis by defXFin;
  end; 
  suppose not x in dom p;
   hence thesis by FUNCT_1:def 4;
  end; 
 end;
end;

registration
 cluster XFinSequence-yielding FinSequence;
 existence
 proof 
  take {}; 
  thus thesis; 
 end;
end;

registration
 let E be set;
 cluster -> XFinSequence-yielding FinSequence of E^omega;
 coherence
 proof 
  let f be FinSequence of E^omega;
  let x; 
  assume x in dom f; 
  then f.x in E^omega by FINSEQ_2:13;
  hence f.x is XFinSequence by AFINSQ_1:def 8;
 end;
end;

registration
 let p, q be XFinSequence-yielding FinSequence;
 cluster p^q -> XFinSequence-yielding;
 coherence
 proof
  now
   let x;
   assume 
A:   x in dom(p^q);
   per cases by A, FINSEQ_1:38;
   suppose x in dom p;
    then p.x = (p^q).x by FINSEQ_1:def 7;
    hence (p^q).x is XFinSequence;
   end;
   suppose ex l being Element of NAT st l in dom q & x = len p + l;
    then consider l being Element of NAT such that
B:    l in dom q & x = len p + l;
    (p^q).(len p + l) = q.l by B, FINSEQ_1:def 7;
    hence (p^q).x is XFinSequence by B;
   end;
  end; 
  hence thesis by defXFin;
 end;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation (left-sided and right-sided ) of an XFinSequence 
:: with all elements of a XFinSequence-yielding Function.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let s be XFinSequence;
 let p be XFinSequence-yielding Function;
 func s ^+ p -> XFinSequence-yielding Function means :defConcatL:
  dom it = dom p & (for x st x in dom p holds it.x = s^(p.x));
 existence
 proof
  defpred P[set, set] means
   for x st x = $1 holds $2 = s^(p.x);
A1: for x, y1, y2 being set st x in dom p & P[x, y1] & P[x, y2] holds y1 = y2
  proof
   let x, y1, y2 be set;
   assume x in dom p & P[x, y1] & P[x, y2];
   then y1 = s^(p.x) & y2 = s^(p.x);
   hence thesis;
  end;
A2: for x st x in dom p ex y being set st P[x, y]
  proof
   let x;
   assume x in dom p;
   take s^(p.x);
   thus thesis;
  end;
  consider f being Function such that
B:  dom f = dom p & for x st x in dom p holds P[x, f.x]
    from FUNCT_1:sch 2(A1, A2);
  now
   let x;
   assume x in dom f;
   then f.x = s^(p.x) by B;
   hence f.x is XFinSequence;
  end;  
  then reconsider g = f as XFinSequence-yielding Function by defXFin;
  take g;
  thus thesis by B;
 end;
 uniqueness
 proof
  let f, g be XFinSequence-yielding Function such that
A1:  dom f = dom p & (for x st x in dom p holds f.x = s^(p.x)) and 
A2:  dom g = dom p & (for x st x in dom p holds g.x = s^(p.x));
  now 
   let x;
   assume x in dom f;
   then f.x = s^(p.x) & g.x = s^(p.x) by A1, A2;
   hence f.x = g.x;
  end;
  hence thesis by A1, A2, FUNCT_1:9;
 end;
 func p +^ s -> XFinSequence-yielding Function means :defConcatR:
  dom it = dom p & (for x st x in dom p holds it.x = (p.x)^s);
 existence
 proof
  defpred P[set, set] means
   for x st x = $1 holds $2 = (p.x)^s;
A1: for x, y1, y2 being set st x in dom p & P[x, y1] & P[x, y2] holds y1 = y2
  proof
   let x, y1, y2 be set;
   assume x in dom p & P[x, y1] & P[x, y2];
   then y1 = (p.x)^s & y2 = (p.x)^s;
   hence thesis;
  end;
A2: for x st x in dom p ex y being set st P[x, y]
  proof
   let x;
   assume x in dom p;
   take (p.x)^s;
   thus thesis;
  end;
  consider f being Function such that
B:  dom f = dom p & for x st x in dom p holds P[x, f.x]
    from FUNCT_1:sch 2(A1, A2);
  now
   let x;
   assume x in dom f;
   then f.x = (p.x)^s by B;
   hence f.x is XFinSequence;
  end;  
  then reconsider g = f as XFinSequence-yielding Function by defXFin;
  take g;
  thus thesis by B;
 end;
 uniqueness
 proof
  let f, g be XFinSequence-yielding Function such that
A1:  dom f = dom p & (for x st x in dom p holds f.x = (p.x)^s) and 
A2:  dom g = dom p & (for x st x in dom p holds g.x = (p.x)^s);
  now 
   let x;
   assume x in dom f;
   then f.x = (p.x)^s & g.x = (p.x)^s by A1, A2;
   hence f.x = g.x;
  end;
  hence thesis by A1, A2, FUNCT_1:9;
 end; 
end;

registration
 let s be XFinSequence;
 let p be XFinSequence-yielding FinSequence;
 cluster s ^+ p -> FinSequence-like;
 coherence
 proof
  consider n being Element of NAT such that
A:  dom p = Seg n by FINSEQ_1:def 2;
  dom (s ^+ p) = Seg n by A, defConcatL;
  hence thesis by FINSEQ_1:def 2;
 end;
 cluster p +^ s -> FinSequence-like;
 coherence
 proof
  consider n being Element of NAT such that
A:  dom p = Seg n by FINSEQ_1:def 2;
  dom (p +^ s) = Seg n by A, defConcatR;
  hence thesis by FINSEQ_1:def 2;
 end;
end; 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Properties of the left-sided and right-sided concatenation. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve E for set;
 reserve s, t for XFinSequence;
 reserve p, q for XFinSequence-yielding FinSequence;

theorem ThConcatLen:
len (s ^+ p) = len p & len(p +^ s) = len p
proof
 dom (s ^+ p) = dom p & dom (p +^ s) = dom p by defConcatL, defConcatR;
 hence thesis by FINSEQ_3:31;
end;

theorem 
<%>E ^+ p = p & p +^ <%>E = p
proof
A: 
 dom (<%>E ^+ p) = dom p by defConcatL;
 now
  let k be Element of NAT;
  assume
B:  k in dom p;
  thus (<%>E ^+ p).k = (<%>E)^(p.k) by B, defConcatL
           .= p.k by AFINSQ_1:32;
 end;
 hence <%>E ^+ p = p by A, FINSEQ_1:17;
A: 
 dom (p +^ <%>E) = dom p by defConcatR;
 now
  let k be Element of NAT;
  assume
B:  k in dom p;
  thus (p +^ <%>E).k = (p.k)^(<%>E) by B, defConcatR
           .= p.k by AFINSQ_1:32;
 end;
 hence thesis by A, FINSEQ_1:17;
end;

theorem 
s ^+ (t ^+ p) = (s^t) ^+ p & (p +^ t) +^ s = p +^ (t^s)
proof
A1: 
 dom (s ^+ (t ^+ p)) = dom (t ^+ p) by defConcatL
           .= dom p by defConcatL
           .= dom ((s^t) ^+ p) by defConcatL;
 now
  let k be Element of NAT;
  assume
B2:  k in dom (s ^+ (t ^+ p));
B1: k in dom (t ^+ p) by B2, defConcatL;
B: k in dom p by B1, defConcatL;
  thus (s ^+ (t ^+ p)).k = s^((t ^+ p).k) by B1, defConcatL
             .= s^(t^(p.k)) by B, defConcatL
             .= s^t^(p.k) by AFINSQ_1:30
             .= ((s^t) ^+ p).k by B, defConcatL;
 end;
 hence s ^+ (t ^+ p) = (s^t) ^+ p by A1, FINSEQ_1:17;
A1: 
 dom ((p +^ t) +^ s) = dom (p +^ t) by defConcatR
           .= dom p by defConcatR
           .= dom (p +^ (t^s)) by defConcatR;
 now
  let k be Element of NAT;
  assume
B2:  k in dom ((p +^ t) +^ s);
B1: k in dom (p +^ t) by B2, defConcatR;
B: k in dom p by B1, defConcatR;
  thus ((p +^ t) +^ s).k = ((p +^ t).k)^s by B1, defConcatR
             .= (p.k)^t^s by B, defConcatR
             .= (p.k)^(t^s) by AFINSQ_1:30
             .= (p +^ (t^s)).k by B, defConcatR;
 end;
 hence thesis by A1, FINSEQ_1:17;
end;

theorem 
s ^+ (p +^ t) = (s ^+ p) +^ t
proof
A1: 
 dom (s ^+ (p +^ t)) = dom (p +^ t) by defConcatL
           .= dom p by defConcatR
           .= dom (s ^+ p) by defConcatL
           .= dom ((s ^+ p) +^ t) by defConcatR;
 now
  let k be Element of NAT;
  assume
B2:  k in dom (s ^+ (p +^ t));
B1: k in dom (p +^ t) by B2, defConcatL;
B: k in dom p by B1, defConcatR;
B3: k in dom (s ^+ p) by B, defConcatL;
  thus (s ^+ (p +^ t)).k = s^((p +^ t).k) by B1, defConcatL
             .= s^((p.k)^t) by B, defConcatR
             .= s^(p.k)^t by AFINSQ_1:30
             .= ((s ^+ p).k)^t by B, defConcatL
             .= ((s ^+ p) +^ t).k by B3, defConcatR;
 end;
 hence thesis by A1, FINSEQ_1:17;
end;

theorem 
s ^+ (p^q) = (s ^+ p)^(s ^+ q) & (p^q) +^ s = (p +^ s)^(q +^ s)
proof
 len (s ^+ (p^q)) = len (p^q) by ThConcatLen
         .= len p + len q by FINSEQ_1:35
         .= len (s ^+ p) + len q by ThConcatLen
         .= len (s ^+ p) + len (s ^+ q) by ThConcatLen
         .= len ((s ^+ p)^(s ^+ q)) by FINSEQ_1:35;
 then
A: dom (s ^+ (p^q)) = dom ((s ^+ p)^(s ^+ q)) by FINSEQ_3:31;
 now
  let k be Element of NAT;
  assume
B1:  k in dom (s ^+ (p^q));
B2: k in dom (p^q) by B1, defConcatL;
  now per cases;
   suppose
C1:   k in dom p;
C2:   k in dom (s ^+ p) by C1, defConcatL;
    thus (s ^+ (p^q)).k = s^((p^q).k) by B2, defConcatL
              .= s^(p.k) by C1, FINSEQ_1:def 7
              .= (s ^+ p).k by C1, defConcatL
              .= ((s ^+ p)^(s ^+ q)).k by C2, FINSEQ_1:def 7;
   end;
   suppose
C':   not k in dom p;
D1:   k < 1 or k > len p by C', FINSEQ_3:27;
    1 <= k & k <= len (p^q) by B2, FINSEQ_3:27;
    then consider i being Nat such that
L:    k = len p + i & i >= 1 & i <= len q by D1, ThSeq40;
L1:   i in dom q by L, FINSEQ_3:27;
    then  
L2:    i in dom (s ^+ q) by defConcatL;
C3:   len (s ^+ p) = len p by ThConcatLen;
    thus (s ^+ (p^q)).k
        = s^((p^q).(len p + i)) by L, B2, defConcatL
        .= s^(q.i) by L1, FINSEQ_1:def 7
        .= (s ^+ q).i by L1, defConcatL
        .= ((s ^+ p)^(s ^+ q)).k by L, L2, C3, FINSEQ_1:def 7;
   end;     
  end;
  hence (s ^+ (p^q)).k = ((s ^+ p)^(s ^+ q)).k;
 end;
 hence s ^+ (p^q) = (s ^+ p)^(s ^+ q) by A, FINSEQ_1:17;
 len ((p^q) +^ s) = len (p^q) by ThConcatLen
         .= len p + len q by FINSEQ_1:35
         .= len (p +^ s) + len q by ThConcatLen
         .= len (p +^ s) + len (q +^ s) by ThConcatLen
         .= len ((p +^ s)^(q +^ s)) by FINSEQ_1:35;
 then
A: dom ((p^q) +^ s) = dom ((p +^ s)^(q +^ s)) by FINSEQ_3:31;
 now
  let k be Element of NAT;
  assume
B1:  k in dom ((p^q) +^ s);
B2: k in dom (p^q) by B1, defConcatR;
  now per cases;
   suppose
C1:   k in dom p;
C2:   k in dom (p +^ s) by C1, defConcatR;
    thus ((p^q) +^ s).k = ((p^q).k)^s by B2, defConcatR
              .= (p.k)^s by C1, FINSEQ_1:def 7
              .= (p +^ s).k by C1, defConcatR
              .= ((p +^ s)^(q +^ s)).k by C2, FINSEQ_1:def 7;
   end;
   suppose
C':   not k in dom p;
D1:   k < 1 or k > len p by C', FINSEQ_3:27;
    1 <= k & k <= len (p^q) by B2, FINSEQ_3:27;
    then consider i being Nat such that
L:    k = len p + i & i >= 1 & i <= len q by D1, ThSeq40;
L1:   i in dom q by L, FINSEQ_3:27;
    then
L2:    i in dom (q +^ s) by defConcatR;
C3:   len (p +^ s) = len p by ThConcatLen;
    thus ((p^q) +^ s).k
        = ((p^q).(len p + i))^s by L, B2, defConcatR
        .= (q.i)^s by L1, FINSEQ_1:def 7
        .= (q +^ s).i by L1, defConcatR
        .= ((p +^ s)^(q +^ s)).k by L, L2, C3, FINSEQ_1:def 7;
   end;     
  end;
  hence ((p^q) +^ s).k = ((p +^ s)^(q +^ s)).k;
 end;
 hence thesis by A, FINSEQ_1:17;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Redefinitions for E^omega: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E be set;
 let p be FinSequence of E^omega;
 let k be Nat;
 redefine func p.k -> Element of E^omega;
 coherence
 proof
  per cases;
  suppose k in dom p;
   hence thesis by FINSEQ_2:13;
  end; 
  suppose not k in dom p;
   then p.k = {} by FUNCT_1:def 4;
   then p.k is XFinSequence of E by AFINSQ_1:19;
   hence thesis by AFINSQ_1:def 8;
  end; 
 end;
end;

definition
 let E be set;
 let k be Nat;
 let s be Element of E^omega;
 redefine func k |-> s -> FinSequence of E^omega;
 coherence by FINSEQ_2:77;
end;

definition
 let E be set;
 let s be Element of E^omega;
 let p be FinSequence of E^omega;
 redefine func s ^+ p -> FinSequence of E^omega;
 coherence
 proof
  now
   let i be Element of NAT such that
A:  i in dom (s ^+ p);
   i in dom p by A, defConcatL;
   then (s ^+ p).i = s^(p.i) by defConcatL; 
   hence (s ^+ p).i in E^omega;
  end;  
  hence s ^+ p is FinSequence of E^omega by FINSEQ_2:14;
 end;
 redefine func p +^ s -> FinSequence of E^omega;
 coherence
 proof
  now
   let i be Element of NAT such that
A:   i in dom (p +^ s);
   i in dom p by A, defConcatR;
   then (p +^ s).i = (p.i)^s by defConcatR; 
   hence (p +^ s).i in E^omega;
  end;  
  hence p +^ s is FinSequence of E^omega by FINSEQ_2:14;
 end;
end; 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Definitions of semi-Thue systems and Thue systems.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E be set;
 mode semi-Thue-system of E is Relation of E^omega;
end;

 reserve E for set;
 reserve S, T, U for semi-Thue-system of E;

registration let S be Relation;
 cluster S \/ S~-> symmetric;
 coherence
 proof
  S \/ S~ = (S~~ \/ S~)~ by RELAT_1:40
      .= (S \/ S~)~;
  hence thesis by RELAT_2:30;
 end;
end;

registration
 let E;
 cluster symmetric semi-Thue-system of E;
 existence
 proof
  consider S;
  take S \/ S~;
  thus thesis;
 end;
end;

definition
 let E be set;
 mode Thue-system of E is symmetric semi-Thue-system of E;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Direct derivations. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 reserve s, t, s1, t1, u, v, u1, v1, w for Element of E^omega;
 reserve p, q for FinSequence of E^omega;

definition
 let E, S, s, t;
 pred s -->. t, S means :defProd:
  [s, t] in S;
end;

definition
 let E, S, s, t;
 pred s ==>. t, S means :defDeriv1:
  ex v, w, s1, t1 st s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, S;
end;

theorem ThProd10:
s -->. t, S implies s ==>. t, S
proof
 assume
A: s -->. t, S;
 take e = <%>E;
B: s = s^e by AFINSQ_1:32
  .= e^s^e by AFINSQ_1:32;
 t = t^e by AFINSQ_1:32
  .= e^t^e by AFINSQ_1:32;
 hence thesis by A, B;
end;

theorem 
s ==>. s, S implies 
 ex v, w, s1 st s = v^s1^w & s1 -->. s1, S
proof
 given v, w, s1, t1 such that
A: s = v^s1^w & s = v^t1^w & s1 -->. t1, S;
 v^s1 = v^t1 by A, AFINSQ_1:31;
 then s1 = t1 by AFINSQ_1:31;
 hence thesis by A;
end;

theorem ThProd30:
s ==>. t, S implies u^s ==>. u^t, S & s^u ==>. t^u, S
proof
 given v, w, s1, t1 such that
A: s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, S;
B1: u^s = u^(v^s1)^w by A, AFINSQ_1:30
   .= u^v^s1^w by AFINSQ_1:30;
 u^t = u^(v^t1)^w by A, AFINSQ_1:30
   .= u^v^t1^w by AFINSQ_1:30;
 hence u^s ==>. u^t, S by A, B1, defDeriv1;
B2: 
 s^u = v^s1^(w^u) by A, AFINSQ_1:30;
 t^u = v^t1^(w^u) by A, AFINSQ_1:30;
 hence thesis by A, B2, defDeriv1;
end;

theorem ThProd40:
s ==>. t, S implies u^s^v ==>. u^t^v, S
proof
 assume s ==>. t, S;
 then u^s ==>. u^t, S by ThProd30;
 hence u^s^v ==>. u^t^v, S by ThProd30;
end;

theorem ThProd50:
s -->. t, S implies u^s ==>. u^t, S & s^u ==>. t^u, S
proof
 assume s -->. t, S;
 then s ==>. t, S by ThProd10;
 hence thesis by ThProd30;
end;

theorem ThProd60:
s -->. t, S implies u^s^v ==>. u^t^v, S
proof
 assume s -->. t, S;
 then u^s ==>. u^t, S by ThProd50;
 hence u^s^v ==>. u^t^v, S by ThProd30;
end;

theorem ThProd70:
S is Thue-system of E & s -->. t, S implies t -->. s, S
proof
 assume 
A: S is Thue-system of E & s -->. t, S;
 then 
B: S = S~ by RELAT_2:30;
 [s, t] in S by A, defProd;
 then [t, s] in S by B, RELAT_1:def 7;
 hence thesis by defProd;
end;

theorem ThProd80:
S is Thue-system of E & s ==>. t, S implies t ==>. s, S
proof
 assume 
A: S is Thue-system of E & s ==>. t, S;
 consider v, w, s1, t1 such that
C: s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, S by A, defDeriv1;
 t1 -->. s1, S by A, C, ThProd70;
 hence thesis by C, defDeriv1;
end;

theorem ThProd90:
S c= T & s -->. t, S implies s -->.t, T
proof
 assume 
A: S c= T & s -->. t, S;
 then [s, t] in S by defProd;
 hence thesis by A, defProd;
end;
 
theorem ThProd100:
S c= T & s ==>. t, S implies s ==>.t, T
proof
 assume 
A: S c= T & s ==>. t, S;
 then consider v, w, s1, t1 such that
B: s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, S by defDeriv1;
 s1 -->. t1, T by A, B, ThProd90;
 hence thesis by B, defDeriv1;
end;

theorem ThProd110:
not s ==>. t, {}(E^omega, E^omega)
proof
 assume s ==>. t, {}(E^omega, E^omega);
 then consider v, w, s1, t1 such that
B: s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, {}(E^omega, E^omega) by defDeriv1;
 [s1, t1] in {}(E^omega, E^omega) by B, defProd;
 hence contradiction by OPOSET_1:def 1; 
end;

theorem ThProd120:
s ==>. t, S \/ T implies s ==>. t, S or s ==>. t, T
proof
 assume s ==>. t, S \/ T;
 then consider v, w, s1, t1 such that
B: s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, S \/ T by defDeriv1;
C:
 [s1, t1] in S \/ T by B, defProd;
 per cases by C, XBOOLE_0:def 2;
 suppose [s1, t1] in S;
  then s1 -->. t1, S by defProd;
  hence thesis by B, defDeriv1;
 end;
 suppose [s1, t1] in T;
  then s1 -->. t1, T by defProd;
  hence thesis by B, defDeriv1;
 end;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ==>.-relation is introduced to define derivations
:: using concepts from REWRITE1.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E;
 redefine func id E -> Relation of E;
 coherence by RELSET_1:29;
end; 

definition
 let E, S;
 func ==>.-relation(S) -> Relation of E^omega means :defRed:
  [s, t] in it iff s ==>. t, S;
 existence
 proof
  defpred P[Element of E^omega, Element of E^omega] means
   $1 ==>. $2, S;
  consider R being Relation of E^omega such that
A:  for s, t being Element of E^omega holds 
    [s, t] in R iff P[s, t] from RELSET_1:sch 2;
  take R; 
  thus thesis by A;
 end;
 uniqueness 
 proof 
  let R1, R2 be Relation of E^omega such that
A1:  for s, t being Element of E^omega holds 
    [s, t] in R1 iff s ==>. t, S 
   and
A2:  for s, t being Element of E^omega holds 
    [s, t] in R2 iff s ==>. t, S;
  now 
   let s, t be Element of E^omega;
   [s, t] in R1 iff s ==>.t, S by A1;
   hence [s, t] in R1 iff [s, t] in R2 by A2;
  end;
  hence thesis by RELSET_1:def 3;
 end;
end;   

theorem ThRedSeq5:
S c= ==>.-relation(S)
proof
 thus x in S implies x in ==>.-relation(S)
 proof
  assume 
A:  x in S;
  then consider a, b being set such that 
B:  a in E^omega & b in E^omega & x = [a, b] by ZFMISC_1:def 2;
  reconsider a, b as Element of E^omega by B;
  a -->. b, S by A, B, defProd;
  then a ==>.b, S by ThProd10;
  hence thesis by B, defRed;
 end;
end;

theorem ThRedSeq10:
p is RedSequence of ==>.-relation(S) implies 
 p +^ u is RedSequence of ==>.-relation(S) &
 u ^+ p is RedSequence of ==>.-relation(S)
proof
 assume 
A: p is RedSequence of ==>.-relation(S);
 len (p +^ u) = len p & len (u ^+ p) = len p by ThConcatLen;
 then
B: len (p +^ u) > 0 & len (u ^+ p) > 0 by A, REWRITE1:def 2;
 now
  let i being Element of NAT such that
C:  i in dom (p +^ u) & (i + 1) in dom (p +^ u);
D: i in dom p & (i + 1) in dom p by C, defConcatR;
  then [p.i, p.(i + 1)] in ==>.-relation(S) by A, REWRITE1:def 2;
  then
F:  p.i ==>. p.(i + 1), S by defRed;  
E: (p +^ u).i = (p.i)^u & (p +^ u).(i + 1) = (p.(i + 1))^u 
   by D, defConcatR;
  (p.i)^u ==>. (p.(i + 1))^u, S by F, ThProd30;  
  hence [(p +^ u).i, (p +^ u).(i + 1)] in ==>.-relation(S) by E, defRed;
 end; 
 hence p +^ u is RedSequence of ==>.-relation(S) by B, REWRITE1:def 2;
 now
  let i being Element of NAT such that
C:  i in dom (u ^+ p) & (i + 1) in dom (u ^+ p);
D: i in dom p & (i + 1) in dom p by C, defConcatL;
  then [p.i, p.(i + 1)] in ==>.-relation(S) by A, REWRITE1:def 2;
  then
F:  p.i ==>. p.(i + 1), S by defRed;  
E: (u ^+ p).i = u^(p.i) & (u ^+ p).(i + 1) = u^(p.(i + 1)) 
   by D, defConcatL;
  u^(p.i) ==>. u^(p.(i + 1)), S by F, ThProd30;  
  hence [(u ^+ p).i, (u ^+ p).(i + 1)] in ==>.-relation(S) by E, defRed;
 end;
 hence thesis by B, REWRITE1:def 2; 
end;

theorem  
p is RedSequence of ==>.-relation(S) implies 
 t ^+ p +^ u is RedSequence of ==>.-relation(S)
proof
 assume p is RedSequence of ==>.-relation(S);
 then t ^+ p is RedSequence of ==>.-relation(S) by ThRedSeq10;
 hence thesis by ThRedSeq10;
end; 

theorem ThRedSeq30:
S is Thue-system of E implies ==>.-relation(S) = (==>.-relation(S))~
proof
 assume 
A: S is Thue-system of E;
 now
  let x;
  thus x in ==>.-relation(S) implies x in (==>.-relation(S))~
  proof
   assume 
B:   x in ==>.-relation(S);
   then consider a, b being set such that 
C:   a in E^omega & b in E^omega & x = [a, b] by ZFMISC_1:def 2;
   reconsider a, b as Element of E^omega by C;
   a ==>. b, S by B, C, defRed;
   then b ==>. a, S by A, ThProd80;
   then [b, a] in ==>.-relation(S) by defRed;
   hence thesis by C, RELAT_1:def 7;
  end;
  thus x in (==>.-relation(S))~ implies x in ==>.-relation(S)
  proof
   assume 
B:   x in (==>.-relation(S))~;
   then consider a, b being set such that 
C:   a in E^omega & b in E^omega & x = [a, b] by ZFMISC_1:def 2;
   reconsider a, b as Element of E^omega by C;
   [b, a] in ==>.-relation(S) by B, C, RELAT_1:def 7;
   then b ==>. a, S by defRed;
   then a ==>. b, S by A, ThProd80;
   hence thesis by C, defRed;
  end;
 end;
 hence thesis by TARSKI:2;
end;

theorem ThRedSeq40:
S c= T implies ==>.-relation(S) c= ==>.-relation(T)
proof
 assume 
A: S c= T;
 thus x in ==>.-relation(S) implies x in ==>.-relation(T)
 proof
  assume
B:  x in ==>.-relation(S);
  consider s, t being set such that
C:  x = [s, t] & s in E^omega & t in E^omega by B, RELSET_1:6;
  reconsider s, t as Element of E^omega by C;
  s ==>. t, S by C, B, defRed;
  then s ==>. t, T by A, ThProd100;
  hence thesis by C, defRed;
 end;
end;

theorem ThRedSeq45:
==>.-relation(id (E^omega)) = id (E^omega)
proof
A:
 id (E^omega) c= ==>.-relation(id (E^omega)) by ThRedSeq5;
 ==>.-relation(id (E^omega)) c= id (E^omega)
 proof
  let x;
  assume 
B:  x in ==>.-relation(id (E^omega));
  then consider a, b being set such that 
C:  a in E^omega & b in E^omega & x = [a, b] by ZFMISC_1:def 2;
  reconsider a, b as Element of E^omega by C;
  a ==>. b, id (E^omega) by B, C, defRed;
  then consider v, w, s1, t1 such that
D:  a = v^s1^w & b = v^t1^w & s1 -->. t1, id (E^omega) by defDeriv1;
  [s1, t1] in id (E^omega) by D, defProd;
  then s1 = t1 by RELAT_1:def 10;
  hence x in id (E^omega) by C, D, RELAT_1:def 10;
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10; 
end;

theorem ThRedSeq50:
==>.-relation(S \/ id (E^omega)) = ==>.-relation(S) \/ id (E^omega)
proof
A:
 ==>.-relation(S \/ id (E^omega)) c= 
  ==>.-relation(S) \/ id (E^omega)
 proof
  let x;
  assume 
B:  x in ==>.-relation(S \/ id (E^omega));
  then consider a, b being set such that 
C:  a in E^omega & b in E^omega & x = [a, b] by ZFMISC_1:def 2;
  reconsider a, b as Element of E^omega by C;
  a ==>. b, S \/ id (E^omega) by B, C, defRed;
  then consider v, w, s1, t1 such that
D:  a = v^s1^w & b = v^t1^w & s1 -->. t1, S \/ id (E^omega) by defDeriv1;
E: [s1, t1] in S \/ id (E^omega) by D, defProd;
  per cases by E, XBOOLE_0:def 2;
  suppose [s1, t1] in S;
   then s1 -->. t1, S by defProd;
   then v^s1^w ==>. v^t1^w, S by ThProd60;
   then x in ==>.-relation(S) by C, D, defRed;
   hence x in ==>.-relation(S) \/ id (E^omega) by XBOOLE_0:def 2;
  end;
  suppose [s1, t1] in id (E^omega);
   then s1 = t1 by RELAT_1:def 10;
   then x in id (E^omega) by C, D, RELAT_1:def 10;
   hence x in ==>.-relation(S) \/ id (E^omega) by XBOOLE_0:def 2;
  end;
 end; 
 ==>.-relation(S) \/ id (E^omega) c=
  ==>.-relation(S \/ id (E^omega))
 proof
  let x;
  assume 
B:  x in ==>.-relation(S) \/ id (E^omega);
  per cases by B, XBOOLE_0:def 2;
  suppose 
C:  x in ==>.-relation(S);
   S c= S \/ id (E^omega) by XBOOLE_1:7;
   then ==>.-relation(S) c= 
       ==>.-relation(S \/ id (E^omega)) by ThRedSeq40;
   hence x in ==>.-relation(S \/ id (E^omega)) by C;
  end;
  suppose x in id (E^omega); 
   then 
C:   x in ==>.-relation(id (E^omega)) by ThRedSeq45;
   id (E^omega) c= S \/ id (E^omega) by XBOOLE_1:7;
   then ==>.-relation(id (E^omega)) c=
    ==>.-relation(S \/ id (E^omega)) by ThRedSeq40;
   hence x in ==>.-relation(S \/ id (E^omega)) by C;
  end; 
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10; 
end;

theorem ThRedSeq60:
==>.-relation({}(E^omega, E^omega)) = {}(E^omega, E^omega)
proof
 {}(E^omega, E^omega) = {} by OPOSET_1:def 1;
 then 
A: {}(E^omega, E^omega) c= ==>.-relation({}(E^omega, E^omega)) 
   by XBOOLE_1:2; 
 ==>.-relation({}(E^omega, E^omega)) c= {}(E^omega, E^omega)
 proof
  let x;
  assume 
B:  x in ==>.-relation({}(E^omega, E^omega));
  then consider a, b being set such that 
C:  a in E^omega & b in E^omega & x = [a, b] by ZFMISC_1:def 2;
  reconsider a, b as Element of E^omega by C;
  a ==>. b, {}(E^omega, E^omega) by B, C, defRed;
  hence thesis by ThProd110;
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThRedSeq69:
s ==>. t, ==>.-relation(S) implies s ==>. t, S
proof
 assume s ==>. t, ==>.-relation(S);
 then consider v, w, s1, t1 such that
B: s = v^s1^w & t = v^t1^w & s1 -->. t1, ==>.-relation(S) by defDeriv1;
 [s1, t1] in ==>.-relation(S) by B, defProd;
 then s1 ==>. t1, S by defRed;
 hence thesis by B, ThProd40;
end;

theorem ThRedSeq70:
==>.-relation(==>.-relation(S)) = ==>.-relation(S)
proof
A: 
 ==>.-relation(S) c= ==>.-relation(==>.-relation(S))
  by ThRedSeq5;
 ==>.-relation(==>.-relation(S)) c= ==>.-relation(S)
 proof
  let x;
  assume 
B:  x in ==>.-relation(==>.-relation(S));
  then consider a, b being set such that 
C:  a in E^omega & b in E^omega & x = [a, b] by ZFMISC_1:def 2;
  reconsider a, b as Element of E^omega by C;
  a ==>. b, ==>.-relation(S) by B, C, defRed;
  then a ==>. b, S by ThRedSeq69;
  hence thesis by C, defRed;
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10;  
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Derivations.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, S, s, t;
 pred s ==>* t, S means :defDerivN:
  ==>.-relation(S) reduces s, t;
end;

theorem ThDerivN10:
s ==>* s, S
proof
 ==>.-relation(S) reduces s, s by REWRITE1:13;
 hence thesis by defDerivN;
end;

theorem ThDerivN20:
s ==>. t, S implies s ==>* t, S
proof
 assume s ==>. t, S;
 then [s, t] in ==>.-relation(S) by defRed;
 then ==>.-relation(S) reduces s, t by REWRITE1:16;
 hence thesis by defDerivN;
end;

theorem 
s -->. t, S implies s ==>* t, S
proof
 assume s -->. t, S;
 then s ==>. t, S by ThProd10;
 hence thesis by ThDerivN20;
end;

theorem ThDerivN40:
s ==>* t, S & t ==>* u, S implies s ==>* u, S
proof
 assume s ==>* t, S & t ==>* u, S;
 then ==>.-relation(S) reduces s, t & 
  ==>.-relation(S) reduces t, u by defDerivN;
 then ==>.-relation(S) reduces s, u by REWRITE1:17;
 hence thesis by defDerivN;
end;

theorem ThDerivN50:
s ==>* t, S implies s^u ==>* t^u, S & u^s ==>* u^t, S
proof
 assume s ==>* t, S;
 then ==>.-relation(S) reduces s, t by defDerivN;
 then consider p being RedSequence of ==>.-relation(S) such that
A: p.1 = s & p.(len p) = t by REWRITE1:def 3;
 reconsider p as FinSequence of E^omega by A, ABCMIZ_0:74;
B1:
 p +^ u is RedSequence of ==>.-relation(S) by ThRedSeq10;
 (p +^ u).1 = s^u & (p +^ u).(len (p +^ u)) = t^u
 proof
  1 in dom p by FINSEQ_5:6;
  hence (p +^ u).1 = s^u by A, defConcatR;
B2: len p = len (p +^ u) by ThConcatLen;
  then len (p +^ u) in dom p by FINSEQ_5:6;
  hence thesis by A, B2, defConcatR;
 end;
 then ==>.-relation(S) reduces s^u, t^u by B1, REWRITE1:def 3;
 hence s^u ==>* t^u, S by defDerivN; 
B1:  
 u ^+ p is RedSequence of ==>.-relation(S) by ThRedSeq10;
 (u ^+ p).1 = u^s & (u ^+ p).(len (u ^+ p)) = u^t
 proof
  1 in dom p by FINSEQ_5:6;
  hence (u ^+ p).1 = u^s by A, defConcatL;
B2: len p = len (u ^+ p) by ThConcatLen;
  then len (u ^+ p) in dom p by FINSEQ_5:6;
  hence thesis by A, B2, defConcatL;
 end;
 then ==>.-relation(S) reduces u^s, u^t by B1, REWRITE1:def 3;
 hence u^s ==>* u^t, S by defDerivN; 
end;

theorem ThDerivN60:
s ==>* t, S implies u^s^v ==>* u^t^v, S
proof
 assume s ==>* t, S;
 then u^s ==>* u^t, S by ThDerivN50;
 hence thesis by ThDerivN50;
end;

theorem 
s ==>* t, S & u ==>* v, S implies s^u ==>* t^v, S & u^s ==>* v^t, S
proof
 assume
A: s ==>* t, S & u ==>* v, S;
B1: 
 s^u ==>* t^u, S by A, ThDerivN50;
 t^u ==>* t^v, S by A, ThDerivN50;
 hence s^u ==>* t^v, S by B1, ThDerivN40;
B2: 
 u^s ==>* u^t, S by A, ThDerivN50;
 u^t ==>* v^t, S by A, ThDerivN50;
 hence thesis by B2, ThDerivN40;
end;

theorem 
S is Thue-system of E & s ==>* t, S implies t ==>* s, S
proof
 assume 
A: S is Thue-system of E & s ==>* t, S;
 then ==>.-relation(S) reduces s, t by defDerivN;
 then consider p being RedSequence of ==>.-relation(S) such that
B: p.1 = s & p.(len p) = t by REWRITE1:def 3;
 set q = Rev p;
 q is RedSequence of (==>.-relation(S))~ by REWRITE1:10;
 then 
C: q is RedSequence of ==>.-relation(S) by A, ThRedSeq30;
D:
 q.1 = t by B, FINSEQ_5:65;
 q.(len p) = s by B, FINSEQ_5:65;
 then q.(len q) = s by FINSEQ_5:def 3;
 then ==>.-relation(S) reduces t, s by C, D, REWRITE1:def 3;
 hence thesis by defDerivN;
end;

theorem ThDerivN80:
S c= T & s ==>* t, S implies s ==>* t, T
proof
 assume
A: S c= T & s ==>* t, S;
 then 
B: ==>.-relation(S) c= ==>.-relation(T) by ThRedSeq40;
 ==>.-relation(S) reduces s, t by A, defDerivN;
 then ==>.-relation(T) reduces s, t by B, REWRITE1:23;
 hence thesis by defDerivN; 
end;

theorem ThDerivN90:
s ==>* t, S iff s ==>* t, S \/ id (E^omega)
proof
 thus s ==>* t, S implies s ==>* t, S \/ id (E^omega)
 proof
  S c= S \/ id (E^omega) by XBOOLE_1:7;
  hence thesis by ThDerivN80;
 end;
 assume s ==>* t, S \/ id (E^omega);
 then ==>.-relation(S \/ id (E^omega)) reduces s, t by defDerivN;
 then ==>.-relation(S) \/ id (E^omega) reduces s, t by ThRedSeq50;
 then ==>.-relation(S) reduces s, t by REWRITE1:24;
 hence thesis by defDerivN;
end;

theorem ThDerivN100:
s ==>* t, {}(E^omega, E^omega) implies s = t
proof
 assume s ==>* t, {}(E^omega, E^omega);
 then ==>.-relation({}(E^omega, E^omega)) reduces s, t by defDerivN;
 then {}(E^omega, E^omega) reduces s, t by ThRedSeq60;
 then {} reduces s, t by OPOSET_1:def 1;
 hence thesis by REWRITE1:14;
end;

theorem ThDerivN110:
s ==>* t, ==>.-relation(S) implies s ==>* t, S
proof
 assume s ==>* t, ==>.-relation(S);
 then ==>.-relation(==>.-relation(S)) reduces s, t by defDerivN;
 then ==>.-relation(S) reduces s, t by ThRedSeq70;
 hence thesis by defDerivN;
end;

theorem ThDerivN119:
s ==>* t, S & u ==>. v, {[s, t]} implies u ==>* v, S
proof
 assume that
A1: s ==>* t, S and
A2: u ==>. v, {[s, t]};
 consider u1, v1, s1, t1 such that
B: u = u1^s1^v1 & v = u1^t1^v1 & s1 -->. t1, {[s, t]} by A2, defDeriv1;
 [s1, t1] in {[s, t]} by B, defProd;
 then [s1, t1] = [s, t] by TARSKI:def 1;
 then s1 = s & t1 = t by ZFMISC_1:33;
 hence thesis by A1, B, ThDerivN60;
end;

theorem ThDerivN120:
s ==>* t, S & u ==>* v, S \/ {[s, t]} implies u ==>* v, S
proof
 assume that 
A1: s ==>* t, S and
A2: u ==>* v, S \/ {[s, t]};
 ==>.-relation(S \/ {[s, t]}) reduces u, v by A2, defDerivN;
 then consider p2 
  being RedSequence of ==>.-relation(S \/ {[s, t]}) such that
B2:  p2.1 = u & p2.len p2 = v by REWRITE1:def 3;
 defpred P[Nat] means
  for p being RedSequence of ==>.-relation(S \/ {[s, t]}), s1, t1 st
   len p = $1 & p.1 = s1 & p.len p = t1
  ex q being RedSequence of ==>.-relation(S) st
   q.1 = s1 & q.len q = t1;
C:
 P[0] by REWRITE1:def 2;
D:
 now
  let k;
  assume 
D0:  P[k];
  thus P[k + 1]
  proof
   let p be RedSequence of ==>.-relation(S \/ {[s, t]}), 
    s1, t1 such that
D1:    len p = k + 1 & p.1 = s1 & p.len p = t1;
   per cases;
   suppose not k in dom p & k + 1 in dom p;
    then k = 0 by ThSeq10;
    then p = <*s1*> by D1, FINSEQ_1:57;
    then reconsider p as RedSequence of ==>.-relation(S)
     by REWRITE1:7;
    take p; 
    thus thesis by D1;
   end;
   suppose not k + 1 in dom p;
    then 0 + 1 > k + 1 by D1, FINSEQ_3:27;
    hence thesis by XREAL_1:8;
   end;
   suppose 
D1a:  k in dom p & k + 1 in dom p;
    then 
D1b:   [p.k, p.(k + 1)] in ==>.-relation(S \/ {[s, t]}) 
      by REWRITE1:def 2;
    set w = p.k;
    reconsider w as Element of E^omega by D1b, ZFMISC_1:106;
D1c:  w ==>. t1, S \/ {[s, t]} by D1, D1b, defRed;
    consider p1 
     being RedSequence of ==>.-relation(S \/ {[s, t]}) such that
D2:     len p1 = k & p1.1 = s1 & p1.len p1 = w by D1, D1a, ThRed10;
    consider q being RedSequence of ==>.-relation(S) such that
D3:    q.1 = s1 & q.len q = w by D0, D2;
    ==>.-relation(S) reduces s1, w by D3, REWRITE1:def 3;
    then 
D3a:   s1 ==>* w, S by defDerivN;
    w ==>* t1, S
    proof
     per cases by D1c, ThProd120;
     suppose w ==>. t1, S;
      hence thesis by ThDerivN20;
     end;
     suppose w ==>. t1, {[s, t]};
      hence thesis by A1, ThDerivN119;
     end;
    end;
    then s1 ==>* t1, S by D3a, ThDerivN40;
    then ==>.-relation(S) reduces s1, t1 by defDerivN;
    hence thesis by REWRITE1:def 3;
   end; 
  end;
 end;     
 for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(C, D); 
 then consider q being RedSequence of ==>.-relation(S) such that
E: q.1 = u & q.len q = v by B2;
 ==>.-relation(S) reduces u, v by E, REWRITE1:def 3;
 hence thesis by defDerivN; 
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Languages generated by semi-Thue systems.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, S, w;
 func Lang(w, S) -> Subset of E^omega equals
  { s : w ==>* s, S };
 coherence
 proof
  set X = { s : w ==>* s, S };
  X c= E^omega
  proof
   let x; 
   assume x in X; 
   then ex t st t = x & w ==>* t, S;
   hence thesis;
  end; 
  hence thesis;
 end;  
end;

theorem ThLang10:
s in Lang(w, S) iff w ==>* s, S
proof
 thus s in Lang(w, S) implies w ==>* s, S
 proof
  assume s in Lang(w, S);
  then ex t st t = s & w ==>* t, S;
  hence thesis;
 end;
 thus thesis;
end;

theorem ThLang15: 
w in Lang(w, S)
proof
 w ==>* w, S by ThDerivN10;
 hence thesis;
end;

registration
 let E be non empty set;
 let S be semi-Thue-system of E;
 let w be Element of E^omega;
 cluster Lang(w, S) -> non empty;
 coherence by ThLang15;
end;
 
theorem ThLang20:
S c= T implies Lang(w, S) c= Lang(w, T)
proof
 assume 
A: S c= T;
 thus x in Lang(w, S) implies x in Lang(w, T)
 proof
  assume 
B:  x in Lang(w, S);
  reconsider y = x as Element of E^omega by B;
  w ==>* y, S by B, ThLang10;
  then w ==>* y, T by A, ThDerivN80;
  hence x in Lang(w, T);
 end; 
end;

theorem ThLang25:
Lang(w, S) = Lang(w, S \/ id (E^omega))
proof
 S c= S \/ id (E^omega) by XBOOLE_1:7;
 then 
A: Lang(w, S) c= Lang(w, S \/ id (E^omega)) by ThLang20;
 Lang(w, S \/ id (E^omega)) c= Lang(w, S)
 proof
  let x;
  assume 
B:  x in Lang(w, S \/ id (E^omega));
  then reconsider s = x as Element of E^omega;
  w ==>* s, S \/ id (E^omega) by B, ThLang10;
  then w ==>* s, S by ThDerivN90;
  hence x in Lang(w, S);
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThLang29:
Lang(w, {}(E^omega, E^omega)) = {w}
proof
 now
  let x;
  assume that
B1:  x <> w and
B2:  x in Lang(w, {}(E^omega, E^omega));
  reconsider t = x as Element of E^omega by B2;
  w ==>* t, {}(E^omega, E^omega) by B2, ThLang10;
  hence contradiction by B1, ThDerivN100;
 end;
 then x in Lang(w, {}(E^omega, E^omega)) iff x = w by ThLang15;
 hence thesis by TARSKI:def 1; 
end;

theorem 
Lang(w, id (E^omega)) = {w}
proof
 {}(E^omega, E^omega) \/ id (E^omega) = {} \/ id (E^omega) by OPOSET_1:def 1
                   .= id (E^omega);
 hence Lang(w, id (E^omega)) = Lang(w, {}(E^omega, E^omega)) by ThLang25
               .= {w} by ThLang29;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Equivalence of semi-Thue systems.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, S, T, w;
 pred S, T are_equivalent_wrt w means :defEq:
  Lang(w, S) = Lang(w, T);
end;

theorem 
S, S are_equivalent_wrt w
proof
 thus Lang(w, S) = Lang(w, S);
end;

theorem 
S, T are_equivalent_wrt w implies T, S are_equivalent_wrt w
proof
 assume Lang(w, S) = Lang(w, T);
 hence thesis by defEq;
end;

theorem 
S, T are_equivalent_wrt w & T, U are_equivalent_wrt w implies
 S, U are_equivalent_wrt w
proof
 assume Lang(w, S) = Lang(w, T) & Lang(w, T) = Lang(w, U);
 hence thesis by defEq;
end; 

theorem 
S, S \/ id (E^omega) are_equivalent_wrt w
proof
 Lang(w, S) = Lang(w, S \/ id (E^omega)) by ThLang25;
 hence thesis by defEq;
end;

theorem ThEq50:
S, T are_equivalent_wrt w & S c= U & U c= T implies
 S, U are_equivalent_wrt w & U, T are_equivalent_wrt w
proof
 assume that 
A1: Lang(w, S) = Lang(w, T) and
A2: S c= U & U c= T;
 Lang(w, S) c= Lang(w, U) & Lang(w, U) c= Lang(w, T) by A2, ThLang20;
 hence Lang(w, S) = Lang(w, U) by A1, XBOOLE_0:def 10;
 hence thesis by A1, defEq;
end; 

theorem ThEq60: 
S, ==>.-relation(S) are_equivalent_wrt w
proof
 S c= ==>.-relation(S) by ThRedSeq5;
 then
A: Lang(w, S) c= Lang(w, ==>.-relation(S)) by ThLang20;
 Lang(w, ==>.-relation(S)) c= Lang(w, S)
 proof
  let x such that 
C:  x in Lang(w, ==>.-relation(S));
  reconsider s = x as Element of E^omega by C;
  w ==>* s, ==>.-relation(S) by C, ThLang10;
  then w ==>* s, S by ThDerivN110;
  hence thesis;
 end;
 hence Lang(w, S) = Lang(w, ==>.-relation(S)) by A, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThEq68:
S, T are_equivalent_wrt w &
 ==>.-relation(S \/ T) reduces w, s implies
  ==>.-relation(S) reduces w, s
proof
 assume that
A1: Lang(w, S) = Lang(w, T) and
A2: ==>.-relation(S \/ T) reduces w, s;
 consider p being RedSequence of ==>.-relation(S \/ T) such that
B: p.1 = w & p.len p = s by A2, REWRITE1:def 3;
 defpred P[Nat] means
  for p being RedSequence of ==>.-relation(S \/ T), t st
   len p = $1 & p.1 = w & p.len p = t
  ex q being RedSequence of ==>.-relation(S) st
   q.1 = w & q.len q = t;
C:   
 P[0] by REWRITE1:def 2;
D: 
 now
  let k;
  assume 
D0:  P[k];
  thus P[k + 1]
  proof
   let p be RedSequence of ==>.-relation(S \/ T), t such that
D1:   len p = k + 1 & p.1 = w & p.len p = t;
   per cases;
   suppose not k in dom p & k + 1 in dom p;
    then k = 0 by ThSeq10;
    then p = <*w*> by D1, FINSEQ_1:57;
    then reconsider p as RedSequence of ==>.-relation(S)
     by REWRITE1:7;
    take p; 
    thus thesis by D1;
   end;
   suppose not k + 1 in dom p;
    then 0 + 1 > k + 1 by D1, FINSEQ_3:27;
    hence thesis by XREAL_1:8;
   end;
   suppose 
D1a:  k in dom p & k + 1 in dom p;
    then 
D1b:   [p.k, p.(k + 1)] in ==>.-relation(S \/ T) by REWRITE1:def 2;
    set u = p.k;
    reconsider u as Element of E^omega by D1b, ZFMISC_1:106;
D1c:  u ==>. t, S \/ T by D1, D1b, defRed;
    consider p1 being RedSequence of ==>.-relation(S \/ T) such that
D2:    len p1 = k & p1.1 = w & p1.len p1 = u by D1, D1a, ThRed10;
    consider q being RedSequence of ==>.-relation(S) such that
D3:    q.1 = w & q.len q = u by D0, D2;
    ==>.-relation(S) reduces w, u by D3, REWRITE1:def 3;
    then 
D3a:   w ==>* u, S by defDerivN;
    per cases by D1c, ThProd120;
    suppose u ==>. t, S;
     then u ==>* t, S by ThDerivN20;
     then w ==>* t, S by D3a, ThDerivN40;
     then ==>.-relation(S) reduces w, t by defDerivN;
     hence thesis by REWRITE1:def 3;
    end;
    suppose u ==>. t, T;
     then 
D5:     u ==>* t, T by ThDerivN20;
     u in Lang(w, S) by D3a;
     then w ==>* u, T by A1, ThLang10;
     then w ==>* t, T by D5, ThDerivN40;
     then t in Lang(w, T);
     then w ==>* t, S by A1, ThLang10;
     then ==>.-relation(S) reduces w, t by defDerivN;
     hence thesis by REWRITE1:def 3;
    end;
   end; 
  end;
 end;
 for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(C, D);
 then consider q being RedSequence of ==>.-relation(S) such that
E: q.1 = w & q.len q = s by B;
 thus thesis by E, REWRITE1:def 3;
end;  

theorem ThEq69:
S, T are_equivalent_wrt w & w ==>* s, S \/ T implies w ==>* s, S
proof
 assume that
A1: S, T are_equivalent_wrt w and
A2: w ==>* s, S \/ T;
 ==>.-relation(S \/ T) reduces w, s by A2, defDerivN;
 then ==>.-relation(S) reduces w, s by A1, ThEq68;
 hence thesis by defDerivN;
end;

theorem ThEq70: 
S, T are_equivalent_wrt w implies S, S \/ T are_equivalent_wrt w
proof
 assume 
A: S, T are_equivalent_wrt w;
 thus Lang(w, S) = Lang(w, S \/ T)
 proof
  S c= S \/ T by XBOOLE_1:7;
  then 
B:  Lang(w, S) c= Lang(w, S \/ T) by ThLang20;
  Lang(w, S \/ T) c= Lang(w, S)
  proof
   let x such that 
C:   x in Lang(w, S \/ T);
   reconsider s = x as Element of E^omega by C;
   w ==>* s, S \/ T by C, ThLang10;
   then w ==>* s, S by A, ThEq69;
   hence x in Lang(w, S);
  end;
  hence thesis by B, XBOOLE_0:def 10;
 end;
end;

theorem 
s ==>. t, S implies S, (S \/ {[s, t]}) are_equivalent_wrt w
proof
 assume
A: s ==>. t, S; 
 S, ==>.-relation(S) are_equivalent_wrt w by ThEq60;
 then 
B: S, S \/ ==>.-relation(S) are_equivalent_wrt w by ThEq70;
C:
 S c= S \/ {[s, t]} by XBOOLE_1:7;
 [s, t] in ==>.-relation(S) by A, defRed;
 then {[s, t]} c= ==>.-relation(S) by ZFMISC_1:37;
 then S \/ {[s, t]} c= S \/ ==>.-relation(S) by XBOOLE_1:9;
 hence thesis by B, C, ThEq50;
end;     
    
theorem 
s ==>* t, S implies S, (S \/ {[s, t]}) are_equivalent_wrt w
proof
 assume 
A: s ==>* t, S;
 S c= S \/ {[s, t]} by XBOOLE_1:7;
 then 
B: Lang(w, S) c= Lang(w, S \/ {[s, t]}) by ThLang20;
 Lang(w, S \/ {[s, t]}) c= Lang(w, S)
 proof
  let x such that 
C:  x in Lang(w, S \/ {[s, t]});
  reconsider u = x as Element of E^omega by C;
  w ==>* u, S \/ {[s, t]} by C, ThLang10;
  then w ==>* u, S by A, ThDerivN120;
  hence thesis;
 end;
 hence Lang(w, S) = Lang(w, S \/ {[s, t]}) by B, XBOOLE_0:def 10;
end;


Góra